246 Changes

March 24, 2019
overview a
 • Прокинувшись після автомобільної аварії, Ліам не може нічого пригадати. Він намагається знайти допомогу, але на його шляху зустрічаються лише мертві тіла. Перша гіпотеза - вірус, що поширюється по повітрю. Але скоро хлопець дізнається жахливу правду - будь-який, хто знаходиться від нього в радіусі 15 метрів, негайно вмирає.
runtime u
 • 0
 • 93
title a
 • Радіус
translations a
 • uk-UA
February 28, 2019
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/zSsSj5vNp9tCnNeW5lR70mLaeMj.jpg"}}
February 27, 2019
crew a
 • {"person_id"=>1896595, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>52, "credit_id"=>"5c7682f5c3a3686c3dd276bb"}
crew a
 • {"person_id"=>1896599, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>51, "credit_id"=>"5c7682dfc3a3684820d672ff"}
crew a
 • {"person_id"=>75814, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Driver", "cast_id"=>50, "credit_id"=>"5c7682cf0e0a260b611d4931"}
crew a
 • {"person_id"=>1184361, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>49, "credit_id"=>"5c7682bec3a3684825d6a002"}
crew a
 • {"person_id"=>54232, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>48, "credit_id"=>"5c7682a2925141689956f354"}
cast a
 • {"person_id"=>2045140, "character"=>"Dead Woman Driver", "order"=>25, "cast_id"=>47, "credit_id"=>"5c76821f0e0a260b521d4ed2"}
cast a
 • {"person_id"=>1184361, "character"=>"Dead Truck Driver", "order"=>24, "cast_id"=>46, "credit_id"=>"5c76820e0e0a260b521d4e05"}
cast a
 • {"person_id"=>1191551, "character"=>"Male Cop at Farm", "order"=>23, "cast_id"=>45, "credit_id"=>"5c76815f92514168975724ba"}
cast a
 • {"person_id"=>1661385, "character"=>"Female Cop at Farm", "order"=>22, "cast_id"=>44, "credit_id"=>"5c767efc925141688e571327"}
character_names u
 • {"person_id"=>51389, "character"=>"Sheriff Laredo", "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5c767567925141689256cb48"}
 • {"person_id"=>51389, "character"=>"Sheriff Laredo / TV Reporter", "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5c767567925141689256cb48"}
character_names u
 • {"person_id"=>51389, "character"=>"Sheriff Laredo / TV Reporter", "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5c767567925141689256cb48"}
 • {"person_id"=>51389, "character"=>"Sheriff Laredo", "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5c767567925141689256cb48"}
cast a
 • {"person_id"=>51389, "character"=>"Sheriff Laredo / TV Reporter", "order"=>21, "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5c767567925141689256cb48"}
cast a
 • {"person_id"=>1747058, "character"=>"Police Sergeant", "order"=>20, "cast_id"=>42, "credit_id"=>"5c7674e80e0a260b4e1d7581"}
cast a
 • {"person_id"=>179270, "character"=>"Shock Host / TV Reporter", "order"=>19, "cast_id"=>41, "credit_id"=>"5c7673c50e0a260b5b1d47a7"}
cast a
 • {"person_id"=>1883390, "character"=>"Nurse 4 / Operator 911", "order"=>18, "cast_id"=>40, "credit_id"=>"5c767344c3a3684834d69066"}
cast a
 • {"person_id"=>1571415, "character"=>"Nurse 3 / TV Reporter", "order"=>17, "cast_id"=>39, "credit_id"=>"5c767303c3a3686c3dd25668"}
cast a
 • {"person_id"=>938906, "character"=>"Nurse 2", "order"=>16, "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5c76702c0e0a260b581d5952"}
character_names u
 • {"person_id"=>1896597, "character"=>"Nurse", "cast_id"=>14, "credit_id"=>"59cde3c09251416c6d00b406"}
 • {"person_id"=>1896597, "character"=>"Nurse 1", "cast_id"=>14, "credit_id"=>"59cde3c09251416c6d00b406"}
character_names u
 • {"person_id"=>1896598, "character"=>"Cop #2", "cast_id"=>17, "credit_id"=>"59cde3f4c3a3686a2300b6af"}
 • {"person_id"=>1896598, "character"=>"Cop in Hospital 2", "cast_id"=>17, "credit_id"=>"59cde3f4c3a3686a2300b6af"}
character_names u
 • {"person_id"=>1701243, "character"=>"Cop #1", "cast_id"=>15, "credit_id"=>"59cde3d3c3a3686a6300b5eb"}
 • {"person_id"=>1701243, "character"=>"Cop in Hospital 1", "cast_id"=>15, "credit_id"=>"59cde3d3c3a3686a6300b5eb"}
cast a
 • {"person_id"=>75814, "character"=>"Cop in Sam's Store 1", "order"=>15, "cast_id"=>37, "credit_id"=>"5c766ec10e0a260b5b1d4060"}
cast a
 • {"person_id"=>1126913, "character"=>"Cop in Sam's Store 2", "order"=>14, "cast_id"=>36, "credit_id"=>"5c766eaf92514168975701d7"}
character_names u
 • {"person_id"=>1896595, "character"=>"Large Cop", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"59cde39bc3a3686ad700ab05"}
 • {"person_id"=>1896595, "character"=>"Cop in Sam's Store 3", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"59cde39bc3a3686ad700ab05"}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/f9CCgybzrQZeKaRfH5bEdpUR6QQ.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/f9CCgybzrQZeKaRfH5bEdpUR6QQ.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/f9CCgybzrQZeKaRfH5bEdpUR6QQ.jpg"}}
February 16, 2019
overview a
 • 1 kẻ sát nhân chuyên bắt cóc và giết phụ nữ khi đang thực hiện phi vụ cuối cùng thì gặp tai nạn , sau đó hắn và nạn nhân đều mất trí và bị liên kết với nhau vì một hiện tượng nào đó chưa thể lí giải , nếu cô gái đi xa khỏi hắn thì trong bán kính 15m tất cả mọi người xung quanh hắn sẽ chết , 2 người nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn để tìm lại kí ức và cuộc sống của chính mình , trớ trêu khi tình yêu vừa chớm thì sự thật về quá khứ hé lộ , cô gái đã lỡ yêu người trước đây từng giết chị gái mình , tên sát nhân cũng vậy , giờ đây khi tên sát nhân đã hoàn toàn thay đổi nhưng không thể xóa bỏ tội lỗi trong quá khứ nên đã chọn cái chết.
title a
 • Bán Kính Tử Thần - Radius
translations a
 • vi-VN
February 1, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"de", "release_date"=>"2019-01-31", "certification"=>"12", "type"=>4, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"de", "release_date"=>"2019-02-22", "certification"=>"12", "type"=>4, "note"=>""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"de", "release_date"=>"2019-01-31", "certification"=>"12", "type"=>4, "note"=>""}
alternative_titles a
 • {"title"=>"Radius - Tödliche Nähe", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"DE"}
de-DE
title a
 • Radius - Tödliche Nähe
January 31, 2019
de-DE
videos a
 • {"id"=>"5c5344f19251410e0a63e409", "name"=>"Radius – Tödliche Nähe - Trailer", "key"=>"28vxD8yR_TM", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
de
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hbVd8FuGSR6cFWoDdC6Ab4TMNIL.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hbVd8FuGSR6cFWoDdC6Ab4TMNIL.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hbVd8FuGSR6cFWoDdC6Ab4TMNIL.jpg"}}
December 25, 2018
title a
 • Zona Mortal
October 11, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oQUOq5L0zsnQGgU5NcoU4fjvl5F.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oQUOq5L0zsnQGgU5NcoU4fjvl5F.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oQUOq5L0zsnQGgU5NcoU4fjvl5F.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/deHWa4WfWX1pJb1dBFiOaJSsYVi.jpg"}}
zh-TW
overview a
 • 從車禍甦醒的連恩發現自己身處深溝之中,不僅喪失所有記憶,還發現任何靠近他半徑50呎內的人都會立即死亡,想要保護他人生命安全的連恩只好過著與世隔絕的生活。直到某日,一名叫珍的失憶女人突然現身連恩家,進入他的致命範圍卻奇蹟似的沒死,兩人便一同踏上探尋真相的旅程,試圖發掘車禍那晚到底發生了什麼事……
zh-TW
runtime u
 • 0
 • 93
zh-TW
tagline a
 • 越靠近 越致命
zh-TW
title a
 • 索命半徑
translations a
 • zh-TW
September 25, 2018
overview a
 • Liam si risveglia da un incidente automobilistico in fondo a un profondo fossato senza ricordare nemmeno chi sia. Mentre si dirige verso la città, scopre che chiunque si trovi entro un raggio di 50 piedi da lui muore all'istante. Senza saper cos'altro fare, cerca di vivere più isolato che può fino al giorno in cui Jane gli si avvicina e non muore. Con il suo arrivo, il potere omicida di Liam sembra calmarsi ma Jane, in preda all'amnesia, è alla ricerca di risposte. Insieme, intraprenderanno un viaggio teso a scoprire chi sono e cosa è successo realmente la notte dell'incidente.
runtime u
 • 0
 • 87
title a
 • Radius
translations a
 • it-IT
September 15, 2018
spoken_languages u
 • ["ff", "en"]
 • ["en"]
tagline a
 • Не се доближавайте прекалено близо
spoken_languages u
 • ["en"]
 • ["ff", "en"]
August 26, 2018
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
hu-HU
runtime u
 • 0
 • 93
hu-HU
title a
 • Rádiusz
August 18, 2018
title u
 • Radius
 • Zona mortal
August 5, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cNuvXO7gS5azMsMQfh5WykF9Oaw.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cNuvXO7gS5azMsMQfh5WykF9Oaw.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
July 27, 2018
fi-FI
overview a
 • Liam herää romuttuneesta autostaan ojan pohjalta, muistamatta mitään kolarista tai siitä, kuka hän on. Hän lähtee kohti kaupunkia etsimään apua, mutta löytää matkan varrelta vain kuolleita ihmisiä sumeine silmineen. Lian luulee, että jokin tappava virus on tappanut heidät, mutta tullessaan kaupunkiin, hän kauhukseen huomaa, että kaikki ihmiset 45:n metrin säteellä hänestä kuolevat heti. Hän yrittää eristäytyä kaikista ihmistä suojellakseen näitä, mutta sitten eräs nainen tulee liian lähelle häntä ja Liamin yllätykseksi tämä ei kuolekkaan. Jane kärsii myös muistinmenetyksestä ja tämän läsnäolo näyttää nyt rajoittavan Liamin vaara-aluetta. Yhdessä he lähtevät etsimään syitä ja vastauksia yön tapahtumille - ja sille, keitä he itse ovat.
translations a
 • fi-FI
July 15, 2018
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cNuvXO7gS5azMsMQfh5WykF9Oaw.jpg"}}
June 27, 2018
es-MX
overview a
 • Un hombre con amnesia se despierta en una carretera perdida, al poco se percata de que todo ser vivo que se acerca a él cae muerto de manera fulminante. Al poco conoce a una mujer que como él no recuerda nada pero que anula ese terrible poder mientras ambos permanezcan juntos.
es-MX
runtime u
 • 0
 • 92
es-MX
title a
 • Zona mortal
translations a
 • es-MX
June 16, 2018
es-ES
title a
 • Radius
June 13, 2018
da-DK
overview a
 • Liam vågner fra en bilulykke, uden hukommelse om hvem han er. Mens han søger ind mod nærmeste by for at få hjælp, finder han kun lig med mærkelige blege øjne. Først tænker Liam, at der er en luftbåren virus, men han opdager snart den forfærdelige sandhed: Alle der kommer indenfor en radius af 15 meter af ham, dør med det samme!
translations a
 • da-DK
June 12, 2018
sv-SE
overview a
 • Liam vaknar efter en bilolycka och har glömt vem han är. Han ger sig in till stan för att leta efter hjälp men hittar bara döda människor, alla med mystiska bleka ögon. Först misstänker Liam att det handlar om ett luftburet virus, men han ska snart upptäcka den fruktansvärda sanningen...
translations a
 • sv-SE
March 25, 2018
tr-TR
overview a
 • Liam, kim olduğunu hatırlamayarak bir araba kazasından uyanır. Yardım istemek için kasabaya doğru yol alırken, hepsi garip soluk gözlü cesetleri bulur. Liam'n ilk değerlendirmesinde, havada bir virüs vardır, ancak kısa sürede korkunç gerçeği keşfeder; 50 metrelik bir yarıçap içine gelen herkes hemen ölmektedir.
translations a
 • tr-TR
March 24, 2018
videos u
 • {"id"=>"59ff3d3bc3a3686853043f6c", "name"=>"Teaser", "key"=>"yEx4WE0wgyw", "size"=>1080, "type"=>"Teaser"}
 • {"id"=>"59ff3d3bc3a3686853043f6c", "name"=>"Radius Teaser Trailer (2017) | Movieclips Indie", "key"=>"yEx4WE0wgyw", "size"=>1080, "type"=>"Teaser"}
videos u
 • {"id"=>"59f17feac3a3680ef400712e", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"NExqMxRRM64", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"59f17feac3a3680ef400712e", "name"=>"RADIUS Official Trailer (2017) Sci-Fi Thriller Movie HD", "key"=>"NExqMxRRM64", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
February 19, 2018
pl-PL
title a
 • Promień
December 25, 2017
overview a
 • Liam se réveille d'un accident de voiture sans souvenir de qui il est. Alors qu'il se rend en ville pour chercher de l'aide, il ne trouve que des cadavres, tous avec d'étranges yeux pâles. La première évaluation de Liam est qu'un virus est présent dans l'air, mais il découvre bientôt l'horrible vérité: toute personne qui se trouve dans un rayon de 50 pieds de lui meurt instantanément.
runtime u
 • 0
 • 93
translations a
 • fr-FR
December 6, 2017
alternative_titles a
 • {"title"=>"القطر", "iso_3166_1"=>"SA"}
ar-AR
overview a
 • حول “ليام” يستيقظ من حادث سيارة مع عدم وجود ذاكرة بينما يشق طريقه عبر البلدة بحثاً عن المساعدة لا يجد سوى الجثث كلها بأعين شاحبة غريبة. تقييم “ليام” المبدئي أن ثمة فيروس في الهواء لكن سرعان ما يكتشف الحقيقة الرهيبة أي شخص يدخل ضمن نطاق 50 قدماً منه يموت على الفور.
ar-AR
tagline a
 • ليام فايروس نطاق
ar-AR
title a
 • القطر
translations a
 • ar-AR
December 3, 2017
genres d
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres d
 • {"name"=>"Science Fiction", "id"=>878}
genres d
 • {"name"=>"Fantasy", "id"=>14}
genres a
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres a
 • {"name"=>"Science Fiction", "id"=>878}
genres a
 • {"name"=>"Fantasy", "id"=>14}
genres d
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres d
 • {"name"=>"Science Fiction", "id"=>878}
genres d
 • {"name"=>"Fantasy", "id"=>14}
genres a
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres a
 • {"name"=>"Science Fiction", "id"=>878}
genres a
 • {"name"=>"Fantasy", "id"=>14}
genres d
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres d
 • {"name"=>"Fantasy", "id"=>14}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page