5 Changes

August 17, 2015
images u
  • {"poster"=>{"file_path"=>"/oOvNTh2JvhdeidE42oYZToVIbPM.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
  • {"poster"=>{"file_path"=>"/oOvNTh2JvhdeidE42oYZToVIbPM.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
November 12, 2013
overview a
  • Den berømte ekspert i militærstrategi, General Irwin,er blevet dømt ved en krigsret og afsoner sin straf i et stærkt bevogtede militærfængsel, ledet af den barske oberst Winter. Winter har umiddelbart stor respekt for den tidligere legendariske general, men da Irwin kritiserer fængselsinspektøren, bliver de fjender. Det bliver til en regulær krig, da Irwin samler sine medfanger i en hær for at tage magten i fængslet.
homepage a
tagline a
title a

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page