115 Changes

October 18, 2020
character_names u
 • {"person_id":1123145,"character":"","cast_id":13,"credit_id":"5c10f211c3a368252d0ffcea"}
 • {"person_id":1123145,"character":"Assistant Manager Park","cast_id":13,"credit_id":"5c10f211c3a368252d0ffcea"}
September 28, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nxV9f8ybZciHSvf16zkhPkY6CkB.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nxV9f8ybZciHSvf16zkhPkY6CkB.jpg","iso_639_1":"ru"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nxV9f8ybZciHSvf16zkhPkY6CkB.jpg"}}
September 17, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"RU","iso_639_1":null,"release_date":"2020-09-28","certification":"16+","type":4,"note":""}
ru-RU
videos a
 • {"id":"5f63551d87f3f2003a80bddc","name":"Дверной замок — Русский тизер-трейлер (2020)","key":"eJg6erNeoH0","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
ru-RU
runtime u
 • 0
 • 102
September 12, 2020
ru-RU
overview a
 • "Обычная банковская сотрудница Кён-мин живёт одна в квартире в многоквартирном доме. Каждое утро девушка встаёт с легким головокружением и однажды замечает странность - как будто её дверной замок кто-то открывает. Кён-мин сообщает в полицию, но там считают, что она преувеличивает, и для беспокойства повода нет. Вскоре на работе происходит неприятный инцидент - один из клиентов навязчиво зовёт на кофе, а после отказа начинает агрессивно себя вести."
ru-RU
title a
 • "Дверной замок"
translations a
 • "ru-RU"
January 4, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/w26SH6IzKIA9PdMmxUc1zuCpkXR.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/w26SH6IzKIA9PdMmxUc1zuCpkXR.jpg","iso_639_1":"vi"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/w26SH6IzKIA9PdMmxUc1zuCpkXR.jpg"}}
vi-VN
overview a
 • "Một ngày bình thường, Kyeong Min về nhà và phát hiện ra toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đã bị hỏng. Khi đang loay hoay bật đèn pin để xem xét tình hình thì cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ."
vi-VN
title a
 • "Ổ Khóa Tử Thần"
translations a
 • "vi-VN"
September 28, 2019
genres a
 • {"name":"Mystery","id":9648}
genres a
 • {"name":"Crime","id":80}
overview a
 • "Kyung Min vive sola en un apartamento tipo estudio. Un día, encuentra evidencia de que alguien irrumpió en su apartamento. Un caso de asesinato tiene lugar en su departamento."
title a
 • "Door Lock"
translations a
 • "es-ES"
September 11, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aEz4ICXxflkqHodgsqjNpnTI7qf.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aEz4ICXxflkqHodgsqjNpnTI7qf.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/igi0zzyvoA7xjfGvRcghqf6S0Uj.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/igi0zzyvoA7xjfGvRcghqf6S0Uj.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/igi0zzyvoA7xjfGvRcghqf6S0Uj.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/aEz4ICXxflkqHodgsqjNpnTI7qf.jpg"}}
August 24, 2019
crew a
 • {"person_id":2395052,"department":"Art","job":"Props","cast_id":23,"credit_id":"5d616d966dea3a746b93422c"}
July 27, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9NS4EeCsfb9fOktJDKeNAy9NV6G.jpg","iso_639_1":"af"}}
 • {"poster":{"file_path":"/9NS4EeCsfb9fOktJDKeNAy9NV6G.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9NS4EeCsfb9fOktJDKeNAy9NV6G.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9NS4EeCsfb9fOktJDKeNAy9NV6G.jpg","iso_639_1":"af"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2ElxZsOsDeUe8lf7F50NSlwaCqA.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2ElxZsOsDeUe8lf7F50NSlwaCqA.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nfyYShnFTbz7ZjQDMATrkB5P5Jx.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nfyYShnFTbz7ZjQDMATrkB5P5Jx.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2ElxZsOsDeUe8lf7F50NSlwaCqA.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nfyYShnFTbz7ZjQDMATrkB5P5Jx.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9NS4EeCsfb9fOktJDKeNAy9NV6G.jpg"}}
May 19, 2019
crew a
 • {"person_id":2316136,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup & Hair","cast_id":22,"credit_id":"5ce0df179251412cf0bac769"}
May 15, 2019
crew d
 • {"job":"Music","department":"Sound","person_id":69085,"cast_id":18,"credit_id":"5cc069260e0a2654e9f26e68"}
crew a
 • {"person_id":69085,"department":"Sound","job":"Original Music Composer","cast_id":21,"credit_id":"5cdccb049251413e45cd9a7b"}
crew a
 • {"person_id":2313865,"department":"Sound","job":"Sound Supervisor","cast_id":20,"credit_id":"5cdccafac3a3683d17c27786"}
May 11, 2019
crew a
 • {"person_id":2309922,"department":"Art","job":"Production Design","cast_id":19,"credit_id":"5cd69e0d92514106f6ce4d2a"}
May 4, 2019
title a
 • "Door Lock"
translations a
 • "it-IT"
April 24, 2019
character_names u
 • {"person_id":1924538,"character":"","cast_id":4,"credit_id":"5bf3be40c3a36818ae08d387"}
 • {"person_id":1924538,"character":"Han Dong-hoon","cast_id":4,"credit_id":"5bf3be40c3a36818ae08d387"}
character_names u
 • {"person_id":1428091,"character":"","cast_id":3,"credit_id":"5bf3be369251415ccc08d7fd"}
 • {"person_id":1428091,"character":"Kim Gi-jeong","cast_id":3,"credit_id":"5bf3be369251415ccc08d7fd"}
crew a
 • {"person_id":69085,"department":"Sound","job":"Music","cast_id":18,"credit_id":"5cc069260e0a2654e9f26e68"}
crew a
 • {"person_id":69388,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":17,"credit_id":"5cc06913c3a368145884a58b"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2018-12-05","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2018-12-05","certification":"15세 이상 관람가","type":3,"note":""}
January 31, 2019
overview u
 • "平凡獨居女子京敏(孔曉振飾演),某天下班回家,發現房門的電子密碼鎖,蓋子竟被陌生人打開!她隨即變更密碼,卻在當天晚上睡前,赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她,縱使向警察報案,但警察對如此程度的案件並沒有予以理會。之後,京敏的套房再度出現被闖空門的跡象,甚至伴隨一起離奇的殺人案,讓京敏愈來愈心神不寧,決定自己調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋,還有門口掉落的菸蒂…。讓她隨著調查,驚覺原來這間套房裡面,似乎還住著另外一個人…。門鎖,Door Lock,도어락"
 • "平凡獨居女子京敏(孔曉振飾演),某天下班回家,發現房門的電子密碼鎖,蓋子竟被陌生人打開!她隨即變更密碼,卻在當天晚上睡前,赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她,縱使向警察報案,但警察對如此程度的案件並沒有予以理會。之後,京敏的套房再度出現被闖空門的跡象,甚至伴隨一起離奇的殺人案,讓京敏愈來愈心神不寧,決定自己調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋,還有門口掉落的菸蒂…。讓她隨著調查,驚覺原來這間套房裡面,似乎還住著另外一個人…。"
overview u
 • "平凡獨居女子京敏(孔曉振飾演),某天下班回家,發現房門的電子密碼鎖,蓋子竟被陌生人打開!她隨即變更密碼,卻在當天晚上睡前,赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她,縱使向警察報案,但警察對如此程度的案件並沒有予以理會。之後,京敏的套房再度出現被闖空門的跡象,甚至伴隨一起離奇的殺人案,讓京敏愈來愈心神不寧,決定自己調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋,還有門口掉落的菸蒂…。讓她隨著調查,驚覺原來這間套房裡面,似乎還住著另外一個人…。"
 • "平凡獨居女子京敏(孔曉振飾演),某天下班回家,發現房門的電子密碼鎖,蓋子竟被陌生人打開!她隨即變更密碼,卻在當天晚上睡前,赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她,縱使向警察報案,但警察對如此程度的案件並沒有予以理會。之後,京敏的套房再度出現被闖空門的跡象,甚至伴隨一起離奇的殺人案,讓京敏愈來愈心神不寧,決定自己調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋,還有門口掉落的菸蒂…。讓她隨著調查,驚覺原來這間套房裡面,似乎還住著另外一個人…。門鎖,Door Lock,도어락"
January 17, 2019
videos d
 • {"id":"5c245225c3a3681c34f0148c","name":"도어락 (Door Lock, 2018) 메인 예고편 (Main Trailer)","key":"x3mSHdPUI6o","size":1080,"type":"Trailer"}
videos a
 • {"id":"5c402b18925141344cb02328","name":"[도어락] 메인 예고편","key":"Psh-atEcV0s","size":1080,"type":"Trailer"}
January 9, 2019
en-US
overview a
 • "Kyung-min lives alone in a one-room apartment. One day, she found a trace of a stranger breaking into her room and soon a mysterious murder case begins to unravel"
en-US
videos a
 • {"id":"5c35c311c3a36827331bb2bd","name":"Door Lock (2018) 도어락 Movie Trailer 2 | EONTALK","key":"UY5rHUpG3tI","size":1080,"type":"Trailer"}
January 5, 2019
tagline u
 • "열려 있는 도어락 덮개, 지문으로 뒤덮인 키패드, 현관 앞 담배꽁초 혼자 사는 원룸, 이곳에 누군가 숨어있다!"
 • "혼자 사는 원룸, 이곳에 누군가 숨어있다!"
January 2, 2019
overview a
 • "平凡獨居女子京敏(孔曉振飾演),某天下班回家,發現房門的電子密碼鎖,蓋子竟被陌生人打開!她隨即變更密碼,卻在當天晚上睡前,赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她,縱使向警察報案,但警察對如此程度的案件並沒有予以理會。之後,京敏的套房再度出現被闖空門的跡象,甚至伴隨一起離奇的殺人案,讓京敏愈來愈心神不寧,決定自己調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋,還有門口掉落的菸蒂…。讓她隨著調查,驚覺原來這間套房裡面,似乎還住著另外一個人…。"
title a
 • "鎖命危機"
translations a
 • "zh-TW"
December 26, 2018
ko-KR
videos a
 • {"id":"5c245225c3a3681c34f0148c","name":"도어락 (Door Lock, 2018) 메인 예고편 (Main Trailer)","key":"x3mSHdPUI6o","size":1080,"type":"Trailer"}
ko-KR
overview u
 • "불안한 마음에 도어락 비밀번호를 변경해보지만 그날 밤, 잠들기 전 문 밖에서 들리는 소리 '삐-삐-삐-삐- 잘못 누르셨습니다' 공포감에 휩싸인 경민은 경찰에 신고를 하지만 그들은 경민의 잦은 신고를 귀찮아 할 뿐, 대수롭지 않게 여긴다. 그리고 얼마 뒤, 경민의 원룸에서 낯선 사람의 침입 흔적과 함께 의문의 살인 사건이 발생하고 자신도 안전하지 않음을 직감한 경민은 직접 사건의 실체를 쫓게 되는데..!"
 • "오피스텔에 혼자 살고 있는 평범한 직장인 경민(공효진). 퇴근 후 집에 돌아온 경민은 원룸의 도어락 덮개가 열려있는 것을 발견한다. 불안한 마음에 도어락 비밀번호를 변경해보지만 그날 밤, 잠들기 전 문 밖에서 들리는 소리 '삐-삐-삐-삐- 잘못 누르셨습니다' 공포감에 휩싸인 경민은 경찰에 신고를 하지만 그들은 경민의 잦은 신고를 귀찮아 할 뿐, 대수롭지 않게 여긴다. 그리고 얼마 뒤, 경민의 원룸에서 낯선 사람의 침입 흔적과 함께 의문의 살인 사건이 발생하고 자신도 안전하지 않음을 직감한 경민은 직접 사건의 실체를 쫓게 되는데..!"
ko-KR
tagline u
 • "오피스텔에 혼자 살고 있는 평범한 직장인 경민(공효진). 퇴근 후 집에 돌아온 경민은 원룸의 도어락 덮개가 열려있는 것을 발견한다."
 • "열려 있는 도어락 덮개, 지문으로 뒤덮인 키패드, 현관 앞 담배꽁초 혼자 사는 원룸, 이곳에 누군가 숨어있다!"
ko-KR
overview u
 • "오피스텔에 혼자 살고 있는 평범한 직장인 경민(공효진). 퇴근 후 집에 돌아온 경민은 원룸의 도어락 덮개가 열려있는 것을 발견한다. 불안한 마음에 도어락 비밀번호를 변경해보지만 그날 밤, 잠들기 전 문 밖에서 들리는 소리 '삐-삐-삐-삐- 잘못 누르셨습니다' 공포감에 휩싸인 경민은 경찰에 신고를 하지만 그들은 경민의 잦은 신고를 귀찮아 할 뿐, 대수롭지 않게 여긴다. 그리고 얼마 뒤, 경민의 원룸에서 낯선 사람의 침입 흔적과 함께 의문의 살인 사건이 발생하고 자신도 안전하지 않음을 직감한 경민은 직접 사건의 실체를 쫓게 되는데..!"
 • "불안한 마음에 도어락 비밀번호를 변경해보지만 그날 밤, 잠들기 전 문 밖에서 들리는 소리 '삐-삐-삐-삐- 잘못 누르셨습니다' 공포감에 휩싸인 경민은 경찰에 신고를 하지만 그들은 경민의 잦은 신고를 귀찮아 할 뿐, 대수롭지 않게 여긴다. 그리고 얼마 뒤, 경민의 원룸에서 낯선 사람의 침입 흔적과 함께 의문의 살인 사건이 발생하고 자신도 안전하지 않음을 직감한 경민은 직접 사건의 실체를 쫓게 되는데..!"
ko-KR
tagline a
 • "오피스텔에 혼자 살고 있는 평범한 직장인 경민(공효진). 퇴근 후 집에 돌아온 경민은 원룸의 도어락 덮개가 열려있는 것을 발견한다. "
December 25, 2018
zh-CN
overview a
 • "翻拍自西班牙惊悚片《当你熟睡》,平凡独居女子京敏(孔晓振 饰)某天下班回家,发现房门的电子密码锁,盖子竟被陌生人打开!她随即变更密码,却在当天晚上睡前,赫然听到有人试图要打开她的密码锁。被恐惧感包围的她,纵使向警察报案,但警察对如此程度的案件并没予以理会。之后,京敏的套房再度出现被闯空门的迹象,甚至伴随一起离奇的杀人案,让京敏愈来愈心神不宁,决定自己开始调查事件真相。她陆续发现密码锁上的不明指纹,还有门口掉落的烟蒂让她惊觉,原来这间套房裡面,似乎还住着另外一个人…"
zh-CN
title a
 • "门锁"
translations a
 • "zh-CN"
December 24, 2018
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/joVyZRCxd22LFQWFKecyxQCaoYi.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/eZAVP9ydVeWLoxcnFSHGYasVIfO.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/3jssjyXSxRtQjdqbmIl5B6Iobyn.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/wiBbnHB9qojuAM6FBQ3TTVRnSPx.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/AbQGbP8QsUse2LuEh0zkWwU14Pq.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/AbQGbP8QsUse2LuEh0zkWwU14Pq.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/AbQGbP8QsUse2LuEh0zkWwU14Pq.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/n05DHZoeIxXdTmnz7lDsJwv0fmc.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/n05DHZoeIxXdTmnz7lDsJwv0fmc.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/n05DHZoeIxXdTmnz7lDsJwv0fmc.jpg"}}
December 16, 2018
imdb_id a
 • "tt9402676"
December 12, 2018
cast a
 • {"person_id":1912054,"character":"","order":10,"cast_id":16,"credit_id":"5c10f256c3a368251c0f689c"}
cast a
 • {"person_id":1774855,"character":"","order":9,"cast_id":15,"credit_id":"5c10f23e0e0a2638b80f9df3"}
cast a
 • {"person_id":224673,"character":"","order":8,"cast_id":14,"credit_id":"5c10f228c3a36825200f7bda"}
cast a
 • {"person_id":1123145,"character":"","order":7,"cast_id":13,"credit_id":"5c10f211c3a368252d0ffcea"}
cast a
 • {"person_id":1617157,"character":"","order":6,"cast_id":12,"credit_id":"5c10f1ef0e0a2638d31014a1"}
crew a
 • {"person_id":1482970,"department":"Camera","job":"Director of Photography","cast_id":11,"credit_id":"5c10f1b3c3a36825151048ef"}
crew d
 • {"person_id":1482970,"cast_id":8,"credit_id":"5bf3bee60e0a261ac2025d9d"}
overview a
 • "오피스텔에 혼자 살고 있는 평범한 직장인 경민(공효진). 퇴근 후 집에 돌아온 경민은 원룸의 도어락 덮개가 열려있는 것을 발견한다. 불안한 마음에 도어락 비밀번호를 변경해보지만 그날 밤, 잠들기 전 문 밖에서 들리는 소리 '삐-삐-삐-삐- 잘못 누르셨습니다' 공포감에 휩싸인 경민은 경찰에 신고를 하지만 그들은 경민의 잦은 신고를 귀찮아 할 뿐, 대수롭지 않게 여긴다. 그리고 얼마 뒤, 경민의 원룸에서 낯선 사람의 침입 흔적과 함께 의문의 살인 사건이 발생하고 자신도 안전하지 않음을 직감한 경민은 직접 사건의 실체를 쫓게 되는데..!"
December 8, 2018
fr-FR
overview a
 • "Jo Kyeong-min vit seule dans un studio. Un jour, elle trouve des preuves que quelqu'un est entré par effraction dans son appartement. Une affaire de meurtre a eu lieu chez elle."
fr-FR
runtime u
 • 0
 • 102
fr-FR
title a
 • "Door Lock"
translations a
 • "fr-FR"
cast a
 • {"person_id":147505,"character":"Detective Lee","order":7,"cast_id":10,"credit_id":"5c0b7a079251414795068432"}
cast d
 • {"person_id":1102155,"cast_id":2,"credit_id":"5bf3be109251415cc4089fed"}
December 4, 2018
en-US
runtime u
 • 0
 • 102
December 3, 2018
crew a
 • {"person_id":2187816,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":9,"credit_id":"5c04d1fa9251417e5506c580"}
December 1, 2018
status u
 • "Post Production"
 • "Released"
November 20, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/l81jXYzTVgxkXILr2krZPrpOFBz.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/l81jXYzTVgxkXILr2krZPrpOFBz.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/l81jXYzTVgxkXILr2krZPrpOFBz.jpg"}}
en-US
title a
 • "Door Lock"
translations a
 • "en-US"
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2018-12-05","certification":"","type":3,"note":""}
production_companies a
 • {"name":"Megabox Plus M","id":91505}
production_countries a
 • "KR"
genres a
 • {"name":"Thriller","id":53}
crew a
 • {"person_id":1482970,"department":"Crew","job":"Cinematography","cast_id":8,"credit_id":"5bf3bee60e0a261ac2025d9d"}
crew a
 • {"person_id":1471895,"department":"Writing","job":"Screenplay","cast_id":7,"credit_id":"5bf3be660e0a26266f0934f5"}
crew a
 • {"person_id":1471895,"department":"Directing","job":"Director","cast_id":6,"credit_id":"5bf3be5ec3a36818ae08d3a9"}
cast a
 • {"person_id":233437,"character":"","order":6,"cast_id":5,"credit_id":"5bf3be45c3a36818a309d903"}
cast a
 • {"person_id":1924538,"character":"","order":5,"cast_id":4,"credit_id":"5bf3be40c3a36818ae08d387"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login