210 Changes

November 24, 2020
crew a
 • {"person_id":2868213,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":29,"credit_id":"5fbcb5ddb422420041ed9570"}
August 30, 2020
overview a
 • "Phim Một Ngày Kỳ Lạ – Mood Of The Day 2016 nói về Soo Jung (Moon Jae Won) vốn đã có mối tình 10 năm với bạn trai và hiện đang cảm thấy thiếu “lửa” bởi mọi thứ đã quá quen thuộc. Trên chuyến xe lửa đến Busan công tác, cô gặp Jae Hyun (Yoo Yun Suk). Anh chàng vừa gặp gỡ này là người sẵn sàng tán tỉnh cô bằng tất cả những trò tinh quái suốt chuyến hành trình. Trước sự tấn công khó chối từ của người đàn ông xa lạ và lắm chiêu này, cô dần mở lòng. Đây là một phim tình cảm hài, chọc cười khán giả bằng những tình tiết đầy tinh quái."
title a
 • "Một Ngày Kỳ Lạ"
translations a
 • "vi-VN"
August 29, 2020
crew a
 • {"person_id":1293611,"department":"Lighting","job":"Lighting Director","cast_id":28,"credit_id":"5f4b0ba453f8330034bd61c5"}
July 10, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/7958DiYAguggDbCILSpACpTZpyt.jpg"}}
June 25, 2020
overview a
 • "Чэ-хён идёт по жизни, не отягощая себя длительными отношениями с женщинами. У него было очень много девушек, но большинство из них — максимум на одну ночь. Су-джон уже 10 лет состоит в отношениях, но её парень никак не делает ей предложение. Накануне командировки в Пусан она узнаёт, что подруга выходит замуж, да ещё и за первую школьную любовь Су-джон. В расстроенных чувствах она садится в поезд, и к ней тут же начинает клеиться случайный попутчик."
title a
 • "Настроение дня"
translations a
 • "ru-RU"
May 6, 2020
videos a
 • {"id":"5eb29c3acaab6d0023dbe40e","name":"Mood of the Day (2016)","key":"v_yA_KNTVCs","size":360,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos d
 • {"id":"568d4ee7c3a3685f8901bb9f","name":"Korean Movie 그날의 분위기 (Mood of the Day, 2016) 메인 예고편 (Main Trailer)","key":"L4jxJpdOmeM","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
March 20, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cbhGpXAVoK8ztKf78Uw0TWi2EPc.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/cbhGpXAVoK8ztKf78Uw0TWi2EPc.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/cbhGpXAVoK8ztKf78Uw0TWi2EPc.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/wFaafPHc3T5K4nC9JIwroj7LlMr.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/9UI8klmVxcdl7syScFbRxwEeZpP.jpg"}}
March 15, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1qqUT0UVngWpLbck5v70L7mTzxz.jpg"}}
March 14, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/GHbej217D4ytE30cCFh7OMg2VM.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ggID8dXnSWZn8aeYsBU48OeaYY0.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ke19Wi3h4NOMqruKQ8ZTDv9MXjP.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/3hTvLjFEChmgRskaEej5rDQAytS.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/h4CZdmnI2Sr4gbAGax6fwGp729z.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/p6rHfWBslWB8OUtj2weNI7dLzl9.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/kGOt9iAjrfLQ2a17XKgcLIwFLwR.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/25kkWc7tnbdJCGWKx8eEk42Ds9s.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/4kgvuy57eMXLwU4EEtOHGpvwQgj.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nzZ6b5UZD6Rd7gXdSBcjAUhWEgC.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1STlakNU82aR6YVh2gm9Ns5bHa6.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pRJ91LbVzX7JjzDp8LFaWfKRtEG.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/2aoXbNoNlq0WDNya7jgoKNJ6QmV.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/hNXgmYBqJUBLhwQ6YjPgSOXsQ1z.jpg"}}
February 10, 2020
zh-CN
overview a
 • "体育经理人在贤(柳演锡饰)是个相当玩世不恭的青年,他在釜山高速列车KTX上第一次见到了秀晶(文彩元饰)就对其一见钟情,性格直率不羁的他提出要和秀晶谈一场一天的恋爱。秀晶是一个不愿意给男人任何可乘之机的“铁壁女”,面对在贤的各种无理要求她相当恼火,而在贤却决心要在24小时 内得到秀晶的心,这样一对想法完全不合拍的两人从此展开了一场爱情拉锯战。"
zh-CN
title a
 • "那天的氛围"
translations a
 • "zh-CN"
January 28, 2020
crew a
 • {"person_id":2523283,"department":"Camera","job":"Camera Operator","cast_id":27,"credit_id":"5e30422eac8e6b0011bdf73e"}
November 16, 2019
crew d
 • {"job":"Producer","department":"Production","person_id":126809,"cast_id":19,"credit_id":"5c2db988c3a36819bba04069"}
crew d
 • {"job":"Producer","department":"Production","person_id":1191477,"cast_id":20,"credit_id":"5c343bf9c3a36828d664fe6b"}
crew a
 • {"person_id":1481454,"department":"Production","job":"Executive Producer","cast_id":26,"credit_id":"5dcfde8b57d3780018d67500"}
October 9, 2019
plot_keywords a
 • {"name":"busan","id":232649}
August 30, 2019
en
images u
 • {"poster":{"file_path":"/wFaafPHc3T5K4nC9JIwroj7LlMr.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/wFaafPHc3T5K4nC9JIwroj7LlMr.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/wFaafPHc3T5K4nC9JIwroj7LlMr.jpg"}}
alternative_titles a
 • {"title":"那天的氛圍","type":"","iso_3166_1":"CN"}
en
images u
 • {"poster":{"file_path":"/rTyfSJ7YkF74Zy5spSywVNRzLa8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/rTyfSJ7YkF74Zy5spSywVNRzLa8.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/rTyfSJ7YkF74Zy5spSywVNRzLa8.jpg"}}
en
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bhXriyuGIH0oaU6HLHNF7ySXBD7.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bhXriyuGIH0oaU6HLHNF7ySXBD7.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bhXriyuGIH0oaU6HLHNF7ySXBD7.jpg"}}
August 23, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sXAzSaILgLyElmgYBN8CBfuQM5Q.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/sXAzSaILgLyElmgYBN8CBfuQM5Q.jpg","iso_639_1":"mn"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/sXAzSaILgLyElmgYBN8CBfuQM5Q.jpg"}}
July 2, 2019
crew a
 • {"person_id":2352772,"department":"Art","job":"Production Design","cast_id":25,"credit_id":"5d1b4b1955b0c0324b69ad1c"}
May 18, 2019
crew a
 • {"person_id":1295402,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":24,"credit_id":"5ce0c08ac3a3684c1c1ddc27"}
May 7, 2019
crew a
 • {"person_id":1294810,"department":"Costume \u0026 Make-Up","job":"Costume Design","cast_id":23,"credit_id":"5cd181ef0e0a2631b80448b3"}
February 23, 2019
crew a
 • {"person_id":2248433,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":22,"credit_id":"5c7135960e0a262c187ab5ec"}
January 20, 2019
crew a
 • {"person_id":1299507,"department":"Sound","job":"Original Music Composer","cast_id":21,"credit_id":"5c4529d2c3a3684793823a7d"}
January 8, 2019
crew a
 • {"person_id":1191477,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":20,"credit_id":"5c343bf9c3a36828d664fe6b"}
January 3, 2019
crew a
 • {"person_id":126809,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":19,"credit_id":"5c2db988c3a36819bba04069"}
January 2, 2019
alternative_titles a
 • {"title":"그 날의 분위기","type":"","iso_3166_1":"KR"}
August 19, 2018
fr-FR
overview a
 • "Un homme et une femme se rencontrent de façon fortuite dans le KTX, le train coréen à grande vitesse. Ils passent 24 heures ensemble dans la ville de Busan qu'ils ne connaissent pas."
fr-FR
runtime u
 • 0
 • 103
fr-FR
title a
 • "Mood of the Day"
translations a
 • "fr-FR"
June 11, 2018
crew a
 • {"person_id":1572355,"department":"Directing","job":"Director","cast_id":18,"credit_id":"5b1e5f98925141666b00bfa0"}
crew d
 • {"person_id":1600905,"cast_id":11,"credit_id":"57027cc0c3a36856a500315c"}
May 2, 2018
production_companies a
 • {"name":"Showbox","id":3491}
production_companies d
 • {"name":"Showbox","id":3491}
production_companies d
 • {"name":"Showbox Entertainment","id":11420}
production_companies a
 • {"name":"Showbox Entertainment","id":11420}
April 29, 2018
production_companies a
 • {"name":"Showbox","id":3491}
production_companies d
 • {"name":"Showbox Entertainment","id":11420}
March 23, 2018
videos u
 • {"id":"568d4ee7c3a3685f8901bb9f","name":"Main Trailer","key":"L4jxJpdOmeM","size":1080,"type":"Trailer"}
 • {"id":"568d4ee7c3a3685f8901bb9f","name":"Korean Movie 그날의 분위기 (Mood of the Day, 2016) 메인 예고편 (Main Trailer)","key":"L4jxJpdOmeM","size":1080,"type":"Trailer"}
January 27, 2018
hu-HU
videos a
 • {"id":"5a6cf5c6925141076900c9ef","name":"Mood Of The Day 2016 Korean Romantic Movie","key":"UvNQcx7OO_8","size":720,"type":"Trailer"}
genres d
 • {"name":"Comedy","id":35}
genres d
 • {"name":"Romance","id":10749}
genres a
 • {"name":"Comedy","id":35}
genres a
 • {"name":"Romance","id":10749}
hu-HU
overview a
 • "A sorsnak köszönhetően egy férfi és egy nő találkoznak a vonaton, ezután pedig egy egész napot együtt töltenek. És mivel egyikőjüknek sincs ki mind a négy kereke, így talán mondani sem kell, hogy nem ez lesz életük legunalmasabb napja."
hu-HU
runtime u
 • 0
 • 103
hu-HU
title a
 • "Egy szeszélyes nap"
translations a
 • "hu-HU"
February 26, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1qqUT0UVngWpLbck5v70L7mTzxz.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1qqUT0UVngWpLbck5v70L7mTzxz.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1qqUT0UVngWpLbck5v70L7mTzxz.jpg"}}
November 17, 2016
cast a
 • {"person_id":1710034,"character":"Yoon-joo","order":16,"cast_id":17,"credit_id":"582dab7ac3a368772d007fa4"}
October 8, 2016
character_names u
 • {"person_id":1454805,"character":"Song-Yi","cast_id":14,"credit_id":"5726f7c59251410387000e75"}
 • {"person_id":1454805,"character":"Song-yi (cameo)","cast_id":14,"credit_id":"5726f7c59251410387000e75"}
character_names u
 • {"person_id":1572353,"character":"인포녀","cast_id":9,"credit_id":"56b30f58c3a36806ec001306"}
 • {"person_id":1572353,"character":"Info lady","cast_id":9,"credit_id":"56b30f58c3a36806ec001306"}
cast a
 • {"person_id":223348,"character":"Representative","order":15,"cast_id":16,"credit_id":"57f9bb29c3a3686fff004176"}
cast d
 • {"person_id":"53021795925141219b2ab33e","cast_id":6,"credit_id":"56b30f3092514114e50011f0"}
character_names u
 • {"person_id":1572351,"character":"코치","cast_id":7,"credit_id":"56b30f40c3a3680700001151"}
 • {"person_id":1572351,"character":"Coach","cast_id":7,"credit_id":"56b30f40c3a3680700001151"}
October 3, 2016
cs-CZ
overview a
 • "Jae-hyeon (Yeon-seok Yoo) je nenapravitelný sukničkář, který nenechá na pokoji žádnou sukni, Soo-jeong (Chae-won Moon) naopak trochu upjatá holka, která je se svým přítelem již 10 let. A tihle dva se setkají ve vlaku do Busanu, kde bezprostřední Jae-hyeon pár minut po seznámení Soo-jeong oznámí, že by se s ní chtěl vyspat. Ta ho považuje za blázna, ale jelikož se oba snaží najít zmizelého basketbalistu Jin-cheola, spojí síly a vydávají se na společnou cestu Busanem, při které se navzájem poznávají."
cs-CZ
homepage a
 • null
cs-CZ
runtime u
 • 0
 • 103
cs-CZ
title a
 • "Keunalui bonwigi"
translations a
 • "cs-CZ"
May 12, 2016
imdb_id a
 • "tt5586914"
May 9, 2016
cast a
 • {"person_id":1421051,"character":"Byeong-hee","order":14,"cast_id":15,"credit_id":"573056c99251410272002e3c"}
May 2, 2016
character_names u
 • {"person_id":1572354,"character":"식당 이모","cast_id":10,"credit_id":"56b30f7fc3a36806f1001158"}
 • {"person_id":1572354,"character":"employee of rainbow restaurant","cast_id":10,"credit_id":"56b30f7fc3a36806f1001158"}
cast a
 • {"person_id":1454805,"character":"Song-Yi","order":13,"cast_id":14,"credit_id":"5726f7c59251410387000e75"}
character_names u
 • {"person_id":1256249,"character":"","cast_id":4,"credit_id":"568d4c62c3a3680e0100b914"}
 • {"person_id":1256249,"character":"Kang Jin-Chul","cast_id":4,"credit_id":"568d4c62c3a3680e0100b914"}
cast a
 • {"person_id":1614018,"character":"Dong-Wook","order":12,"cast_id":13,"credit_id":"5726f24c925141528d0001fc"}
April 4, 2016
crew a
 • {"person_id":1600906,"department":"Writing","job":"Screenplay","cast_id":12,"credit_id":"57027cd39251415493001052"}
crew a
 • {"person_id":1600905,"department":"Directing","job":"Director","cast_id":11,"credit_id":"57027cc0c3a36856a500315c"}
crew d
 • {"person_id":1572355,"cast_id":11,"credit_id":"56b30feac3a36806f80010b9"}
en-US
overview u
 • "Soo-jung has been with her boyfriend for 10 years, but their romance is now nothing but a lukewarm relationship. The night before her business trip to Busan, Soo-jung heard that her friend is getting married to her first love, and feels distracted. On the train to Busan, she sits next to Jae-hyun, who’s claiming himself as an Agapemonite and that he willingly jumps into bed with a woman for one night. Falling for her gorgeous hips, he keeps coming on to her during the journey. She tries to push him away, but ends up sharing the car ride to Busan with him due to the sudden breakdown of the train. She begins to slowly open up to him as he consistently tries to win her heart. And as the time passes on the road, she gets to see the true inside of Jae-hyun hidden behind his featheriness and finds herself attracted to him."
 • "By chance, a man and a woman meet on the KTX train and spend 24 hours in the unfamiliar city of Busan, South Korea."

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login