15 Changes

January 6, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/1l5cu2DqALjvG2qgkgUJp3k6TDo.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/1l5cu2DqALjvG2qgkgUJp3k6TDo.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bFBGohjQBrcZLeH1lYrQeDHWMbc.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bFBGohjQBrcZLeH1lYrQeDHWMbc.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/9zHlObNaxdi1aewkLJCanLSjfJr.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/9zHlObNaxdi1aewkLJCanLSjfJr.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aoDVjFAQZ3lF7yxNLJCtE8TEMPK.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aoDVjFAQZ3lF7yxNLJCtE8TEMPK.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/7goahTY8kqSpusKulYGI9snuVM6.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/7goahTY8kqSpusKulYGI9snuVM6.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
October 26, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/driD5NagIqnZHjihuNbw5qdc5Qv.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/driD5NagIqnZHjihuNbw5qdc5Qv.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
September 23, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/o0XaJv0J9DSKfWBGLmvfbGbXWqa.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/o0XaJv0J9DSKfWBGLmvfbGbXWqa.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
September 22, 2018
videos a
 • {"id"=>"5ba66cda9251412f0400e1ec", "name"=>"Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух", "key"=>"qNLI222nmgM", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
August 8, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/q6kmzkj5VSLarYWaMhsOgqvg4cS.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/q6kmzkj5VSLarYWaMhsOgqvg4cS.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
July 10, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cdQT84cgdo43rLhy9ypsyMFNAsJ.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cdQT84cgdo43rLhy9ypsyMFNAsJ.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
overview a
 • В трогателното приключение на Дисни Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух, момчето, което познаваме от безкрайните му приключения в Голямата гора заедно с неговите любвеобилни и отдадени спътници – плюшените животни, e пораснало и изгубило посоката в живота си. И сега всичко е в ръцете на приятелите му от детството, които този път трябва да дойдат в неговия свят и да помогнат на Кристофър Робин да си спомни безгрижното и любящо момче, което все още носи вътре в себе си. Вече пораснал, Кристофър Робин е затрупан от работа, нископлатен и изправен пред несигурно бъдеще. Той има свое семейство, но работата му се е превърнала в неговия живот, поради което отделя изключително малко време на жена си и дъщеря си. Кристофър е забравил идиличното си детство, прекарано с откровената, обожаваща мед мечка и приятелите й.
June 29, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wZSI1NjUjPd7pU2I7DH6fftUKjq.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wZSI1NjUjPd7pU2I7DH6fftUKjq.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
May 13, 2018
tagline a
 • Рано или късно, миналото те застига
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ktlKLxg6tnWMnoge5MWFPRgsp6x.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ktlKLxg6tnWMnoge5MWFPRgsp6x.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
April 5, 2018
title a
 • Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page