249 Changes

March 14, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/eHJzP2pvlUcz3MndSf3j3kHL7J2.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/kNbAnw4FLaFvufr6o8DO7D2FRzN.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/4LSrBKPArazb7BjviTN0fKA5U8F.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9fi0EqX0XxEqBCxCOZbWJudxZBH.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/gLpUKNxCrJzYIMJFsS0zOBzOhCK.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vBlbo4x10Q547DROTdAMXvwQoUX.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/yf7TglK2W4drQZqqGB9o2WAV3wx.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/2zB4JDPCDJ43VrWBWAzxW6tBCE9.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ag8cdcyRUB87AIkS8ZTTJHTsQtY.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/20ogzb8VUVuw0REOGRIgUOECkMQ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fsvgSdiPqwtPdFSJVwc4fqMiPoT.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/213fsphHH5Jfz2D2tJsLNZ5GLxt.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/uA2EVUaUDCaTAErPozBo8QXqsry.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/suAdGdzFjulXyMG8prLEhxcuugw.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/eW1RGyv8tasc4pMxjy6GHcgBvQA.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/i1Rwzljmn0I6SJowDyVw3WBSmCa.jpg"}}
January 25, 2020
ru-RU
overview u
 • "История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с Ангой - последним белым волком. Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожалению, эту гору окружает огромное войско, под предводительством злобной Мамы ЖоЗи - трёхголовой королевы обезьян."
 • "История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с Ангой последним белым волком. Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожалению, эту гору окружает огромное войско, под предводительством злобной Мамы ЖоЗи трёхголовой королевы обезьян."
December 9, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2016-04-11","certification":"","type":5,"note":"DVD"}
overview a
 • "De 10-jarige Savva wil zijn moeder en de rest van het dorp bevrijden uit de ban van een roedel doorslechte hyena's. Als Savva probeert te ontsnappen voor de hyena's, komt hij terecht in een magische wereld die hij alleen kent uit verhalen."
runtime u
 • 0
 • 95
title a
 • "Savva. Serdtse Voina"
translations a
 • "nl-NL"
October 7, 2019
crew a
 • {"person_id":1565981,"department":"Writing","job":"Screenplay","cast_id":21,"credit_id":"5d9b0837bb260200131362ea"}
crew d
 • {"job":"Writer","department":"Writing","person_id":1565981,"cast_id":5,"credit_id":"57fbb3119251411976000e57"}
crew a
 • {"person_id":1565981,"department":"Sound","job":"Original Music Composer","cast_id":20,"credit_id":"5d9b081c43250f00199b3776"}
crew d
 • {"job":"Compositor","department":"Crew","person_id":1565981,"cast_id":20,"credit_id":"5ca471090e0a26015ea855fb"}
ru-RU
overview u
 • "История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с Ангой последним белым волком. Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожалению, эту гору окружает огромное войско, под предводительством злобной Мамы ЖоЗи трёхголовой королевы обезьян."
 • "История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с Ангой - последним белым волком. Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожалению, эту гору окружает огромное войско, под предводительством злобной Мамы ЖоЗи - трёхголовой королевы обезьян."
August 15, 2019
alternative_titles a
 • {"title":"정글북-마법 원정대","type":"","iso_3166_1":"KR"}
August 10, 2019
overview u
 • "В далечно селце в гората местните жители отдавна са забравили, какво е това опасност. Сава е добродушен малчуган, който живее там с майка си - той дори не се замисля за това, какво има зад гората. Неочаквано обаче, животът на селото се преобръща, когато бива нападнато от злобни маймуноподобни същества. Всички жители са пленени и само Сава успява да избяга. Той обещава на майка си, че ще спаси нея и своя народ от чудовищата. Оказал се сам в планината, Сава се запознава с вълка Анга и с две забавни създания - розовото зверче Пусик и с Полубарон Фафъл. Сава и новите му приятели се отправят на пътешествие, където ги очакват много опасни, но интересни приключения - ще преодолеят много препятствия, ще узнаят страшни тайни, ще влязат в битка с войската на маймуните под водачеството на жестоката им и коварна кралица, триглавата Мама ЖоЗи."
 • "В далечно селце в гората местните жители отдавна са забравили, какво е това опасност. Сава е добродушен малчуган, който живее там с майка си - той дори не се замисля за това, какво има зад гората. Неочаквано обаче, животът на селото се преобръща, когато бива нападнато от злобни маймуноподобни същества. Всички жители са пленени и само Сава успява да избяга."
June 23, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"US","iso_639_1":"","release_date":"2016-03-28","certification":"","type":5,"note":"DVD & Blu-ray release"}
 • {"iso_3166_1":"US","iso_639_1":"","release_date":"2016-03-28","certification":"PG","type":5,"note":"DVD & Blu-ray release"}
April 3, 2019
crew a
 • {"person_id":1565981,"department":"Crew","job":"Compositor","cast_id":20,"credit_id":"5ca471090e0a26015ea855fb"}
February 27, 2019
alternative_titles a
 • {"title":"사바와 마법 원정대","type":"","iso_3166_1":"KR"}
ko-KR
title u
 • "사바와 마법 원정대"
 • "정글북: 마법 원정대"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1hACREScXznocb3bZQXqciHaMD8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1hACREScXznocb3bZQXqciHaMD8.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1hACREScXznocb3bZQXqciHaMD8.jpg"}}
February 19, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/b9b1OWHTALGoCkIC4yH758Any82.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/b9b1OWHTALGoCkIC4yH758Any82.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/b9b1OWHTALGoCkIC4yH758Any82.jpg"}}
February 13, 2019
ko-KR
overview a
 • "평화로운 마을을 습격한 하이에나들은 마을의 식량을 빼앗고 사바의 엄마와 마을 사람들을 가두어 버린다. 사바는 전설 속 영웅을 찾기로 결심하고 숲을 지키는 늑대 영웅 리키와 함께 모험을 떠난다. 모험 중, 저주에 걸린 마법 원정대를 만나게 된 사바와 리키. 이들은 힘을 합쳐 마법사를 찾아 가야만 하는데… 한편, 악당 대왕 원숭이 조지맘과 부하들은 이들을 막기 위해 거대한 전쟁을 일으키려 한다. 과연 사바와 마법 원정대는 무사히 마을을 구해낼 수 있을까?"
ko-KR
tagline a
 • "올 봄, 5개의 소원을 찾아 떠나는 스펙터클 대모험이 시작된다!"
ko-KR
title a
 • "사바와 마법 원정대"
translations a
 • "ko-KR"
January 16, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/iX61qoOdqNBdfa2NX1A28OxPnHT.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/iX61qoOdqNBdfa2NX1A28OxPnHT.jpg","iso_639_1":"pl"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/iX61qoOdqNBdfa2NX1A28OxPnHT.jpg"}}
January 7, 2019
tagline a
 • "Пожелайте го от цялото си сърце!"
August 3, 2018
tagline d
 • "薩瓦:勇者之心"
July 5, 2018
zh-TW
overview a
 • "小男孩薩瓦居住的村莊曾受到神秘白狼的保護,但由於攻擊人類,白狼一族受到了魔法師的詛咒,村莊也被一群無情的土狼鬣狗侵佔,設法逃脫的薩瓦開始了拯救村莊的旅程……"
zh-TW
tagline a
 • "薩瓦:勇者之心"
zh-TW
title a
 • "薩瓦:勇者之心"
translations a
 • "zh-TW"
May 18, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/rNF4FPFOEDsh91HoBoKvzz4ARCK.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/rNF4FPFOEDsh91HoBoKvzz4ARCK.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/rNF4FPFOEDsh91HoBoKvzz4ARCK.jpg"}}
April 12, 2018
crew a
 • {"person_id":1705161,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":19,"credit_id":"5acfb1f69251413b36003c64"}
March 24, 2018
videos u
 • {"id":"59463450c3a3681115010c1d","name":"Savva. El corazón del guerrero (Trailer español)","key":"ltIcO2ViD0I","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"59463450c3a3681115010c1d","name":"SAVVA, El Corazón del Guerrero (Trailer español)","key":"ltIcO2ViD0I","size":720,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"58c008a19251412e160077d3","name":"Трейлър 1","key":"ZDw4kfQk0eQ","size":1080,"type":"Trailer"}
 • {"id":"58c008a19251412e160077d3","name":"Сава: Сърцето на воина","key":"ZDw4kfQk0eQ","size":1080,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"58b3f0e9c3a3685297013907","name":"VF","key":"wL7BLnz1m6M","size":1080,"type":"Trailer"}
 • {"id":"58b3f0e9c3a3685297013907","name":"L'incroyable destin de Savva (VF)","key":"wL7BLnz1m6M","size":1080,"type":"Trailer"}
March 23, 2018
videos u
 • {"id":"58257482c3a368361400561b","name":"Trailer (german)","key":"Hy4wgGyxB6Y","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"58257482c3a368361400561b","name":"Savva - Ein Held rettet die Welt I Deutscher Trailer","key":"Hy4wgGyxB6Y","size":720,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"57fbb3b592514119d4000f30","name":"Savva Official Trailer","key":"hJJ6qA_mTMA","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"57fbb3b592514119d4000f30","name":"SAVVA - Official Trailer 2015","key":"hJJ6qA_mTMA","size":720,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"5644214c9251410a470046e2","name":"Савва. Сердце воина","key":"JP4LmV4KpHg","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"5644214c9251410a470046e2","name":"Савва Сердце воина (2015) Трейлер (рус.)","key":"JP4LmV4KpHg","size":720,"type":"Trailer"}
January 24, 2018
alternative_titles a
 • {"title":"Saba: Mali ratnik velikoga srca","iso_3166_1":"HR"}
January 19, 2018
hr-HR
title a
 • "Saba: Mali ratnik velikoga srca"
translations a
 • "hr-HR"
December 14, 2017
sk-SK
overview a
 • "Příběh o desetiletém chlapci jménem Savva, který pochází z malé vesničky v lese. Savvova vesnička je nyní snadnou kořistí smečky nemilosrdných Hyen. Savvovi se podaří utéct do lesa, kde ho zachrání bílý vlk Anggee. Savva a Anggee se vydávají na dlouhou a nebezpečnou výpravu.."
sk-SK
title a
 • "Nebezpečná výprava"
translations a
 • "sk-SK"
November 11, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vQz3e9IPoYZ5QtzdWW9ZHd0CUz.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/vQz3e9IPoYZ5QtzdWW9ZHd0CUz.jpg","iso_639_1":"it"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/vQz3e9IPoYZ5QtzdWW9ZHd0CUz.jpg"}}
it-IT
overview u
 • "Savva ha nove anni e vive con la mamma in un piccolo villaggio all’interno di una foresta che – molto tempo prima – era protetta da un gruppo di lupi bianchi.\r Il villaggio, a causa della scomparsa degli animali, oggi rischia l’attacco delle iene e solo l’aiuto di un mago molto potente può aiutare i residenti. Sarà Savva a partire alla ricerca del mago, ritrovandosi in un mondo magico ed incontrando nuovi amici e nemici"
 • "Savva, un bambino di nove anni, vive con la madre in un piccolo villaggio in una foresta un tempo protetta da un gruppo di regali lupi bianchi. Con gli animali scomparsi in circostanze misteriose, il paese è a rischio di attacco da parte delle spietate iene e solo un potente mago può aiutare i residenti. Partendo alla sua ricerca, Savva si ritrova in un mondo magico di cui aveva solo sentito parlare, incontrando lungo la strada nuovi amici e nemici."
it-IT
runtime u
 • 0
 • 85
November 3, 2017
overview a
 • "SAVVA é um rapaz de 10 anos, que vive numa pequena aldeia que ao longo dos tempos, foi sempre protegida por lobos mas, que agora, é presa fácil para um gangue de hienas sem piedade… SAVVA decide fugir para a floresta e é então que conhece um grande lobo branco – o único visto em muito tempo – que o leva em busca de um mágico que poderá salvar a aldeia… Só que nem tudo é tão fácil como parece, ele vai ter que desejar com todo o seu coração!"
title a
 • "Savva"
translations a
 • "pt-PT"
September 24, 2017
alternative_titles u
 • {"title":"A Warriors Tail","iso_3166_1":"US"}
 • {"title":"A Warrior's Tail","iso_3166_1":"US"}
alternative_titles a
 • {"title":"A Warriors Tail","iso_3166_1":"US"}
overview a
 • "کفتارها به روستای ساوا حمله می‌کنند و اهالی روستا را برای تهیه غذا به بردگی میمون‌ها می‌برند، ساوا برای رهایی اهالی روستا به دنبال کمک می‌رود و آخرین بازمانده گرگ‌های سفید که زمانی محافظ انسان‌ها بودند را می‌یابد..."
title a
 • "ساوا، داستان یک جنگجو"
translations a
 • "fa-IR"
August 10, 2017
alternative_titles u
 • {"title":"Savva. Serdtse voina","iso_3166_1":"RU"}
 • {"title":"Savva. Serdtse Voina","iso_3166_1":"RU"}
cast a
 • {"person_id":86860,"character":"'Artist' - 'Shpana' (voice)","order":14,"cast_id":18,"credit_id":"598cb871c3a3681a990002fa"}
cast a
 • {"person_id":125871,"character":"Shantagar (voice)","order":13,"cast_id":17,"credit_id":"598cb864c3a3681a4000031a"}
cast a
 • {"person_id":238518,"character":"Nanti (voice)","order":12,"cast_id":16,"credit_id":"598cb856c3a3681a6000032e"}
cast a
 • {"person_id":1867515,"character":"Ryzhiy Um (voice)","order":11,"cast_id":15,"credit_id":"598cb848925141326f000306"}
cast a
 • {"person_id":107824,"character":"'Odnoglazyy' - 'Terminator' - 'Torpeda' (voice)","order":10,"cast_id":14,"credit_id":"598cb839c3a3681a2800038d"}
cast a
 • {"person_id":1867514,"character":"Komar (voice)","order":9,"cast_id":13,"credit_id":"598cb824c3a3681a600002ff"}
cast a
 • {"person_id":569541,"character":"Pusik (voice)","order":8,"cast_id":12,"credit_id":"598cb6c3c3a36819ee000177"}
cast a
 • {"person_id":581282,"character":"Mama Savvy (voice)","order":8,"cast_id":11,"credit_id":"598cb690925141322f000169"}
cast a
 • {"person_id":81000,"character":"Moran (voice)","order":7,"cast_id":10,"credit_id":"598cb683925141322f000156"}
cast a
 • {"person_id":1341809,"character":"Shaman Shi-Sha / Rasskazchik (voice)","order":6,"cast_id":9,"credit_id":"598cb671925141323c00014b"}
cast a
 • {"person_id":80999,"character":"Elza (voice)","order":5,"cast_id":8,"credit_id":"598cb65f925141322b00013e"}
July 18, 2017
alternative_titles a
 • {"title":"Savva","iso_3166_1":"IT"}
overview a
 • "Savva ha nove anni e vive con la mamma in un piccolo villaggio all’interno di una foresta che – molto tempo prima – era protetta da un gruppo di lupi bianchi.\r Il villaggio, a causa della scomparsa degli animali, oggi rischia l’attacco delle iene e solo l’aiuto di un mago molto potente può aiutare i residenti. Sarà Savva a partire alla ricerca del mago, ritrovandosi in un mondo magico ed incontrando nuovi amici e nemici"
title a
 • "Savva"
translations a
 • "it-IT"
June 19, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/arwfYJjPY4MtiS5eQynZ96VQorQ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/arwfYJjPY4MtiS5eQynZ96VQorQ.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/arwfYJjPY4MtiS5eQynZ96VQorQ.jpg"}}
June 18, 2017
es-ES
videos a
 • {"id":"59463450c3a3681115010c1d","name":"Savva. El corazón del guerrero (Trailer español)","key":"ltIcO2ViD0I","size":720,"type":"Trailer"}
June 17, 2017
title u
 • "Savva y el dragón de fuego"
 • "Savva. El corazón del guerrero"
May 9, 2017
alternative_titles a
 • {"title":"灵狼传奇","iso_3166_1":"CN"}
March 8, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/n21VV721e43hKwWTcw6Q96UCo7X.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/n21VV721e43hKwWTcw6Q96UCo7X.jpg","iso_639_1":"bg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/n21VV721e43hKwWTcw6Q96UCo7X.jpg"}}
overview a
 • "В далечно селце в гората местните жители отдавна са забравили, какво е това опасност. Сава е добродушен малчуган, който живее там с майка си - той дори не се замисля за това, какво има зад гората. Неочаквано обаче, животът на селото се преобръща, когато бива нападнато от злобни маймуноподобни същества. Всички жители са пленени и само Сава успява да избяга. Той обещава на майка си, че ще спаси нея и своя народ от чудовищата. Оказал се сам в планината, Сава се запознава с вълка Анга и с две забавни създания - розовото зверче Пусик и с Полубарон Фафъл. Сава и новите му приятели се отправят на пътешествие, където ги очакват много опасни, но интересни приключения - ще преодолеят много препятствия, ще узнаят страшни тайни, ще влязат в битка с войската на маймуните под водачеството на жестоката им и коварна кралица, триглавата Мама ЖоЗи."

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page