178 Changes

October 17, 2019
overview u
 • През 1925 г., когато корейската държава е под управлението на японската империя, принцеса Док Хе, последната принцеса на Чосон, е изпратена в Япония. Там тя страда по родината си и прави не един опит да се завърне обратно, включително като става част от движението за независимост, но всеки път плановете й са осуетявани от Хан Тек Су. Когато нейната майка се разболява тежко тя е принудена от японците да произнесе реч в защита на японския император пред корейските роби, само тогава може да и позволят тя да се върне в родината си. Когато застава пред корейските роби повечето деца, мръсни, гладни и с кървящи рани, повечето останали без пръсти на ръцете от машините във фабриките, тя сваля шапката си, сгъва написания текст и се обръща на корейски към своите сънародници с думите – „Скъпи мои сънародници, аз съм принцесата на Чосон - И Док Хе. Днес заставам пред вас без да мога да сторя нищо за да ви помогна. Срамувам се заради това!
 • През 1925 г., когато корейската държава е под управлението на японската империя, принцеса Док Хе, последната принцеса на Чосон, е изпратена в Япония. Там тя страда по родината си и прави не един опит да се завърне обратно, включително като става част от движението за независимост, но всеки път плановете й са осуетявани от Хан Тек Су.
spoken_languages u
 • ["ja", "ko"]
 • ["ko", "ja"]
October 14, 2019
production_companies a
 • {"name"=>"Ho Film", "id"=>124102}
August 24, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2395041, "department"=>"Art", "job"=>"Set Decoration", "cast_id"=>41, "credit_id"=>"5d616b696dea3a0012942722"}
June 28, 2019
crew a
 • {"person_id"=>63434, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Design", "cast_id"=>40, "credit_id"=>"5d15fcb618b75124a05cbdab"}
crew d
 • {"job"=>"Costume Design", "department"=>"Costume & Make-Up", "person_id"=>1293801, "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5cd7bcbac3a3682de9c08d04"}
June 9, 2019
crew a
 • {"person_id"=>120900, "department"=>"Sound", "job"=>"Music", "cast_id"=>39, "credit_id"=>"5cfce688925141749abb7dcd"}
crew d
 • {"job"=>"Original Music Composer", "department"=>"Sound", "person_id"=>1294097, "cast_id"=>31, "credit_id"=>"5c8478650e0a26430a63f466"}
May 12, 2019
crew a
 • {"person_id"=>1293801, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Design", "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5cd7bcbac3a3682de9c08d04"}
May 11, 2019
crew a
 • {"person_id"=>1979003, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>37, "credit_id"=>"5cd78eb4c3a3684a97c0267d"}
May 5, 2019
crew a
 • {"person_id"=>1621108, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>36, "credit_id"=>"5cce9ebdc3a3683697d8fc9b"}
May 2, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2302269, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>35, "credit_id"=>"5cca83a80e0a262fcffe65d0"}
April 15, 2019
en
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/sLPHjuCySL3re0qtdz3XJQdx61I.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/sLPHjuCySL3re0qtdz3XJQdx61I.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/sLPHjuCySL3re0qtdz3XJQdx61I.jpg"}}
April 14, 2019
character_names u
 • {"person_id"=>1998034, "character"=>"Park Joo-Ok", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"5b87798bc3a3681fec008df1"}
 • {"person_id"=>1998034, "character"=>"Park Ju-ok", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"5b87798bc3a3681fec008df1"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"Deokhyeongjoo", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cast a
 • {"person_id"=>1257651, "character"=>"Matsuzawa", "order"=>18, "cast_id"=>34, "credit_id"=>"5cb342240e0a2626cac8a0a9"}
cast d
 • {"cast_id"=>30, "character"=>"", "credit_id"=>"5c79719c0e0a2611d80faa61", "person_id"=>2173679, "order"=>16}
cast a
 • {"person_id"=>85173, "character"=>"Prince Lee Woo", "order"=>17, "cast_id"=>33, "credit_id"=>"5cb341cc9251412fad277934"}
March 29, 2019
overview a
 • 講述被強制帶到日本,大韓帝國最後的王女,被歷史忘記、國家隱蔽的「德惠翁主」的故事。 李氏朝鮮歷中國明清兩代,皆為中華朝貢體系成員,奉中國為宗主國尋求保護,但甲午戰爭清軍大敗於日軍後,朝鮮高宗認清局勢,謀求獨立,於1897年稱帝,建立「大韓帝國」,雖力行改革,推行西化,仍不敵日俄強權,日本最終於日俄戰爭擊敗俄國,控制朝鮮半島,並先與大韓帝國連續簽訂《日韓議定書》、《第一次日韓協約》、《第二次日韓協約》,再逼迫多次派遣密使至國際社會控訴日本侵略的高宗退位,其子純宗繼位後,繼續簽訂《第三次日韓協約》及《日韓合併條約》,正式於1910年兼併大韓帝國。 德惠翁主,便是大韓帝國初代皇帝高宗的庶三女及么女李德惠,1912年出生時日韓合併已成,但大韓宮廷尚存,便依宮規封庶出的李德惠為德惠翁主。
title u
 • 德惠翁
 • 末代公
March 26, 2019
crew a
 • {"person_id"=>1296355, "department"=>"Sound", "job"=>"Music", "cast_id"=>32, "credit_id"=>"5c9adcc60e0a267c85beb0d0"}
March 25, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/y2VN5D2Fxhd0EPTHOuws0QDOOgN.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/y2VN5D2Fxhd0EPTHOuws0QDOOgN.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/y2VN5D2Fxhd0EPTHOuws0QDOOgN.jpg"}}
March 9, 2019
crew a
 • {"person_id"=>1294097, "department"=>"Sound", "job"=>"Original Music Composer", "cast_id"=>31, "credit_id"=>"5c8478650e0a26430a63f466"}
March 1, 2019
cast a
 • {"person_id"=>2173679, "character"=>"", "order"=>16, "cast_id"=>30, "credit_id"=>"5c79719c0e0a2611d80faa61"}
February 23, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2248436, "department"=>"Camera", "job"=>"Camera Operator", "cast_id"=>29, "credit_id"=>"5c7137380e0a262c1c7ab3b9"}
February 21, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2187769, "department"=>"Writing", "job"=>"Adaptation", "cast_id"=>28, "credit_id"=>"5c6f4be99251410dae7c0e6f"}
crew a
 • {"person_id"=>2187772, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>27, "credit_id"=>"5c6ed8f40e0a266dacb056ed"}
crew a
 • {"person_id"=>2246924, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>26, "credit_id"=>"5c6e5a7bc3a36843c6ed9220"}
crew a
 • {"person_id"=>1447784, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>25, "credit_id"=>"5c6e5a6fc3a3685cbde2281f"}
February 10, 2019
ko-KR
tagline u
 • 일본으로 끌려간 대한제국의 마지막 황녀.
 • 역사가 잊고 나라가 감췄던 대한제국의 마지막 황녀!
spoken_languages u
 • ["ko", "ja"]
 • ["ja", "ko"]
crew a
 • {"person_id"=>79570, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>24, "credit_id"=>"5c60e6099251412fb4f9f6ee"}
February 9, 2019
overview a
 • През 1925 г., когато корейската държава е под управлението на японската империя, принцеса Док Хе, последната принцеса на Чосон, е изпратена в Япония. Там тя страда по родината си и прави не един опит да се завърне обратно, включително като става част от движението за независимост, но всеки път плановете й са осуетявани от Хан Тек Су. Когато нейната майка се разболява тежко тя е принудена от японците да произнесе реч в защита на японския император пред корейските роби, само тогава може да и позволят тя да се върне в родината си. Когато застава пред корейските роби повечето деца, мръсни, гладни и с кървящи рани, повечето останали без пръсти на ръцете от машините във фабриките, тя сваля шапката си, сгъва написания текст и се обръща на корейски към своите сънародници с думите – „Скъпи мои сънародници, аз съм принцесата на Чосон - И Док Хе. Днес заставам пред вас без да мога да сторя нищо за да ви помогна. Срамувам се заради това!
runtime u
 • 0
 • 127
tagline a
 • По действителен случай!
title a
 • Последната принцеса на Чосон
translations a
 • bg-BG
February 7, 2019
title a
 • 德惠翁主
translations a
 • zh-TW
January 25, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2225957, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Makeup & Hair", "cast_id"=>23, "credit_id"=>"5c4ad84f0e0a263ccdd0160b"}
January 6, 2019
title a
 • La Última Princesa
spoken_languages u
 • ["ja", "ko"]
 • ["ko", "ja"]
December 27, 2018
plot_keywords a
 • {"name"=>"japanese occupation of korea", "id"=>250212}
plot_keywords d
 • {"name"=>"japanese occupation", "id"=>11133}
December 26, 2018
plot_keywords a
 • {"name"=>"japanese occupation", "id"=>11133}
plot_keywords a
 • {"name"=>"japanese invasion of korea", "id"=>212573}
December 17, 2018
crew a
 • {"person_id"=>38017, "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "cast_id"=>22, "credit_id"=>"5c1786f30e0a2603853e25e5"}
December 2, 2018
production_companies a
 • {"name"=>"Hive Media Corp", "id"=>108532}
September 12, 2018
cast a
 • {"person_id"=>229752, "character"=>"Gojong of Korea", "order"=>17, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"5b98f66d925141726800b7ae"}
cast d
 • {"person_id"=>947287, "cast_id"=>4, "credit_id"=>"5798d574925141230b000976"}
August 30, 2018
character_names u
 • {"person_id"=>1998034, "character"=>"Park Joo-ok", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"5b87798bc3a3681fec008df1"}
 • {"person_id"=>1998034, "character"=>"Park Joo-Ok", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"5b87798bc3a3681fec008df1"}
cast a
 • {"person_id"=>1998034, "character"=>"Park Joo-ok", "order"=>16, "cast_id"=>20, "credit_id"=>"5b87798bc3a3681fec008df1"}
March 29, 2018
crew a
 • {"person_id"=>1102153, "department"=>"Camera", "job"=>"Director of Photography", "cast_id"=>19, "credit_id"=>"5abc8aedc3a368435c0224a7"}
March 24, 2018
overview a
 • Sob o opressivo domínio colonial japonês, Deok-hye, a última princesa do declínio da dinastia Joseon, é forçada a se mudar para o Japão. Ela passa seus dias sentindo falta de casa, enquanto se esforça para manter a dignidade como uma princesa. Depois de uma série de tentativas frustradas, Deok-hye faz sua última tentativa de voltar para casa com a ajuda de sua namorada de infância, Jang-han.
title a
 • A Última Princesa
translations a
 • pt-BR
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"57a44731c3a36861d7000f7f", "name"=>"Main Trailer", "key"=>"SEoyVa6Y1W4", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"57a44731c3a36861d7000f7f", "name"=>"THE LAST PRINCESS main trailer", "key"=>"SEoyVa6Y1W4", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
February 14, 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"The Last Princess", "iso_3166_1"=>"GB"}
hu-HU
overview a
 • Deokhye hercegnő Korea utolsó hercegnője. Mivel Korea Japán gyarmataként sínylődik, a hercegnőt túszként az ellenséges országba hurcolják. A kor megpróbáltatásaival szembenézve, Deokhye azért küzd, hogy fenntartsa a koreai emberek reményét. Egy koreai katona, Jang Han támogatja a függetlenségi mozgalmat. Az a küldetése, hogy a hercegnőt visszahozza, de közben szereti is őt. A film során az utolsó királyi család, utolsó hercegnőjének szomorú és nehéz életét ismerhetjük meg.
hu-HU
title a
 • Az utolsó hercegnő
translations a
 • hu-HU
December 22, 2017
overview a
 • Prinsessan Deokhye var Sydkoreas sista prinsessa. Under Japanskt styre tas hon som gisslan. Motståndsmannen Jang-han försöker få henne tillbaka till Sydkorea.
runtime u
 • 0
 • 127
title a
 • The Last Princess
translations a
 • sv-SE
December 10, 2017
alternative_titles u
 • {"title"=>"Princess Deokhye", "iso_3166_1"=>"KR"}
alternative_titles a
 • {"title"=>"Princess Deokhye", "iso_3166_1"=>"US"}
October 23, 2017
overview a
 • Princezna Deokhye (Son Ye Jin) byla poslední princezna Koreje. Pod japonskou koloniální správou je odvezena do Japonska jako rukojmí. V drsných podmínkách této éry se snaží udržet naděje korejského lidu. Jang Han (Park Hae Il) je bojovník za korejskou nezávislost a jeho misí je přivézt princeznu Deokhye zpátky do Jižní Koreje.
title a
 • Deokhyeongjoo
alternative_titles a
 • {"title"=>"Deokhyeongjoo", "iso_3166_1"=>"CZ"}
translations a
 • cs-CZ
September 29, 2017
crew d
 • {"person_id"=>126810, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"59cf082c9251412f3700d744"}
crew a
 • {"person_id"=>126810, "department"=>"Writing", "job"=>"Screenplay", "cast_id"=>19, "credit_id"=>"59cf082c9251412f3700d744"}
original_title u
 • The Last Princess
 • 덕혜옹주
September 21, 2017
tagline u
 • 일본으로 끌려간 대한제국의 마지막 황녀
 • 일본으로 끌려간 대한제국의 마지막 황녀.
September 16, 2017
cast d
 • {"person_id"=>1462956, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"59bbb413925141325400d698"}
cast a
 • {"person_id"=>1330423, "character"=>"Kim Bong-guk", "order"=>15, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"59bd03e4c3a3681b8600f1d8"}
September 15, 2017
cast a
 • {"person_id"=>1462956, "character"=>"Kim Bong-guk", "order"=>14, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"59bbb413925141325400d698"}
September 2, 2017
es-ES
tagline d
 • La Ultima Princesa
es-ES
title d
 • La Ultima Princesa
August 5, 2017
character_names u
 • {"person_id"=>235731, "character"=>"Deokhye (teen)", "cast_id"=>9, "credit_id"=>"57a445f09251412ee3000e02"}
 • {"person_id"=>235731, "character"=>"teen Deokhye", "cast_id"=>9, "credit_id"=>"57a445f09251412ee3000e02"}
character_names u
 • {"person_id"=>1835723, "character"=>"Deokhye (young)", "cast_id"=>15, "credit_id"=>"5947aa2a9251413fbb03c208"}
 • {"person_id"=>1835723, "character"=>"young Deokhye", "cast_id"=>15, "credit_id"=>"5947aa2a9251413fbb03c208"}
cast a
 • {"person_id"=>123131, "character"=>"Lee Bang-ja", "order"=>13, "cast_id"=>16, "credit_id"=>"5985b4ce9251414387021329"}
July 23, 2017
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/dPH9ci55bL633nBC2h6fgnDUonZ.jpg"}}
June 19, 2017
cast a
 • {"person_id"=>1835723, "character"=>"Deokhye (young)", "order"=>12, "cast_id"=>15, "credit_id"=>"5947aa2a9251413fbb03c208"}
May 31, 2017
tagline a
 • La Ultima Princesa
May 7, 2017
el-GR
overview a
 • Κάτω από την καταπιεστική ιαπωνική αποικιοκρατία, η Deok-hye, η τελευταία Πριγκίπισσα της φθίνουσας δυναστείας του Joseon, αναγκάζεται να μετακομίσει στην Ιαπωνία, όπου αγωνίζεται να διατηρήσει το αξίωμα της ως πριγκίπισσα. Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών, η Deok-hye κάνει την τελευταία της προσπάθεια να επιστρέψει στην πατρίδα της με τη βοήθεια του παιδικού της φίλου, Jang-han.
original_title u
 • 덕혜옹주
 • The Last Princess
translations a
 • el-GR
May 6, 2017
plot_keywords a
 • {"name"=>"corean war", "id"=>3264}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"History", "id"=>36}
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
overview a
 • Baseada na vida da princesa Deokhye (1912-1989), que nasce na última família real da Coreia em 1912 e única filha do último rei Jo-seon, ex-Imperador Gojong e sua concubina Yang Gui-in. A sua triste e trágica vida foi moldada aos mais altos níveis da família imperial japonesa e do seu governo, e realizada pelos seus colaboradores coreanos. Dois anos antes de nascer, o exército imperial japonês cercou o palácio de Gwang-bok-gong com as baterias de artilharia com ordens para disparar, enquanto os oficiais japoneses dentro do palácio forçavam o gabinete do imperador Su-jong (rei Go-jong) a aprovar a anexação da Coreia ao Império Japonês. Depois do seu pai morrer de envenenamento em 1919 (alegadamente pelos ocupantes japoneses) os japoneses obrigaram a princesa Deokye a deixar a Coreia e a sua família para ter uma educação no Japão, até que foi capaz de retornar à Coreia 37 anos mais tarde, em 1962. A Princesa Deokhye viveu o resto da sua vida no Palácio Chang-deok até à sua morte em 1989.
title u
 • A Última Princessa
 • A Última Princesa
title a
 • A Última Princessa
runtime u
 • 0
 • 126
translations a
 • pt-PT

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page