1.469 Cambi

27 luglio, 2019
th-TH
overview u
 • ฏิบัติการช่วยเหลือเหล่าทหาร ของอังกฤษและฝรั่งเศสที่โดน กองทัพเยอรมันรุกไล่จนเหลือที่ ให้อยู่แค่บนชายหาดเมืองดันเคิร์ก สิ่งที่พวกเขาจะต้องทำให้สำเร็จตาม คำสั่งของเชอร์ชิลนั่นคือการนำทหาร กลับอังกฤษให้ได้มากที่สุด
 • Dunkirk เิดเรื่องขึ้นเมื่อทหารังกฤษและทหารฝ่ายสัมพันธมิตรนับแสน ๆ นายถูกโอบล้อมโดยกองกำลังฝ่ายข้าศึก เมื่อติดอยู่บนชายหาดโดยหันหลังชนทะเล พวกเขาจึงต้องเผชิญสถานการณ์อันไร้ทางออกเมื่อข้าศึกรุกคืบเข้ามา เรื่องราวเกิดขึ้นบนบก ในทะเล และกลางอากาศ เครื่องบินสปิตไฟร์ของกองทัพอากาศอังกฤษเข้าปะทะกับศัตรูบนฟากฟ้าเหนือช่องแคบอังกฤษเพื่อพยายามปกป้องทหารที่ไร้ทางสู้เบื้องล่าง ขณะเดียวกันเรือลำเล็กนับร้อย ๆ ลำทั้งของฝ่ายทหารและพลเรือนต่างก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง พวกเขาเสี่ยงชีวิตแข่งกับเวลาเพื่อช่วยกำลังพลไว้แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งก็ยังดี
th-TH
tagline d
 • ดันเคิร์ก
14 luglio, 2019
plot_keywords a
 • {"name"=>"reboot", "id"=>161184}
18 giugno, 2019
zh-CN
overview u
 • 影片的故事从陆、海、空三个角度讲述。在陆地上,英国士兵汤米(芬恩·怀特海德饰)和亚历克斯(哈里·斯泰尔斯饰)试图逃离海滩,在轰炸中幸存;在大海上,民用船主道森(马克·里朗斯饰)和他儿子及儿子朋友乔治(巴里·基奥汉饰)离开英国,想尽自己的力量在敦刻尔克拯救一些士兵,途中搭救了一名英国飞行员(希里安·墨菲饰);在天空上,皇家空军战斗机飞行员法瑞尔(汤姆·哈迪饰)和柯林斯(杰克·劳登饰)则试图击落正在轰炸敦刻尔克海滩的德国飞机
 • 故事改编自著名的二战军事事件“敦刻尔克大撤退”。二战初期,40万英法盟军被敌军围困于敦刻尔克的海滩之上,面对敌军步步逼近的绝境,形势万分危急。英国政府和海军发动大批船员,动员人民起来营救军队。英国士兵汤米(菲昂·怀特海德 Fionn Whitehead 饰)在逃离海滩的过程中相继结识吉布森与亚历克斯,同时民用船主道森先生(马克·里朗斯 Mark Rylance 饰)与儿子彼得、17岁少年乔治也离开英国,去往敦刻尔克拯救士兵。三人陆续搭救了海军(基里安·墨菲 Cillian Murphy 饰)、飞行员柯林斯及汤米一行人,而战斗机飞行员法瑞尔(汤姆·哈迪 Tom Hardy 饰)则在被敌人双面夹击的艰难情形下顽强战斗。影片的故事从陆、海、空三个角度讲述,在德国军队的包围下,每个人不得不为自己的命运背水一战,才有可能活着回家
zh-CN
tagline a
 • 让40万人无法回家 家为你而来
16 giugno, 2019
tagline u
 • 40萬士兵前線失守 撤無可退 家 拼死迎救 7月20日 舉世矚目
 • 40萬士兵前線失守 撤無可退 家 拼死迎救
9 giugno, 2019
crew a
 • {"person_id"=>230436, "department"=>"Production", "job"=>"ADR Voice Casting", "cast_id"=>290, "credit_id"=>"5cfd1dc2c3a3684e0821f691"}
crew d
 • {"job"=>"ADR Voice Casting", "department"=>"Production", "person_id"=>59059, "cast_id"=>121, "credit_id"=>"592f4782c3a3685cf70002c3"}
crew d
 • {"job"=>"ADR Voice Casting", "department"=>"Production", "person_id"=>1334132, "cast_id"=>130, "credit_id"=>"592f4cfc9251411b07000884"}
3 giugno, 2019
crew d
 • {"job"=>"Aerial Coordinator", "department"=>"Crew", "person_id"=>1749137, "cast_id"=>123, "credit_id"=>"592f47a0c3a3685ccc000327"}
13 maggio, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-12-18", "certification"=>"16", "type"=>5, "note"=>"DVD, Blu ray"}
29 aprile, 2019
overview u
 • 電影以數千英國及法國聯軍士兵被敵軍包圍揭開序幕。聯軍被圍堵於海灘,前無去路的他們,面對著波濤洶湧的大海,在敵軍步步進逼下,面臨嚴峻的形勢。
 • 數千英國及法國聯軍被圍堵於海灘,前無去路的他們,面對著波濤洶湧的大海,在敵軍步步進逼下,面臨嚴峻的形勢。 英國皇家空軍噴火戰鬥機在英倫海峽上空與敵軍糾纏,保護陸地無防禦能力的士兵。同一時間,數千艘由軍人和平民駕駛的小型船隻到來前線,哪怕只能救出少數士兵,他們也甘願冒著生命危險,與時間競賽盡力營救
tagline u
 • 40萬士兵前線 撤無可退 家 拼死迎
 • 40萬士兵前線失守 撤無可退 家 拼死迎救 7月20日 舉世矚目
2 aprile, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zx87sFGLXZdrSF4B9WPhwjaKuQP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zx87sFGLXZdrSF4B9WPhwjaKuQP.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zx87sFGLXZdrSF4B9WPhwjaKuQP.jpg"}}
31 marzo, 2019
pt-BR
tagline u
 • O Evento que moldou o mundo.
 • O evento que moldou o mundo.
pt-BR
tagline u
 • O Evento que Moldou o Mundo.
 • O Evento que moldou o mundo.
24 marzo, 2019
pt-BR
tagline u
 • O Evento que Definiu Nosso Mundo.
 • O Evento que Moldou o Mundo.
pt-BR
videos u
 • {"id"=>"5c982a050e0a264cc3c1ec7e", "name"=>"DUNKIRK | Trailer Oficial (2017) Legendado HD", "key"=>"UsWyfyTjXgc", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5c982a050e0a264cc3c1ec7e", "name"=>"Trailer (legendado)", "key"=>"UsWyfyTjXgc", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
pt-BR
videos a
 • {"id"=>"5c982a050e0a264cc3c1ec7e", "name"=>"DUNKIRK | Trailer Oficial (2017) Legendado HD", "key"=>"UsWyfyTjXgc", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
pt-BR
videos u
 • {"id"=>"586e85cfc3a3683b7600934c", "name"=>"Dunkirk - Teaser Trailer Legendado", "key"=>"bMOU2tXJsRc", "size"=>720, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"586e85cfc3a3683b7600934c", "name"=>"Teaser (legendado)", "key"=>"bMOU2tXJsRc", "size"=>720, "site"=>"YouTube", "type"=>"Teaser"}
pt-BR
overview u
 • Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha três momentos distintos: uma hora de confronto no céu, onde o piloto Farrier (Tom Hardy) precisa destruir um avião inimigo, um dia inteiro em alto mar, onde o civil britânico Dawson (Mark Rylance) leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército de seu país, e uma semana na praia, onde o jovem soldado Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar a qualquer preço.
 • Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha três momentos distintos: uma hora de confronto no céu, onde o piloto Farrier precisa destruir um avião inimigo, um dia inteiro em alto mar, onde o civil britânico Dawson leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército de seu país, e uma semana na praia, onde o jovem soldado Tommy busca escapar a qualquer preço.
pt-BR
tagline u
 • O evento que definiu nosso mundo.
 • O Evento que Definiu Nosso Mundo.
17 marzo, 2019
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"Action", "id"=>28}
15 marzo, 2019
plot_keywords a
 • {"name"=>"imax", "id"=>156395}
14 marzo, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-07-20", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
24 febbraio, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-07-20", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-07-20", "certification"=>"12세 이상 관람가", "type"=>3, "note"=>""}
ko-KR
videos a
 • {"id"=>"5c7341bec3a3685a3c17b43a", "name"=>"[덩케르크]메인 예고편", "key"=>"XUhRA_ObaDo", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
16 febbraio, 2019
ro-RO
title u
 • Dunkerque
 • Dunkirk
cast a
 • {"person_id"=>2243568, "character"=>"Royal Navy Officer (uncredited)", "order"=>63, "cast_id"=>289, "credit_id"=>"5c683b5a0e0a267de6a13d29"}
cast d
 • {"person_id"=>134234, "cast_id"=>89, "credit_id"=>"592ec9da92514130eb00dbe8"}
11 febbraio, 2019
genres d
 • {"name"=>"History", "id"=>36}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres d
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres d
 • {"name"=>"Action", "id"=>28}
8 febbraio, 2019
de-DE
tagline a
 • Als 400.000 Männer nicht zurück in die Heimat konnten, kam die Heimat zu ihnen.
de-DE
videos u
 • {"id"=>"5c5db4b50e0a2659ab6560a6", "name"=>"DUNKIRK - Offizieller Trailer Deutsch HD German (2017)", "key"=>"QeTF0MYjJVg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5c5db4b50e0a2659ab6560a6", "name"=>"Dunkirk - Trailer - Deutsch HD", "key"=>"QeTF0MYjJVg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
de-DE
videos a
 • {"id"=>"5c5db4b50e0a2659ab6560a6", "name"=>"DUNKIRK - Offizieller Trailer Deutsch HD German (2017)", "key"=>"QeTF0MYjJVg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
de-DE
videos d
 • {"id"=>"57a8afd3c3a368365a006f74", "name"=>"DUNKIRK Teaser Trailer German Deutsch (2017) Christopher Nolan Film", "key"=>"2J9gyOeLmu0", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
3 febbraio, 2019
overview u
 • A II. világháború egyik legtragikusabb emléke lehetne, ám egy különleges mentőakció története lett belőle. 1940 májusának végén végén a diadalmasan előretörő német hadsereg bevonult Belgiumba, és a franciaországi Dunkerque közelében a tengerhez szorította a brit és francia katonákat. A legfeljebb 5 kilométeres szakaszon a szövetségesek több mint 300 000 embere szorult össze, és nem volt merre menekülniük. Az angol flottának különleges és váratlan akcióval, hatalmas veszteségek árán mégis sikerült véghezvinni a mentőakciót – és sikerrel juttatta ki a frontvonalból a szabad világ utolsó hadseregét.
 • A II. világháború egyik legtragikusabb emléke lehetne, ám egy különleges mentőakció története lett belőle. 1940 májusának végén a diadalmasan előretörő német hadsereg bevonult Belgiumba, és a franciaországi Dunkerque közelében a tengerhez szorította a brit és francia katonákat. A legfeljebb 5 kilométeres szakaszon a szövetségesek több mint 300 000 embere szorult össze, és nem volt merre menekülniük. Az angol flottának különleges és váratlan akcióval, hatalmas veszteségek árán mégis sikerült véghezvinni a mentőakciót – és sikerrel juttatta ki a frontvonalból a szabad világ utolsó hadseregét.
22 gennaio, 2019
plot_keywords a
 • {"name"=>"royal air force (raf)", "id"=>323}
plot_keywords d
 • {"name"=>"royal air force", "id"=>10397}
21 gennaio, 2019
es-MX
tagline a
 • Cuando 400,000 hombres no podían llegar a su hogar, su hogar vino por ellos
19 gennaio, 2019
ro-RO
title u
 • Dunkirk
 • Dunkerque
6 gennaio, 2019
tagline u
 • Събитието което оформи света ни
 • Когато 400 000 души не можеха да се върнат в родината, родината дойде за тях
1 gennaio, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2206410, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>288, "credit_id"=>"5c2c403592514122a66ddfc8"}
crew d
 • {"person_id"=>1691431, "cast_id"=>277, "credit_id"=>"59300a90c3a36847f200a664"}
21 dicembre, 2018
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/xq19etIlGNPDN8TYOOT0BVNSXHf.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/xq19etIlGNPDN8TYOOT0BVNSXHf.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
ru-RU
videos d
 • {"id"=>"5897379a9251412e19018b07", "name"=>"ДЮНКЕРК (2017) | Русский ТРЕЙЛЕР (ДРАМА)", "key"=>"anTLMgcziZc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
ru-RU
videos d
 • {"id"=>"57b08e3bc3a36804e900042e", "name"=>"ДЮНКЕРК (2017) | Русский Тизер-ТРЕЙЛЕР (история)", "key"=>"scJbwwtewmE", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
16 novembre, 2018
pt-BR
tagline u
 • O evento que definiu nosso mundo
 • O evento que definiu nosso mundo.
9 novembre, 2018
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/xq19etIlGNPDN8TYOOT0BVNSXHf.jpg"}}
20 ottobre, 2018
videos a
 • {"id"=>"5bcba94cc3a36823a10074e7", "name"=>"טריילר חדש מתורגם לסרט \"דנקרק\" Dunkirk", "key"=>"0-s_dOfnBYM", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
7 ottobre, 2018
crew d
 • {"person_id"=>1600655, "cast_id"=>191, "credit_id"=>"592ffcf292514169b3008cc6"}
crew a
 • {"person_id"=>1240576, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>287, "credit_id"=>"5bba6ceac3a3682418036387"}
4 ottobre, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/Y9KbriUET6fnsofAOvwDnXonI9.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/Y9KbriUET6fnsofAOvwDnXonI9.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bcukXXsDE6E1uwN9uT2a7o0IkJ3.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bcukXXsDE6E1uwN9uT2a7o0IkJ3.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pcVC6wvEVodaUxkTsUkXlgVrXHF.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pcVC6wvEVodaUxkTsUkXlgVrXHF.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
3 ottobre, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b5i4fvzOBc9mTu2J29RDsqmdvaC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b5i4fvzOBc9mTu2J29RDsqmdvaC.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b5i4fvzOBc9mTu2J29RDsqmdvaC.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"SK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-07-20", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/k6zHXaXXBSHyExTWxk6N2dtkh4a.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/k6zHXaXXBSHyExTWxk6N2dtkh4a.jpg", "iso_639_1"=>"sk"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lsJ6fO8rXfTr5tcJHmJomru9SS5.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lsJ6fO8rXfTr5tcJHmJomru9SS5.jpg", "iso_639_1"=>"sk"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/k6zHXaXXBSHyExTWxk6N2dtkh4a.jpg"}}
30 settembre, 2018
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-07-20", "certification"=>"16+", "type"=>3, "note"=>""}
27 settembre, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bcukXXsDE6E1uwN9uT2a7o0IkJ3.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bcukXXsDE6E1uwN9uT2a7o0IkJ3.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pcVC6wvEVodaUxkTsUkXlgVrXHF.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pcVC6wvEVodaUxkTsUkXlgVrXHF.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/70n4Y3GW6BbwZf8TMspkw2S3E9.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/70n4Y3GW6BbwZf8TMspkw2S3E9.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/70n4Y3GW6BbwZf8TMspkw2S3E9.jpg"}}
26 settembre, 2018
pt-PT
overview u
 • A Operação Dínamo, também conhecida como o Milagre de Dunquerque, foi uma notável operação militar da Segunda Guerra Mundial, onde mais de trezentos mil soldados aliados foram evacuados sobre intenso bombardeamento, entre os dias 26 de maio e 4 de junho de 1940, devido à invasão de França pelas tropas nazis. Milagrosamente e devido a uma inexplicável reviravolta na estratégia alemã, os soldados conseguiram escapar por via marítima até a cidade inglesa de Dover.
 • A Operação Dínamo, também conhecida como o Milagre de Dunquerque, foi uma notável operação militar da Segunda Guerra Mundial, onde mais de trezentos mil soldados aliados foram evacuados sobre intenso bombardeamento, entre os dias 26 de maio e 4 de junho de 1940, devido à invasão de França pelas tropas nazis. Milagrosamente e devido a uma inexplicável reviravolta na estratégia alemã, os soldados conseguiram escapar por via marítima até a cidade inglesa de Dover.
pt-PT
tagline a
 • O evento que definiu nosso mundo
pt-BR
tagline u
 • O evento que definiu nosso mundo.
 • O evento que definiu nosso mundo
24 settembre, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ruayowvFykAbSJr5cVNRb14KXZt.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ruayowvFykAbSJr5cVNRb14KXZt.jpg", "iso_639_1"=>"el"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ruayowvFykAbSJr5cVNRb14KXZt.jpg"}}
22 settembre, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iVLaWEt8lVm8DaWb2yFX0gZzhT1.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iVLaWEt8lVm8DaWb2yFX0gZzhT1.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iVLaWEt8lVm8DaWb2yFX0gZzhT1.jpg"}}
20 settembre, 2018
cast a
 • {"person_id"=>1545288, "character"=>"Private", "order"=>65, "cast_id"=>286, "credit_id"=>"5ba36ff8c3a368338f019014"}
12 settembre, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3ldmcbmoQ6A9dUwphrwWxXIYQZM.jpg", "iso_639_1"=>"nl"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3ldmcbmoQ6A9dUwphrwWxXIYQZM.jpg", "iso_639_1"=>"pt"}}
9 settembre, 2018
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-06-18", "certification"=>"הותר לבני 14 ומעלה", "type"=>6, "note"=>"נימוק: סצנות קשות בזמן מלחמה"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-07-20", "certification"=>"הותר לבני 14 ומעלה", "type"=>3, "note"=>"נימוק: סצנות קשות בזמן מלחמה"}
21 agosto, 2018
videos a
 • {"id"=>"5b7bf7cf0e0a267c7700eeff", "name"=>"Dunkerque - Regardez les premières minutes du film !", "key"=>"QWJmPKVEQEs", "size"=>1080, "type"=>"Clip"}
20 agosto, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cCH4jLoZCklH3rgqnvatjR7Q1AL.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cCH4jLoZCklH3rgqnvatjR7Q1AL.jpg", "iso_639_1"=>"hu"}}
14 agosto, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iWzrUYxUfnpmLbm0rwyGKuFwpTO.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iWzrUYxUfnpmLbm0rwyGKuFwpTO.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iWzrUYxUfnpmLbm0rwyGKuFwpTO.jpg"}}
8 agosto, 2018
ro-RO
runtime u
 • 0
 • 107
ro-RO
title u
 • Dunkerque
 • Dunkirk
alternative_titles a
 • {"title"=>"덩케르크", "iso_3166_1"=>"KR"}
12 luglio, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bP7sTFJSRKdO1PqRXBkdr7QJG5c.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bP7sTFJSRKdO1PqRXBkdr7QJG5c.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/idwVf7XXAf5yWAS39XzhBHY1qdT.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bP7sTFJSRKdO1PqRXBkdr7QJG5c.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bP7sTFJSRKdO1PqRXBkdr7QJG5c.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/M1Eo2bYVq2zJ66VDOCDqOshe7e.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/1Ev53EQe6hBC1ch0ZNbiVYtjSNg.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bP7sTFJSRKdO1PqRXBkdr7QJG5c.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bP7sTFJSRKdO1PqRXBkdr7QJG5c.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/6vbOiVLl6yzDrcmX5tziUY337O.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/6vbOiVLl6yzDrcmX5tziUY337O.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/adGWCFQtxYrzJDbVfsXqJd6An1f.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/adGWCFQtxYrzJDbVfsXqJd6An1f.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/mtXqM8rjL9rwAs4V0LxKpkZ1ca1.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/mtXqM8rjL9rwAs4V0LxKpkZ1ca1.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/mtXqM8rjL9rwAs4V0LxKpkZ1ca1.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/adGWCFQtxYrzJDbVfsXqJd6An1f.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/Y9KbriUET6fnsofAOvwDnXonI9.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/Y9KbriUET6fnsofAOvwDnXonI9.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Globale

s focalizza la barra di ricerca
p apri menu profilo
esc chiudi una finestra aperta
? apri finestra scorciatoia tastiera

Su tutte le pagine di media

b torna indietro (o al precedente quando applicabile)
e vai alla pagina di modifica

Nelle pagine delle stagioni TV

(freccia destra) vai alla stagione successiva
(freccia sinistra) vai alla stagione precedente

Nelle pagine degli episodi TV

(freccia destra) vai all'episodio successivo
(freccia sinistra) vai all'episodio precedente

Su tutte le pagine di immagini

a apri finestra aggiungi immagine

Su tutte le pagine di modifica

t apri selettore traduzione
ctrl+ s invia modulo

Sulle pagine di discussione

n crea nuova discussione
w segna come visto/non visto
p cambia publico/privato
c cambia chiuso/aperto
a apri attivita
r rispondi alla discussione
l vai all'ultima risposta
ctrl+ enter invia il tuo messaggio
(freccia destra) pagina successiva
(freccia sinistra) pagina precedente