17 Alterações

17 de fevereiro de 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ubpAhxDc7E42O6QaaBtNR10ZwWP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ubpAhxDc7E42O6QaaBtNR10ZwWP.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ubpAhxDc7E42O6QaaBtNR10ZwWP.jpg"}}
16 de setembro de 2017
overview a
 • Бил (Денис Лиъри) се събужда от кома в психиатричното отделение. Той страда от видения за тайно общество, което го е размразило от миналото, за да го екзекутира. Постепенно, с помощта на психиатърката Ан, той започва да си спомня за своя истински живот - смъртта на баща му, раздяла с годеницата и шофиране в нетрезво състояние. Въпреки тези спомени, виденията не спират и Бил следва сам да се увери дали те не са по-близо до истината, отколкото думите на хората, грижещи се за него в болницата.
translations a
 • bg-BG
1 de novembro de 2014
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/cGl2XkYAJbOVgr2ADyUmKm5YHWP.jpg"}}
overview a
 • Bill ontwaakt uit een coma in het ziekenhuis. Hij worstelt met flashbacks van de dood van zijn vader, een auto-ongeval, hallucinaties en woedeaanvallen. Samen met de medische psychologe Ann probeert hij zijn eigen geschiedenis te evalueren. Er volgen confrontatiegerichte sessies en Bill worstelt met zijn zelfdiagnose en paranoïde fantasieën. Langzaamaan begint Bill te genezen, maar niets is wat het lijkt. Wanneer Bill in een ziekenhuis uit een coma ontwaakt, raaskalt hij over weefselregeneratie, orgaantransplantaties en beweert hij ingevroren te zijn geweest. Hij vecht tegen flashbacks, hallucinaties en woedeaanvallen en probeert z'n verleden uit te vogelen met de hulp van medisch psychologe Ann. In hun confronterende sessies schommelt Bill tussen accurate zelfdiagnoses en paranoïde bio-tech fantasieën, en begint langzaam te genezen. Maar de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken.
homepage a
runtime u
 • 0
 • 111
tagline a
title a
translations a
 • nl
4 de fevereiro de 2014
cast a
 • {"person_id"=>65760, "character"=>"Sherry", "order"=>2, "cast_id"=>5}
8 de agosto de 2013
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/mWtutwq44PsOXMIo9VXXpSMobNl.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/a3EL8yX8Mm5VyrYGPBxsVDi3Ivy.jpg"}}
16 de janeiro de 2013
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l6RRlLz2NcDvw0i7cOEYjU4C6kh.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l6RRlLz2NcDvw0i7cOEYjU4C6kh.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/l6RRlLz2NcDvw0i7cOEYjU4C6kh.jpg"}}
translations a
 • fr

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focar na barra de pesquisa
p abrir menu do perfil
esc Fechar uma janela aberta
? abrir janela de atalhos do teclado

Em páginas de mídia

b go back (or to parent when applicable)
e Ir para a página de edição

Em páginas de temporada de séries

(seta para a direita) vai para a próxima temporada
(seta para a esquerda) vai para a temporada anterior

Em páginas de Episódio de Séries

(seta para a direita) vai para o próximo episódio
(seta para a esquerda) vai para o episódio anterior

Em todas as páginas de imagens

a abrir janela para adicionar imagem

Em todas as páginas de edição

t abrir seletor de tradução
ctrl+ s enviar

Em páginas de discussão

n criar nova discussão
w alternar o status de exibição
p alternar público/privado
c alternar fechado/aberto
a abrir atividade
r responder a discussão
l Ir para última resposta
ctrl+ enter envie sua mensagem
(seta para a direita) próxima página
(seta para a esquerda) página anterior