638 Changes

January 19, 2020
es-MX
videos a
 • {"id"=>"5e23f8bfbfeb8b0013d30389", "name"=>"JUMANJI 3 EL SIGUIENTE NIVEL Tráiler Español Latino SUBTITULADO (2019)", "key"=>"ddxC0OW4rFs", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
January 18, 2020
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wIvjY8LxLs8NyOrKGrrEv7vrQv6.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wIvjY8LxLs8NyOrKGrrEv7vrQv6.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wIvjY8LxLs8NyOrKGrrEv7vrQv6.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5ytHfnW6QYOR2i1NCsRj7d1cQtd.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5ytHfnW6QYOR2i1NCsRj7d1cQtd.jpg", "iso_639_1"=>"el"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/f7oYgmK6BrMisZxmCsrJHFCd1J9.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/f7oYgmK6BrMisZxmCsrJHFCd1J9.jpg", "iso_639_1"=>"el"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/m4UqASGKYZD12VhbGH6oGCHY59s.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/m4UqASGKYZD12VhbGH6oGCHY59s.jpg", "iso_639_1"=>"el"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xJxg0My8iSsvyTWJJkU6DMPWDzK.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xJxg0My8iSsvyTWJJkU6DMPWDzK.jpg", "iso_639_1"=>"el"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/m4UqASGKYZD12VhbGH6oGCHY59s.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/f7oYgmK6BrMisZxmCsrJHFCd1J9.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xJxg0My8iSsvyTWJJkU6DMPWDzK.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5ytHfnW6QYOR2i1NCsRj7d1cQtd.jpg"}}
January 15, 2020
title a
 • ジュマンジ/ネクスト・レベル
translations a
 • ja-JP
January 12, 2020
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/qgch2rFskIxDMgwrD5lWTaB4nBl.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/tcuPXIFelZauUQiBpQ4ncrRdyDh.jpg"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/48M6c4kOSGxA5lBI7qaZa4aZ7EC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/48M6c4kOSGxA5lBI7qaZa4aZ7EC.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/48M6c4kOSGxA5lBI7qaZa4aZ7EC.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b1bTpxh0lRfw7kwRrWPeMOo7jbY.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b1bTpxh0lRfw7kwRrWPeMOo7jbY.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b1bTpxh0lRfw7kwRrWPeMOo7jbY.jpg"}}
January 11, 2020
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2lqI3iLRkdxkIF4A8p0dtoyKXVt.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2lqI3iLRkdxkIF4A8p0dtoyKXVt.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2lqI3iLRkdxkIF4A8p0dtoyKXVt.jpg"}}
January 10, 2020
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3HFNcHui2BAocKbQGDNOTZrrt5R.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMqdGKuD0D5PHNztKkwNomG328l.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMqdGKuD0D5PHNztKkwNomG328l.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMqdGKuD0D5PHNztKkwNomG328l.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMqdGKuD0D5PHNztKkwNomG328l.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMqdGKuD0D5PHNztKkwNomG328l.jpg"}}
fr-FR
title u
 • Jumanji : next level
 • Jumanji : Next Level
January 8, 2020
revenue u
 • 72256955
 • 615882314
January 3, 2020
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l9r7qFTK07ztqHtIGyh3edqsrRi.jpg"}}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"VN", "iso_639_1"=>"vi", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"VN", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"TR", "iso_639_1"=>"tr", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"TR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
January 1, 2020
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tpaRcUkgyS663sdmhnFDiHXXkAy.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tpaRcUkgyS663sdmhnFDiHXXkAy.jpg", "iso_639_1"=>"th"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tpaRcUkgyS663sdmhnFDiHXXkAy.jpg"}}
th-TH
overview a
 • เรื่องราวของ สี่สหายจะต้องกลับเข้าไปสู่โลกของจูแมนจี้อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือหนึ่งในสมาชิกแก๊งค์ของพวกเขา แต่แล้วพวกเขาก็ได้ค้นพบว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคาดคิดเอาไว้ พวกเขาจะต้องรวบรวมความกล้าหาญเพื่อฝ่าฟันนานาอุปสรรคตั้งแต่ทะเลทรายอันแห้งแล้งไปจนถึงภูเขาหิมะ เพื่อที่จะหนีออกมาจากโลกของเกมที่อันตรายที่สุด
th-TH
runtime u
 • 0
 • 125
th-TH
title a
 • เกมดูดโลก ตะลุยด่านมหัศจรรย์
translations a
 • th-TH
December 31, 2019
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/hpf9ZOfLhHJVgGIF4ro0YTO5Lzy.jpg"}}
December 30, 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oRw3ZlF61mhcOHGUGSBonhWae8R.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"PH", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-04", "certification"=>"PG", "type"=>3, "note"=>""}
December 27, 2019
el-GR
videos u
 • {"id"=>"5e06049ff495ee0012e9f400", "name"=>"JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ - Νέο μεταγλωττισμένο trailer", "key"=>"E-S4pbyObdY", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5e06049ff495ee0012e9f400", "name"=>"Trailer 2 (Μεταγλωτισμένο)", "key"=>"E-S4pbyObdY", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
el-GR
videos a
 • {"id"=>"5e06049ff495ee0012e9f400", "name"=>"JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ - Νέο μεταγλωττισμένο trailer", "key"=>"E-S4pbyObdY", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
el-GR
runtime u
 • 0
 • 123
December 26, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bBRDUTr6jgbD8I8A9DvVGrVbdfB.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bBRDUTr6jgbD8I8A9DvVGrVbdfB.jpg", "iso_639_1"=>"pt"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bBRDUTr6jgbD8I8A9DvVGrVbdfB.jpg"}}
December 25, 2019
cast a
 • {"person_id"=>2490049, "character"=>"Marauder 1 / Jergens Inner Circle", "order"=>31, "cast_id"=>67, "credit_id"=>"5e02f676d1a89300149072e3"}
December 24, 2019
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/maKSMR59hsPqluloYLLTFTmPt1s.jpg"}}
December 22, 2019
en-US
tagline d
 • Get off your lazy fucking ass and follow mistoir mint on letterboxd you dumb bitch
tagline a
 • Get off your lazy fucking ass and follow mistoir mint on letterboxd you dumb bitch
December 21, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9WiWc9lo3HWUxUqH9hCeQrMjlK.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9WiWc9lo3HWUxUqH9hCeQrMjlK.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9WiWc9lo3HWUxUqH9hCeQrMjlK.jpg"}}
December 20, 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l4iknLOenijaB85Zyb5SxH1gGz8.jpg"}}
en-US
overview u
 • In Jumanji: The Next Level, the gang is back but the game has changed. As they return to rescue one of their own, the players will have to brave parts unknown from arid deserts to snowy mountains, to escape the world's most dangerous game.
 • As the gang return to Jumanji to rescue one of their own, they discover that nothing is as they expect. The players will have to brave parts unknown and unexplored in order to escape the worlds most dangerous game.
December 19, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-12", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-12", "certification"=>"12+ ", "type"=>3, "note"=>""}
spoken_languages u
 • ["hi"]
 • ["en"]
runtime u
 • 0
 • 123
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-12", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
lt-LT
overview a
 • Prisimenate žaidimą „Džiumandži“? Jis tikrai prisimena jus. „Džiumandži: kitas lygis“. Prieš pora metų, atradę seną vaizdo žaidimą ir jį įsijungę, keturi paaugliai buvo įtraukti į paslaptingą, bauginantį ir pavojų kupiną džiunglių pasaulį. Iš ten ištrūkti jiems pavyko tik tuomet, kai, padėdami vienas kitam, įveikė visas užduotis ir sėkmingai užbaigė žaidimą. Sugrįžusi į realų gyvenimą, ketveriukė žaidimą sulaužė, kad į jo spąstus nepakliūtų kiti nieko neįtariantys nelaimėliai.
lt-LT
title a
 • Džiumandži: Kitas lygis
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l6LYhmqSKVliy9OEX5GqcvqxlNb.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l6LYhmqSKVliy9OEX5GqcvqxlNb.jpg", "iso_639_1"=>"mo"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l6LYhmqSKVliy9OEX5GqcvqxlNb.jpg"}}
December 18, 2019
spoken_languages u
 • ["en"]
 • ["hi"]
December 17, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"VN", "iso_639_1"=>"vi", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
vi-VN
title u
 • Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp
 • Jumanji Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp
vi-VN
overview a
 • Nhiệm vụ lần này của các nhân vật khi quay trở lại Jumanji là để giải cứu một người bạn trong nhóm. Tuy nhiên những thử thách trước mắt không hề dễ dàng như họ nghĩ, phải đối mặt với vùng đất khô cằn và những ngọn núi tuyết cùng hàng loạt nguy hiểm chết người. Liệu chuyến hành trình có kết thúc tốt đẹp hay không?
vi-VN
tagline a
 • Chào mừng đến với Jumanji
vi-VN
title a
 • Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp
translations a
 • vi-VN
December 16, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oRw3ZlF61mhcOHGUGSBonhWae8R.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oRw3ZlF61mhcOHGUGSBonhWae8R.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oRw3ZlF61mhcOHGUGSBonhWae8R.jpg"}}
December 15, 2019
alternative_titles u
 • {"title"=>"Jumanji The Next Level", "type"=>"pathscub", "iso_3166_1"=>"DE"}
 • {"title"=>"Jumanji The Next Level", "type"=>"pathscrub", "iso_3166_1"=>"DE"}
overview u
 • Die Truppe taucht in ein Videospiel ein und muss zahlreiche Abenteuer bestehen.
 • Als Spencer (Alex Wolff) verschwindet, ist Martha (Morgan Turner) schnell klar: Der Junge, in den sie sich einst verliebte, der aber nun doch nur noch ein guter Freund ist, ist erneut im Videospiel Jumanji gelandet. Gemeinsam mit dem Footballspieler Anthony „Fridge“ Johnson (Ser'Darius Blain) will sie ihn retten und erneut in das Spiel eintauchen. Doch leider landen dabei auch Spencers Großvater Eddie (Danny DeVito) und dessen Kumpel Milo (Danny Glover) in der wundersamen Welt von Jumanji. Während Martha nun wieder im Körper von Bad-Ass Kämpferin Ruby Roundhouse (Karen Gillan) steckt, wird das Abenteuer dadurch erschwert und gefährlicher, dass die Senioren als Abenteurer Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) sowie Zoologe und Waffenspezialist Moose Finbar (Kevin Hart) nicht gerade eine große Hilfe sind. Auch Fridge muss sich erst einmal daran gewöhnen, nun den dicken Bauch von Kartograf Shelly Oberon (Jack Black) zu haben…
title a
 • Jumanji: The Next Level
alternative_titles a
 • {"title"=>"Jumanji The Next Level", "type"=>"pathscub", "iso_3166_1"=>"DE"}
December 14, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"PT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-12", "certification"=>"M/12", "type"=>3, "note"=>""}
title u
 • Jumanji 2
 • Jumanji: O Nível Seguinte
revenue u
 • 0
 • 72256955
budget u
 • 90000000
 • 125000000
December 13, 2019
overview a
 • У филму Џуманџи: Следећи ниво екипа се вратила, али су се правила игре променила. Кад поновно уђу у Џуманџи како би спасили свог пријатеља, наши јунаци откривају да ништа није онако како су очекивали. Играчи ће морати храбро да прођу кроз непознате и неистражене пределе од сушних пустиња до снежних планина, како би избегли најопаснију игру на свету.
title a
 • Џуманџи: Следећи ниво
translations a
 • sr-RS
en-US
overview u
 • shit
 • In Jumanji: The Next Level, the gang is back but the game has changed. As they return to rescue one of their own, the players will have to brave parts unknown from arid deserts to snowy mountains, to escape the world's most dangerous game.
en-US
overview u
 • Spencer returns to the world of Jumanji, prompting his friends, his grandfather and his grandfather’s friend to enter a different and more dangerous version to save him.
 • shit
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-12", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-12", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
de-DE
overview a
 • Die Truppe taucht in ein Videospiel ein und muss zahlreiche Abenteuer bestehen.
de-DE
runtime u
 • 0
 • 124
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"TR", "iso_639_1"=>"tr", "release_date"=>"2019-12-13", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/w8AyCg3d2eRphfJSZAuNEvhiiuT.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/w8AyCg3d2eRphfJSZAuNEvhiiuT.jpg", "iso_639_1"=>"tr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/w8AyCg3d2eRphfJSZAuNEvhiiuT.jpg"}}
December 12, 2019
cast a
 • {"person_id"=>65760, "character"=>"Spencer's Mom", "order"=>33, "cast_id"=>66, "credit_id"=>"5df30c96fac502001382996a"}
nl-NL
overview a
 • In 'Jumanji: The Next Level' keert de groep terug naar Jumanji om één van hun vrienden te redden, ontdekken ze dat niets is zoals ze het hadden verwacht. Om te ontsnappen uit het meest onheilspellende spel ter wereld moeten de spelers gevaren trotseren in diverse gebieden, van dorre woestijnen tot aan besneeuwde bergen.
translations a
 • nl-NL
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"pt", "release_date"=>"2020-01-16", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2020-01-16", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
December 11, 2019
de-DE
overview d
 • Als Spencer (Alex Wolff) verschwindet, ist Martha (Morgan Turner) schnell klar: Der Junge, in den sie sich einst verliebte, der aber nun doch nur noch ein guter Freund ist, ist erneut im Videospiel Jumanji gelandet. Gemeinsam mit Footballspieler Anthony „Fridge“ Johnson (Ser'Darius Blain) will sie ihn retten und erneut in das Spiel eintauchen. Doch leider landen dabei auch Spencers Großvater (Danny DeVito) und dessen Kumpel (Danny Glover) in dem Spiel. Und während Martha nun wieder im Körper von Bad-Ass Kämpferin Ruby Roundhouse (Karen Gillan) steckt, wird das Abenteuer dadurch erschwert und gefährlicher, dass die Senioren als Abenteurer Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) sowie Zoologe und Waffenspezialist Moose Finbar (Kevin Hart) nicht gerade eine große Hilfe sind und auch Fridge sich erst einmal daran gewöhnen muss, nun den dicken Bauch von Kartograf Shelly Oberon (Jack Black) zu haben…
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nyj0Y3IgpwBARdwfQrOh5X0ogws.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nyj0Y3IgpwBARdwfQrOh5X0ogws.jpg", "iso_639_1"=>"pl"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nyj0Y3IgpwBARdwfQrOh5X0ogws.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"PL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-12-27", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
pl-PL
overview a
 • „Jumanji: Następny poziom” to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w „Jumanji: Przygoda w dżungli”. Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?
pl-PL
runtime u
 • 0
 • 123
pl-PL
title a
 • Jumanji: Następny poziom

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page