50 Changes

October 3, 2017
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bWMsC9xcaj6SLgV4BzwobH3w0NU.jpg"}}
cast a
 • {"person_id"=>87317, "character"=>"Student #2", "order"=>25, "cast_id"=>28, "credit_id"=>"59d4561fc3a368459400dabd"}
cast a
 • {"person_id"=>106287, "character"=>"Girl", "order"=>24, "cast_id"=>27, "credit_id"=>"59d4560fc3a368453f00d3e6"}
cast a
 • {"person_id"=>1680822, "character"=>"Bank President", "order"=>23, "cast_id"=>26, "credit_id"=>"59d456009251414b5c00dde8"}
cast a
 • {"person_id"=>1916, "character"=>"Marshall", "order"=>22, "cast_id"=>25, "credit_id"=>"59d455f39251414b8b00d36b"}
cast a
 • {"person_id"=>157227, "character"=>"Principal", "order"=>21, "cast_id"=>24, "credit_id"=>"59d455e59251414b4500d172"}
cast a
 • {"person_id"=>200581, "character"=>"Reporter #1", "order"=>20, "cast_id"=>23, "credit_id"=>"59d455d99251414b4500d15e"}
cast a
 • {"person_id"=>71143, "character"=>"Paul", "order"=>19, "cast_id"=>22, "credit_id"=>"59d455d0c3a368451b00c391"}
cast a
 • {"person_id"=>169310, "character"=>"Lauren", "order"=>18, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"59d455c39251414ba500dd17"}
cast a
 • {"person_id"=>34489, "character"=>"Matt", "order"=>17, "cast_id"=>20, "credit_id"=>"59d455b69251414b9900d660"}
cast a
 • {"person_id"=>31007, "character"=>"Siegel", "order"=>16, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"59d455ad9251414b7f00dce0"}
cast a
 • {"person_id"=>1341053, "character"=>"Controller", "order"=>15, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"59d455a49251414b5c00dd73"}
cast a
 • {"person_id"=>36821, "character"=>"Lou", "order"=>14, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"59d4558fc3a368451b00c344"}
cast a
 • {"person_id"=>21520, "character"=>"Gerald Woodman", "order"=>13, "cast_id"=>16, "credit_id"=>"59d455859251414b5c00dd54"}
cast a
 • {"person_id"=>54127, "character"=>"", "order"=>12, "cast_id"=>15, "credit_id"=>"59d455799251414b4500d10c"}
cast a
 • {"person_id"=>32289, "character"=>"", "order"=>11, "cast_id"=>14, "credit_id"=>"59d455729251414b5c00dd40"}
cast a
 • {"person_id"=>172392, "character"=>"", "order"=>10, "cast_id"=>13, "credit_id"=>"59d4556cc3a36844e100da41"}
cast a
 • {"person_id"=>32479, "character"=>"Ruth", "order"=>9, "cast_id"=>12, "credit_id"=>"59d455639251414b9900d616"}
cast a
 • {"person_id"=>35241, "character"=>"Jacy Woodman", "order"=>8, "cast_id"=>11, "credit_id"=>"59d4555ac3a368459400d9cf"}
cast a
 • {"person_id"=>76133, "character"=>"Ian Woodman", "order"=>7, "cast_id"=>10, "credit_id"=>"59d45551c3a368451b00c308"}
cast a
 • {"person_id"=>8192, "character"=>"Hal Leventhal", "order"=>6, "cast_id"=>9, "credit_id"=>"59d45547c3a368456100e0a0"}
cast a
 • {"person_id"=>16542, "character"=>"Neil Woodman", "order"=>5, "cast_id"=>8, "credit_id"=>"59d4553cc3a368459400d9a8"}
cast a
 • {"person_id"=>10539, "character"=>"Vera Woodman", "order"=>4, "cast_id"=>7, "credit_id"=>"59d455319251414b4500d0c9"}
cast a
 • {"person_id"=>6574, "character"=>"Ben Guardino", "order"=>3, "cast_id"=>6, "credit_id"=>"59d45527c3a368452800d3f7"}
cast a
 • {"person_id"=>827, "character"=>"Stewart Woodman", "order"=>2, "cast_id"=>5, "credit_id"=>"59d45518c3a368455000dbd6"}
cast a
 • {"person_id"=>13920, "character"=>"Melody Woodman", "order"=>1, "cast_id"=>4, "credit_id"=>"59d454f4c3a36844e100d9bb"}
crew a
 • {"person_id"=>1247194, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"59d454e1c3a36844e100d99b"}
crew a
 • {"person_id"=>1236371, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>2, "credit_id"=>"59d454d6c3a368457200c446"}
crew a
 • {"person_id"=>276449, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"59d454c7c3a368459400d8f0"}
crew a
 • {"person_id"=>73150, "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "cast_id"=>0, "credit_id"=>"59d454bd9251414b7f00db8d"}
genres a
 • {"name"=>"Crime", "id"=>80}
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
production_companies a
 • {"id"=>1193, "name"=>"Lorimar Television"}
production_companies a
 • {"id"=>41564, "name"=>"Stonehenge Productions"}
production_countries a
 • US
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"1993-03-01", "certification"=>"NR", "type"=>6, "note"=>nil}
overview u
 • Stuart and Neil Woodman plot to have their parents murdered
 • Stewart and Neil Woodman plot to have their parents murdered.
runtime u
 • 0
 • 192
original_title u
 • Bloodlines: Murder in the family
 • Bloodlines: Murder in the Family
spoken_languages a
 • ["en"]
June 25, 2017
overview a
 • Последствията от прословутите "нинджа убийства" са драматизирани в последствие от Мелоди Удман. Съпругът й, Стюърд, е убеден да участва в заговор с брат си Нели - да ангажират наемник, който да убие родителите им - Вера и Гералд. Убийствата вече са минало, а историята е разказана от Мелъди след като Стюарт отива в затвора. Мелъди губи къщата си, на стойност милиони долари, десетките си кожени палта, бижута си и заможните си приятели. Тя не може да си позволи обучението на трите си деца в частни училища. Принудена да се премести при майка си и да си намери работа, тя показва самостоятелност и почтеност като се справя с множеството проблеми и ес адаптира към новия живот.
runtime u
 • 0
 • 192
title a
 • Семейни убийства
translations a
 • bg-BG
November 10, 2015
imdb_id a
 • tt0106435
runtime a
 • 0
translations a
 • en
overview a
 • Stuart and Neil Woodman plot to have their parents murdered
original_title a
 • Bloodlines: Murder in the family
general c

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page