Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

November 22, 2017

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>118352, "department"=>"Sound", "job"=>"Original Music Composer", "cast_id"=>35, "credit_id"=>"5a16448f0e0a2612e30038a6"}
a crew

Value

{"person_id"=>64490, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>34, "credit_id"=>"5a16448592514153a3003b9f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1311735, "department"=>"Camera", "job"=>"Director of Photography", "cast_id"=>33, "credit_id"=>"5a16440c92514153a60037f7"}
a crew

Value

{"person_id"=>21906, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>32, "credit_id"=>"5a1643e10e0a2612e3003807"}
a production_companies

Value

{"id"=>32841, "name"=>"Win's Entertainment Ltd."}
a production_companies

Value

{"id"=>97345, "name"=>"Samico Films Production Company Ltd."}

October 2, 2017

Lang Action Key Edit
fr-FR a overview

Value

Ling Ling Fat a pour mission d'assurer la protection de l'Empereur. Un attentat raté contre le souverain provoque la mort de ses collègues. Ling Lin fat se doit donc de réagir et de mener l'enquête.

fr-FR a title

Value

Forbidden City Cop

a translations

Value

fr-FR

September 16, 2017

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Đại Nội Mật Thám (1996)", "iso_3166_1"=>"VN"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Forbidden City Cop 1996 - Đại Nội Mật Thám", "iso_3166_1"=>"VN"}
vi-VN a overview

Value

Phim Đại Nội Mật Thám là bộ phim hài của Châu Tình Trì. Nội dung phim xoay quanh Cung, Hỷ, Phát, Tài là bốn cao thủ hoàng cung chuyên bảo vệ Hoàng Thượng. Trong đó Phát là người tuy không biết võ công nhưng đầu óc lanh lợi, phát minh ra được những món đồ kỳ lạ. Nhưng cuối cùng không được vua trọng dụng bị đưa về làm một người thường dân. Lúc này nước Kim dựa vào thi thể của một người ngoài hành tinh đề lừa gạt nhà vua và hãm hại ông. Ba vị cao thủ kia đều hy sinh chỉ còn Phát nhờ phát minh của mình cứu được nhà vua. Nước Kim đành cho người trà trộn tìm cách quyến rũ Phát, Phát cùng vợ mình tương kế tựu kế tìm cách bắt kẻ gian.

vi-VN u runtime

Original Value

0

Value

89
vi-VN a title

Value

Forbidden City Cop (1996) - Đại Nội Mật Thám

a translations

Value

vi-VN

September 11, 2017

Lang Action Key Edit
ko u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eVCmYS7MymJig8RR7NhMGS3rzEC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eVCmYS7MymJig8RR7NhMGS3rzEC.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eVCmYS7MymJig8RR7NhMGS3rzEC.jpg"}}

May 7, 2017

Lang Action Key Edit
zh-CN u overview

Original Value

零零恭、零零喜、零零發、零零財是負責保衛皇帝(張達明)安全的「保龍一族」,恭、喜、財三人武功高強,然零零發(周星馳)由於不懂武功,只會搞些小發明,始終不被皇上重用,只可偽裝成婦科大夫給人看病,隨時候命。後來,金國「無相王」以解剖研究「天外飛仙」(外星人)屍體為名,欲把中土所有大夫引出,令中土軍隊無人醫理,金國可易於南下。無意間,竟騙出皇帝,並將三大高手殲滅。關鍵時刻零零發使用他發明的「直升機」和「機關槍」救出皇帝,並把「無相王」妻子及兒子殺掉。零零發護主有功,回國後受皇帝信任並獲重賞。受皇帝寵信的發,獲皇帝安排到城中有名妓院「慧研雅敘」瞭解金國名妓琴操,琴操的美麗令發想起「皇上章節附註」。原來琴操是「無相王」所化身,圖破壞其家庭和皇帝的信任,陷發之不義,以為妻兒報仇。實際上,零零發早看穿其陰謀,並使出「天外飛仙」一招將「無相王」擊敗。

Value

零零恭、零零喜、零零发(周星驰 饰)、零零财是宫廷四大高手,专职保卫皇帝(张达明 饰)的安全。虽号称四大高手之一,零零发实际上只会搞些小发明完全不会武功,某次因为未完成皇帝交办的捉拿江湖四大怪杰的任务,他被开除出宫。回家后,零零发开了一家妇科诊所,时常会用一些小发明讨得老婆(刘嘉玲 饰)心花怒放,日子也算怡然自乐。 金国以“天外飞仙”尸体为由将皇帝从宫中骗出,并伺机杀死了紧跟皇帝的三大高手,关键时刻,零零发用他发明的“直升机”和“机关枪”救皇帝一命。不死心的敌手随后派来名妓琴操(李若彤 饰)引诱零零发,零零发与老婆将计就计演起双簧。

u original_title

Original Value

Daai laap mat taam 008

Value

大內密探零零發

March 15, 2017

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"HK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"1996-01-01", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"HK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"1996-02-16", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

January 30, 2017

Lang Action Key Edit
u iso_639_1

Original Value

en

Value

cn

May 14, 2016

Lang Action Key Edit
a cast

Value

{"person_id"=>1616889, "character"=>"Ling Ling Choi", "order"=>20, "cast_id"=>31, "credit_id"=>"57378b50c3a3686f3b000825"}
a cast

Value

{"person_id"=>1398251, "character"=>"Ling Ling Hei", "order"=>19, "cast_id"=>30, "credit_id"=>"57378b44925141136e004b87"}
a cast

Value

{"person_id"=>1619923, "character"=>"Ling Ling Kung", "order"=>18, "cast_id"=>29, "credit_id"=>"57378915c3a3686f0400084c"}
a cast

Value

{"person_id"=>1619922, "character"=>"Fa Moon Lau", "order"=>17, "cast_id"=>28, "credit_id"=>"5737890a925141132200022e"}
a cast

Value

{"person_id"=>21902, "character"=>"Luk Siu Fung", "order"=>16, "cast_id"=>27, "credit_id"=>"573788fa9251417dd800056f"}
a cast

Value

{"person_id"=>956575, "character"=>"Yip Koo Shing", "order"=>15, "cast_id"=>26, "credit_id"=>"573788ef9251417b3a003cdc"}
a cast

Value

{"person_id"=>1415225, "character"=>"Sai Mun Tsui Suet", "order"=>14, "cast_id"=>25, "credit_id"=>"573788e4925141155f0011e3"}
a cast

Value

{"person_id"=>1173605, "character"=>"Faat's doctor patient", "order"=>13, "cast_id"=>24, "credit_id"=>"573788d29251417b3a003cd5"}
a cast

Value

{"person_id"=>1160576, "character"=>"Faat's horny patient", "order"=>12, "cast_id"=>23, "credit_id"=>"573788c79251417dd8000564"}
a cast

Value

{"person_id"=>1135781, "character"=>"Faat's mother-in-law", "order"=>11, "cast_id"=>22, "credit_id"=>"573788bbc3a36805ab0012cd"}
a cast

Value

{"person_id"=>29692, "character"=>"Faat's father-in-law", "order"=>10, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"573788b1c3a3686f3b0007ad"}
a cast

Value

{"person_id"=>94076, "character"=>"Brothel procuress", "order"=>9, "cast_id"=>20, "credit_id"=>"573788a69251417b5e003de7"}
a cast

Value

{"person_id"=>118355, "character"=>"Court Official", "order"=>8, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"573788909251417dd8000559"}

March 26, 2016

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/kif5UzPJT8q9gJ9ayI52JAAXfIR.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/9qZADxKOgwqS3LNW24h6KFwIjvr.jpg"}}

July 23, 2015

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"007 북경특급 2", "iso_3166_1"=>"KR"}
ko a overview

Value

무술의 ‘무’자도 모르는 황실 비밀 경호대원의 아주 특별한 임무! 타의 추종을 불허하는 반전 액션 코미디! 옛날 중국에선 황제의 보위를 위해 비밀 훈련을 받은 네 인물을 뽑아 보룡일족이라고 불렀다. 보룡일족 네 사람인 공, 희, 발, 제 네사람 중 공, 희, 제는 무술에 관한한 나라안의 최고 귀재였지만 발만은 무술에는 문외한이다. 원래 지방의 의사였던 발은 머리를 짜내 황제에게 바칠 발명품들을 만들어냈다. 암행어사 마패모양의 자석 방어기구와 황제를 위한 초대형 선풍기가 그것. 그러나 황상은 그를 중히 여기지 않고, 다만 발에게 신분을 숨기고 민심을 살피는 임무를 주는데……

July 14, 2015

Lang Action Key Edit
ko a overview
ko a homepage
ko a tagline
ko a title

Value

007 북경특급 2

a translations

Value

ko

March 4, 2014

Lang Action Key Edit
d crew

Original Value

{"person_id"=>65934, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"52fe46659251416c91053207"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>57607, "cast_id"=>16, "credit_id"=>"52fe46659251416c91053201"}
a crew

Value

{"person_id"=>1298436, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>18, "credit_id"=>"53156e9692514158aa000082"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>118353, "cast_id"=>13, "credit_id"=>"52fe46659251416c910531f3"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>118353, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"52fe46659251416c9105320d"}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/a31n7SKPVoeGpFLRgffeFCTeDfE.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/scY8uoNrOhnXzFi7txvIT9O997e.jpg"}}

February 21, 2014

Lang Action Key Edit
d genres

Original Value

{"name"=>"Foreign", "id"=>10769}
d genres

Original Value

{"name"=>"Eastern", "id"=>82}

Currently on page: 1 of 1

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.