150 Changes

October 13, 2020
tagline u
 • "Máy Bay Tiền"
 • "Money Plane"
October 11, 2020
tagline a
 • "Máy Bay Tiền"
overview a
 • "Một tên trộm chuyên nghiệp với khoản nợ 40 triệu đô la và cuộc sống của gia đình anh ta phải thực hiện một vụ trộm cuối cùng - cướp một sòng bạc trên không tương lai chứa đầy những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới."
runtime u
 • 0
 • 82
title a
 • "Máy Bay Tiền"
translations a
 • "vi-VN"
October 9, 2020
es-ES
homepage d
 • "https://www.watchfull.movie/es/movie/2020/el-avion-del-dinero/"
cast a
 • {"person_id":223923,"character":"Male Steward","order":15,"cast_id":30,"credit_id":"5f806c473429ff0037ca7247"}
zh-CN
overview a
 • "一个职业小偷有4000万美元的债务和他的家庭的生命在危险中,必须实施最后的抢劫-抢劫一个空中赌场,充满了世界上最危险的罪犯。"
zh-CN
title a
 • "黑钱飞机"
translations a
 • "zh-CN"
October 8, 2020
translations a
 • "tr-TR"
October 6, 2020
homepage a
 • "https://www.watchfull.movie/es/movie/2020/el-avion-del-dinero/"
October 2, 2020
es-ES
videos a
 • {"id":"5f77ba45d4d50900340b211d","name":"El avión del dinero","key":"YGYYat_UQJk","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
October 1, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg","iso_639_1":"id"}}
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"ja"}}
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"id"}}
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"ja"}}
September 30, 2020
overview a
 • "Zawodowy złodziej mający 40 milionów dolarów długu musi dokonać ostatniego skoku - okraść futurystyczne kasyno powietrzne pełne najbardziej niebezpiecznych przestępców na świecie."
translations a
 • "pl-PL"
overview a
 • "Parta pochybných až kriminálních existencí se dává dohromady, aby udělala poslední ránu svého života. Vede je Jack Reese (Adam Copeland), který dluží asi 40 mega muži jménem Darius Grouch (Kelsey Grammer), který mu nabídne, že mu promine dluh, pokud pro něj provede takovou trochu netypickou (nemožnou) loupež. Cílem je letadlo (proto Money plane), futuristické létající kasino, kde se hraje všechno možné, ruskou ruletu to počínaje, sází se na to, jak dlouho někdo přežije s jedovatým hadem."
title a
 • "Money Plane"
translations a
 • "cs-CZ"
September 29, 2020
pt-PT
overview a
 • "Um ladrão profissional com $ 40 milhões em dívidas e a vida de sua família em jogo deve cometer um último assalto - roubar um cassino futurístico cheio de criminosos mais perigosos do mundo."
translations a
 • "pt-PT"
September 26, 2020
homepage a
 • "http://essaymonkey.net/"
September 25, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/v0BiswYPEZzZTYazvwktPTOTMpP.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/v0BiswYPEZzZTYazvwktPTOTMpP.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/v0BiswYPEZzZTYazvwktPTOTMpP.jpg"}}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"ES","iso_639_1":"{\"folded_name\"=>\"Espanol; Castellano\", \"english_name\"=>\"Spanish\", \"iso_639_1\"=>\"es\", \"native_name\"=>\"Español; Castellano\"}","release_date":"2020-09-18","certification":"16","type":4,"note":"VOD Movistar, Rakuten TV"}
 • {"iso_3166_1":"ES","iso_639_1":"es","release_date":"2020-09-18","certification":"16","type":4,"note":"VOD Movistar, Rakuten TV"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"ES","iso_639_1":"{\"folded_name\"=>\"Espanol; Castellano\", \"english_name\"=>\"Spanish\", \"iso_639_1\"=>\"es\", \"native_name\"=>\"Español; Castellano\"}","release_date":"2020-09-18","certification":"16","type":4,"note":"VOD Movistar, Rakuten TV"}
es-ES
overview u
 • "Un ladrón profesional con una deuda de 40 millones de dólares se ve obligado a realizar un último golpe ante la amenaza de perder a toda su familia: robar un futurista casino flotante cuya clientela está compuesta por los criminales más peligrosos del mundo."
 • "Un ladrón profesional con una deuda de 40 millones de dólares a sus espaldas y la vida de su familia en peligro, se ve obligado a realizar un último golpe: robar un futurista casino aéreo cuya que tiene por clientes a los criminales más peligrosos del mundo."
es-ES
overview u
 • "Un ladrón profesional con una deuda de $ 40 millones y la vida de su familia en la línea debe cometer un atraco final: robar un casino futurista en el aire lleno de los criminales más peligrosos del mundo."
 • "Un ladrón profesional con una deuda de 40 millones de dólares se ve obligado a realizar un último golpe ante la amenaza de perder a toda su familia: robar un futurista casino flotante cuya clientela está compuesta por los criminales más peligrosos del mundo."
es-ES
title u
 • "El Avion del Dinero"
 • "El avión del dinero"
September 23, 2020
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/ugbYTskyaRNu1deAp2f9hehRCKG.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/ugbYTskyaRNu1deAp2f9hehRCKG.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/ugbYTskyaRNu1deAp2f9hehRCKG.jpg"}}
overview a
 • "Професійний злодій з боргами в 40 мільйонів доларів повинен здійснити останнє пограбування — обікрасти футуристичне повітряне казино, заповнене найнебезпечнішими злочинцями світу."
runtime u
 • 0
 • 82
title a
 • "Грошовий літак"
translations a
 • "uk-UA"
September 22, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg","iso_639_1":"ko"}}
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg","iso_639_1":"id"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"ko"}}
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"id"}}
September 21, 2020
ko-KR
overview u
 • "전직 도박꾼 잭은 마지막 도박에서 거액의 빚을 지고, 그 빚을 구매한 다리우스 그라우치 3세 밑에서 일하게 된다. 다리우스는 잭이 가져오지 못한 그림의 가격에 값을 매기며 잭에게 무리한 범죄를 강요한다. 전 세계의 극악무도한 범죄자들이 모여 베팅을 벌이는 '머니 플레인'에 탑승해 10억 달러가 넘는 암호 화폐를 해킹하는 것. 잭은 팀원 이자벨라와 트레이를 데리고 머니 플레인에 탑승해 작업을 시작한다. 잭이 기장을 죽이고 비행기를 조종하는 동안, 이자벨라는 금고를 찾아서 여는 데 성공하고, 트레이는 서버를 해킹해 암호 화폐를 전송한다. 하지만 다리우스는 잭을 또다시 함정에 빠뜨리고, 잭은 플랜B를 가동해 다리우스에게 되갚아주기로 한다. 오랜 친구 해리에게 부탁해 팀원과 가족을 구한 잭은 다리우스와의 통화 내용을 녹음해, 머니 플레인이 다리우스의 목숨을 노리게 만든다. 해킹한 암호 화폐는 범죄 피해자들에게 돌려주기 위해 구호 단체에 기부한다. 마침내 다리우스의 그림까지 손에 넣은 잭은 파리에서 가족과 행복한 시간을 보낸다."
 • "마지막 게임에서의 거액의 빚을 갚기 위해 ‘다리우스 밑에서 일하게 된 전직 도박꾼 ‘잭’은 전세계 극악무도한 범죄자들이 모여 베팅을 벌이는 머니 플레인에 탑승해 현금 수백만 달러를 탈취하고 가상 화폐 10억 달러를 해킹하는 미션을 성공시켜야 한다. 하지만 다리우스는 잭을 함정에 빠뜨리고 잭은 플랜B를 가동해 되갚아주려 하는데…!"
ko-KR
tagline a
 • "VIP만 입장할 수 있는 하늘 위 카지노! 엄격한 보안을 뚫고 지상 최대의 판돈을 털어라!"
September 20, 2020
translations a
 • "fr-FR"
September 19, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/s329y5tFZS0R7sgFk84YgGEYNnO.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/mMLHLD3nUP3GfYUF4kNqJPVxsBt.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/jF5szlaCDc7yHa37qSzg6PUYLgS.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/gYRzgYE3EOnhUkv7pcbAAsVLe5f.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/wUPQRfRjJ41RVmqYRrfzbWDFgG0.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/pPDKkHkWEqtXLfwVaGH2wGo6LQT.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/u1dmUYdDlmPLH1z0vqOdJd4gcSW.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/kPnYac90Bqvnv30Ee8GY6IC5PTl.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/iuYRt0BqEkyLjgzKSnMTqbS0aWD.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/hWb814VaGasvllkRKHcgUGxnRP4.jpg"}}
September 18, 2020
runtime u
 • 0
 • 82
title a
 • "El Avion del Dinero"
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/9Y12EdkIVvYir3uTcZGjqfXWBUv.jpg"}}
September 15, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aywqrGnVRyDhimI3ISS2pcgUsFJ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aywqrGnVRyDhimI3ISS2pcgUsFJ.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2icvQbBsub9VzI84gaAUS8lR22Q.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/m9ZDoCzSbQ7SAOz2tcb1rt6bGG2.jpg"}}
September 10, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":null,"release_date":"2020-09-29","certification":"15세이상관람가","type":3,"note":""}
September 7, 2020
ko-KR
overview a
 • "전직 도박꾼 잭은 마지막 도박에서 거액의 빚을 지고, 그 빚을 구매한 다리우스 그라우치 3세 밑에서 일하게 된다. 다리우스는 잭이 가져오지 못한 그림의 가격에 값을 매기며 잭에게 무리한 범죄를 강요한다. 전 세계의 극악무도한 범죄자들이 모여 베팅을 벌이는 '머니 플레인'에 탑승해 10억 달러가 넘는 암호 화폐를 해킹하는 것. 잭은 팀원 이자벨라와 트레이를 데리고 머니 플레인에 탑승해 작업을 시작한다. 잭이 기장을 죽이고 비행기를 조종하는 동안, 이자벨라는 금고를 찾아서 여는 데 성공하고, 트레이는 서버를 해킹해 암호 화폐를 전송한다. 하지만 다리우스는 잭을 또다시 함정에 빠뜨리고, 잭은 플랜B를 가동해 다리우스에게 되갚아주기로 한다. 오랜 친구 해리에게 부탁해 팀원과 가족을 구한 잭은 다리우스와의 통화 내용을 녹음해, 머니 플레인이 다리우스의 목숨을 노리게 만든다. 해킹한 암호 화폐는 범죄 피해자들에게 돌려주기 위해 구호 단체에 기부한다. 마침내 다리우스의 그림까지 손에 넣은 잭은 파리에서 가족과 행복한 시간을 보낸다."
ko-KR
title a
 • "플레인 하이스트"
translations a
 • "ko-KR"
August 12, 2020
crew d
 • {"job":"Director","department":"Directing","person_id":2607225,"cast_id":1,"credit_id":"5e9c5bd2cf4b8b0024c9b1d5"}
crew a
 • {"person_id":16479,"department":"Directing","job":"Director","cast_id":29,"credit_id":"5f344e6f58efd30033a8e973"}
August 6, 2020
overview a
 • "Un ladrón profesional con una deuda de $ 40 millones y la vida de su familia en la línea debe cometer un atraco final: robar un casino futurista en el aire lleno de los criminales más peligrosos del mundo."
translations a
 • "es-ES"
July 29, 2020
images a
 • {"poster":{"file_path":"/aywqrGnVRyDhimI3ISS2pcgUsFJ.jpg"}}
July 14, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"GB","iso_639_1":null,"release_date":"2020-09-07","certification":"","type":5,"note":""}
July 11, 2020
he-IL
overview a
 • "גנב מקצועי שיש לו חובות של 40 מיליון דולר וחיי משפחתו על הקצה חייב לבצע שוד אחד אחרון - לשדוד קזינו על מטוס מלא בפושעים המסוכנים בעולם."
he-IL
title a
 • "מטוס הכסף"
translations a
 • "he-IL"
July 6, 2020
status u
 • "In Production"
 • "Released"
July 5, 2020
pt-BR
overview a
 • "Um ladrão profissional com dívidas de 40 milhões de dólares deve cometer um último golpe - roubar um cassino aéreo futurista cheio dos criminosos mais perigosos do mundo."
translations a
 • "pt-BR"
July 4, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"US","iso_639_1":"{\"folded_name\"=>\"English\", \"english_name\"=>\"English\", \"iso_639_1\"=>\"en\", \"native_name\"=>\"English\"}","release_date":"2020-07-10","certification":"","type":4,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"US","iso_639_1":"en","release_date":"2020-07-10","certification":"","type":4,"note":""}
production_companies a
 • {"name":"Taylor & Dodge","id":87067}
production_companies a
 • {"name":"Dawn's Light","id":92109}
crew a
 • {"person_id":30874,"department":"Production","job":"Casting","cast_id":28,"credit_id":"5f00f101a284eb00369408b6"}
crew a
 • {"person_id":30876,"department":"Production","job":"Casting","cast_id":27,"credit_id":"5f00f0f2a76ac500360457ac"}
crew a
 • {"person_id":1384694,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":26,"credit_id":"5f00f0e1d0b4340034665ba4"}
crew a
 • {"person_id":1206703,"department":"Crew","job":"Cinematography","cast_id":25,"credit_id":"5f00f0c4a284eb0037972a14"}
crew a
 • {"person_id":1384694,"department":"Crew","job":"Cinematography","cast_id":24,"credit_id":"5f00f0b4d0b4340036668701"}
crew a
 • {"person_id":1846186,"department":"Sound","job":"Music","cast_id":23,"credit_id":"5f00f0937caa470038ddf1d4"}
crew a
 • {"person_id":2701794,"department":"Production","job":"Co-Producer","cast_id":22,"credit_id":"5f00f05815959f003757a5ab"}
crew a
 • {"person_id":1634529,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":21,"credit_id":"5f00f044d0b434003366e1fb"}
crew a
 • {"person_id":1645310,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":20,"credit_id":"5f00f03115959f00365769f2"}
crew a
 • {"person_id":1634529,"department":"Writing","job":"Writer","cast_id":19,"credit_id":"5f00f01988c6590036969f00"}
crew a
 • {"person_id":2701794,"department":"Writing","job":"Screenplay","cast_id":18,"credit_id":"5f00eff488c659003796d375"}
crew a
 • {"person_id":16479,"department":"Writing","job":"Screenplay","cast_id":17,"credit_id":"5f00efdfd0b434003366e1d2"}
crew a
 • {"person_id":1645310,"department":"Writing","job":"Writer","cast_id":16,"credit_id":"5f00efc9d0b4340034665ae7"}
cast a
 • {"person_id":935531,"character":"P-Roach","order":14,"cast_id":15,"credit_id":"5f00ef92f031740037544bc1"}
cast a
 • {"person_id":1088040,"character":"Stewardess","order":13,"cast_id":14,"credit_id":"5f00ef787caa470035de71a8"}
cast a
 • {"person_id":1397908,"character":"Mia Yamada ","order":12,"cast_id":13,"credit_id":"5f00ef6315959f003857c609"}
cast a
 • {"person_id":1910695,"character":"Ivan Vitali ","order":11,"cast_id":12,"credit_id":"5f00ef46d0b4340034665ad5"}
cast a
 • {"person_id":154917,"character":"The Bookkeeper","order":10,"cast_id":11,"credit_id":"5f00ef327caa470038ddf104"}
cast a
 • {"person_id":11716,"character":"The Cowboy","order":9,"cast_id":10,"credit_id":"5f00ef19f031740038522a54"}
cast a
 • {"person_id":51750,"character":" The Concierge","order":8,"cast_id":9,"credit_id":"5f00ef03d0b4340035674153"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login