548 Changes

May 24, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"SK","iso_639_1":"","release_date":"2020-04-16","certification":"U","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"SK","iso_639_1":"sk","release_date":"2020-08-27","certification":"U","type":3,"note":""}
overview a
 • "Princezná Poppy sa stala kráľovnou, ale našťastie ju to nijako nepoznamenalo. Vo svojom kráľovstve vládne spevom, tancom a ľavou zadnou, lebo panovať v krajine, v ktorej nie sú žiadne problémy, je úplná hračka. Princeznin svet by sa aj naďalej pokojne pohupoval v popovom rytme, keby jedného dňa nedošlo k šokujúcemu odhaleniu – popoví Trolovia nie sú jediní obyvatelia planéty! Žijú na nej ďalšie trolie kmene, a tie vyznávajú rôzne hudobné štýly. A tak sa zoznámime s Techno Trolmi, Country Trolmi a dokonca s Trolomi Rockovými! Tým rockovým vládne kráľovná Barbara a drsne uprednostňuje nielen tvrdšiu muziku ale aj predstavu, že rock je jediná správna hudba a mala by preto znieť na celej planéte. A toto už nie je problém, ktorý by Poppy mohla zvládnuť objatím a milou pesničkou."
May 23, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/42amZwzWJOrUiMiXTnJD6dr61Di.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/42amZwzWJOrUiMiXTnJD6dr61Di.jpg","iso_639_1":"hu"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/42amZwzWJOrUiMiXTnJD6dr61Di.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/eehFndcrmWDKMjBZiQm7LrGb7fj.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/eehFndcrmWDKMjBZiQm7LrGb7fj.jpg","iso_639_1":"hu"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/eehFndcrmWDKMjBZiQm7LrGb7fj.jpg"}}
production_companies a
 • {"name":"Universal Pictures","id":33}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6viLH8Ea0Xhz92kqwfo6xxvHKU6.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/6viLH8Ea0Xhz92kqwfo6xxvHKU6.jpg","iso_639_1":"da"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/6viLH8Ea0Xhz92kqwfo6xxvHKU6.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"DK","iso_639_1":null,"release_date":"2020-10-01","certification":"7","type":3,"note":""}
da-DK
overview a
 • "Nu er Trolls tilbage, og denne gang skal de på deres første verdensturne. Det bliver et eventyr uden lige. De opdager, at der er mere end en slags Trolls: De er hele seks forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag spredt udover kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan mødes til musikalsk topmøde, og sammen glæde sig over musikken trods de spiller hver deres genre?"
da-DK
runtime u
 • 0
 • 91
da-DK
title a
 • "Trolls på verdensturné"
translations a
 • "da-DK"
May 21, 2020
ko-KR
overview u
 • "노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 파피(안나 켄드릭)와 브랜치(저스틴 팀버레이크) 그리고 친구들. 어느 날 파피는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 파피와 달리 록 트롤 마을의 여왕 바브(레이첼 블룸)는 다른 트롤 마을들을 위협해오고 있다. 바브는 트롤 조상들이 만든 팝, 테크노, 클래식, 컨트리, 펑크, 록 여섯개의 현을 찾아 모든 음악을 통합해, 록을 제외한 음악들을 파괴하려는 위험한 계획을 세운 것. 이를 모르는 팝 트롤들은 다른 음악을 사랑하는 트롤들과도 친구가 될 수 있으리라 믿으며 그들과 어울리기 위한 여행을 떠나는데..."
 • "노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 ‘파피’와 ‘브랜치’ 그리고 친구들. 어느 날 ‘파피’는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 ‘파피’와 달리, 록 트롤 마을의 여왕 ‘바브’는 록을 제외한 모든 음악을 없애기 위해 다른 트롤 마을들을 하나씩 파괴하기 시작하고 ‘파피’는 위기에 빠진 트롤 세계를 구하기 위해 친구들과 위험천만한 모험을 떠나게 되는데…"
ko-KR
tagline u
 • "세상의 모든 음악이 쏟아진다"
 • "팝, 록, 클래식, 컨트리, 펑크, 테크노, K-POP까지 세상의 모든 음악이 쏟아진다!"
May 16, 2020
overview u
 • "노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 파피와 브랜치 그리고 친구들. 어느 날 파피는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 파피와 달리 록 트롤 마을의 여왕 바브는 록을 제외한 모든 음악을 없애기 위해 다른 트롤 마을들을 하나씩 파괴하기 시작하고, 파피는 위기에 빠진 트롤 세계를 구하기 위해 친구들과 위험천만한 모험을 떠나게 되는데…"
 • "노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 파피(안나 켄드릭)와 브랜치(저스틴 팀버레이크) 그리고 친구들. 어느 날 파피는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 파피와 달리 록 트롤 마을의 여왕 바브(레이첼 블룸)는 다른 트롤 마을들을 위협해오고 있다. 바브는 트롤 조상들이 만든 팝, 테크노, 클래식, 컨트리, 펑크, 록 여섯개의 현을 찾아 모든 음악을 통합해, 록을 제외한 음악들을 파괴하려는 위험한 계획을 세운 것. 이를 모르는 팝 트롤들은 다른 음악을 사랑하는 트롤들과도 친구가 될 수 있으리라 믿으며 그들과 어울리기 위한 여행을 떠나는데..."
tagline u
 • "팝, 록, 클래식, 컨트리, 펑크, 테크노, K-POP까지 세상의 모든 음악이 쏟아진다!"
 • "세상의 모든 음악이 쏟아진다"
May 15, 2020
overview u
 • "팝, 록, 클래식, 컨트리, 펑크, 테크노, K-POP까지\r 세상의 모든 음악이 쏟아진다! 노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 ‘파피’와 ‘브랜치’ 그리고 친구들.\r 어느 날 ‘파피’는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 ‘파피’와 달리,\r 록 트롤 마을의 여왕 ‘바브’는 록을 제외한 모든 음악을 없애기 위해 다른 트롤 마을들을 하나씩 파괴하기 시작하고\r ‘파피’는 위기에 빠진 트롤 세계를 구하기 위해 친구들과 위험천만한 모험을 떠나게 되는데…"
 • "노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 파피와 브랜치 그리고 친구들. 어느 날 파피는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 파피와 달리 록 트롤 마을의 여왕 바브는 록을 제외한 모든 음악을 없애기 위해 다른 트롤 마을들을 하나씩 파괴하기 시작하고, 파피는 위기에 빠진 트롤 세계를 구하기 위해 친구들과 위험천만한 모험을 떠나게 되는데…"
tagline a
 • "팝, 록, 클래식, 컨트리, 펑크, 테크노, K-POP까지 세상의 모든 음악이 쏟아진다! "
May 10, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Trolls 2: Gira mundial","type":"","iso_3166_1":"ES"}
May 8, 2020
plot_keywords d
 • {"name":"anime","id":210024}
May 6, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"AU","iso_639_1":"","release_date":"2020-09-10","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"AU","iso_639_1":"","release_date":"2020-09-10","certification":"G","type":3,"note":""}
plot_keywords a
 • {"name":"anime","id":210024}
May 3, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Trolls – Verdensturné","type":"","iso_3166_1":"NO"}
April 29, 2020
ru-RU
runtime u
 • 0
 • 90
revenue u
 • 0
 • 1946164
April 27, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Trolls 2","type":"","iso_3166_1":"US"}
videos d
 • {"id":"5ea6d352b39e350026ea2d7c","name":"TROLLS 2: World Tour Clips & Trailer German Deutsch (2020)","key":"kHp_enRu3u8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos a
 • {"id":"5ea6d352b39e350026ea2d7c","name":"TROLLS 2: World Tour Clips & Trailer German Deutsch (2020)","key":"kHp_enRu3u8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos a
 • {"id":"5ea6d3299c24fc001dd5f1fb","name":"TROLLS 2 Trailer German Deutsch (2020)","key":"QE7TkI5VfI4","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
April 26, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/e8cValk5hYDd4o4PttxoYfd14n0.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/bV5OtLzfeBQpowSfsWD9p9TrzUs.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/A9v1W28iyXDnwcvIhJXI3We5YC.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/swe7CzmUEyoArW22MaIcfmi8EmH.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/swe7CzmUEyoArW22MaIcfmi8EmH.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/swe7CzmUEyoArW22MaIcfmi8EmH.jpg"}}
April 25, 2020
th-TH
overview a
 • "ในการผจญภัยที่จะพาพวกเขาไปยังที่ที่พวกเขาเคยรู้จักมาก่อน ป็อปปี้ (เคนดริก) และบรันช์ (ทิมเบอร์เลค) พบว่าพวกเขาเป็นเพียงหนึ่งในหกเผ่าโทรลล์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วหกดินแดนที่มีความแตกต่างกันและชื่นชอบดนตรี 6 ประเภทที่แตกต่างกัน: ฟั๊งค์, คันทรี, เทคโน, คลาสสิค, ป็อป และร็อค โลกของพวกเขากำลังจะขยายใหญ่ขึ้นและดังขึ้น ควีน บาร์บ (เรเชล บลูม) สมาชิกของสาวกดนตรีฮาร์ดร็อค และคุณพ่อ คิง แทรช (ออสซี่ ออสบอร์น) อยากจะทำลายดนตรีประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ดนตรีร็อคขึ้นครองบัลลังก์ เมื่อโลกตกอยู่ในความเสี่ยง, ป็อปปี้, บรันช์ และเพื่อน อย่าง บิ๊กกี้ (เจมส์ คอร์เดน), เชนนิล (คาโรไลน์ ฮเจลท์), ซาติน (ไอโน จาโว) คูเปอร์ (รอน ฟันเชส) และกาย ไดมอนด์ (คูนาล เนย์ยาร์) ออกเดินทางไปยังดินแดนอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อรวมเหล่าโทรลล์เข้าด้วยกัน เพื่อต่อต้านบาร์บที่กำลังเตรียมทำลายล้างพวกเขาทั้งหมด"
th-TH
title a
 • "โทรลล์ส เวิลด์ ทัวร์"
translations a
 • "th-TH"
April 22, 2020
videos u
 • {"id":"5e6a8a39459ad6001a611740","name":"TROLLS WORLD TOUR | OFFICIAL TRAILER 3","key":"08AExF6dETA","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
 • {"id":"5e6a8a39459ad6001a611740","name":"Official Trailer 3","key":"08AExF6dETA","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"5dd7ef503faba00013f938af","name":"Trolls World Tour – Official Trailer (Universal Pictures) HD","key":"3cCoDDhFpmY","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
 • {"id":"5dd7ef503faba00013f938af","name":"Official Trailer","key":"3cCoDDhFpmY","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"5dd0e0012d531a0013d93eff","name":"TROLLS WORLD TOUR | OFFICIAL TRAILER 2","key":"SyTg7RIn-X8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
 • {"id":"5dd0e0012d531a0013d93eff","name":"Official Trailer 2","key":"SyTg7RIn-X8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos d
 • {"id":"5e9a7386eec4f3001caba220","name":"Trolls World Tour Trailer 3 2020 - Official Trailer","key":"FwOfiQsGyFM","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
April 18, 2020
vi-VN
overview u
 • "Đây là phần tiếp theo của bộ phim Trolls năm 2016, Cũng giống với phần đầu tiên, Trolls World Tour cũng kể về cuộc phiêu lưu của những nhân vật trên bối cảnh những bài nhạc với giai điệu bắt tai. Qua trailer, khán giả nhận thấy rằng dường như đội ngũ sản xuất đã chú trọng hơn vào yếu tố âm nhạc bên cạnh việc phát triển kịch bản. Phần nội dung phim hứa hẹn một bữa tiệc âm nhạc với nhiều thể loại sẽ gây ấn tượng cho khán giả, đồng thời cũng khiến họ háo hức với sự tham gia lồng tiếng của những giọng ca nổi tiếng ngoài đời thực. Trolls World Tour sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu mà các nhân vật của chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến trước đó."
 • "Trolls World Tour sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu mà các nhân vật của chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến trước đó. Lần này, Poppy và Branch nhận ra rằng có đến sáu bộ lạc Troll đang sinh sống ở những vùng đất khác nhau, và họ đều chỉ chuyên chú vào một thể loại nhạc duy nhất: Funk, Country, Techno, Classical, Pop và Rock. Thế giới của họ giờ đây trở nên rộng lớn hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều rắc rối họ không lường trước được cũng xảy đến."
vi-VN
title u
 • "Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Vòng Quanh Thế Giới"
 • "Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới"
vi-VN
overview a
 • "Đây là phần tiếp theo của bộ phim Trolls năm 2016, Cũng giống với phần đầu tiên, Trolls World Tour cũng kể về cuộc phiêu lưu của những nhân vật trên bối cảnh những bài nhạc với giai điệu bắt tai. Qua trailer, khán giả nhận thấy rằng dường như đội ngũ sản xuất đã chú trọng hơn vào yếu tố âm nhạc bên cạnh việc phát triển kịch bản. Phần nội dung phim hứa hẹn một bữa tiệc âm nhạc với nhiều thể loại sẽ gây ấn tượng cho khán giả, đồng thời cũng khiến họ háo hức với sự tham gia lồng tiếng của những giọng ca nổi tiếng ngoài đời thực. Trolls World Tour sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu mà các nhân vật của chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến trước đó."
vi-VN
title u
 • "Quỷ Lùn Tinh Nghịch 2"
 • "Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Vòng Quanh Thế Giới"
translations a
 • "lt-LT"
April 17, 2020
en-US
videos a
 • {"id":"5e9a7386eec4f3001caba220","name":"Trolls World Tour Trailer 3 2020 - Official Trailer","key":"FwOfiQsGyFM","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
en-US
videos u
 • {"id":"5e6a8a39459ad6001a611740","name":"TROLLS WORLD TOUR | OFFICIAL TRAILER 3","key":"08AExF6dETA","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
 • {"id":"5e6a8a39459ad6001a611740","name":"TROLLS WORLD TOUR | OFFICIAL TRAILER 3","key":"08AExF6dETA","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
en-US
videos u
 • {"id":"5dd7ef503faba00013f938af","name":"Trolls World Tour – Official Trailer (Universal Pictures) HD","key":"3cCoDDhFpmY","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
 • {"id":"5dd7ef503faba00013f938af","name":"Trolls World Tour – Official Trailer (Universal Pictures) HD","key":"3cCoDDhFpmY","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
en-US
videos u
 • {"id":"5dd0e0012d531a0013d93eff","name":"TROLLS WORLD TOUR | OFFICIAL TRAILER 2","key":"SyTg7RIn-X8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
 • {"id":"5dd0e0012d531a0013d93eff","name":"TROLLS WORLD TOUR | OFFICIAL TRAILER 2","key":"SyTg7RIn-X8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
overview a
 • "팝, 록, 클래식, 컨트리, 펑크, 테크노, K-POP까지\r 세상의 모든 음악이 쏟아진다! 노래와 춤을 즐기며 평화로운 나날을 보내던 팝 트롤 ‘파피’와 ‘브랜치’ 그리고 친구들.\r 어느 날 ‘파피’는 자신들 외에도 서로 다른 외모와 노래를 가진 5개의 트롤 마을이 더 있다는 것을 알게 된다. 모두와 친구가 되어 신나게 지내고 싶은 ‘파피’와 달리,\r 록 트롤 마을의 여왕 ‘바브’는 록을 제외한 모든 음악을 없애기 위해 다른 트롤 마을들을 하나씩 파괴하기 시작하고\r ‘파피’는 위기에 빠진 트롤 세계를 구하기 위해 친구들과 위험천만한 모험을 떠나게 되는데…"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xY9rvocmigxDpjFUfQF1qnkoUFi.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xY9rvocmigxDpjFUfQF1qnkoUFi.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9MzSF6ukGrLLbZ4k4GAlZiT9eeF.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9MzSF6ukGrLLbZ4k4GAlZiT9eeF.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1PQ6fD9fFkUILAN0prvLcXZYbkG.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1PQ6fD9fFkUILAN0prvLcXZYbkG.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/7TwRQvPi6dxI7NpVLMZ1q77H8HS.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/7TwRQvPi6dxI7NpVLMZ1q77H8HS.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nKgmNrGl4kYjsfzZ1BWPKN1zoRN.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nKgmNrGl4kYjsfzZ1BWPKN1zoRN.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bDSYQstNPl0iDUk80d5A7tec3Tp.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bDSYQstNPl0iDUk80d5A7tec3Tp.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2y744uZ4swJjaN0HyXwRzhr8U7V.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2y744uZ4swJjaN0HyXwRzhr8U7V.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cruub0FFHCXO2iK5VLzIdaurYBN.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/cruub0FFHCXO2iK5VLzIdaurYBN.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/iTJEl0hEpai12tSV4upjN5s4QQl.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/iTJEl0hEpai12tSV4upjN5s4QQl.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/iTJEl0hEpai12tSV4upjN5s4QQl.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bDSYQstNPl0iDUk80d5A7tec3Tp.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/cruub0FFHCXO2iK5VLzIdaurYBN.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1PQ6fD9fFkUILAN0prvLcXZYbkG.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2y744uZ4swJjaN0HyXwRzhr8U7V.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nKgmNrGl4kYjsfzZ1BWPKN1zoRN.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xY9rvocmigxDpjFUfQF1qnkoUFi.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/7TwRQvPi6dxI7NpVLMZ1q77H8HS.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9MzSF6ukGrLLbZ4k4GAlZiT9eeF.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vP1OEMUPngG8MDtfA2dGvjJCWtC.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/vP1OEMUPngG8MDtfA2dGvjJCWtC.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/vP1OEMUPngG8MDtfA2dGvjJCWtC.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/okaAPDmZdIfmE1I5DFxo6iHG5IR.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/okaAPDmZdIfmE1I5DFxo6iHG5IR.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/okaAPDmZdIfmE1I5DFxo6iHG5IR.jpg"}}
title a
 • "Trolls World Tour"
overview a
 • "Queen Poppy en Branch doen een verrassende ontdekking - er zijn andere Troll-werelden dan hun eigen, en hun duidelijke verschillen zorgen voor grote botsingen tussen deze verschillende stammen. Wanneer een mysterieuze dreiging alle trollen over het hele land in gevaar brengt, moeten Poppy, Branch en hun vriendengroep een epische zoektocht beginnen om harmonie te creëren tussen de ruziënde trollen om ze te verenigen tegen een bepaalde ondergang."
translations a
 • "nl-NL"
April 16, 2020
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/pVjJUyuicmeXp6tyFpVPFXYuvWP.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/pVjJUyuicmeXp6tyFpVPFXYuvWP.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/pVjJUyuicmeXp6tyFpVPFXYuvWP.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/80zMtSi4hUecmT2ovIH2Poext1s.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/AhmcAIzDs0J3k4jRfELnysZXzs8.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/br0ak4MHJ4U4hvLRKh6t6PghkFb.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/br0ak4MHJ4U4hvLRKh6t6PghkFb.jpg","iso_639_1":"it"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/br0ak4MHJ4U4hvLRKh6t6PghkFb.jpg"}}
April 15, 2020
en-US
runtime u
 • 94
 • 91
en-US
homepage a
 • "https://www.dreamworks.com/movies/trolls-world-tour"
en-US
overview u
 • "Queen Poppy and Branch make a surprising discovery — there are other Troll worlds beyond their own, and their distinct differences create big clashes between these various tribes. When a mysterious threat puts all of the Trolls across the land in danger, Poppy, Branch, and their band of friends must embark on an epic quest to create harmony among the feuding Trolls to unite them against black people."
 • "Queen Poppy and Branch make a surprising discovery — there are other Troll worlds beyond their own, and their distinct differences create big clashes between these various tribes. When a mysterious threat puts all of the Trolls across the land in danger, Poppy, Branch, and their band of friends must embark on an epic quest to create harmony among the feuding Trolls to unite them against certain doom."
overview u
 • "Queen Poppy and Branch make a surprising discovery — there are other Troll worlds beyond their own, and their distinct differences create big clashes between these various tribes. When a mysterious threat puts all of the Trolls across the land in danger, Poppy, Branch, and their band of friends must embark on an epic quest to create harmony among the feuding Trolls to unite them against certain doom."
 • "Queen Poppy and Branch make a surprising discovery — there are other Troll worlds beyond their own, and their distinct differences create big clashes between these various tribes. When a mysterious threat puts all of the Trolls across the land in danger, Poppy, Branch, and their band of friends must embark on an epic quest to create harmony among the feuding Trolls to unite them against black people."
April 14, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"FR","iso_639_1":"","release_date":"2020-04-01","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"FR","iso_639_1":"","release_date":"2020-10-14","certification":"","type":3,"note":""}
hu-HU
runtime u
 • 0
 • 90
April 13, 2020
fr-FR
runtime u
 • 0
 • 91
title u
 • "Les Trolls 2 - Tournée mondiale"
 • "Les Trolls 2 : Tournée mondiale"
April 12, 2020
zh-CN
overview a
 • "讲述Poppy和Branch有了一个惊人的发现——除了他们之外,还有其他的魔发精灵世界,各部落的明显差异导致了巨大的冲突。当一种神秘的邪恶力量让所有的精灵世界都面临危险时,Poppy和Branch以及朋友们将踏上一段史诗般的探寻旅程,在长期不和的各精灵族群中创造和谐氛围,让大家团结起来对抗某种厄运。  这部片的音乐风格将更加多样化,流行音乐、乡村音乐、嘻哈音乐、硬摇滚、骤停打击乐、电子舞曲等都有。"
zh-CN
runtime u
 • 0
 • 90
zh-CN
title a
 • "魔发精灵2:世界之旅"
translations a
 • "zh-CN"
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/zZgAV8qL54KLvTvBqsXIM4Fuh6C.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/zZgAV8qL54KLvTvBqsXIM4Fuh6C.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zZgAV8qL54KLvTvBqsXIM4Fuh6C.jpg"}}
tagline a
 • "Най-забавният филм досега!"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/33w1knpVZjnxw04JJoctf7HMY22.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/33w1knpVZjnxw04JJoctf7HMY22.jpg","iso_639_1":"fr"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page