Translations 9

Chinese (zh-CN)

天才枪手

本剧由帕特·波尼蒂帕特执导,普莉恩皮察雅·克玛拉娜君、金杰特·瓦塔纳辛、帕瑞斯·因塔拉科玛亚苏特主演,故事讲述天才高中生小琳在国际会考上跨国为富家公子作弊来牟取暴利,并与另一名记忆力极佳的天才学生班克,策划了一场跨时区的完美作弊。

English (en-US)

Bad Genius: The Series

What started from exam cheating in the classroom escalated to stealing a national test paper. These are not your everyday students. They’re a reflection of the cheating that happens at every level in Thai society. Lin, a genius who cheats for revenge against the school. Hoping to reclaim the tea money her father paid to the Headmistress; Bank, a son who is dutiful to his mother but has to cheat because fate is always playing tricks with him; Pat, the son of a wealthy family who cheats because he’s pressured by his father; and Grace... it's not clear why this young girl cheats. Is it because she’s swayed by her friends?

Indonesian (id-ID)

Lynn, murid jenius di sebuah sekolah bergengsi, menjalankan bisnis menyontek agar lulus ujian masuk universitas yang kompetitif. Ketika aktivitas ini terbongkar, ia pun mulai menyesali perbuatannya.

Korean (ko-KR)

배드 지니어스 더 시리즈

‘수저 계급론’에 따라 나뉜 ‘흙수저’ ‘린’, ‘뱅크’ ‘금수저’ ‘그레이스’, ‘팟’ ‘린’과 ‘뱅크’는 돈을 벌기 위해, ‘그레이스’와 ‘팟’은 만점을 받기 위해 위험천만한 커닝 비지니스를 시작하게 되고, 그들은 태국을 넘어서 전 세계를 상대로 발칙하고 대담한 작전을 벌이게 되는데…

Russian (ru-RU)

Злой гений

Spanish; Castilian (es-ES)

Bad Genius The Series

Lo que comenzó con hacer trampa en los exámenes en el aula se convirtió en el robo de un examen nacional. Estos no son sus estudiantes de todos los días. Son un reflejo del engaño que ocurre en todos los niveles de la sociedad tailandesa. Lin: (Plearnpichaya Komalarajun) Un genio que hace trampa para vengarse de la escuela. Con la esperanza de recuperar el dinero del té que su padre (Saksit Tangthong) pagó a la directora (Apasiri Chantrasmi). Bank: (Jinjett Wattanasin) Un hijo que es obediente con su madre (Ratchanok Sangchuto) pero tiene que hacer trampa porque el destino siempre le juega una mala pasada. Pat: (Paris Intarakomalyasut) El hijo de una familia adinerada que engaña porque es presionado por su padre (Willie McIntosh), quien es el dictador de la familia. Grace: (Sawanya Paisarnpayak) No está claro por qué esta joven hace trampa. ¿Es porque se deja influir por sus amigos?

Spanish; Castilian (es-MX)

Bad Genius

Thai (th-TH)

ฉลาดเกมส์โกง

พวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่นักเรียนมัธยมแต่คือตัวแทนที่สะท้อนการโกงในทุกระดับชั้นของสังคมไทย จากภาพยนตร์ปรากฏการณ์ ฉลาดเกมส์โกง สู่ละคร ฉลาดเกมส์โกง ที่จะพาคุณไปไกลกว่าเดิม ด้วยเรื่องราว ตัวละคร และบทสรุป ที่ใหญ่กว่า ใหม่กว่า และท้าทายยิ่งกว่า!

Vietnamese (vi-VN)

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius The Series

Vẫn giữ nguyên gần như 100% với kịch bản gốc, trong phiên bản truyền hình dài tập Thiên tài bất hảo kể về Lynn, một học sinh thiên tài kiếm tiền bằng việc gian lận thi cử nhận được nhiệm vụ mới trên đất Úc. Tại đây cô và đồng bọn phải vượt qua kỳ thi quốc tế SAT và gửi đáp án về cho các bạn học trước khi kỳ thi diễn ra lần nữa tại quê nhà.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login