371 Changes

October 15, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6m9q2Xd6gvEQKHM2EhznFXAoIBW.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/6m9q2Xd6gvEQKHM2EhznFXAoIBW.jpg","iso_639_1":"de"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/yKQP703t1IHrRiD1kCTAvc1iccH.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/yKQP703t1IHrRiD1kCTAvc1iccH.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/6m9q2Xd6gvEQKHM2EhznFXAoIBW.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/yKQP703t1IHrRiD1kCTAvc1iccH.jpg"}}
September 21, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg","iso_639_1":"fr"}}
August 11, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/efWPU6RstfeKlh6GJH6K14t8yn6.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/efWPU6RstfeKlh6GJH6K14t8yn6.jpg","iso_639_1":"hu"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/efWPU6RstfeKlh6GJH6K14t8yn6.jpg"}}
June 11, 2020
title a
 • "Quái Xế Taxi 2"
overview a
 • "Trong chuyến công du tới Pháp, bộ trưởng quốc phòng Nhật có ghé thăm Marseille để tham khảo những kỹ năng huấn luyện chống khủng bố của cảnh sát tại thành phố này. Thật không may, ông lại bị bắt cóc bởi một nhóm người làm việc cho tổ chức tội phạm yakura của Nhật. Daniel (Samy Naceri) trong vai một anh chàng sinh viên y khoa, nhưng thực chất anh là một chàng lái taxi rất chuyên nghiệp. Vốn không ưa cảnh sát nhưng tình cờ, anh buộc lòng hợp tác với cảnh sát Émilien (Frédéric Diefenthal) - người bạn thân anh rất yêu mến, để giải cứu ngài bộ trưởng thoát khỏi bàn tay bọn bắt cóc. Cuộc đua tốc độ xảy ra, Taxi 2 đã sẵn sàng lao vào khuấy động thành phố Paris hoa lệ và êm đềm!"
translations a
 • "vi-VN"
May 23, 2020
overview u
 • "Міністар абароны Японіі прыяжджае зь візытам у Марсэль, каб пракантраляваць працу групы, якая змагаецца з арганізаванай злачыннасьцю. На жаль, яго выкрадае якудза - японская мафія!.."
 • "Міністар абароны Японіі прыяжджае з візытам у Марсэль, каб паглядзець працу групы, якая змагаецца з арганізаванай злачыннасцю. На жаль, яго выкрадае якудза - японская мафія!.."
overview a
 • "Міністар абароны Японіі прыяжджае зь візытам у Марсэль, каб пракантраляваць працу групы, якая змагаецца з арганізаванай злачыннасьцю. На жаль, яго выкрадае якудза - японская мафія!.."
title a
 • "Таксі 2"
translations a
 • "be-BY"
May 20, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Taxi, Taxi","type":"TV release spelling","iso_3166_1":"DE"}
May 17, 2020
cast a
 • {"person_id":2642222,"character":" \tOlivia (uncredited) ","order":69,"cast_id":119,"credit_id":"5ec15c609979d20021300581"}
cast a
 • {"person_id":2642221,"character":"Passant (uncredited) ","order":68,"cast_id":118,"credit_id":"5ec15c513d3557001ee5f731"}
cast a
 • {"person_id":1242801,"character":"Jacques Chirac (voice) (uncredited) ","order":67,"cast_id":117,"credit_id":"5ec15c423d3557001ce29741"}
cast a
 • {"person_id":1865837,"character":" \tSelf (archive footage) (uncredited) ","order":66,"cast_id":116,"credit_id":"5ec15c363d3557001ee5f71c"}
cast a
 • {"person_id":1242802,"character":" \tLionel Jospin (voice) (uncredited) ","order":65,"cast_id":115,"credit_id":"5ec15c296d675a002181a9c3"}
cast a
 • {"person_id":2642217,"character":"Cop (uncredited) ","order":64,"cast_id":114,"credit_id":"5ec15c1c28723c001f47c3c3"}
cast a
 • {"person_id":225582,"character":"Self (archive footage) (uncredited) ","order":63,"cast_id":113,"credit_id":"5ec15c10d2147c0023b535a7"}
cast a
 • {"person_id":59,"character":" \tBoat Owner (uncredited) ","order":62,"cast_id":112,"credit_id":"5ec15c006d675a001f7dd59f"}
character_names u
 • {"person_id":240825,"character":"Driving school student (as Maidi Roth)","cast_id":48,"credit_id":"582d6456c3a368772d004e1b"}
 • {"person_id":240825,"character":"Driving school student","cast_id":48,"credit_id":"582d6456c3a368772d004e1b"}
character_names u
 • {"person_id":370383,"character":"Swimming man (as Nicky Naude)","cast_id":44,"credit_id":"582d6104925141095d004b37"}
 • {"person_id":370383,"character":"Swimming man","cast_id":44,"credit_id":"582d6104925141095d004b37"}
character_names u
 • {"person_id":97062,"character":"Traffic controller (as Dominique Chevallier)","cast_id":40,"credit_id":"582d5e179251410951004826"}
 • {"person_id":97062,"character":"Traffic controller","cast_id":40,"credit_id":"582d5e179251410951004826"}
character_names u
 • {"person_id":1709903,"character":"Old cop at radar (as Jean-Luc Mehlem)","cast_id":38,"credit_id":"582d5a96c3a36877290044d1"}
 • {"person_id":1709903,"character":"Old cop at radar","cast_id":38,"credit_id":"582d5a96c3a36877290044d1"}
character_names u
 • {"person_id":554600,"character":"Master hypnotist (as Hira Uchiyama)","cast_id":24,"credit_id":"582d3447c3a3687739002921"}
 • {"person_id":554600,"character":"Master hypnotist","cast_id":24,"credit_id":"582d3447c3a3687739002921"}
cast a
 • {"person_id":1876540,"character":"Yakuza 7 ","order":61,"cast_id":111,"credit_id":"5ec15b848e2e0000201830a1"}
cast a
 • {"person_id":2642212,"character":" \tYakuza 6","order":60,"cast_id":110,"credit_id":"5ec15b77d2147c0022b3702a"}
cast a
 • {"person_id":2642211,"character":" \tYakuza 5 ","order":59,"cast_id":109,"credit_id":"5ec15b6c6d675a00207f7359"}
cast a
 • {"person_id":1641147,"character":"Yakuza 4 ","order":58,"cast_id":108,"credit_id":"5ec15b609979d20021300315"}
cast a
 • {"person_id":2642210,"character":"Yakuza 3 ","order":57,"cast_id":107,"credit_id":"5ec15b546d675a001f7dd4db"}
cast a
 • {"person_id":2642209,"character":" \tYoung girl at radar ","order":56,"cast_id":106,"credit_id":"5ec15b483d3557001ddfee27"}
character_names u
 • {"person_id":1540295,"character":"Rachid (as Sebastian Pons)","cast_id":53,"credit_id":"582d6942c3a368773b00547d"}
 • {"person_id":1540295,"character":"Rachid","cast_id":53,"credit_id":"582d6942c3a368773b00547d"}
character_names u
 • {"person_id":1476505,"character":"Park keeper (as Fedele Papalia)","cast_id":57,"credit_id":"582d6c5ac3a36877360048f3"}
 • {"person_id":1476505,"character":"Park keeper","cast_id":57,"credit_id":"582d6c5ac3a36877360048f3"}
character_names u
 • {"person_id":51493,"character":"Ninja (as Chau Belle)","cast_id":58,"credit_id":"582d6d56925141094b004f2c"}
 • {"person_id":51493,"character":"Ninja","cast_id":58,"credit_id":"582d6d56925141094b004f2c"}
crew a
 • {"person_id":1512785,"department":"Directing","job":"Script Supervisor","cast_id":105,"credit_id":"5ec15981d2147c0022b36dba"}
crew a
 • {"person_id":2642191,"department":"Directing","job":"Continuity","cast_id":104,"credit_id":"5ec159733d3557001ddfebb0"}
crew a
 • {"person_id":2260577,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":103,"credit_id":"5ec1595e3d3557001ce2928b"}
crew a
 • {"person_id":2642186,"department":"Directing","job":"Assistant Director Trainee","cast_id":102,"credit_id":"5ec1593cd2147c0022b36d6a"}
crew a
 • {"person_id":2642185,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":101,"credit_id":"5ec15926d2147c0022b36d59"}
crew a
 • {"person_id":2642184,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":100,"credit_id":"5ec159166d675a002181a41f"}
crew a
 • {"person_id":2642183,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":99,"credit_id":"5ec159026d675a002181a3f0"}
crew a
 • {"person_id":131995,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":98,"credit_id":"5ec158f16d675a00207f6e70"}
crew a
 • {"person_id":1449990,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":97,"credit_id":"5ec158dc6d675a001f7dd153"}
crew a
 • {"person_id":2642180,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":96,"credit_id":"5ec158c66d675a002181a386"}
crew a
 • {"person_id":1900934,"department":"Directing","job":"Second Unit Director","cast_id":95,"credit_id":"5ec158b89979d200202d0e43"}
crew a
 • {"person_id":1855806,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":94,"credit_id":"5ec158ab6d675a00207f6e44"}
crew a
 • {"person_id":2166731,"department":"Directing","job":"Assistant Director","cast_id":93,"credit_id":"5ec1552628723c002046a05c"}
crew a
 • {"person_id":2642171,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":92,"credit_id":"5ec155143d3557001ddfe74d"}
crew a
 • {"person_id":2642170,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":91,"credit_id":"5ec155088e2e0000211b49c6"}
crew a
 • {"person_id":2642169,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":90,"credit_id":"5ec154f928723c001f47b53a"}
crew a
 • {"person_id":144848,"department":"Production","job":"Unit Production Manager","cast_id":89,"credit_id":"5ec154ead2147c0023b52497"}
crew a
 • {"person_id":2640010,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":88,"credit_id":"5ec154dd6d675a00207f6368"}
crew a
 • {"person_id":144847,"department":"Production","job":"Unit Production Manager","cast_id":87,"credit_id":"5ec154ce8e2e00001f1552ab"}
crew a
 • {"person_id":8421,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":86,"credit_id":"5ec154bf8e2e00001f15529d"}
crew a
 • {"person_id":1412914,"department":"Production","job":"Production Manager","cast_id":85,"credit_id":"5ec154afd2147c0023b523f8"}
crew a
 • {"person_id":1412921,"department":"Production","job":"Unit Production Manager","cast_id":84,"credit_id":"5ec154a33d3557001ee5e852"}
crew a
 • {"person_id":2642166,"department":"Production","job":"Assistant Unit Manager","cast_id":83,"credit_id":"5ec1549428723c0020469ee9"}
crew a
 • {"person_id":2642165,"department":"Production","job":"Unit Production Manager","cast_id":82,"credit_id":"5ec154873d3557001ee5e83c"}
crew a
 • {"person_id":2642164,"department":"Production","job":"Assistant Unit Manager","cast_id":81,"credit_id":"5ec1547a3d3557001ee5e81b"}
crew a
 • {"person_id":2601537,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":80,"credit_id":"5ec1546b28723c001f47b3bd"}
crew a
 • {"person_id":2301952,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":79,"credit_id":"5ec1545d3d3557001ddfe66f"}
crew a
 • {"person_id":2642163,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":78,"credit_id":"5ec154519979d200212ff027"}
crew a
 • {"person_id":2642162,"department":"Production","job":"Unit Manager","cast_id":77,"credit_id":"5ec154436d675a0021819b84"}
crew a
 • {"person_id":1574401,"department":"Costume & Make-Up","job":"Hairstylist","cast_id":76,"credit_id":"5ec1542a6d675a0021819b4b"}
crew a
 • {"person_id":2642161,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup Artist","cast_id":75,"credit_id":"5ec154199979d2001f2e5971"}
crew a
 • {"person_id":1449978,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup Artist","cast_id":74,"credit_id":"5ec1540cd2147c0021b230de"}
crew a
 • {"person_id":24761,"department":"Costume & Make-Up","job":"Costume Design","cast_id":73,"credit_id":"5ec153f96d675a00207f62a0"}
crew a
 • {"person_id":1274306,"department":"Art","job":"Set Decoration","cast_id":72,"credit_id":"5ec153eb8e2e00001f1551ad"}
crew a
 • {"person_id":23981,"department":"Art","job":"Art Direction","cast_id":71,"credit_id":"5ec153db9979d200212fed4a"}
crew a
 • {"person_id":21652,"department":"Art","job":"Production Design","cast_id":70,"credit_id":"5ec153c5d2147c0023b5217f"}
crew a
 • {"person_id":21650,"department":"Production","job":"Casting","cast_id":69,"credit_id":"5ec1530028723c0020469d5c"}
crew a
 • {"person_id":58138,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":68,"credit_id":"5ec152f49979d200212feb43"}
crew a
 • {"person_id":21273,"department":"Crew","job":"Cinematography","cast_id":67,"credit_id":"5ec152e8d2147c0022b365aa"}
crew a
 • {"person_id":2642157,"department":"Sound","job":"Music","cast_id":66,"credit_id":"5ec152d88e2e000020181c0c"}
crew a
 • {"person_id":8389,"department":"Production","job":"Executive Producer","cast_id":65,"credit_id":"5ec152c49979d2001f2e57c5"}
May 7, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg","iso_639_1":"de"}}
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg","iso_639_1":"en"}}
May 5, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Taxi 2 (2000)","type":"","iso_3166_1":"DE"}
May 1, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"SE","iso_639_1":null,"release_date":"2001-03-14","certification":"15","type":5,"note":"DVD"}
April 13, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/85kutR0sRgvDFOXZQALcvTS3Lko.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/85kutR0sRgvDFOXZQALcvTS3Lko.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/85kutR0sRgvDFOXZQALcvTS3Lko.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/tNixu6Tttue4FQWuio9a1mVKccm.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/z0js1eYtKxfw4RBxiTukO7q66Rf.jpg"}}
April 11, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ecfRT4XeAGzmpk3jAWUD5NfnQEE.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/qfyYXFmERPiMtkZmMPoF7z5bmml.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/h8APUjOxIwezxFYFLrCiJSOZx7t.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/npYBdSZqQ5FxoXb6OxAZKlvgeUy.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/zG9lDvqkjvkOsJhrxXsTXmrlWK8.jpg"}}
April 10, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/czmLUIRgyHxbyDpqC5O5UaDDhog.jpg"}}
April 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/krrmq7nYJwgn4uNLVc2cgejfqzE.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/eB2tzL8HCDg1JiJaVz29OMSGqW7.jpg"}}
April 8, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7tHrG5kRUES5gsNXqCA5oG2Y10J.jpg"}}
April 7, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/tpCRykFosQuTZQAdhyf1TUnXEhP.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/9JbKcBiDUA1a2ASo2isPl6Lb0A6.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bsbllNS0oeKoxKJB0mAKnaeUjkE.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/48bHE0NPn8YqkdkHcqzYnX33LzZ.jpg"}}
April 5, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xEIxYKktZDfn0l0TePeQdwbTFdM.jpg"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login