1,281 Alterações

18 Fevereiro 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qVfyX7renDGFjY4xQWKYPn6OzkR.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qVfyX7renDGFjY4xQWKYPn6OzkR.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qVfyX7renDGFjY4xQWKYPn6OzkR.jpg"}}
16 Fevereiro 2019
overview a
 • Quái Vật Venom là một kẻ thù nguy hiểm và nặng ký của Người nhện trong loạt series của Marvel. Chàng phóng viên Eddie Brock (do Tom Hardy thủ vai) bí mật theo dõi âm mưu xấu xa của một tổ chức và đã không may mắn khi nhiễm phải loại cộng sinh trùng ngoài hành tinh (Symbiote) và từ đó đã không còn làm chủ bản thân về thể chất lẫn tinh thần. Điều này đã dần biến anh thành quái vật đen tối và nguy hiểm nhất chống lại người Nhện - Venom ...
title a
 • Venom
translations a
 • vi-VN
14 Fevereiro 2019
spoken_languages u
 • ["en"]
 • ["zh", "en", "ms"]
12 Fevereiro 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yQ9vN5Ppbn594LmpOHtGjAgByuw.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yQ9vN5Ppbn594LmpOHtGjAgByuw.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yQ9vN5Ppbn594LmpOHtGjAgByuw.jpg"}}
10 Fevereiro 2019
character_names u
 • {"person_id"=>58525, "character"=>"Jack", "cast_id"=>170, "credit_id"=>"5c35c6b8c3a36827291bacc0"}
 • {"person_id"=>58525, "character"=>"Jack (uncredited)", "cast_id"=>170, "credit_id"=>"5c35c6b8c3a36827291bacc0"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-03", "certification"=>"15세 이상 관람가", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-03", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"הותר מגיל 12", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"cs", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/e8XOhZTizIl4vTzOYqaUWIhI5iC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/e8XOhZTizIl4vTzOYqaUWIhI5iC.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/e8XOhZTizIl4vTzOYqaUWIhI5iC.jpg"}}
4 Fevereiro 2019
crew a
 • {"person_id"=>1494288, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>182, "credit_id"=>"5c58676992514135b051da75"}
crew a
 • {"person_id"=>1400833, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>181, "credit_id"=>"5c586751c3a36872908afd88"}
crew a
 • {"person_id"=>1533038, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>180, "credit_id"=>"5c58673bc3a36871998683a9"}
crew a
 • {"person_id"=>1543230, "department"=>"Crew", "job"=>"Armorer", "cast_id"=>179, "credit_id"=>"5c58670992514157df52656b"}
crew a
 • {"person_id"=>1738113, "department"=>"Crew", "job"=>"Aerial Coordinator", "cast_id"=>178, "credit_id"=>"5c5866f69251410e246c2c70"}
crew a
 • {"person_id"=>1529358, "department"=>"Art", "job"=>"Set Decoration", "cast_id"=>177, "credit_id"=>"5c586540c3a3680b5789c806"}
crew a
 • {"person_id"=>10837, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>176, "credit_id"=>"5c5865279251410e246c288b"}
crew a
 • {"person_id"=>6923, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>175, "credit_id"=>"5c586511c3a368478ca35c4d"}
crew a
 • {"person_id"=>1412316, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>174, "credit_id"=>"5c5864f5c3a36826a686d9ed"}
crew a
 • {"person_id"=>1172441, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>173, "credit_id"=>"5c5864db9251410e246c2841"}
crew a
 • {"person_id"=>1412307, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>172, "credit_id"=>"5c5864c60e0a26567acb8125"}
crew a
 • {"person_id"=>1470202, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>171, "credit_id"=>"5c5864b00e0a263ccde5bfe3"}
2 Fevereiro 2019
de-DE
videos a
 • {"id"=>"5c55aeb6c3a368719981d440", "name"=>"Venom - HD Trailer", "key"=>"8t9BYNrwDuk", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
20 Janeiro 2019
genres a
 • {"name"=>"Action", "id"=>28}
17 Janeiro 2019
videos a
 • {"id"=>"5c4030570e0a2654c191bec2", "name"=>"[베놈] 2차 예고편", "key"=>"hyetTJz-0AY", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos a
 • {"id"=>"5c403044c3a36853ce414c1e", "name"=>"[베놈] 3차 예고편", "key"=>"KI322kD7lNk", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos d
 • {"id"=>"5af8e7aa0e0a263ee5004399", "name"=>"베놈 VENOM 2차 공식 예고편 (한국어 CC)", "key"=>"cjVdBFG1n6M", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
16 Janeiro 2019
pl-PL
title a
 • Venom
15 Janeiro 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/1cTfNJemcVyyoCvlvm5qCPwNYhK.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/1cTfNJemcVyyoCvlvm5qCPwNYhK.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/1cTfNJemcVyyoCvlvm5qCPwNYhK.jpg"}}
14 Janeiro 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/polxe2kltwfVAaNNDNEHoIABCAg.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xkJKiHyuoH5yy2mp76GV6uFESDs.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xkJKiHyuoH5yy2mp76GV6uFESDs.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xkJKiHyuoH5yy2mp76GV6uFESDs.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"cs", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
cs-CZ
runtime u
 • 0
 • 112
13 Janeiro 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"ru", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"16+", "type"=>1, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"16+", "type"=>1, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"fr", "release_date"=>"2019-02-18", "certification"=>"U", "type"=>5, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-02-18", "certification"=>"U", "type"=>5, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"fr", "release_date"=>"2018-10-10", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-10", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
12 Janeiro 2019
production_countries a
 • CN
production_companies a
 • {"name"=>"Marvel Entertainment", "id"=>7505}
production_companies a
 • {"name"=>"Tencent Pictures", "id"=>113438}
production_companies a
 • {"name"=>"Pascal Pictures", "id"=>84041}
production_companies a
 • {"name"=>"Matt Tolmach Productions", "id"=>53462}
production_companies d
 • {"name"=>"Sony Pictures", "id"=>34}
production_companies d
 • {"name"=>"Marvel Entertainment", "id"=>7505}
production_companies d
 • {"name"=>"Columbia Pictures", "id"=>5}
overview a
 • Des symbiotes débarquent sur la Terre, parmi eux, Venom, qui va s'allier avec Eddie Brock. De son côté, un puissant scientifique tente de faire évoluer l'humanité avec les symbiotes, le duo d'anti-héros va devoir tout faire pour l'arrêter !
9 Janeiro 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-12-11", "certification"=>"", "type"=>4, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-12-11", "certification"=>"PG-13", "type"=>4, "note"=>""}
cast a
 • {"person_id"=>58525, "character"=>"Jack", "order"=>56, "cast_id"=>170, "credit_id"=>"5c35c6b8c3a36827291bacc0"}
8 Janeiro 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yi8pSJf5v4rUnFZjHIKh7oaESFq.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yi8pSJf5v4rUnFZjHIKh7oaESFq.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yi8pSJf5v4rUnFZjHIKh7oaESFq.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-02-04", "certification"=>"15", "type"=>5, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-01-26", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-01-26", "certification"=>"15", "type"=>4, "note"=>""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-01-26", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
7 Janeiro 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"AU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-09-28", "certification"=>"M", "type"=>3, "note"=>""}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ysV0NOrxUelK290XONEQePpw4zB.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ysV0NOrxUelK290XONEQePpw4zB.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ysV0NOrxUelK290XONEQePpw4zB.jpg"}}
6 Janeiro 2019
tagline u
 • Светът има прекалено много супергерои
 • Светът има достатъчно супергерои
tagline a
 • Светът има прекалено много супергерои
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/11BlWv5Qr1NGd3u3BHQlEcMs4VT.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/11BlWv5Qr1NGd3u3BHQlEcMs4VT.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/11BlWv5Qr1NGd3u3BHQlEcMs4VT.jpg"}}
5 Janeiro 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"18+", "type"=>1, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"ru", "release_date"=>"2018-10-04", "certification"=>"16+", "type"=>1, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-02-18", "certification"=>"", "type"=>5, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"fr", "release_date"=>"2019-02-18", "certification"=>"U", "type"=>5, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-10-10", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"fr", "release_date"=>"2018-10-10", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yIzHw6az7SHEjxaVYy3hMd1Vyc.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yIzHw6az7SHEjxaVYy3hMd1Vyc.jpg", "iso_639_1"=>"tr"}}
4 Janeiro 2019
overview u
 • Novinář Eddie Brock (Tom Hardy) se stává hostitelem mimozemského symbionta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po celé roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce společnosti Life Foundation Carltona Drakea (Riz Ahmed) – jeho odhodlání se přerodilo v posedlost, která mu zlikvidovala kariéru a zničila vztah s jeho přítelkyní Anne (Michelle Williams). Když do svého těla Eddie vstřebá jeden z Drakeových experimentů – mimozemšťana Venoma – zničehonic zjišťuje, že disponuje novými superschopnostmi a má možnost dělat, cokoliv se mu zachce. Zvrhlý, temný, nepředvídatelný a zuřivý Venom má za následek, že se Eddie zoufale pokouší udržet pod kontrolou své nebezpečné schopnosti, které ho současně velice přitahují a opájejí. Jelikož Eddie a Venom navzájem jeden druhého potřebují k dosažení svých cílů, jejich vzájemné pouto a propojení se prohlubuje – až přestává být jasné, kde vlastně končí Eddie a začíná Venom.
 • Novinář Eddie Brock se stává hostitelem mimozemského symbionta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po celé roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce společnosti Life Foundation Carltona Drakea – jeho odhodlání se přerodilo v posedlost, která mu zlikvidovala kariéru a zničila vztah s jeho přítelkyní Anne. Když do svého těla Eddie vstřebá jeden z Drakeových experimentů – mimozemšťana Venoma – zničehonic zjišťuje, že disponuje novými superschopnostmi a má možnost dělat, cokoliv se mu zachce. Zvrhlý, temný, nepředvídatelný a zuřivý Venom má za následek, že se Eddie zoufale pokouší udržet pod kontrolou své nebezpečné schopnosti, které ho současně velice přitahují a opájejí. Jelikož Eddie a Venom navzájem jeden druhého potřebují k dosažení svých cílů, jejich vzájemné pouto a propojení se prohlubuje – až přestává být jasné, kde vlastně končí Eddie a začíná Venom.
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qCZFopaie7rJgTdUqkq4TJ0TEL.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qCZFopaie7rJgTdUqkq4TJ0TEL.jpg", "iso_639_1"=>"th"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qCZFopaie7rJgTdUqkq4TJ0TEL.jpg"}}
3 Janeiro 2019
cast a
 • {"person_id"=>1401994, "character"=>"Flight Technician", "order"=>56, "cast_id"=>169, "credit_id"=>"5c2ea62a0e0a260fc13a61a9"}
cast d
 • {"person_id"=>2141514, "cast_id"=>113, "credit_id"=>"5bb63e2d9251410dc40109af"}
30 Dezembro 2018
revenue u
 • 508400000
 • 855156907
29 Dezembro 2018
cast d
 • {"person_id"=>2141507, "cast_id"=>111, "credit_id"=>"5bb63de79251410dc10104d8"}
cast d
 • {"person_id"=>2141506, "cast_id"=>110, "credit_id"=>"5bb63dd6c3a368150c01366d"}
cast d
 • {"person_id"=>2141505, "cast_id"=>109, "credit_id"=>"5bb63dc59251410dcb010836"}
cast d
 • {"person_id"=>1576485, "cast_id"=>106, "credit_id"=>"5bb63d80c3a36815290143ad"}
cast d
 • {"person_id"=>1663959, "cast_id"=>105, "credit_id"=>"5bb63d6f0e0a26339d011da2"}
cast d
 • {"person_id"=>2141500, "cast_id"=>104, "credit_id"=>"5bb63d5d0e0a26339d011d8b"}
cast d
 • {"person_id"=>2141499, "cast_id"=>103, "credit_id"=>"5bb63cecc3a368150800fe22"}
cast d
 • {"person_id"=>1502274, "cast_id"=>102, "credit_id"=>"5bb63cdbc3a368150800fdfa"}
cast d
 • {"person_id"=>2141497, "cast_id"=>101, "credit_id"=>"5bb63cc79251410dc6010566"}
cast d
 • {"person_id"=>1923578, "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5bb63cb00e0a263397011b0b"}
cast d
 • {"person_id"=>2141494, "cast_id"=>99, "credit_id"=>"5bb63c9f0e0a2633a301147c"}
cast d
 • {"person_id"=>2141493, "cast_id"=>98, "credit_id"=>"5bb63c8c0e0a263393011828"}
cast d
 • {"person_id"=>1939058, "cast_id"=>97, "credit_id"=>"5bb63c7a9251410dcb0106da"}
cast d
 • {"person_id"=>2096297, "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5bb63c62c3a3681515014160"}
cast d
 • {"person_id"=>1923581, "cast_id"=>95, "credit_id"=>"5bb63c480e0a26338b01322d"}
cast d
 • {"person_id"=>1833417, "cast_id"=>94, "credit_id"=>"5bb63c31c3a368152600eb03"}
cast d
 • {"person_id"=>2141492, "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5bb63c050e0a26338b0131f9"}
cast d
 • {"person_id"=>1940433, "cast_id"=>92, "credit_id"=>"5bb63be1c3a368152600eac8"}
cast d
 • {"person_id"=>2141491, "cast_id"=>91, "credit_id"=>"5bb63bc8c3a368150800fcc7"}
cast d
 • {"person_id"=>1923569, "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5b3258fd0e0a26401c00f2bf"}
cast d
 • {"person_id"=>1721268, "cast_id"=>63, "credit_id"=>"5bb636f59251410dc60100de"}
cast d
 • {"person_id"=>1377980, "cast_id"=>90, "credit_id"=>"5bb63bb1c3a368151a01511a"}
cast d
 • {"person_id"=>2141488, "cast_id"=>89, "credit_id"=>"5bb63b710e0a26338b013140"}
cast d
 • {"person_id"=>2141486, "cast_id"=>88, "credit_id"=>"5bb63b36c3a368152901406e"}
cast d
 • {"person_id"=>159264, "cast_id"=>87, "credit_id"=>"5bb63addc3a368152600e9bb"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p abrir menu do perfil
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e ir para a página de edição

On TV season pages

(seta para a direita) ir para a próxima temporada
(seta para a esquerda) ir para a temporada anterior

On TV episode pages

(seta para a direita) ir para o próximo episódio
(seta para a esquerda) ir para o episódio anterior

On all image pages

a abrir janela para adicionar imagem

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n criar uma nova discussão
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a abrir actividade
r reply to discussion
l ir para a última resposta
ctrl+ enter submit your message
(seta para a direita) página seguinte
(seta para a esquerda) página anterior