4 Changes

October 26, 2013
overview a
  • Keď je do Princeton Plainsboro prijatá pacientka menom Margaret McPherson, potom čo nekontrolovane zvracala, House a tím počas posudzovania jej symptómov urobí neočakávaná zistení o jej totožnosti. Keď sa stav pacientky nezlepšuje, tím začne prechádzať jej anamnézu, aby o jej minulosti odhalil ešte viac. Medzitým House chladne privíta novú posilu, ktorú priviedol Chase, a návšteva houseové masérky prinúti House s Cuddy vytýčiť mantinely vo svojom vzťahu.
air_date u
  • 2010-10-11
name a
  • Masážna terapia
air_date u
  • 2010-10-11

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page