• User
  Score

Overview

A chronicle of the events that led to the founding of the Chinese Communist Party.

Movie Data

Facts

Status Released

Original Language Mandarin

Runtime 2h 4m

Budget -

Revenue -

Homepage -

Release Information

 • January 1, 2011
  Theatrical

Genres

Keywords

No keywords have been added.

Cast 47

 1. Liu Ye

  Liu Ye
  Mao Tse-Tung, young

 2. Chen Kun

  Chen Kun
  Zhou Enlai, young

 3. Chang Chen

  Chang Chen
  Chiang Kai-Shek, young

 4. John Woo

  John Woo
  Lin Sen

 5. Daniel Wu

  Daniel Wu
  Hu Shi

 6. Li Qin

  Li Qin
  Yang Kaihui

 7. Zhao Benshan

  Zhao Benshan
  Duan Qirui

 8. Chow Yun-fat

  Chow Yun-fat
  Yuan Shikai

 9. Simon Yam

  Simon Yam
  Zhang Jian

 10. Zhou Xun

  Zhou Xun
  Mrs. Lee

 11. Dong Jie

  Dong Jie
  Soong Chingling

 12. Liao Fan

  Liao Fan
  Zhu De

 13. Zhang Hanyu

  Zhang Hanyu
  Song Jiaoren

 14. Wang Bo-Chieh

  Wang Bo-Chieh
  Xiao Zisheng

 15. Jing Boran
 16. Fan Bingbing
 17. Andy Lau
 18. Leehom Wang
 19. Deng Chao
 20. Han Geng
 21. Nick Cheung
 22. Bai Bing
 23. Chen Dao-Ming
 24. Wang Xue-Qi
 25. Ray Lui
 26. Huang Jue

  Huang Jue
  Li Da

 27. Xuan Huang

  Xuan Huang
  Liu Renjing

 28. Shu Yaoxuan

  Shu Yaoxuan
  Wu Bingxiang

 29. Qi Yuwu

  Qi Yuwu
  Wang Jinmei

 30. Liu Tao

  Liu Tao
  Imperial Consort Jin

 31. Li Xuejian
 32. Feng Yuanzheng
 33. Takuya Kimura
 34. AngelaBaby
 35. Bao Bei-Er
 36. Jiang Wu
 37. Zhang Yi
 38. Fan Wei
 39. Alex Fong Chung-Sun
 40. Guo Tao
 41. HL
 42. Guo Xiaodong
 43. Zhou Yiwei
 44. PY
 45. Tao Zeru
 46. Lu Zhong
 47. Yang Yang

Crew 2

Directing

 1. Han Sanping

  Han Sanping
  Director

 2. Huang Jianxin

  Huang Jianxin
  Director

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.