Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

April 15, 2018

Lang Action Key Edit
a plot_keywords

Value

{"name"=>"robot", "id"=>14544}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"mission to mars", "id"=>196557}

April 12, 2018

Lang Action Key Edit
d crew

Original Value

{"person_id"=>1552549, "cast_id"=>70, "credit_id"=>"5856b76ac3a3682dfe050cf9"}
a crew

Value

{"person_id"=>159112, "department"=>"Editing", "job"=>"Color Timer", "cast_id"=>105, "credit_id"=>"5acee8990e0a267f9703bea1"}

March 24, 2018

Lang Action Key Edit
en-US u videos

Original Value

{"id"=>"58fb6b9d925141640b00e3a5", "name"=>"Red Planet (2000) trailer", "key"=>"g13ceurNcgI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"58fb6b9d925141640b00e3a5", "name"=>"Red Planet Trailer", "key"=>"g13ceurNcgI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

March 15, 2018

Lang Action Key Edit
a production_companies

Value

{"name"=>"Warner Bros. Pictures", "id"=>174}
d production_companies

Original Value

{"name"=>"Warner Bros.", "id"=>6194}

January 30, 2018

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-10", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2000-11-10", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-10-06", "certification"=>"PG-13", "type"=>1, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2000-10-06", "certification"=>"PG-13", "type"=>1, "note"=>""}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-10-06", "certification"=>"", "type"=>1, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-10-06", "certification"=>"PG-13", "type"=>1, "note"=>""}

January 23, 2018

Lang Action Key Edit
bg-BG a overview

Value

2050: Земята загива и колонизирането на Марс е алтернатива на унищожението. Бауман и нейния екипаж предприемат пътешествие до Червената планета, за да разследват случилото се с предишната експедиция, изпратена да подготви колонизацията. Но катастрофа при кацането ги лишава от комуникации, от научното и спасително оборудване, а изследователският робот се обръща срещу тях, безпощадно решен да ги унищожи. Пренебрегвайки заповедите от командния център на Земята, Бауман отказва да изостави Галахар, с когото има емоционална връзка, както и останалите от отряда, и вместо това се опитва да ги върне обратно. Но докато астронавтите проучват суровата планета, търсещи отчаяно спасителен изход, се натъкват на ужасяващо откритие: Червената планета може да е пустинна, но не е необитаема...

bg-BG u runtime

Original Value

0

Value

106
bg-BG a title

Value

Червената планета

a translations

Value

bg-BG

December 23, 2017

Lang Action Key Edit
ja u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4j4jaIiArAmcHRiJSQha74TRFlE.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4j4jaIiArAmcHRiJSQha74TRFlE.jpg", "iso_639_1"=>"ja"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4j4jaIiArAmcHRiJSQha74TRFlE.jpg"}}
ja-JP a overview

Value

2050年。地球は環境汚染によって破壊され、人類の希望は新天地・火星に委ねられていた。だが大量の藻を送り込み、酸素を発生させるという火星地球化計画はデータ送信の不通という結果となった。原因を調査すべく科学者グループが火星に向かったが、太陽フレアの影響で宇宙船はダメージを受け、船長以外のクルーは着陸船で火星に降り立つことになってしまう。

ja-JP a title

Value

レッド プラネット

a translations

Value

ja-JP

November 9, 2017

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"HU", "iso_639_1"=>"hu", "release_date"=>"2001-02-08", "certification"=>"KN", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"HU", "iso_639_1"=>"hu", "release_date"=>"2001-02-08", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"HU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-08", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"HU", "iso_639_1"=>"hu", "release_date"=>"2001-02-08", "certification"=>"KN", "type"=>3, "note"=>""}

October 22, 2017

Lang Action Key Edit
ru u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lPLmPAHNnDvdNkglNpD2CcMbydg.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lPLmPAHNnDvdNkglNpD2CcMbydg.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lPLmPAHNnDvdNkglNpD2CcMbydg.jpg"}}

April 22, 2017

Lang Action Key Edit
en-US a videos

Value

{"id"=>"58fb6b9d925141640b00e3a5", "name"=>"Red Planet (2000) trailer", "key"=>"g13ceurNcgI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

March 6, 2017

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>933417, "department"=>"Production", "job"=>"Production Accountant", "cast_id"=>104, "credit_id"=>"58bdafcf925141343500468c"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1724266, "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5856b9d8c3a36806a7041a17"}

January 26, 2017

Lang Action Key Edit
en-US d videos

Original Value

{"id"=>"533ec664c3a3685448001448", "name"=>"Trailer English", "key"=>"YDTiL9LJ1zY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
en-US d videos

Original Value

{"id"=>"533ec664c3a3685448001447", "name"=>"Trailer 1", "key"=>"K_X4f_DNYbA", "size"=>480, "type"=>"Trailer"}

January 15, 2017

Lang Action Key Edit
hu u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dlTBNRUl6SJaZhgoXX101BE6YS1.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dlTBNRUl6SJaZhgoXX101BE6YS1.jpg", "iso_639_1"=>"hu"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dlTBNRUl6SJaZhgoXX101BE6YS1.jpg"}}

December 18, 2016

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1392670, "department"=>"Production", "job"=>"Unit Manager", "cast_id"=>103, "credit_id"=>"5856bf63c3a3682f5804d1e4"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724287, "department"=>"Crew", "job"=>"Digital Producer", "cast_id"=>102, "credit_id"=>"5856bf4092514175ad043aef"}
a crew

Value

{"person_id"=>1364866, "department"=>"Crew", "job"=>"Machinist", "cast_id"=>101, "credit_id"=>"5856bf2bc3a368258f049c27"}
a crew

Value

{"person_id"=>1463300, "department"=>"Writing", "job"=>"Storyboard", "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5856bf14c3a368258f049c1f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1403537, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>99, "credit_id"=>"5856bd2bc3a3682fb805ca5b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1405236, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Producer", "cast_id"=>98, "credit_id"=>"5856bd169251416f100513dc"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724282, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Coordinator", "cast_id"=>97, "credit_id"=>"5856bd0892514146c903e199"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724281, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects", "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5856bcf792514175ad043a05"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1669136, "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5856bcdb925141724d024970"}
a crew

Value

{"person_id"=>1669136, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects", "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5856bcdb925141724d024970"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724280, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Special Effects Supervisor", "cast_id"=>95, "credit_id"=>"5856bcca9251416f63053828"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724279, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Digital Compositors", "cast_id"=>94, "credit_id"=>"5856bcb7925141724d02495f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1459473, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Animation Supervisor", "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5856bc969251416f63053809"}
a crew

Value

{"person_id"=>1540353, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"3D Supervisor", "cast_id"=>92, "credit_id"=>"5856bc7e92514175ad0439c0"}
a crew

Value

{"person_id"=>9349, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising Sound Editor", "cast_id"=>91, "credit_id"=>"5856bc63c3a36806a7041b20"}
a crew

Value

{"person_id"=>1338152, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Effects Editor", "cast_id"=>90, "credit_id"=>"5856bc3492514146c903e122"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724276, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Editor", "cast_id"=>89, "credit_id"=>"5856bc259251411a46050ae0"}
a crew

Value

{"person_id"=>9349, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Designer", "cast_id"=>88, "credit_id"=>"5856bc0d9251416f1005135a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1610266, "department"=>"Sound", "job"=>"Scoring Mixer", "cast_id"=>87, "credit_id"=>"5856bbfac3a368258f049ace"}
a crew

Value

{"person_id"=>1412741, "department"=>"Sound", "job"=>"Production Sound Mixer", "cast_id"=>86, "credit_id"=>"5856bbe6c3a3682dfe050f4c"}
a crew

Value

{"person_id"=>28241, "department"=>"Sound", "job"=>"Orchestrator", "cast_id"=>85, "credit_id"=>"5856bb6ec3a36806a7041ac4"}
a crew

Value

{"person_id"=>1401305, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>84, "credit_id"=>"5856ba5792514146c903e06b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1478854, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley", "cast_id"=>83, "credit_id"=>"5856ba40c3a368258c046c02"}
a crew

Value

{"person_id"=>1546585, "department"=>"Sound", "job"=>"First Assistant Sound Editor", "cast_id"=>82, "credit_id"=>"5856ba299251416fa104fc26"}
a crew

Value

{"person_id"=>1588683, "department"=>"Sound", "job"=>"Boom Operator", "cast_id"=>81, "credit_id"=>"5856ba149251416f63053700"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724267, "department"=>"Production", "job"=>"Production Manager", "cast_id"=>80, "credit_id"=>"5856ba03c3a36806a7041a2b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1190662, "department"=>"Production", "job"=>"Production Coordinator", "cast_id"=>79, "credit_id"=>"5856b9ec9251416fad04e1b4"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724266, "department"=>"Production", "job"=>"Production Accountant", "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5856b9d8c3a36806a7041a17"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>5494, "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5856b923c3a36806a70419cf"}
a crew

Value

{"person_id"=>5494, "department"=>"Production", "job"=>"Production Accountant", "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5856b923c3a36806a70419cf"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1552533, "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5856b8fac3a3682fb805c834"}
a crew

Value

{"person_id"=>1552533, "department"=>"Production", "job"=>"Production Accountant", "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5856b8fac3a3682fb805c834"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724265, "department"=>"Production", "job"=>"Location Manager", "cast_id"=>77, "credit_id"=>"5856b8e6c3a368258f049945"}
a crew

Value

{"person_id"=>1546580, "department"=>"Production", "job"=>"Executive In Charge Of Production", "cast_id"=>76, "credit_id"=>"5856b8d1c3a36827a5049eda"}
a crew

Value

{"person_id"=>1464344, "department"=>"Production", "job"=>"Executive In Charge Of Post Production", "cast_id"=>75, "credit_id"=>"5856b88392514146c903df7a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1609170, "department"=>"Lighting", "job"=>"Rigging Grip", "cast_id"=>74, "credit_id"=>"5856b8559251411a46050941"}
a crew

Value

{"person_id"=>1624169, "department"=>"Lighting", "job"=>"Rigging Gaffer", "cast_id"=>73, "credit_id"=>"5856b849c3a368258f0498d5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724263, "department"=>"Lighting", "job"=>"Electrician", "cast_id"=>72, "credit_id"=>"5856b7d692514175ad043793"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1128447, "cast_id"=>72, "credit_id"=>"5856b7b9c3a368258f049881"}
a crew

Value

{"person_id"=>1128447, "department"=>"Lighting", "job"=>"Electrician", "cast_id"=>72, "credit_id"=>"5856b7b9c3a368258f049881"}
a crew

Value

{"person_id"=>1635038, "department"=>"Lighting", "job"=>"Best Boy Electric", "cast_id"=>71, "credit_id"=>"5856b7a4c3a368258c046a78"}
a crew

Value

{"person_id"=>1552549, "department"=>"Editing", "job"=>"Color Timer", "cast_id"=>70, "credit_id"=>"5856b76ac3a3682dfe050cf9"}
a crew

Value

{"person_id"=>1392737, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>69, "credit_id"=>"5856b4479251416f10050ebf"}
a crew

Value

{"person_id"=>1153775, "department"=>"Directing", "job"=>"Assistant Director", "cast_id"=>68, "credit_id"=>"5856b30992514175ad043419"}
a crew

Value

{"person_id"=>1410574, "department"=>"Crew", "job"=>"Visual Effects Editor", "cast_id"=>67, "credit_id"=>"5856b2f2925141724d024387"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724257, "department"=>"Crew", "job"=>"Video Assist Operator", "cast_id"=>66, "credit_id"=>"5856b2e6c3a3682dfe05099c"}
a crew

Value

{"person_id"=>1634439, "department"=>"Crew", "job"=>"Utility Stunts", "cast_id"=>65, "credit_id"=>"5856b2c6c3a368258c046704"}
a crew

Value

{"person_id"=>1412758, "department"=>"Crew", "job"=>"Unit Publicist", "cast_id"=>64, "credit_id"=>"5856b1e1c3a36827a5049a66"}
a crew

Value

{"person_id"=>1121617, "department"=>"Production", "job"=>"Unit Production Manager", "cast_id"=>63, "credit_id"=>"5856b186c3a36831500499c1"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724252, "department"=>"Crew", "job"=>"Transportation Coordinator", "cast_id"=>62, "credit_id"=>"5856b16b92514146c903da61"}
a crew

Value

{"person_id"=>1613277, "department"=>"Crew", "job"=>"Transportation Captain", "cast_id"=>61, "credit_id"=>"5856b158c3a368258c046614"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724250, "department"=>"Crew", "job"=>"Systems Administrators & Support", "cast_id"=>60, "credit_id"=>"5856b105c3a3683150049985"}
a crew

Value

{"person_id"=>1262771, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>59, "credit_id"=>"5856b0f492514175ad04329f"}
a crew

Value

{"person_id"=>166753, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>58, "credit_id"=>"5856b0da92514146c903da13"}
a crew

Value

{"person_id"=>1350133, "department"=>"Crew", "job"=>"Special Effects Coordinator", "cast_id"=>57, "credit_id"=>"5856b0bb92514175ad043281"}
a crew

Value

{"person_id"=>1392244, "department"=>"Crew", "job"=>"Sound Recordist", "cast_id"=>56, "credit_id"=>"5856b060c3a3682dfe05081c"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724249, "department"=>"Crew", "job"=>"Security", "cast_id"=>55, "credit_id"=>"5856b054c3a3682f5804ca0d"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724248, "department"=>"Crew", "job"=>"Second Unit Cinematographer", "cast_id"=>54, "credit_id"=>"5856b048c3a36806a70413cb"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724247, "department"=>"Crew", "job"=>"Scenic Artist", "cast_id"=>53, "credit_id"=>"5856b03cc3a36827a5049977"}
a crew

Value

{"person_id"=>1511803, "department"=>"Crew", "job"=>"Post Production Supervisor", "cast_id"=>52, "credit_id"=>"5856afe8c3a3682f5804c9b8"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724246, "department"=>"Crew", "job"=>"Loader", "cast_id"=>51, "credit_id"=>"5856afdb9251416fad04daf1"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724245, "department"=>"Crew", "job"=>"Digital Effects Supervisor", "cast_id"=>50, "credit_id"=>"5856afcbc3a36827a504993a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1416157, "department"=>"Crew", "job"=>"CG Supervisor", "cast_id"=>49, "credit_id"=>"5856af8192514175ad0431bb"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724244, "department"=>"Crew", "job"=>"Carpenter", "cast_id"=>48, "credit_id"=>"5856af75c3a36806a7041347"}
a crew

Value

{"person_id"=>8939, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Makeup Artist", "cast_id"=>47, "credit_id"=>"5856af5ac3a368258c046499"}
a crew

Value

{"person_id"=>1418265, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Hairstylist", "cast_id"=>46, "credit_id"=>"5856aecec3a368258f04921d"}
a crew

Value

{"person_id"=>1330048, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Supervisor", "cast_id"=>45, "credit_id"=>"5856aeb2c3a3682dfe050739"}
a crew

Value

{"person_id"=>1398883, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Assistant Costume Designer", "cast_id"=>44, "credit_id"=>"5856ae989251416f10050b1e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1392718, "department"=>"Camera", "job"=>"Still Photographer", "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5856ae27c3a36831500497af"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408354, "department"=>"Camera", "job"=>"Steadicam Operator", "cast_id"=>42, "credit_id"=>"5856ae0c92514175ad0430dd"}
a crew

Value

{"person_id"=>147288, "department"=>"Camera", "job"=>"Grip", "cast_id"=>41, "credit_id"=>"5856adf7c3a36827a504982a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1428556, "department"=>"Camera", "job"=>"First Assistant Camera", "cast_id"=>40, "credit_id"=>"5856add8c3a3682fb805bf85"}
a crew

Value

{"person_id"=>24310, "department"=>"Camera", "job"=>"Camera Operator", "cast_id"=>39, "credit_id"=>"5856ad4ac3a36827a50497b1"}
a crew

Value

{"person_id"=>1642832, "department"=>"Art", "job"=>"Set Designer", "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5856ad35c3a368258c046359"}
a crew

Value

{"person_id"=>1458540, "department"=>"Art", "job"=>"Sculptor", "cast_id"=>37, "credit_id"=>"5856ad229251416fa104f38d"}
a crew

Value

{"person_id"=>1619111, "department"=>"Art", "job"=>"Production Illustrator", "cast_id"=>36, "credit_id"=>"5856ad0e925141724d023fd7"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724241, "department"=>"Art", "job"=>"Painter", "cast_id"=>35, "credit_id"=>"5856abdbc3a3682f5804c724"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724240, "department"=>"Art", "job"=>"Construction Coordinator", "cast_id"=>34, "credit_id"=>"5856abcec3a36827a50496db"}
a crew

Value

{"person_id"=>1404357, "department"=>"Art", "job"=>"Conceptual Design", "cast_id"=>33, "credit_id"=>"5856abb9925141724d023ef5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1724239, "department"=>"Art", "job"=>"Art Department Assistant", "cast_id"=>32, "credit_id"=>"5856abac9251416fa104f2bf"}
a crew

Value

{"person_id"=>9421, "department"=>"Art", "job"=>"Set Decoration", "cast_id"=>31, "credit_id"=>"5856a933c3a3682fb805bc3e"}
a crew

Value

{"person_id"=>9581, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>30, "credit_id"=>"5856a8e99251416f63052b59"}
a crew

Value

{"person_id"=>9344, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>29, "credit_id"=>"5856a8d3c3a3682fb805bbee"}
a crew

Value

{"person_id"=>9343, "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "cast_id"=>28, "credit_id"=>"5856a8a392514146c903d4c4"}

December 17, 2016

Lang Action Key Edit
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Κόκκινος πλανήτης", "iso_3166_1"=>"GR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Planeta Vermelho", "iso_3166_1"=>"BR"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"KW", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-09-19", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-05-23", "certification"=>"", "type"=>5, "note"=>"Video"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"AR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-04-19", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"ZA", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-04-06", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-03-02", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-23", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-16", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"SI", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-15", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-15", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-15", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-15", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"MX", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-09", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"HU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-02-08", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"EE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-26", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"PE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-25", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"FI", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-19", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"JP", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"PL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-05", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"HK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-01-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-30", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"ID", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-30", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>"Jakarta"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"TR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-29", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-14", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"IS", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-08", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"NZ", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"MY", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"AU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"BE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-06", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"GR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-30", "certification"=>"13", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"GR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-01", "certification"=>"13", "type"=>3, "note"=>""}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"IE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-01", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-28", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-01", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-28", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-29", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"TW", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-24", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-10-06", "certification"=>"", "type"=>1, "note"=>nil}

November 18, 2016

Lang Action Key Edit
fr-FR u title

Original Value

Planète Rouge

Value

Planète rouge

July 2, 2016

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/BwAlurHOXrHtDHX5UUIhiB9u6F.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/BwAlurHOXrHtDHX5UUIhiB9u6F.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

May 9, 2016

Lang Action Key Edit
pt-BR a tagline

Value

Eles não encontraram vida em Marte. Eles foram encontrados.

March 27, 2016

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-06", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-11-10", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}

March 12, 2016

Lang Action Key Edit
pt-BR a overview

Value

Em um futuro apocalíptico, os recursos naturais da Terra estão se esgotando e a humanidade precisa buscar um novo lugar onde possa sobreviver. Em busca de conhecer melhor as condições de vida de Marte, uma equipe de astronautas convocada para formar a tripulação de uma expedição até o planeta. Porém, diversos problemas começam a ocorrer quando a nave chega em Marte, desde uma aterrissagem ruim que danifica os equipamentos até a crescente tensão entre os próprios integrantes da tripulação.

pt-BR a homepage
pt-BR a title

Value

Planeta Vermelho

a translations

Value

pt-BR

March 5, 2016

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/iluJrJJRuKJ16Apsjh4O61uVsYQ.jpg"}}

February 1, 2016

Lang Action Key Edit
da u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2lCWB1PrnrlFNgxu8BSFJVfFlyg.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2lCWB1PrnrlFNgxu8BSFJVfFlyg.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2lCWB1PrnrlFNgxu8BSFJVfFlyg.jpg"}}
da a overview

Value

Bestræbelsen på at omgå en global katastrofe bliver skæbnesvanger for det hold, der tager til Mars for at redde menneskeheden. I år 2050 er jorden blevet en økologisk ulykke, og på Mars er der sat gang i et projekt, som forhåbentligt kan omforme klimaet, således at mennesket kan starte en ny civilisation her. Men projektet går skævt, og Kate Bowman (Carrie-Anne Moss) bliver sat til at lede den mission, der skal få projektet på højkant igen. Med sig bringer hun et hold forskellige eksperter: Robby Gallagher (Val Kilmer), Dr. Quinn Burchenal (Tom Sizemore) og Dr. Bud Chantillas (Terrence Stamp). Men på Mars går det helt galt: Rumskibet styrter og alt deres udstyr bliver ødelagt, Bowman forsøger at holde samling på tropperne, men medlemmerne er temmelig forskellige, og oveni købet bliver den robot, der skulle havde hjulpet og beskyttet dem, pludselig deres fjende. Dermed ser det sort ud, på den røde planet!

da a homepage
da a tagline
da a title

January 27, 2016

Lang Action Key Edit
he a overview

Value

הזמן - העתיד הלא רחוק. המצב - תקותה של האנושות הולכת ומצטמצמת. ההחלטה - קבוצת אסטרונאוטים שלכל אחד מחבריה מומחיות שונה, יוצאים למסע לעבר כוכב לכת האדום, על מנת לגלות האם אפשרי לאכלסו באנשים. התוצאה - הקבוצה נתקלת בדברים וביצורים שמכריחים אותם להתגבר על פחדיהם, חששותיהם ולהגן על חייהם. קיט היא מפקדת המשלחת החשובה ביותר במאה ה 21. הצלת המין האנושי ומציאת כוכב אחר לעבור אליו. האלטרנטיבה היחידה היא כוכב הלכת מארס, בדרך מתגלות תקלות רבות בחללים והם מתרסקים ללא חמצן מרחק עצום מהמחנה, ללא תקשורת או כמות מספקת של אוכל, הם מתחילים לסקור את פני הכוכב ומגלים להפתעתם כי הם אינם היצורים היחידים על הכוכב.

he a homepage
he a tagline
he a title

Value

כוכב אדום

a translations

Value

he

January 12, 2016

Lang Action Key Edit
pt u tagline

Original Value

Nem um som. Nem um aviso. Sem chance. Não está sozinho.

Value

Eles não encontraram vida em Marte. Eles foram encontrados.

January 10, 2016

Lang Action Key Edit
ro a overview
ro a homepage
ro a tagline
ro a title

Value

Planeta roșie

a translations

Value

ro

December 1, 2015

Lang Action Key Edit
el u overview

Original Value

Μια ομάδα αστροναυτών ψάχνει για λύσεις σωτηρίας στον Άρη για μια Γη που πεθαίνει, αλλά η αποστολή αρχίζει ν΄αποτυγχάνει...

Value

Έτος 2050. Η Γη πεθαίνει! Μια αποικία στον Άρη είναι πλέον η μόνη εναλλακτική λύση και η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη επιλέγονται εξειδικευμένοι αμερικανοί αστροναύτες, οι οποίοι, θα χρειασθεί να στηριχθούν ο ένας στον άλλο, όταν πολύ σοβαρές ζημιές στον επιστημονικό τους εξοπλισμό θα βάλουν τις ζωές τους σε άμεσο κίνδυνο, στην αφιλόξενη επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη» Γιατί, καθώς η ομάδα αποβίβασης εξερευνεί τον νέο πλανήτη, κάνει την πιο τρομακτική κι αναπάντεχη ανακάλυψη: ο Άρης μπορεί να είναι άγονος, δεν είναι όμως... ακατοίκητος.

el a title

Value

Κόκκινος Πλανήτης

November 15, 2015

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/8duz9KN6no901zsuYq9JoXbBlvc.jpg"}}
hu a tagline

Value

Néma. Váratlan. Legyőzhetetlen. De nincs egyedül.

hu u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/craI1SjIlFrLj9hpHAUdkJqxFNb.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/craI1SjIlFrLj9hpHAUdkJqxFNb.jpg", "iso_639_1"=>"hu"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/craI1SjIlFrLj9hpHAUdkJqxFNb.jpg"}}

November 9, 2015

Lang Action Key Edit
cs u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/a44DF44XzIISHYvGly3V0MixZtF.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/a44DF44XzIISHYvGly3V0MixZtF.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/a44DF44XzIISHYvGly3V0MixZtF.jpg"}}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/porDAtzJgBPpcYSkml6pzupiQaY.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/porDAtzJgBPpcYSkml6pzupiQaY.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/75Ehp0JQAvb8gFWGElQ13s0nHvo.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/75Ehp0JQAvb8gFWGElQ13s0nHvo.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/75Ehp0JQAvb8gFWGElQ13s0nHvo.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/porDAtzJgBPpcYSkml6pzupiQaY.jpg"}}
it u runtime

Original Value

0

Value

106

October 13, 2015

Lang Action Key Edit
el u overview

Original Value

Μια ομάδα αστροναυτών ψάχνει για λύσεις σωτηρίας στον Άρη για μια Γη που πεθαίνει, αλλά η αποστολή αρχίζει ν΄αποτυχγάνει...

Value

Μια ομάδα αστροναυτών ψάχνει για λύσεις σωτηρίας στον Άρη για μια Γη που πεθαίνει, αλλά η αποστολή αρχίζει ν΄αποτυγχάνει...

a releases

Value

{"iso_3166_1"=>"GR", "release_date"=>"2000-11-30", "certification"=>"13", "primary"=>false}
el a overview

Value

Μια ομάδα αστροναυτών ψάχνει για λύσεις σωτηρίας στον Άρη για μια Γη που πεθαίνει, αλλά η αποστολή αρχίζει ν΄αποτυχγάνει...

el a homepage
el u runtime

Original Value

0

Value

106
el a tagline
el a title
a translations

Value

el

July 11, 2015

Lang Action Key Edit
pt a title

Value

Planeta Vermelho

June 5, 2015

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>77512, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>27, "credit_id"=>"55722abf92514110f9000791"}
a crew

Value

{"person_id"=>1121617, "department"=>"Production", "job"=>"Associate Producer", "cast_id"=>26, "credit_id"=>"55722aacc3a368376f00237a"}

May 28, 2015

Lang Action Key Edit
pt a homepage

Currently on page: 1 of 2

Next →

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.