2 Changes

January 4, 2018
overview u
  • Byl spokojený jako málokdo. Úspěšný chirurg s vysokými příjmy, luxusním vozem a pohodlnou vilou. Mezi přáteli oblíben, mezi kolegy uznáván. To vše se jednoho večera drastický změnilo. Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) po návratu z nemocnice nalézá svou milovanou krásnou manželku s roztříštěnou hlavou v tratolišti krve. Vzápětí se brutální útočník vrhne i na něj. Krátký zmatený zápas, násilník prchá a doktor zoufale objímá svou umírající manželku. Když Kimble vypráví mužům zákona svůj příběh, popisuje násilníka jako muže, který měl místo jedné ruky protézu. Historka je natolik absurdní, že mu policisté nevěří a ještě včera bezúhonný muž se stává hlavním podezřelým a díky zdánlivě neotřesitelným důkazům je nakonec odsouzen za úkladnou vraždu k trestu smrti. Při přepravě z jedné věznice do druhé se mu ovšem za velmi dramatických okolností podaří prchnout. Jeho život má nyní jediný smysl - musí najít skutečného vraha své ženy.
  • Bol spokojako málokto. Úspešný chirurg s vysokým príjmom, luxusným vozidlom a pohodlnou vilou. Medzi priateľmi obľúbený, medzi kolegami uznávaný. To všetko sa jedného večera drasticky zmenilo. Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) po návrate z nemocnice nachádza svoju milovanú krásnu manželku s roztrieštenou hlavou v kaluži krvi. Vzápätí sa brutálny útočník vrhne aj na neho. Krátky zmätený zápas, násilník uteká a doktor zúfalo objíma svoju umierajúcu manželku. K Kimble rozpráva mužom zákona svoj príbeh, popisuje násilníka ako muža, ktorý mal namiesto jednej ruky protézu. Historka je natoľko absurdná, že mu policajti neveria a ešte nedávno bezúhonný muž sa stáva hlavným podozrivým a vďaka zdanlivo neotrasiteľným dôkazom je nakoniec odsúdený za úkladnú vraždu na trest smrti. Pri preprave z jednej väznice do druhej sa mu však za veľmi dramatických okolností podarí utiecť. Jeho život má teraz jediný zmysel - musí nájsť skutočného vraha svojej ženy.
runtime u
  • 0
  • 131

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page