Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

July 14, 2018

Lang Action Key Edit
he u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dotMsxVQKRbl4vF5FfvIsi8SDMb.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dotMsxVQKRbl4vF5FfvIsi8SDMb.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dotMsxVQKRbl4vF5FfvIsi8SDMb.jpg"}}

June 11, 2018

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>9890, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Mixer", "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5b1edf310e0a264fa1010073"}
a crew

Value

{"person_id"=>125895, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Recordist", "cast_id"=>99, "credit_id"=>"5b1edf1c0e0a264fbb00fec2"}
a crew

Value

{"person_id"=>1655828, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Editor", "cast_id"=>98, "credit_id"=>"5b1edf0cc3a368088c01112c"}
a crew

Value

{"person_id"=>17428, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Artist", "cast_id"=>97, "credit_id"=>"5b1edeebc3a368089200f455"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>17428, "cast_id"=>75, "credit_id"=>"54b7ca6a9251411d6400206b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1401286, "department"=>"Art", "job"=>"Property Master", "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5b1edeb9c3a36808af00f0ee"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1401286, "cast_id"=>63, "credit_id"=>"54b7c82b9251411d660020f5"}
a crew

Value

{"person_id"=>558230, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Editor", "cast_id"=>95, "credit_id"=>"5b1ede97925141663200e0e4"}
a crew

Value

{"person_id"=>558230, "department"=>"Sound", "job"=>"Dialogue Editor", "cast_id"=>94, "credit_id"=>"5b1ede8ac3a368089c013beb"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>558230, "cast_id"=>73, "credit_id"=>"54b7ca3b9251411d64002064"}

June 7, 2018

Lang Action Key Edit
d production_companies

Original Value

{"name"=>"Entertainment One", "id"=>8147}

June 3, 2018

Lang Action Key Edit
hu u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/bLcWynFBtiQaa8R1LnJGvCs7WjD.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/bLcWynFBtiQaa8R1LnJGvCs7WjD.jpg", "iso_639_1"=>"hu"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/bLcWynFBtiQaa8R1LnJGvCs7WjD.jpg"}}

May 12, 2018

Lang Action Key Edit
a production_companies

Value

{"name"=>"Entertainment One", "id"=>8147}

April 6, 2018

Lang Action Key Edit
a production_companies

Value

{"name"=>"Canal Plus", "id"=>104}
d production_companies

Original Value

{"name"=>"Canal+", "id"=>5358}

April 3, 2018

Lang Action Key Edit
en-US u overview

Original Value

Riding across Manhattan in a stretch limo in order to get a haircut, a 28-year-old billionaire asset manager's day devolves into an odyssey with a cast of characters that start to tear his world apart.

Value

Riding across Manhattan in a stretch limo during a riot in order to get a haircut, a 28-year-old billionaire asset manager's life begins to crumble.

April 1, 2018

Lang Action Key Edit
sk-SK a overview

Value

Cosmopolis predstavuje jeden deň v živote dvadsaťosemročného multimilionára Erica Packera, kedy prechádza Manhattanom vo svojej limuzíne a chce sa nechať ostrihať. Jeho cesta naprieč mestom sa stáva takmer vrcholnou výpravou s bizarnými udalosťami a autentickou prehliadkou bláznivých postáv pozdĺž ciest v kraji, ktorý zachytáva modernú dušu Západu na konci tisícročia.

sk-SK a title

Value

Cosmopolis

a translations

Value

sk-SK

March 27, 2018

Lang Action Key Edit
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"nudity", "id"=>2483}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"bodyguard", "id"=>3088}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"female bodyguard", "id"=>189356}

March 23, 2018

Lang Action Key Edit
es-ES u videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005698", "name"=>"Cosmopolis (Spanish Trailer) 2012", "key"=>"jbTdnGBIH8Q", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005698", "name"=>"Cosmopolis - Trailer en español HD", "key"=>"jbTdnGBIH8Q", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
de-DE u videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005697", "name"=>"T1", "key"=>"HC5C239B-Mg", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005697", "name"=>"Cosmopolis - Trailer (Deutsch) HD", "key"=>"HC5C239B-Mg", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
ru-RU d videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005696", "name"=>"Русский трейлер №2", "key"=>"IDqthTZrEgo", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
fr-FR u videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005695", "name"=>"Bande Annonce Vost", "key"=>"Xrwp8gxyZb4", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005695", "name"=>"Cosmopolis - Trailer (VO)", "key"=>"Xrwp8gxyZb4", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
fr-FR u videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005694", "name"=>"Bande Annonce Vf", "key"=>"x_PhvqAOkWs", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005694", "name"=>"Cosmopolis - Bande annonce (VF)", "key"=>"x_PhvqAOkWs", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
it-IT u videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005693", "name"=>"Trailer", "key"=>"cHlyQexo2Uw", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005693", "name"=>"Cosmopolis - Trailer Ufficiale", "key"=>"cHlyQexo2Uw", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
en-US u videos

Original Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005692", "name"=>"Trailer", "key"=>"q3ZmIwteUAY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"533ec6a9c3a3685448005692", "name"=>"Cosmopolis (2012) - Official Trailer [HD]", "key"=>"q3ZmIwteUAY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

February 23, 2018

Lang Action Key Edit
lv-LV a overview

Value

Filma stāsta par 28 gadus vecu puisi Ēriku Pakeru, finanšu brīnumbērnu, kurš iekļuvis Ņujorkas sastrēgumos. Kamēr Eriks cenšas izkļūt no sastrēguma, viņam nāksies izlemt pasaules finanšu likteņus, sadurties ar prezidenta kortežu, saskarties ar rokmūzikas elka bērēm un personīgo bankrotu.

lv-LV a title

Value

Kosmopolise

a translations

Value

lv-LV

January 16, 2018

Lang Action Key Edit
ko-KR a overview

Value

천문학적인 돈을 주무르는 뉴욕의 최연소 거물 투자가 에릭 패커. 그의 하루는 뉴욕 도심의 초호화 리무진에서 시작 된다. 때는 뉴욕 세계 공황이 극에 달하는 시점, 에릭 패커는 자신의 능력을 과신하며 위안화에 배팅한다. 성공 강박증에 시달리는 그는 절대 사무실로 들어가지 않고, 리무진에서만 관계자들을 만난다. 하루 동안 리무진을 찾아오는 회계전문가, 투자전문가, 경제전문가, 큐레이터, 보디가드, 그리고 그의 부인까지 에릭 패커가 가진 고민의 어떤 것도 해결해 주지 못한다. 결국 위안화 폭락으로 인해 그는 파산 위기에 처하게 되고 이혼까지 당한다. 이미 세계 공황 속에 뒤죽박죽이 되어버린 뉴욕. 시민들은 쥐를 잡아서 화폐와 비교하는 시위를 하고, 에릭 패커를 문제의 근원이라 지목하는데…

ko-KR a tagline

Value

욕망과 타락의 도시 뉴욕, 1%의 삶이 펼쳐진다! 누구보다 특별한 하이클래스의 세계

ko-KR a title

Value

코스모폴리스

a translations

Value

ko-KR

ko u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/oxHLrYW0zhztkLxLYpqX7oHnVfI.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/oxHLrYW0zhztkLxLYpqX7oHnVfI.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/oxHLrYW0zhztkLxLYpqX7oHnVfI.jpg"}}

December 16, 2017

Lang Action Key Edit
a cast

Value

{"person_id"=>1177323, "character"=>"Woman Holding Rat", "order"=>29, "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5a34e8600e0a264cc41b6a8f"}
d cast

Original Value

{"person_id"=>1246416, "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5a00d7f5c3a3680756005340"}

November 6, 2017

Lang Action Key Edit
a cast

Value

{"person_id"=>1246416, "character"=>"Woman Holding Rat", "order"=>29, "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5a00d7f5c3a3680756005340"}
d cast

Original Value

{"person_id"=>1177323, "cast_id"=>42, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f8139425"}

September 7, 2017

Lang Action Key Edit
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/aBKCoQSFStr0FGrEGVwlYXGOci4.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/aBKCoQSFStr0FGrEGVwlYXGOci4.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/aBKCoQSFStr0FGrEGVwlYXGOci4.jpg"}}

May 20, 2017

Lang Action Key Edit
bg-BG a overview

Value

Единственото желание на 28-годишния милионер Ерик Пакър (Робърт Патинсън) е да се сдобие с нова прическа от прословутия нюйоркски бръснар Антъни. Винаги разчитащ на луксозната си лимузина и доверения шофьор, Ерик се насочва към бръснарницата, но това на пръв поглед обикновенно пътуване от единия край на Манхатън до другия се превръща в истински кошмар – по пътя той среща съпругата си, която го обвинява в изневяра, странен непознат заплашва живота му, безпричинно е атакуван от двама анархисти и изгубва цялото си богатство. Дали всичко това е случайност или някой нарочно се стреми да съсипе живота на Ерик Пакър?

bg-BG u runtime

Original Value

0

Value

109
bg-BG a title

Value

Космополис

a translations

Value

bg-BG

April 5, 2017

Lang Action Key Edit
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"pie in the face", "id"=>177339}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"yellow cab", "id"=>189383}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"squat", "id"=>189382}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"glock", "id"=>189381}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"bottled water", "id"=>189363}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"car rocking", "id"=>189362}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"sexless marriage", "id"=>189361}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"russian accent", "id"=>189360}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"rat", "id"=>189359}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"rat costume", "id"=>189355}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"shooting hoops", "id"=>189354}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"cocktail dress", "id"=>189352}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"casual sex", "id"=>172454}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"haircut", "id"=>156940}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"interracial sex", "id"=>155535}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"one word title", "id"=>11076}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"rave", "id"=>3221}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"taxi driver", "id"=>1749}
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"taxi", "id"=>444}

March 21, 2017

Lang Action Key Edit
de-DE u overview

Original Value

Der 28jährige Eric Packer (Robert Pattinson) ist ein Finanzgenie und der absolute Goldjunge der Wall Street. Als er sich eines Tages zu Anthonys, dem Stammfriseur seines Vaters, fahren lassen will, gerät sein perfektes Leben in einen Strudel von Angst und Paranoia. Während der Fahrt durch Manhattan kleben Erics Augen auf dem limousineneigenen Bildschirm, der die Aktienkurse zeigt. Während sein Fahrer ständig gezwungen ist, die Route zu ändern - mal ist eine Schießerei unter Rappern Schuld, mal eine Parade des Präsidenten - spekuliert Eric mit seinem Vermögen und dem seiner Kunden an der Börse. Doch mit jeder Sekunde die verstreicht, bröckelt Erics Imperium. Das Geld scheint ihm durch die Finger zu rinnen, er verliert und verliert - und die Odyssee ist noch nicht zu Ende. Rätsel müssen gelöst werden und Eric sieht sich plötzlich seiner eigenen Ermordung gegenüber.

Value

Der 28jährige Eric Packer ist ein Finanzgenie und der absolute Goldjunge der Wall Street. Als er sich eines Tages zu Anthonys, dem Stammfriseur seines Vaters, fahren lassen will, gerät sein perfektes Leben in einen Strudel von Angst und Paranoia. Während der Fahrt durch Manhattan kleben Erics Augen auf dem limousineneigenen Bildschirm, der die Aktienkurse zeigt. Während sein Fahrer ständig gezwungen ist, die Route zu ändern - mal ist eine Schießerei unter Rappern Schuld, mal eine Parade des Präsidenten - spekuliert Eric mit seinem Vermögen und dem seiner Kunden an der Börse. Doch mit jeder Sekunde die verstreicht, bröckelt Erics Imperium. Das Geld scheint ihm durch die Finger zu rinnen, er verliert und verliert - und die Odyssee ist noch nicht zu Ende. Rätsel müssen gelöst werden und Eric sieht sich plötzlich seiner eigenen Ermordung gegenüber.

de-DE d title

Original Value

Cosmopolis

February 24, 2017

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2012-09-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2012-09-07", "certification"=>"16", "type"=>3, "note"=>""}

February 5, 2017

Lang Action Key Edit
pt-BR a overview

Value

Eric Packer é um milionário egocêntrico que acordou com uma obsessão: cortar o cabelo no seu barbeiro localizado do outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das finanças terá que atravessar, em sua limousine, uma caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu império a cada quilometro percorrido. Com o ritmo alucinante do diretor David Cronenberg, e participações de Juliette Binoche, Paul Giamatti, Samantha Morton e Mathieu Amalric, ele está prestes a viver as 24 horas mais decisivas de sua vida.

pt-BR a title

Value

Cosmópolis

a translations

Value

pt-BR

en u images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/9pjetA2NYHIT2RuB1WO4WBjbi3Q.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/9pjetA2NYHIT2RuB1WO4WBjbi3Q.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

March 21, 2016

Lang Action Key Edit
zh-CN u overview

Original Value

未来,纽约,年轻巨富埃里克·帕克(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)坐在豪华轿车里,在保镖贴身保护下,前去从小就熟悉的那家理发店。一路上,他遇到形形色色的人,各种怪异的事:他的年轻妻子爱丽丝(莎拉·加顿 Sarah Gadon 饰)与他若即若离,只能在路上偶遇;一位中年女人(朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰)前来和他做爱然后告知他艺术品信息;人民币持续升值令他眼睁睁看着财产损失,车窗外的曼哈顿逐渐陷入一场暴乱,还有人在追踪他,似乎想要杀死他。攻击从一个蛋糕上升到子弹,空气中的一切充满恐慌和末世感,如期抵达理发店的帕克也想知道这混乱的一天该如何结束……

Value

未来,纽约,年轻巨富埃里克·帕克坐在豪华轿车里,在保镖贴身保护下,前去从小就熟悉的那家理发店。一路上,他遇到形形色色的人,各种怪异的事:他的年轻妻子爱丽丝与他若即若离,只能在路上偶遇;一位中年女人前来和他做爱然后告知他艺术品信息;人民币持续升值令他眼睁睁看着财产损失,车窗外的曼哈顿逐渐陷入一场暴乱,还有人在追踪他,似乎想要杀死他。攻击从一个蛋糕上升到子弹,空气中的一切充满恐慌和末世感,如期抵达理发店的帕克也想知道这混乱的一天该如何结束……

February 25, 2016

Lang Action Key Edit
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"cowboy sex position", "id"=>189353}

February 10, 2016

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qN0EQOf8ikWmju4ECJW54vyRu7Q.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qN0EQOf8ikWmju4ECJW54vyRu7Q.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qN0EQOf8ikWmju4ECJW54vyRu7Q.jpg"}}

October 4, 2015

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hbnoAKAnLFr0D0IojV2D4FzjqGf.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hbnoAKAnLFr0D0IojV2D4FzjqGf.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hbnoAKAnLFr0D0IojV2D4FzjqGf.jpg"}}

September 3, 2015

Lang Action Key Edit
u character_names

Original Value

{"person_id"=>1226806, "character"=>"Videographer", "cast_id"=>53, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f813945d"}

Value

{"person_id"=>1226806, "character"=>"Videographer #1", "cast_id"=>53, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f813945d"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>59179, "character"=>"Anthony", "cast_id"=>16, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f81393b3"}

Value

{"person_id"=>59179, "character"=>"Anthony Adubato", "cast_id"=>16, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f81393b3"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>1177327, "character"=>"Counterman (as Alberto Gomez)", "cast_id"=>45, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f8139431"}

Value

{"person_id"=>1177327, "character"=>"Counterman", "cast_id"=>45, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f8139431"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>8789, "character"=>"Andre Petrescu", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f81393a3"}

Value

{"person_id"=>8789, "character"=>"André Petrescu", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"52fe4780c3a36847f81393a3"}

April 12, 2015

Lang Action Key Edit
fr d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eYRp2SviXZ8QQR0hZxzGRUGjzb1.jpg"}}
fr d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eYRp2SviXZ8QQR0hZxzGRUGjzb1.jpg"}}
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eYRp2SviXZ8QQR0hZxzGRUGjzb1.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eYRp2SviXZ8QQR0hZxzGRUGjzb1.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hcsGQGCLAgRF334SHiFEwYyIFCj.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hcsGQGCLAgRF334SHiFEwYyIFCj.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4nDkcXbga2ox68GA5QvZdfzQr2o.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4nDkcXbga2ox68GA5QvZdfzQr2o.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/DOvXTPXsTdpV9cJ9wKMK6g9IvI.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/DOvXTPXsTdpV9cJ9wKMK6g9IvI.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4nDkcXbga2ox68GA5QvZdfzQr2o.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hcsGQGCLAgRF334SHiFEwYyIFCj.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/DOvXTPXsTdpV9cJ9wKMK6g9IvI.jpg"}}
u budget

Original Value

0

Value

20500000
u revenue

Original Value

0

Value

6063556

February 21, 2015

Lang Action Key Edit
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/o9dD2yUfjsTk6WcjUXm8opgp2t2.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/o9dD2yUfjsTk6WcjUXm8opgp2t2.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/o9dD2yUfjsTk6WcjUXm8opgp2t2.jpg"}}

January 15, 2015

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1413915, "department"=>"Production", "job"=>"Production Accountant", "cast_id"=>92, "credit_id"=>"54b7cd13c3a3686c680025a9"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413914, "department"=>"Production", "job"=>"Location Manager", "cast_id"=>91, "credit_id"=>"54b7ccf09251411d6a0023ed"}
a crew

Value

{"person_id"=>1340919, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>90, "credit_id"=>"54b7cca29251411d7300200a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1330205, "department"=>"Crew", "job"=>"Unit Publicist", "cast_id"=>89, "credit_id"=>"54b7cc8d9251411d77002143"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413913, "department"=>"Crew", "job"=>"Transportation Coordinator", "cast_id"=>88, "credit_id"=>"54b7cc63c3a3686c5f00201c"}
a crew

Value

{"person_id"=>1402037, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>87, "credit_id"=>"54b7cc4dc3a3686c6b0027d9"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413912, "department"=>"Editing", "job"=>"Digital Intermediate", "cast_id"=>86, "credit_id"=>"54b7cc22c3a3686c71001df8"}
a crew

Value

{"person_id"=>1407714, "department"=>"Editing", "job"=>"Digital Intermediate", "cast_id"=>85, "credit_id"=>"54b7cc0a9251411d700020bb"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413911, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Set Costumer", "cast_id"=>84, "credit_id"=>"54b7cbcdc3a3686c68002571"}
a crew

Value

{"person_id"=>1387521, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Supervisor", "cast_id"=>83, "credit_id"=>"54b7cbb49251411d6a00239e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413910, "department"=>"Lighting", "job"=>"Best Boy Electric", "cast_id"=>82, "credit_id"=>"54b7cb8b9251411d6a002393"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413909, "department"=>"Lighting", "job"=>"Rigging Gaffer", "cast_id"=>81, "credit_id"=>"54b7cb5dc3a3686c71001dd8"}
a crew

Value

{"person_id"=>15229, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>80, "credit_id"=>"54b7caf9c3a3686c5d0021fa"}
a crew

Value

{"person_id"=>1316787, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>79, "credit_id"=>"54b7cae5c3a3686c5f001fde"}
a crew

Value

{"person_id"=>1337467, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>78, "credit_id"=>"54b7cacbc3a3686c5f001fda"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408675, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Producer", "cast_id"=>77, "credit_id"=>"54b7ca9ec3a3686c68002552"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408673, "department"=>"Crew", "job"=>"Special Effects Coordinator", "cast_id"=>76, "credit_id"=>"54b7ca879251411d66002139"}
a crew

Value

{"person_id"=>17428, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley", "cast_id"=>75, "credit_id"=>"54b7ca6a9251411d6400206b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413908, "department"=>"Sound", "job"=>"Dolby Consultant", "cast_id"=>74, "credit_id"=>"54b7ca589251411d66002130"}
a crew

Value

{"person_id"=>558230, "department"=>"Editing", "job"=>"Dialogue Editor", "cast_id"=>73, "credit_id"=>"54b7ca3b9251411d64002064"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413907, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>72, "credit_id"=>"54b7ca139251411d6a002353"}
a crew

Value

{"person_id"=>68748, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>71, "credit_id"=>"54b7c9e79251411d7900208a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1409225, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Effects Editor", "cast_id"=>70, "credit_id"=>"54b7c9a7c3a3686c6b00275c"}
a crew

Value

{"person_id"=>91886, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising Sound Editor", "cast_id"=>69, "credit_id"=>"54b7c98f9251411d70002071"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413906, "department"=>"Art", "job"=>"Set Decoration Buyer", "cast_id"=>68, "credit_id"=>"54b7c916c3a36820b70018b8"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413905, "department"=>"Art", "job"=>"Set Designer", "cast_id"=>67, "credit_id"=>"54b7c909c3a36820b70018b4"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1413905, "cast_id"=>67, "credit_id"=>"54b7c8a8c3a3686c6800250f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413905, "department"=>"Crew", "job"=>"Scenic Artist", "cast_id"=>67, "credit_id"=>"54b7c8a8c3a3686c6800250f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1373725, "department"=>"Art", "job"=>"Set Designer", "cast_id"=>66, "credit_id"=>"54b7c895c3a3686c5d0021c5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1399502, "department"=>"Crew", "job"=>"Scenic Artist", "cast_id"=>65, "credit_id"=>"54b7c87f9251411d770020da"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413904, "department"=>"Art", "job"=>"Lead Painter", "cast_id"=>64, "credit_id"=>"54b7c8619251411d660020fb"}
a crew

Value

{"person_id"=>1401286, "department"=>"Crew", "job"=>"Property Master", "cast_id"=>63, "credit_id"=>"54b7c82b9251411d660020f5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408669, "department"=>"Art", "job"=>"Construction Coordinator", "cast_id"=>62, "credit_id"=>"54b7c7e99251411d6a00232f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413902, "department"=>"Art", "job"=>"Assistant Art Director", "cast_id"=>61, "credit_id"=>"54b7c7d3c3a36820b700189f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413901, "department"=>"Art", "job"=>"Assistant Art Director", "cast_id"=>60, "credit_id"=>"54b7c7b8c3a36820b7001898"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>36197, "cast_id"=>60, "credit_id"=>"54b7c7859251411d6a002327"}
a crew

Value

{"person_id"=>36197, "department"=>"Art", "job"=>"Assistant Art Director", "cast_id"=>60, "credit_id"=>"54b7c7859251411d6a002327"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413899, "department"=>"Production", "job"=>"Production Supervisor", "cast_id"=>59, "credit_id"=>"54b7c748c3a3686c680024e6"}
a crew

Value

{"person_id"=>1121601, "department"=>"Production", "job"=>"Production Manager", "cast_id"=>58, "credit_id"=>"54b7c7329251411d660020e4"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413898, "department"=>"Crew", "job"=>"Makeup Effects", "cast_id"=>57, "credit_id"=>"54b7c7189251411d6a00231c"}
a crew

Value

{"person_id"=>1401604, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Wigmaker", "cast_id"=>56, "credit_id"=>"54b7c7039251411d73001f74"}
a crew

Value

{"person_id"=>1413897, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Hairstylist", "cast_id"=>55, "credit_id"=>"54b7c6e89251411d6a002315"}
a production_companies

Value

{"id"=>12391, "name"=>"Jouror Productions"}
a production_companies

Value

{"id"=>26019, "name"=>"Radiotelevisão Portuguesa (RTP)"}
a production_companies

Value

{"id"=>2683, "name"=>"Rai Cinema"}
a production_companies

Value

{"id"=>5358, "name"=>"Canal+"}
d production_companies

Original Value

{"id"=>44105, "name"=>"Talandracas"}
a production_companies

Value

{"id"=>44107, "name"=>"Talandracas"}
a production_companies

Value

{"id"=>44106, "name"=>"Leopardo Filmes"}
d production_companies

Original Value

{"id"=>44104, "name"=>"Talandracas"}
a production_companies

Value

{"id"=>44105, "name"=>"Talandracas"}
a production_companies

Value

{"id"=>806, "name"=>"Téléfilm Canada"}
a production_companies

Value

{"id"=>44104, "name"=>"Talandracas"}
es a title

Value

Cosmópolis

January 9, 2015

Lang Action Key Edit
u releases

Original Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "release_date"=>"2012-07-05", "certification"=>"", "primary"=>false}

Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "release_date"=>"2012-07-05", "certification"=>"12", "primary"=>false}

November 10, 2014

Lang Action Key Edit
he u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/okqADqPMlPkyG7RE40HnLZQj3nI.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/okqADqPMlPkyG7RE40HnLZQj3nI.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/okqADqPMlPkyG7RE40HnLZQj3nI.jpg"}}
he a overview

Value

ניו יורק נמצאת במהומה, עידן הקפיטליזם מתקרב לסופו. אריק פקר (רוברט פטינסון) הוא בחור צעיר ועשיר מאוד שצולל אל תוך לימוזינה לבנה. בזמן שביקור של נשיא ארה"ב משתק את מנהטן, לאריק פקר יש אובססיה אחת: להסתפר אצל הספר של אביו שנמצא בקצה השני של העיר. ככל שהיום מתקדם, כך הכאוס משתלט, ופקר מתבונן חסר אונים בזמן שהאימפריה שלו קורסת. בנוסף הוא בטוח שמישהו מתכוון לרצוח אותו, הוא לא יודע מתי או איפה, אבל הוא עומד לחיות את ה-24 השעות המכריעות ביותר של חייו.

he a homepage
he a tagline
he a title

Value

קוסמופוליס

a translations

Value

he

November 6, 2014

Lang Action Key Edit
pt u overview

Original Value

Eric, um golden boy de 28 anos, fez da sua vida um microcosmos obsessivo e violento do mundo de hoje em dia. Uma obra frenética e visual, numa unidade de tempo e lugar- 24 horas em Nova York. Um filme de David Cronenberg cineasta visionário do colapso do mundo, adaptação de um romance entre o real e o virtual, onde o protagonista penetra num labirinto de imagens contraditórias e assimétricas, é uma promessa de luz para cada espectador.

Value

Eric Packer (Robert Pattinson) é um milionário egocêntrico que acordou com uma obsessão: cortar o cabelo no seu barbeiro localizado do outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das finanças terá que atravessar, em sua limousine, uma caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu império a cada quilometro percorrido. Com o ritmo alucinante do diretor David Cronenberg, e participações de Juliette Binoche, Paul Giamatti, Samantha Morton e Mathieu Amalric, ele está prestes a viver as 24 horas mais decisivas de sua vida.

pt a title

Value

Cosmópolis

September 28, 2014

Lang Action Key Edit
en a tagline

Value

How far can he go before he goes too far?

September 24, 2014

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/9pjetA2NYHIT2RuB1WO4WBjbi3Q.jpg"}}
xx u images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/b5dJrOEcwVDLmd0Xr1k0gnoFCnE.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/b5dJrOEcwVDLmd0Xr1k0gnoFCnE.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}

September 13, 2014

Lang Action Key Edit
pt u overview

Original Value

Eric Packer (Robert Pattinson) é um milionário egocêntrico que acordou com uma obsessão: cortar o cabelo no seu barbeiro localizado do outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das finanças terá que atravessar, em sua limousine, uma caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu império a cada quilometro percorrido. Com o ritmo alucinante do diretor David Cronenberg, e participações de Juliette Binoche, Paul Giamatti, Samantha Morton e Mathieu Amalric, ele está prestes a viver as 24 horas mais decisivas de sua vida.

Value

Eric, um golden boy de 28 anos, fez da sua vida um microcosmos obsessivo e violento do mundo de hoje em dia. Uma obra frenética e visual, numa unidade de tempo e lugar- 24 horas em Nova York. Um filme de David Cronenberg cineasta visionário do colapso do mundo, adaptação de um romance entre o real e o virtual, onde o protagonista penetra num labirinto de imagens contraditórias e assimétricas, é uma promessa de luz para cada espectador.

pt u runtime

Original Value

0

Value

109
pt d title

Original Value

Cosmópolis

September 2, 2014

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/b5dJrOEcwVDLmd0Xr1k0gnoFCnE.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/b5dJrOEcwVDLmd0Xr1k0gnoFCnE.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/b5dJrOEcwVDLmd0Xr1k0gnoFCnE.jpg"}}

February 11, 2014

Lang Action Key Edit
el a overview

Value

Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, στο άμεσο μέλλον: ο Έρικ Πάρκερ, ένας 28χρονος οικονομολόγος που ονειρεύεται να ζήσει σε έναν διαφορετικό πολιτισμό του μέλλοντος, βλέπει μια σκιά να ρίχνει το πέπλο της πάνω από τον γαλαξία της Γουόλ Στριτ, του οποίου είναι ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος. Καθώς διασχίζει με το αμάξι του το Μανχάταν για να πάει να κουρευτεί στο παλιό κουρείο του πατέρα του, τα μάτια του παραμένουν κολλημένα στην ισοτιμία του Γεν: ανεβαίνει επικίνδυνα, παρά τις προσδοκίες όλων, καταστρέφοντας τις επενδύσεις του Έρικ. Κάθε λεπτό που περνά, ο Έρικ βλέπει την αυτοκρατορία του να ξεγλιστρά από τα χέρια του. Στο μεταξύ, άγριες διαμάχες ξεσπούν στους δρόμους της πόλης. Έντρομος καθώς βλέπει την απειλή του πραγματικού κόσμου να διαλύει το πλασματικό σύννεφο στο οποίο ζούσε, κατά τη διάρκεια της 24ωρης οδύσσειάς του, θα νιώσει την παράνοια να κλιμακώνεται.

el a homepage
el a tagline
el a title
a translations

Value

el

January 28, 2014

Lang Action Key Edit
u releases

Original Value

{"iso_3166_1"=>"AU", "release_date"=>"2012-08-02", "certification"=>"", "primary"=>false}

Value

{"iso_3166_1"=>"AU", "release_date"=>"2012-08-01", "certification"=>"MA15+", "primary"=>false}

January 18, 2014

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>310, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1016146, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor"}

January 6, 2014

Lang Action Key Edit
d cast

Original Value

{"person_id"=>1016144, "cast_id"=>20}
a cast

Value

{"person_id"=>1226806, "character"=>"Videographer", "order"=>29, "cast_id"=>53}

September 17, 2013

Lang Action Key Edit
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/nsq0jO9ok4k4CuMLDe6heWxO15H.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/nsq0jO9ok4k4CuMLDe6heWxO15H.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/nsq0jO9ok4k4CuMLDe6heWxO15H.jpg"}}

August 27, 2013

Lang Action Key Edit
th a overview

Value

เรื่องราวของ เอริก แพ็กเกอร์ (โรเบิร์ต แพตทินสัน) เศรษฐีหนุ่มวัย 28 ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอุดมคติของตัวเอง เขาเดินทางด้วยรถยนต์หรูส่วนตัวข้ามเมืองแมนฮัตตันเพื่อไปตัดผมที่ร้านเก่าแก่ซึ่งคุณพ่อของเขาเคยใช้บริการ แต่ในระหว่างการเดินทางข้ามเมือง สายตาของเขาจับจ้องไปที่ตารางค่าเงินต่างประเทศ ที่พุ่งสวนทางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทุ่มเทลงไป เอริกกำลังสูญเสียอาณาจักรของเขาในแต่ละวินาทีที่ผ่านเลยไป ขณะเดียวกัน ได้เกิดการก่อจลาจลขึ้นบนท้องถนน อันตรายจากโลกแห่งความเป็นจริงรุนแรงไม่ต่างจากข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์ เอริกกำลังเข้าตาจน ความวิตกจริตถูกสั่งสมขึ้นมากเรื่อยๆ จนทำให้เขาได้รู้จักกับตัวตนอีกด้านที่น่าสะพรึงกลัวของเขาเอง

th a homepage
th a tagline
th a title

Value

เทพบุตรสยบเมืองคลั่ง

a translations

Value

th

June 1, 2013

Lang Action Key Edit
fr u images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/esz3UnX1iTrEFa4TAafVb2br7W4.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/esz3UnX1iTrEFa4TAafVb2br7W4.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}

May 26, 2013

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1177337, "department"=>"Lighting", "job"=>"Gaffer"}
a crew

Value

{"person_id"=>1177336, "department"=>"Camera", "job"=>"Steadicam Operator"}
a crew

Value

{"person_id"=>1177335, "department"=>"Camera", "job"=>"Still Photographer"}
a crew

Value

{"person_id"=>60088, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction"}
a crew

Value

{"person_id"=>224, "department"=>"Writing", "job"=>"Screenplay"}
a crew

Value

{"person_id"=>141684, "department"=>"Writing", "job"=>"Novel"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>141684, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer"}
u character_names

Value

{"person_id"=>135256, "character"=>"Photographer #3 - Jenn", "cast_id"=>14}
u character_names

Value

{"person_id"=>1016142, "character"=>"Photographer #2", "cast_id"=>17}
a cast

Value

{"person_id"=>1177328, "character"=>"Photographer #1", "order"=>28, "cast_id"=>46}

Currently on page: 1 of 2

Next →

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.