893 Changes

June 21, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4VAfZt2Gvypc0P5OIqjMe6wgK9E.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4VAfZt2Gvypc0P5OIqjMe6wgK9E.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4VAfZt2Gvypc0P5OIqjMe6wgK9E.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mCfFWAqm7uPsVkKnJZetWrGKMGx.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mCfFWAqm7uPsVkKnJZetWrGKMGx.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/mCfFWAqm7uPsVkKnJZetWrGKMGx.jpg"}}
June 2, 2020
ko-KR
tagline u
 • "통제불능 할아버지의 수습불가 인생수업"
 • "“네 인생의 전부를 애비가 결정하잖냐!”"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/rY4dfIZ2Pj5D0a3BWmSYLl9n0Dd.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/rY4dfIZ2Pj5D0a3BWmSYLl9n0Dd.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/rY4dfIZ2Pj5D0a3BWmSYLl9n0Dd.jpg"}}
May 17, 2020
overview a
 • "Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một người cháu trai (Zac Efron) ngay trước ngày cưới của mình đã bị ông nội tinh quái (Robert De Niro) đánh lừa, để cùng ông tham gia một chuyến hành trình đến Florida nghỉ mát. Ông nội thì cho rằng người cháu kết hôn nhầm với một cô gái không xứng đáng, còn người cháu luôn chống đối lại ông mình. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn và khúc mắc đã được giải quyết trong suốt chuyến đi đầy cam go này..."
title a
 • "Ông Nội Ăn Chơi"
translations a
 • "vi-VN"
May 8, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/yLnZskTnSzPJRS6pjxfNiOXN7Lu.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/yLnZskTnSzPJRS6pjxfNiOXN7Lu.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/yLnZskTnSzPJRS6pjxfNiOXN7Lu.jpg"}}
May 2, 2020
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/yfXYte5ASR8g4UYwhwFxKarbeqR.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/yfXYte5ASR8g4UYwhwFxKarbeqR.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/frkjvBzvjf5WZ74jNj7SMKRewxI.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/frkjvBzvjf5WZ74jNj7SMKRewxI.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/pzrUJGuFLskcVIBiQ8ZnAh0YEM.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/pzrUJGuFLskcVIBiQ8ZnAh0YEM.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/rbcxBAId0CByQX8xSLRb89pJKAN.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/rbcxBAId0CByQX8xSLRb89pJKAN.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/yfXYte5ASR8g4UYwhwFxKarbeqR.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/frkjvBzvjf5WZ74jNj7SMKRewxI.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/pzrUJGuFLskcVIBiQ8ZnAh0YEM.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/rbcxBAId0CByQX8xSLRb89pJKAN.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/qSJE2KloazcGrpGCCUVVX8ZKlsW.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/qSJE2KloazcGrpGCCUVVX8ZKlsW.jpg","iso_639_1":"en"}}
April 24, 2020
images a
 • {"poster":{"file_path":"/qSJE2KloazcGrpGCCUVVX8ZKlsW.jpg"}}
April 23, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tT5ovbXApRDFcTwdwmt9Cr8xSVb.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/tT5ovbXApRDFcTwdwmt9Cr8xSVb.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/tT5ovbXApRDFcTwdwmt9Cr8xSVb.jpg"}}
April 17, 2020
fr-FR
tagline a
 • "Jason allait se marier... Quand son grand-père s'en est mêlé !"
April 15, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nidOL27J83SiDi6EvqWmR6Mledm.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nidOL27J83SiDi6EvqWmR6Mledm.jpg","iso_639_1":"hu"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nidOL27J83SiDi6EvqWmR6Mledm.jpg"}}
April 14, 2020
fr
images u
 • {"poster":{"file_path":"/qdhyqGZmDKPbh3UP8dlLjcq7vfJ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/qdhyqGZmDKPbh3UP8dlLjcq7vfJ.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/qdhyqGZmDKPbh3UP8dlLjcq7vfJ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uzIvWF6wXXkL1kHIJg7ZU8VDQq3.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/yUjc0QIKJe0kyzjQ7Ky6dKRasv1.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/xs0h9KNydpQllwqkgqXo6Js2PTn.jpg"}}
April 13, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/3OxvnE2mvA1tkhdkHTSHl16kl0u.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/3OxvnE2mvA1tkhdkHTSHl16kl0u.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/3OxvnE2mvA1tkhdkHTSHl16kl0u.jpg"}}
April 12, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/gqvqr1l5y4U6w11obHIhty6rk23.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bWu8ZHPyeUlSx3SJIkFTDMpSGyU.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9uKH0mojVoFoB5XNBsOvsTgQI3Z.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/qHjDyFnb2gTR7WjudxYoUXrEh0C.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/AvTM5ByQEVDlzNKeYi3JPFovj0G.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/29DILGRDtIceWxdh8I3wZ3UMmF1.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/p4aw8Uq10Q3NpXRJ13ZzT6AGzXZ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/9OjVVLr3ANDCYiQpsIJEuUYumOr.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/bVPumILrlzIleDHM2lCIgaTBiJS.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/pRbJZOJpx85B8AQUB7P6YgRD77P.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/FDsiiXrsiturmZrjKIVL5m8XgB.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/6NyUqvyGMf8TfYnqkj6GxifUI6Z.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9649j5BZG2RKHKN8ilfbWqQUbpj.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pJJB0HVRHWMxVVSWVOZ2MYceFSs.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/hkHBdBsAJegqAsWG8rRulyhpt3N.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/guZOvqGGth2pHFcTef2fVacnTBM.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/582aVky5hCduceWOAg1Jcmlapj0.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/k7MitUvBG04bhzoZf55tiAgCWrN.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9Mz8qWsokvlgfI1Z4kMnND37zp2.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/5V9QHRj48vyea8jIV7YbEGgjlKV.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/3UHv7PVhl4DBqpbnzQoVpoxzab1.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7S1CuVdcUxBfi9d7K7gthNJPn4f.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/tAfmOS7oTY0NZFmyrll0HpwugY7.jpg"}}
April 11, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/lRDWZNz5ElgYGpRVxGM84eRcNpV.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pDI7ZXpw1ta1WHp5qjQjOpdw9hN.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ieX4gNJeheMGTfknSiZ3khZARpj.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/utTnfc3bnsGzxH8h91sbrpwnyBV.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/gUIOvOCoj0ZHoY4C14JUv2Vr2Ld.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1xivXNZOYjPPtBQlaxyQlMjYoTM.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/aq4uAsNCH5Bk35QDovkVok2oMtr.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/3nNQzs4kMo4FKUxRvAct3fpn8ry.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/gPw7KavGLN3wy2hMoezOqURKBkn.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/iW4L6RMZpmkgqAwpn8kIwjZwqZg.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/cZEx6mB5Ftnt7LvlDjTKXcrTvyg.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/8mEeUByaPfS4TLJNqrlln5uuwHu.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/m2geTpggsdski4j9YRGb1asbMeL.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/elEjtIcZtIEXLwXYGeF4JzztDwD.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/EKxZ0meMJCG7HNLRmPxoz1UW7b.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/BJUSHwMVJbo2QYzWOUdAJtMI9W.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bF8mxGcv3wsPOHbgGO4QtAJM26u.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/8fmmCHEFNd3AA1nMId82aQvLlCw.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/mtKnaw07mmWbxbJAQo9irdeP8WT.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/8OKFPY4IQrD7GdoKIbaAvOdXOsn.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ovhYApDcCOkSCJrfr2XwXJRqLSl.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/c4TywMlfJkLBYIo0m0xwcZktbom.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9Q4RleV2EbLqAFCzd9nU04OdobK.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/d54EyT8XZbSlKZCUyC4TF3F1ebO.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/jkRqF8QZur2yTNpaV76xsFQH54l.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/92vPZB6tN9HNK9V61fPRbwAVRCM.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nxEeMZdeRMWt96I4u5ji9U8NRSX.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bZ0Xam6pKf3enka5zYVtLrrVQXS.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/eg6TBJbIPFFHVZ1oNQ6IwftiH9n.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/yeeA7n71aMuyx57tnN7oGrsuLXm.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/vGxjJfnBc4A8F9hVvFJvjTnBYa8.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/16OweJ7XcKQ0vVekZRueOI8aPBp.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/o4pwoRcTNfT9JJsFscOM9F7jMAq.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/j1CS10uaeGoNJG4rx8DL3HL3qnV.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/kX06FI2ZCxqcLCunHIT2wD1PUGe.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vfTe6ShBjRuOShRiV7b8smUIKfu.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/6IlQrWiSwcp6tM5BzeACzRhEBZu.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nCYs5ZSXVLrCG7LeCZgdhRSHlpL.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/rdBddMUZhOrMyAyCpGzsTfDivoN.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ivm52GLofIbvTb4dp4S4zbPO6II.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fjRggEnzzWD0bWKJEQ01zi0Ke43.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/uvrLO19VBz3oSLeEalxav5WxyPY.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/wmWQQUfVlBhL8tbhAZEnBH5CS0D.jpg"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page