Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

August 13, 2018

Lang Action Key Edit
ro u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5MqDHpfqJzGuTko0K7PUFNBaogS.jpg", "iso_639_1"=>"mo"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5MqDHpfqJzGuTko0K7PUFNBaogS.jpg", "iso_639_1"=>"ro"}}

August 12, 2018

Lang Action Key Edit
hu u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qEtcsMRNv8wBAGlgdi64posfdFC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qEtcsMRNv8wBAGlgdi64posfdFC.jpg", "iso_639_1"=>"hu"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qEtcsMRNv8wBAGlgdi64posfdFC.jpg"}}

August 8, 2018

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"위대한 쇼맨", "iso_3166_1"=>"KR"}

August 6, 2018

Lang Action Key Edit
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Bậc Thầy Của Những Ước Mơ", "iso_3166_1"=>"VN"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Król rozrywki", "iso_3166_1"=>"PL"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"El Gran Showman", "iso_3166_1"=>"MX"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"El gran showman", "iso_3166_1"=>"ES"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"O Rei do Show", "iso_3166_1"=>"BR"}
xx d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/34AGk2cQTL2Z06GhiQgNRbmQblD.jpg"}}
sv d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yHf6bHFbmWPVtTXIkhwCbcWYcCq.jpg"}}
xx u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/34AGk2cQTL2Z06GhiQgNRbmQblD.jpg", "iso_639_1"=>"sv"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/34AGk2cQTL2Z06GhiQgNRbmQblD.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
sv u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1ivSQhvOQCvrJSAtdj5te8p6lY.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1ivSQhvOQCvrJSAtdj5te8p6lY.jpg", "iso_639_1"=>"sv"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1ivSQhvOQCvrJSAtdj5te8p6lY.jpg"}}

August 1, 2018

Lang Action Key Edit
it-IT u title

Original Value

The Greatest Showman

Value

The greatest showman

July 28, 2018

Lang Action Key Edit
mo u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5MqDHpfqJzGuTko0K7PUFNBaogS.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5MqDHpfqJzGuTko0K7PUFNBaogS.jpg", "iso_639_1"=>"mo"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5MqDHpfqJzGuTko0K7PUFNBaogS.jpg"}}

June 30, 2018

Lang Action Key Edit
d genres

Original Value

{"name"=>"Music", "id"=>10402}

June 13, 2018

Lang Action Key Edit
ja-JP a tagline

Value

夢が、踊りだす。

June 9, 2018

Lang Action Key Edit
zh-HK a overview

Value

最具親和魅力的金球影帝曉治積曼,繼《孤星淚》和《盧根》再度脫胎換骨,真人真事演活「魔幻表演劇團」之父巴納姆的發跡傳奇。生活本來很平凡的他突然被公司裁員,變得窮困潦倒決心放手一搏,懷著不凡夢想及對未來人生的無限憧憬,踏出勇氣第一步!他籌劃前所未見劇團,與一眾獨一無二、各有天賦團員,攜手呈獻場場令觀眾嘆為觀止的精彩表演,把歡樂和希望帶給全世界。與眾不同才能脫穎而出,將不可能的夢化成真!

zh-HK a title

Value

大娛樂家

u spoken_languages

Original Value

["en", "fr"]

Value

["fr", "en"]
a translations

Value

zh-HK

May 28, 2018

Lang Action Key Edit
el-GR a title

Value

The Greatest Showman

u spoken_languages

Original Value

["fr", "en"]

Value

["en", "fr"]

May 26, 2018

Lang Action Key Edit
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5HjkqEeLPubkMPM9TgV6kB3Iyn0.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5HjkqEeLPubkMPM9TgV6kB3Iyn0.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/x0STU4rSFiXqxAdBTxwb0cWRsAj.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/x0STU4rSFiXqxAdBTxwb0cWRsAj.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dqbE4npXHFCEXpwaqQT7984Knoe.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dqbE4npXHFCEXpwaqQT7984Knoe.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ltz4h389NgkGBpDr1o0y7mAabpi.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ltz4h389NgkGBpDr1o0y7mAabpi.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/glEgTp3Sc6iLAhih1w7rxCjs2W.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/glEgTp3Sc6iLAhih1w7rxCjs2W.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/glEgTp3Sc6iLAhih1w7rxCjs2W.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ltz4h389NgkGBpDr1o0y7mAabpi.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/dqbE4npXHFCEXpwaqQT7984Knoe.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/x0STU4rSFiXqxAdBTxwb0cWRsAj.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5HjkqEeLPubkMPM9TgV6kB3Iyn0.jpg"}}
th u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hD0QjoNkCd9b6CrxMFyUfuf9aCp.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hD0QjoNkCd9b6CrxMFyUfuf9aCp.jpg", "iso_639_1"=>"th"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hD0QjoNkCd9b6CrxMFyUfuf9aCp.jpg"}}

May 21, 2018

Lang Action Key Edit
pt-PT u tagline

Original Value

O Rei do Show

Value

O impossível se torna realidade.

pt-PT u title

Original Value

O Grande Showman

Value

O Rei do Show

u spoken_languages

Original Value

["en", "fr"]

Value

["fr", "en"]

May 20, 2018

Lang Action Key Edit
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/sZbtOB5mpGSUy8aW6t4O3eF1fPf.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/sZbtOB5mpGSUy8aW6t4O3eF1fPf.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/sZbtOB5mpGSUy8aW6t4O3eF1fPf.jpg"}}

May 17, 2018

Lang Action Key Edit
vi-VN a overview

Value

Bộ phim thuật lại sự ra đời thuở sơ khai của nền công nghiệp giải trí tạp kỹ, lấy cảm hứng từ tâm hồn giàu trí tưởng tượng và tham vọng của P.T. Barnum (Hugh Jackman). The Greatest Showman theo chân một vĩ nhân trên hành trình phi thường biến những giấc mơ thành hiện thực. Với những con người bình thường nhưng không tầm thường, sỡ hữu trong người những biệt tài kì bí, Barnum đã tập hợp lại và biến họ thành những ngôi sao rực rỡ trong những đêm diễn hoành tráng, những “công trình nghệ thuật” làm thay đổi nhận thức của nhân loại.

u spoken_languages

Original Value

["fr", "en"]

Value

["en", "fr"]

May 15, 2018

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-12-22", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-12-22", "certification"=>"N-13", "type"=>3, "note"=>""}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lnvh46MW76GXSpRnAmIq1ERE6Sz.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lnvh46MW76GXSpRnAmIq1ERE6Sz.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lnvh46MW76GXSpRnAmIq1ERE6Sz.jpg"}}
it-IT a title

Value

The Greatest Showman

it-IT u overview

Original Value

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

Value

La storia di P.T. Barnum, imprenditore visionario ambizioso e fantasioso che divenne noto nel'America dell'Ottocento per la creazione di spettacoli affascinanti - prima l'American Museum, poi un colossale circo, divenuto ben presto un fenomeno mondiale.

u spoken_languages

Original Value

["en", "fr"]

Value

["fr", "en"]
u revenue

Original Value

399979606

Value

432844677

May 11, 2018

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"RU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-04", "certification"=>"18+", "type"=>3, "note"=>""}

May 7, 2018

Lang Action Key Edit
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5Mov253epgNPHsy54HA112Xez49.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5Mov253epgNPHsy54HA112Xez49.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5Mov253epgNPHsy54HA112Xez49.jpg"}}
he u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8fMPMgWplA4zXzXTGNMWvPa9kpr.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8fMPMgWplA4zXzXTGNMWvPa9kpr.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8fMPMgWplA4zXzXTGNMWvPa9kpr.jpg"}}

May 5, 2018

Lang Action Key Edit
es-MX u overview

Original Value

La historia del empresario americano P.T. Barnum, el fundador del circo que se hizo los viajes famosos Ringling Bros. y Barnum & Bailey Circus.

Value

EL GRAN SHOWMAN es un original musical que celebra el origen del mundo del espectáculo y la capacidad de asombro que sentimos cuando los sueños cobran vida. Inspirada en la ambición e imaginación de P.T. Barnum, “El Gran Showman” cuenta la historia de un visionario que surgió de la nada para crear un espectáculo fascinante, que se convirtió en un éxito mundial.

es-MX u runtime

Original Value

0

Value

105
ko u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/rEHP1fY7SMoBQlpHfAtX7178acG.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/rEHP1fY7SMoBQlpHfAtX7178acG.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}

May 4, 2018

Lang Action Key Edit
es-ES u overview

Original Value

P.T. Barnum (Hugh Jackman) fue un conocido showman y empresario circense de los Estados Unidos, también un autor, editor, filántropo e incluso político, que fundó el Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, conocido como "El mayor espectáculo en la Tierra". Su mayor problema, junto con su gran tendencia a decir bromas de mal gusto que no eran del agrado de todo el mundo, era que Barnum sería mayormente conocido por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento. Concretamente en 1850 financiaría la gira de la cantante sueca Jenny Lind (Rebecca Ferguson), pagándole nada menos que 1.000 dólares por noche durante 150 noches. Eso sí, su habilidad e ingenio para embaucar a la gente hicieron que evitase la cárcel durante muchos años, y además sus éxitos le convirtieron en la primera personalidad millonaria del show business. Muchas películas y series en Peliscon .com

Value

Biopic sobre Phineas Taylor Barnum (1810-1891), un empresario circense estadounidense que fundó el "Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus", conocido como "el mayor espectáculo en la tierra".

es-ES u overview

Original Value

P.T. Barnum (Hugh Jackman) fue un conocido showman y empresario circense de los Estados Unidos, también un autor, editor, filántropo e incluso político, que fundó el Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, conocido como "El mayor espectáculo en la Tierra". Su mayor problema, junto con su gran tendencia a decir bromas de mal gusto que no eran del agrado de todo el mundo, era que Barnum sería mayormente conocido por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento. Concretamente en 1850 financiaría la gira de la cantante sueca Jenny Lind (Rebecca Ferguson), pagándole nada menos que 1.000 dólares por noche durante 150 noches. Eso sí, su habilidad e ingenio para embaucar a la gente hicieron que evitase la cárcel durante muchos años, y además sus éxitos le convirtieron en la primera personalidad millonaria del show business.

Value

P.T. Barnum (Hugh Jackman) fue un conocido showman y empresario circense de los Estados Unidos, también un autor, editor, filántropo e incluso político, que fundó el Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, conocido como "El mayor espectáculo en la Tierra". Su mayor problema, junto con su gran tendencia a decir bromas de mal gusto que no eran del agrado de todo el mundo, era que Barnum sería mayormente conocido por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento. Concretamente en 1850 financiaría la gira de la cantante sueca Jenny Lind (Rebecca Ferguson), pagándole nada menos que 1.000 dólares por noche durante 150 noches. Eso sí, su habilidad e ingenio para embaucar a la gente hicieron que evitase la cárcel durante muchos años, y además sus éxitos le convirtieron en la primera personalidad millonaria del show business. Muchas películas y series en Peliscon .com

May 2, 2018

Lang Action Key Edit
lt-LT a videos

Value

{"id"=>"5ae9ba5e0e0a263942008004", "name"=>"Didysis šou meistras | Kinuose nuo gruodžio 22d. | Oficialus anonsas [HD]", "key"=>"iVI-HCMGZZk", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-12-22", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

May 1, 2018

Lang Action Key Edit
en d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/44V0jAvxDl2O48iK1Ycowm88xwr.jpg"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/44V0jAvxDl2O48iK1Ycowm88xwr.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/44V0jAvxDl2O48iK1Ycowm88xwr.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
ro-RO u tagline

Original Value

Cel mai mare artist de pe Pământ !

Value

Imposibilul este adevărat!

ro-RO u overview

Original Value

Povestea vizionarului om de spectacol american P.T. Barnum, fondator al renumitului circ ambulant Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

Value

The Greatest Showman on Earth celebrează naşterea show-business-ului şi ni-l prezintă pe vizionarul care, apărut de nicăieri, a reuşit să creeze un spectacol devenit celebru în întreaga lume. Hugh Jackman este P.T. Barnum, supranumit Omul spectacol, fondator al circului ambulant Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

ro-RO u runtime

Original Value

0

Value

104

April 29, 2018

Lang Action Key Edit
a production_companies

Value

{"name"=>"TSG Entertainment", "id"=>22213}
de-DE a tagline

Value

Sein Traum hat die Welt für immer verändert. Mach das Unmögliche wahr!

April 26, 2018

Lang Action Key Edit
sv u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yHf6bHFbmWPVtTXIkhwCbcWYcCq.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yHf6bHFbmWPVtTXIkhwCbcWYcCq.jpg", "iso_639_1"=>"sv"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yHf6bHFbmWPVtTXIkhwCbcWYcCq.jpg"}}
lv-LV a overview

Value

Finiass Teilors Bārnums vienmēr ir gribējis atstāt neizdzēšamas pēdas izklaides žanra vēsturē. Un tajā brīdī, kad likās, ka visa pasaule ir pret viņu, Bārnums nolemj sekot savam sapnim un izveido aizraujošu koncertprogrammu, kura kļūst par sensāciju un liek pamatus mūsdienās zināmajam šovbiznesam. Filmas pamatā - patiesi notikumi. Filma "Izklaides karalis" ir krāšņs šovs, kurš priecēs visa vecuma skatītājus.

April 25, 2018

Lang Action Key Edit
fr d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4btI07ERg3R9i8wktFF38M9SND6.jpg"}}

April 23, 2018

Lang Action Key Edit
th-TH u title

Original Value

โชว์แมน บัลลือโลก

Value

โชว์แมน บันลือโลก

th-TH a overview

Value

The Greatest Showman จะพาเราเดินไปตามรอยเท้าของ พี.ที. บาร์นัม ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กยากไร้ จนกระทั่งเริ่มสร้างคณะละครสัตว์คณะแรกของเขาเองขึ้นมาในนิวยอร์ก ในเรื่องนี้ แซค เอฟรอน (Zac Efron) จะมารับบทเป็น ฟิลลิป หุ้นส่วนทางธุรกิจของบาร์นัม ที่มาตกหลุมรักนักแสดงกายกรรมสาวคนหนึ่งที่รับบทโดย เซนดายา (Zendaya) เดิมที The Greatest Showman จะถูกทำออกมาเป็นหนังอัตชีวประวัติดั้งเดิม

th-TH a title

Value

โชว์แมน บัลลือโลก

a translations

Value

th-TH

April 16, 2018

Lang Action Key Edit
ru-RU a videos

Value

{"id"=>"5ad50d0ec3a3680c1600778c", "name"=>"Величайший шоумен", "key"=>"L1SHnbSvufw", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
ru-RU d videos

Original Value

{"id"=>"5a0a992992514130cd013764", "name"=>"Величайший шоумен — Русский трейлер (2018) | Хью Джекман", "key"=>"THcLacyw4_c", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

April 15, 2018

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1400540, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>133, "credit_id"=>"5ad38ad39251412978001121"}
a crew

Value

{"person_id"=>1635299, "department"=>"Production", "job"=>"Production Accountant", "cast_id"=>132, "credit_id"=>"5ad38a8e9251412972001270"}
a crew

Value

{"person_id"=>1406906, "department"=>"Crew", "job"=>"Unit Publicist", "cast_id"=>131, "credit_id"=>"5ad38a080e0a2628b60012e7"}
a crew

Value

{"person_id"=>1785939, "department"=>"Production", "job"=>"Location Manager", "cast_id"=>130, "credit_id"=>"5ad389d90e0a2628c80012c7"}
a crew

Value

{"person_id"=>1546622, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Supervisor", "cast_id"=>129, "credit_id"=>"5ad3895a0e0a2628bc00110a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1733212, "department"=>"Camera", "job"=>"Key Grip", "cast_id"=>128, "credit_id"=>"5ad388b99251412978000e78"}
a crew

Value

{"person_id"=>1446688, "department"=>"Lighting", "job"=>"Gaffer", "cast_id"=>127, "credit_id"=>"5ad388580e0a2628b3000fbe"}
a crew

Value

{"person_id"=>1896649, "department"=>"Lighting", "job"=>"Best Boy Electric", "cast_id"=>126, "credit_id"=>"5ad3883e925141296c000e9d"}
a crew

Value

{"person_id"=>1367505, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>125, "credit_id"=>"5ad387bd925141297b000dda"}
a crew

Value

{"person_id"=>1399889, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>124, "credit_id"=>"5ad387b3c3a3685c6a000fc6"}
a crew

Value

{"person_id"=>12945, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>123, "credit_id"=>"5ad387250e0a2628b3000da4"}
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/44V0jAvxDl2O48iK1Ycowm88xwr.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/44V0jAvxDl2O48iK1Ycowm88xwr.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/44V0jAvxDl2O48iK1Ycowm88xwr.jpg"}}
a crew

Value

{"person_id"=>1550058, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>122, "credit_id"=>"5ad386d40e0a2628bc000cf7"}
a crew

Value

{"person_id"=>2023297, "department"=>"Sound", "job"=>"First Assistant Sound Editor", "cast_id"=>121, "credit_id"=>"5ad38698c3a3685c3c000c61"}
a crew

Value

{"person_id"=>1818598, "department"=>"Sound", "job"=>"Assistant Sound Editor", "cast_id"=>120, "credit_id"=>"5ad38629c3a3685c3c000bd4"}
a crew

Value

{"person_id"=>14924, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>119, "credit_id"=>"5ad385f20e0a2628b3000c18"}
a crew

Value

{"person_id"=>930016, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Designer", "cast_id"=>118, "credit_id"=>"5ad3857c9251412975000a90"}
a crew

Value

{"person_id"=>1547520, "department"=>"Sound", "job"=>"Dialogue Editor", "cast_id"=>117, "credit_id"=>"5ad38552c3a3685c4d000b57"}
a crew

Value

{"person_id"=>92380, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising Sound Editor", "cast_id"=>116, "credit_id"=>"5ad3853bc3a3685c6a000c44"}
a crew

Value

{"person_id"=>1333160, "department"=>"Editing", "job"=>"Additional Editing", "cast_id"=>115, "credit_id"=>"5ad384be0e0a2628b6000aac"}
a crew

Value

{"person_id"=>1395373, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>114, "credit_id"=>"5ad383e60e0a2628c50009c5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1332190, "department"=>"Art", "job"=>"Assistant Property Master", "cast_id"=>113, "credit_id"=>"5ad383b80e0a2628b90008aa"}
a crew

Value

{"person_id"=>1657901, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Recordist", "cast_id"=>112, "credit_id"=>"5ad3839b925141297b00084f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1116095, "department"=>"Camera", "job"=>"Still Photographer", "cast_id"=>111, "credit_id"=>"5ad38320c3a3685c340008be"}
a crew

Value

{"person_id"=>1407021, "department"=>"Camera", "job"=>"Steadicam Operator", "cast_id"=>110, "credit_id"=>"5ad382a20e0a2628bc000750"}
a crew

Value

{"person_id"=>2023294, "department"=>"Art", "job"=>"Set Designer", "cast_id"=>109, "credit_id"=>"5ad3826992514129810006d6"}
a crew

Value

{"person_id"=>60794, "department"=>"Art", "job"=>"Set Designer", "cast_id"=>108, "credit_id"=>"5ad381d7c3a3685c3c0005ec"}
a crew

Value

{"person_id"=>17951, "department"=>"Art", "job"=>"Set Decoration", "cast_id"=>107, "credit_id"=>"5ad381a392514129750005f3"}
a crew

Value

{"person_id"=>1633468, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>106, "credit_id"=>"5ad381440e0a2628c50005a6"}
a crew

Value

{"person_id"=>1756076, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>105, "credit_id"=>"5ad381210e0a2628c8000547"}
a crew

Value

{"person_id"=>5390, "department"=>"Art", "job"=>"Supervising Art Director", "cast_id"=>104, "credit_id"=>"5ad3761bc3a3683ef502b487"}
a crew

Value

{"person_id"=>2023265, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>103, "credit_id"=>"5ad3732b0e0a266c1f02d765"}
a crew

Value

{"person_id"=>2023264, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>102, "credit_id"=>"5ad372589251417379029df0"}
a crew

Value

{"person_id"=>2023262, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>101, "credit_id"=>"5ad3700c9251417364028480"}
a crew

Value

{"person_id"=>1554925, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5ad36fcf92514173700286a3"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1995504, "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5ad36eeb0e0a266c1c02c44f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1995504, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5ad36eeb0e0a266c1c02c44f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1634081, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>99, "credit_id"=>"5ad36ed7925141736c02864e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1329527, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>98, "credit_id"=>"5ad36e480e0a266c2802a0d6"}
a crew

Value

{"person_id"=>1455498, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>97, "credit_id"=>"5ad36e28925141737602838a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1844700, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5ad36dacc3a3683ef9029f98"}
a crew

Value

{"person_id"=>1358564, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>95, "credit_id"=>"5ad36d90c3a3683f0302d187"}
a crew

Value

{"person_id"=>1045964, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>94, "credit_id"=>"5ad36d659251417379029809"}
a crew

Value

{"person_id"=>1097213, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5ad36d1792514173730297b7"}
a crew

Value

{"person_id"=>1554921, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>92, "credit_id"=>"5ad36ce8925141736a028365"}
a crew

Value

{"person_id"=>1554393, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunts", "cast_id"=>91, "credit_id"=>"5ad36ccac3a3683f0002c632"}
a crew

Value

{"person_id"=>1468581, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>90, "credit_id"=>"5ad36c2792514173760280d1"}
a crew

Value

{"person_id"=>1280503, "department"=>"Crew", "job"=>"Choreographer", "cast_id"=>89, "credit_id"=>"5ad36be7925141736c028325"}
a crew

Value

{"person_id"=>17992, "department"=>"Sound", "job"=>"Production Sound Mixer", "cast_id"=>88, "credit_id"=>"5ad36b9992514173790295ca"}
a crew

Value

{"person_id"=>92380, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>87, "credit_id"=>"5ad36afcc3a3683efb0281ed"}
a crew

Value

{"person_id"=>113073, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>86, "credit_id"=>"5ad36aecc3a3683eef027778"}
a crew

Value

{"person_id"=>1428845, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising Music Editor", "cast_id"=>85, "credit_id"=>"5ad36ab292514173730294b5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1336715, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Producer", "cast_id"=>84, "credit_id"=>"5ad36a3ac3a3683eef0276d4"}
a crew

Value

{"person_id"=>1437483, "department"=>"Crew", "job"=>"Executive Music Producer", "cast_id"=>83, "credit_id"=>"5ad36a15c3a3683ef102ac3b"}
a crew

Value

{"person_id"=>2447, "department"=>"Production", "job"=>"Co-Producer", "cast_id"=>82, "credit_id"=>"5ad368c79251417364027c2a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1544735, "department"=>"Directing", "job"=>"Second Assistant Director", "cast_id"=>81, "credit_id"=>"5ad3687e9251417367027540"}
a crew

Value

{"person_id"=>2447, "department"=>"Directing", "job"=>"First Assistant Director", "cast_id"=>80, "credit_id"=>"5ad3682ac3a3683eed0299d0"}
a crew

Value

{"person_id"=>223989, "department"=>"Production", "job"=>"Unit Production Manager", "cast_id"=>79, "credit_id"=>"5ad36741c3a3683f0002be4a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1695385, "department"=>"Production", "job"=>"Unit Production Manager", "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5ad3673492514173640279fe"}
a crew

Value

{"person_id"=>1020057, "department"=>"Production", "job"=>"Casting", "cast_id"=>77, "credit_id"=>"5ad3670592514173640279bc"}
a crew

Value

{"person_id"=>1098740, "department"=>"Sound", "job"=>"Original Music Composer", "cast_id"=>76, "credit_id"=>"5ad366d8c3a3683ef9029739"}
a crew

Value

{"person_id"=>4500, "department"=>"Sound", "job"=>"Original Music Composer", "cast_id"=>75, "credit_id"=>"5ad366ca0e0a266c2e02964f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1456906, "department"=>"Sound", "job"=>"Songs", "cast_id"=>74, "credit_id"=>"5ad366990e0a2671c800616b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1777376, "department"=>"Sound", "job"=>"Songs", "cast_id"=>73, "credit_id"=>"5ad3668e92514173760278eb"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1456906, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"58ca26579251415d9d0056cd"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1777376, "cast_id"=>20, "credit_id"=>"58ca26639251415d9d0056d8"}
a crew

Value

{"person_id"=>131521, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>72, "credit_id"=>"5ad365b492514173670271a1"}
a crew

Value

{"person_id"=>10395, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>71, "credit_id"=>"5ad365a90e0a266c2802941e"}
a crew

Value

{"person_id"=>433, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>70, "credit_id"=>"5ad3659c92514173640277c4"}
a crew

Value

{"person_id"=>1156888, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>69, "credit_id"=>"5ad365290e0a2671c8005fb7"}
a crew

Value

{"person_id"=>3285, "department"=>"Camera", "job"=>"Director of Photography", "cast_id"=>68, "credit_id"=>"5ad364d20e0a266c2502a2dd"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>3285, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"58ca267b9251415dbf005b2b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1765524, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>67, "credit_id"=>"5ad363cec3a3683ef5029c84"}
a crew

Value

{"person_id"=>223989, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>66, "credit_id"=>"5ad363c20e0a266c2e02925f"}
a crew

Value

{"person_id"=>366, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>65, "credit_id"=>"5ad3633a0e0a266c3102a645"}
a crew

Value

{"person_id"=>36427, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>64, "credit_id"=>"5ad3624e92514173790289ec"}
a crew

Value

{"person_id"=>266920, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>63, "credit_id"=>"5ad362309251417364027396"}
a crew

Value

{"person_id"=>10685, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>62, "credit_id"=>"5ad3617a92514173790288ef"}
a crew

Value

{"person_id"=>66962, "department"=>"Writing", "job"=>"Story", "cast_id"=>61, "credit_id"=>"5ad36161c3a3683ef1029f2e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1347730, "department"=>"Art", "job"=>"Property Master", "cast_id"=>60, "credit_id"=>"5ad36108925141736c027656"}

April 14, 2018

Lang Action Key Edit
en-US a tagline

Value

The Impossible Comes True

April 13, 2018

Lang Action Key Edit
lt-LT a overview

Value

Atleistas iš darbo, be cento kišenėje ir jaukių namų, P.T. Barnumas nuleisti rankų nė neketino. Ilgai sukęs galvą, ko imtis, kad išmaitintų savo šeimą, vieną dieną jis suprato pažvelgęs į ateitį. Barnumo galvoje gimė vizionieriška mintis apie keliaujantį cirką, kuriame linksmybės ir pramogos patiktų visai šeimai. Šios idėjos ėmęsis nuo nulio, P. T. Barnumas ne tik įkūrė sėkmingą šou verslo imperiją, bet ir visam pasauliui įrodė, kad pramogos taip pat gali būti rimtas darbas. Tai įkvepianti istorija apie tai, kaip viską praradęs žmogus nepraranda stiprybės keliauti toliau. Tai istorija apie ryžtą ir narsą nepasiduoti net ištikus slogiausioms nesėkmės bei saldų pergalės skonį.

lt-LT a title

Value

Didysis šou meistras

a translations

Value

lt-LT

ro-RO a overview

Value

Povestea vizionarului om de spectacol american P.T. Barnum, fondator al renumitului circ ambulant Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

ro-RO a tagline

Value

Cel mai mare artist de pe Pământ !

ro-RO a title

Value

Omul Spectacol

a translations

Value

ro-RO

April 11, 2018

Lang Action Key Edit
es-ES u title

Original Value

El Gran Showman

Value

El gran showman

April 10, 2018

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-06-02", "certification"=>"U", "type"=>5, "note"=>"Blu-Ray"}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-24", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-24", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"The Greatest Showman", "iso_3166_1"=>"FR"}
fr-FR u overview

Original Value

Evocation de la vie du showman P.T. Barnum, de la création du cirque qui l'a rendu célèbre à son penchant pour la mystification du public, en passant par son engouement pour la chanteuse Jenny Lind.

Value

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

fr-FR u runtime

Original Value

105

Value

104
u spoken_languages

Original Value

["en"]

Value

["en", "fr"]

April 9, 2018

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"DK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-12-25", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"DK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-12-25", "certification"=>"7", "type"=>3, "note"=>""}
da-DK u overview

Original Value

Historien om P.T. Barnum, grundlæggeren af det cirkus, som blev verdensberømt under navnet ”Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus”.

Value

Den visionære P.T. Barnum narrer banken til at låne ham penge, så han kan åbne et museum med alle landets særlinge samlet på samme sted. En snobbet anmelder bruger ordet ”cirkus”, da han skriver om sin misbilligelse for museet. Barnum tager ordet til sig og skaber et succesfuldt show med sang, dans og trapezkunst.

da-DK u runtime

Original Value

0

Value

106
a plot_keywords

Value

{"name"=>"based on true story", "id"=>9672}

April 8, 2018

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1558821, "department"=>"Sound", "job"=>"Orchestrator", "cast_id"=>59, "credit_id"=>"5acab5ba0e0a26320a00587b"}

April 7, 2018

Lang Action Key Edit
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/rfoOwvH6AKCyJWyKlpL4pt7pxhy.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/rfoOwvH6AKCyJWyKlpL4pt7pxhy.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/rfoOwvH6AKCyJWyKlpL4pt7pxhy.jpg"}}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2018-01-04", "certification"=>"6", "type"=>3, "note"=>""}
en d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/myeHj559L8TDlZ7OqszGgpgyMTL.jpg"}}
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/by45Z3eYEzHxcHQ1W3jMaSN1Lk2.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/by45Z3eYEzHxcHQ1W3jMaSN1Lk2.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7iFrmwSB4svbbfQQNJwS50PvQH0.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7iFrmwSB4svbbfQQNJwS50PvQH0.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/by45Z3eYEzHxcHQ1W3jMaSN1Lk2.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7iFrmwSB4svbbfQQNJwS50PvQH0.jpg"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/myeHj559L8TDlZ7OqszGgpgyMTL.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/myeHj559L8TDlZ7OqszGgpgyMTL.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/myeHj559L8TDlZ7OqszGgpgyMTL.jpg"}}

April 6, 2018

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"pt", "release_date"=>"2018-04-06", "certification"=>"12", "type"=>4, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"pt", "release_date"=>"2017-12-25", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>nil}
pt-BR u overview

Original Value

É um potente e original musical que celebra o nascimento do show business e o sentimento maravilhoso de quando sonhos se realizam. Inspirado pelo ambicioso e imaginativo P. T. Barnum, o filme conta a história do visionário que criou o hipnotizante espetáculo que se tornou uma sensação mundial.

Value

De origem humilde e desde a infância sonhando com um mundo mágico, P.T. Barnum (Hugh Jackman) desafia as barreiras sociais se casando com a filha do patrão do pai e dá o pontapé inicial na realização de seu maior desejo abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada saída: produzir um grande show estrelado por freaks, fraudes, bizarrices e rejeitados de todos os tipos.

pt-BR u tagline

Original Value

O Rei do Show

Value

O impossível se torna realidade.

en d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/iVBE2QjBCr9fNGiwHxKXSBwBKtT.jpg"}}
en d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/mXNJKT9xOm1TmdWbfzt0qyd6An5.jpg"}}
a cast

Value

{"person_id"=>1223368, "character"=>"Strong Man", "order"=>42, "cast_id"=>58, "credit_id"=>"5ac709f9c3a36834d40209ec"}
a cast

Value

{"person_id"=>2016890, "character"=>"Albino Twin #2", "order"=>41, "cast_id"=>57, "credit_id"=>"5ac709b692514162a801c00c"}
a cast

Value

{"person_id"=>2016889, "character"=>"Albino Twin #1", "order"=>40, "cast_id"=>56, "credit_id"=>"5ac709aa92514162ae01eefc"}

Currently on page: 1 of 5

Next →

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.