4 Changes

Clear
March 14, 2018
images u
  • {"poster"=>{"file_path"=>"/dUPGM5penUVnQsUMtWimXyoDpjP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
  • {"poster"=>{"file_path"=>"/dUPGM5penUVnQsUMtWimXyoDpjP.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
February 26, 2018
images u
  • {"poster"=>{"file_path"=>"/6Il5KvvEbdvJjx68kSJUd6OP1ek.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
  • {"poster"=>{"file_path"=>"/6Il5KvvEbdvJjx68kSJUd6OP1ek.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
February 22, 2018
he-IL
overview a
  • 讻专讬住讟讬讗谉 讛讜讗 讗讜爪专 讘诪讜讝讬讗讜谉 诪讻讜讘讚 诇讗诪谞讜转 诪讜讚专谞讬转 讘住讟讜拽讛讜诇诐, 讗讘 讙专讜砖 讗讱 诪住讜专 讜诪转讞砖讘, 讗讬砖-注拽专讜谞讜转 砖谞讜讛讙 讘专讻讘 讞砖诪诇讬 讜讗讻驻转 诇讜 诪爪讚拽 讞讘专转讬. 讛诪讬爪讙 讛讘讗 讘诪讜讝讬讗讜谉 砖诇讜 讛讜讗 "讛专讬讘讜注", 讬爪讬专讛 砖诪讟专转讛 诇讚讞讜祝 讗转 讛爪讜驻讬诐 讘讛 诇讛讬讜转 讟讜讘讬诐 讗讞讚 讗诇 讛砖谞讬, 诇讛转讞砖讘 讜诇讛讝讻讬专 诇讛诐 讗转 诪讞讜讬讘讜转诐 诇讝讜诇转. 讗讱 诇驻注诪讬诐 拽砖讛 诇谞讜 诇注诪讜讚 讘住讟谞讚专讟讬诐 砖诇 注爪诪谞讜, 讜转讙讜讘讛 讬诇讚讜转讬转 砖诇 讻专讬住讟讬讗谉 诇讙谞讬讘转 讛讟诇驻讜谉 讛谞讬讬讚 砖诇讜 诪住讘讻转 讗讜转讜 讜讚讜讞驻转 讗讜转讜 诇住讬讟讜讗爪讬讜转 诪讘讬讻讜转, 诪爪讞讬拽讜转 讜诪讜讝专讜转, 砖讬讘讬讗讜 讗讜转讜 诇讛注专讬讱 诪讞讚砖 讗转 讞讬讬讜 讜讗诪讜谞转讜 讘诪讬谉 讛讗谞讜砖讬.
he-IL
title a
  • 讛专讬讘讜注

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page