49 Changes

March 20, 2020
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4NgB0tUo0R0YTN4wgl4UOa6GVcw.jpg"}}
February 19, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bXKFBBEoFcVY7cjmdd9ranJyfmK.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9G85Mi0HEWtgcACaodN0k5HIaC.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/NIy6FhsETgtd7zyqIJI6ZeWxFl.jpg"}}
June 10, 2018
overview a
 • "През 40-те младата Уен Бян се влюбва в своя учител. Семейството й прави всичко възможно, за да раздели двамата влюбени. 60 години по-късно възрастната жена разказва своята любовна история на племенницата си. Филмът е любезно предоставен от посолството на Република Китай."
runtime u
 • 0
 • 110
title a
 • "Брачният обред"
translations a
 • "bg-BG"
June 26, 2017
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/huOA49NX8fLRtLOVAAUdHyjswet.jpg"}}
February 25, 2017
cs-CZ
title a
 • "The Knot"
translations a
 • "cs-CZ"
December 15, 2016
overview a
 • "När Qiushui lämnade Taiwan gav Biyun honom en ring och löftet om att de åter skulle ses."
runtime u
 • 0
 • 105
title a
 • "The Knot"
translations a
 • "sv-SE"
December 13, 2014
production_companies d
 • {"id":5635,"name":"China Film Group"}
production_companies a
 • {"id":14714,"name":"China Film Group Corporation (CFGC)"}
March 18, 2014
cast a
 • {"person_id":206624,"character":"Xu Fengliang","order":4,"cast_id":6,"credit_id":"5328755c9251413d73000095"}
cast a
 • {"person_id":206624,"character":"Wang Biyun","order":3,"cast_id":5,"credit_id":"5328754b9251413d7c000072"}
cast a
 • {"person_id":206624,"character":"Isabella Wang","order":2,"cast_id":4,"credit_id":"532875329251413d80000068"}
February 15, 2014
overview a
 • "They fell in love; Chen Qiushui was 20. Wang Biyun was 18. When Qiushui fled Taiwan after the 228 Massacre, Biyun gave him a gold engagement ring and they promised to meet again. Qiushui served as an army doctor during the Korean War, where he met Wang Jindi, a nurse from Shanghai who fell in love with him instantly. Years had gone by, Qiushui married Jindi and settled in Tibet. While in Taiwan, Biyun buried Qiushui's mother and continued to pray for his return. Flashback to modern time, Biyun is living in New York. Her niece played by Isabella Leong, a writer, has travelled to Tibet to find out what happened to Qiushui. Through the pictures she sends back via internet, Biyun finally gets to see the familiar face once again."
homepage a
 • null
runtime u
 • 0
 • 117
tagline a
 • null
title a
 • "The Knot"
translations a
 • "en"
February 5, 2014
overview u
 • "《云水谣》,是根据《台湾往事》的原作者张克辉,以自己和几位台胞的生活阅历为原型创作的电影文学剧本《寻找》改编的,由刘恒担任编剧。该片是由中影集团、台湾龙祥公司以及香港英皇公司联合投资3000万元,横跨西藏、福建、辽宁、上海等5地拍摄,堪称近年来投资最大的一部国产爱情题材影片。影片跟随着男女主角陈秋水、王碧云、王金娣三人三条爱情主线,讲述了一段跨越海峡、历经60年大时代动荡背景下至死不渝的坚贞爱情故事。  《云水谣》由上世纪40年代两个台湾年轻人的邂逅开始。年轻俊朗的青年陈秋水因做家庭教师而来到王家,并与王家千金王碧云一见钟情,两人很快坠入爱河并私订终身。但适逢台湾局势动荡,作为热血青年的陈秋水为躲避迫害从台湾辗转来到大陆,自此两个相爱的恋人被无情的现实分隔两岸,唯有坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。  与台湾失去联络的陈秋水,为思念母亲徐凤娘与恋人王碧云而将名字改为徐秋云作为军医的他奔赴朝鲜战场,饱经战争与炮火的洗礼。一边怀着保卫家国的热血豪情,一边默默思念海岸对面的亲人。此时他结识了单纯可爱的战地护士王金娣,就像他与碧云一样,这个小护士第一眼就爱上了陈秋水,开始了对他执著的追求,并在战争结束后一直追随已援藏的他到了西藏当地的医院。由于海峡两岸的分隔,又几度寻找王碧云无果,在这种绝望中,王金娣的真情如同一道曙光照亮了陈秋水,陈秋水最终与她结婚了。  此时身在台湾的王碧云则以儿媳的身份主动担负起照顾陈秋水母亲的重任,并从此开始了漫长而无望的等待,她发誓要用一生来寻觅爱人的踪迹。直到68年她终于得知了陈秋水的消息——陈秋水和妻子双双殉难西藏雪山。  近60年过去了,一生未嫁的王碧云已两鬓斑白,但那段纯真美好的爱情仍然深藏在她的心里。此时她的侄女晓芮却在西藏发现了陈秋水的踪影……  云水谣:  举头望青云,云遥遥,  低头观海潮,水涛涛。  云遥遥,水涛涛,  云水难相交。  青云把水瞧,海潮把云招,  青云把水迢,海水把云招。"
 • " 年轻的陈秋水(陈坤 饰)为少女王碧云(徐若瑄 饰)当家庭教师,他清朗潇洒,有一套快乐的学习方法,两人一起唱歌学英文,简单快乐,很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士,为避难必须逃往大陆。虽然似乎是短暂的离别,但秋水离去前仍与王碧云私定终生,发誓矢志不渝。  但离别似乎很漫长。秋水甚至与台湾失去了联络,但等待和思念仍埋在他的心中。部队护士王金娣(李冰冰 饰)对他坦言爱意,并展开追求。战争结束后,王金娣跟随秋水调至西藏,一路照顾无微不至。秋水亦多次寻碧云未果,决定把旧情藏于心底,不辜负决心随他的王金娣,二人成婚,但命运的嘲弄却在不远处。  秋水不知道,身在台湾的王碧云,终身未嫁,一生都在等待。"
July 11, 2013
overview u
 • "《云水谣》,是根据《台湾往事》的原作者张克辉,以自己和几位台胞的生活阅历为原型创作的电影文学剧本《寻找》改编的,由刘恒担任编剧。该片是由中影集团、台湾龙祥公司以及香港英皇公司联合投资3000万元,横跨西藏、福建、辽宁、上海等5地拍摄,堪称近年来投资最大的一部国产爱情题材影片。影片跟随着男女主角陈秋水、王碧云、王金娣三人三条爱情主线,讲述了一段跨越海峡、历经60年大时代动荡背景下至死不渝的坚贞爱情故事。  《云水谣》由上世纪40年代两个台湾年轻人的邂逅开始。年轻俊朗的青年陈秋水因做家庭教师而来到王家,并与王家千金王碧云一见钟情,两人很快坠入爱河并私订终身。但适逢台湾局势动荡,作为热血青年的陈秋水为躲避迫害从台湾辗转来到大陆,自此两个相爱的恋人被无情的现实分隔两岸,唯有坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。\r  与台湾失去联络的陈秋水,为思念母亲徐凤娘与恋人王碧云而将名字改为徐秋云作为军医的他奔赴朝鲜战场,饱经战争与炮火的洗礼。一边怀着保卫家国的热血豪情,一边默默思念海岸对面的亲人。此时他结识了单纯可爱的战地护士王金娣,就像他与碧云一样,这个小护士第一眼就爱上了陈秋水,开始了对他执著的追求,并在战争结束后一直追随已援藏的他到了西藏当地的医院。由于海峡两岸的分隔,又几度寻找王碧云无果,在这种绝望中,王金娣的真情如同一道曙光照亮了陈秋水,陈秋水最终与她结婚了。\r  此时身在台湾的王碧云则以儿媳的身份主动担负起照顾陈秋水母亲的重任,并从此开始了漫长而无望的等待,她发誓要用一生来寻觅爱人的踪迹。直到68年她终于得知了陈秋水的消息——陈秋水和妻子双双殉难西藏雪山。\r  近60年过去了,一生未嫁的王碧云已两鬓斑白,但那段纯真美好的爱情仍然深藏在她的心里。此时她的侄女晓芮却在西藏发现了陈秋水的踪影……\r  云水谣:\r  举头望青云,云遥遥,\r  低头观海潮,水涛涛。\r  云遥遥,水涛涛,\r  云水难相交。\r  青云把水瞧,海潮把云招,\r  青云把水迢,海水把云招。"
 • "《云水谣》,是根据《台湾往事》的原作者张克辉,以自己和几位台胞的生活阅历为原型创作的电影文学剧本《寻找》改编的,由刘恒担任编剧。该片是由中影集团、台湾龙祥公司以及香港英皇公司联合投资3000万元,横跨西藏、福建、辽宁、上海等5地拍摄,堪称近年来投资最大的一部国产爱情题材影片。影片跟随着男女主角陈秋水、王碧云、王金娣三人三条爱情主线,讲述了一段跨越海峡、历经60年大时代动荡背景下至死不渝的坚贞爱情故事。  《云水谣》由上世纪40年代两个台湾年轻人的邂逅开始。年轻俊朗的青年陈秋水因做家庭教师而来到王家,并与王家千金王碧云一见钟情,两人很快坠入爱河并私订终身。但适逢台湾局势动荡,作为热血青年的陈秋水为躲避迫害从台湾辗转来到大陆,自此两个相爱的恋人被无情的现实分隔两岸,唯有坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。  与台湾失去联络的陈秋水,为思念母亲徐凤娘与恋人王碧云而将名字改为徐秋云作为军医的他奔赴朝鲜战场,饱经战争与炮火的洗礼。一边怀着保卫家国的热血豪情,一边默默思念海岸对面的亲人。此时他结识了单纯可爱的战地护士王金娣,就像他与碧云一样,这个小护士第一眼就爱上了陈秋水,开始了对他执著的追求,并在战争结束后一直追随已援藏的他到了西藏当地的医院。由于海峡两岸的分隔,又几度寻找王碧云无果,在这种绝望中,王金娣的真情如同一道曙光照亮了陈秋水,陈秋水最终与她结婚了。  此时身在台湾的王碧云则以儿媳的身份主动担负起照顾陈秋水母亲的重任,并从此开始了漫长而无望的等待,她发誓要用一生来寻觅爱人的踪迹。直到68年她终于得知了陈秋水的消息——陈秋水和妻子双双殉难西藏雪山。  近60年过去了,一生未嫁的王碧云已两鬓斑白,但那段纯真美好的爱情仍然深藏在她的心里。此时她的侄女晓芮却在西藏发现了陈秋水的踪影……  云水谣:  举头望青云,云遥遥,  低头观海潮,水涛涛。  云遥遥,水涛涛,  云水难相交。  青云把水瞧,海潮把云招,  青云把水迢,海水把云招。"
spoken_languages a
 • ["zh"]
genres a
 • {"name":"Drama","id":18}
releases a
 • {"iso_3166_1":"CN","release_date":"2006-11-25","certification":"","primary":true}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bXKFBBEoFcVY7cjmdd9ranJyfmK.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9G85Mi0HEWtgcACaodN0k5HIaC.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/NIy6FhsETgtd7zyqIJI6ZeWxFl.jpg"}}
production_companies a
 • {"id":13278,"name":"Long Shong Entertainment Multimedia Company"}
production_companies a
 • {"id":5635,"name":"China Film Group"}
production_companies a
 • {"id":2726,"name":"Emperor Motion Pictures"}
production_countries a
 • "CN"
alternative_titles a
 • {"title":"The Knot","iso_3166_1":"US"}
crew a
 • {"person_id":1189125,"department":"Directing","job":"Director"}
cast a
 • {"person_id":109432,"character":"Wang Jindi","order":1,"cast_id":2}
cast a
 • {"person_id":109809,"character":"Chen QiuShui","order":0,"cast_id":1}
adult u
runtime a
 • 0
translations a
 • "zh"
imdb_id a
 • "tt0924003"
overview a
 • "《云水谣》,是根据《台湾往事》的原作者张克辉,以自己和几位台胞的生活阅历为原型创作的电影文学剧本《寻找》改编的,由刘恒担任编剧。该片是由中影集团、台湾龙祥公司以及香港英皇公司联合投资3000万元,横跨西藏、福建、辽宁、上海等5地拍摄,堪称近年来投资最大的一部国产爱情题材影片。影片跟随着男女主角陈秋水、王碧云、王金娣三人三条爱情主线,讲述了一段跨越海峡、历经60年大时代动荡背景下至死不渝的坚贞爱情故事。  《云水谣》由上世纪40年代两个台湾年轻人的邂逅开始。年轻俊朗的青年陈秋水因做家庭教师而来到王家,并与王家千金王碧云一见钟情,两人很快坠入爱河并私订终身。但适逢台湾局势动荡,作为热血青年的陈秋水为躲避迫害从台湾辗转来到大陆,自此两个相爱的恋人被无情的现实分隔两岸,唯有坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。\r  与台湾失去联络的陈秋水,为思念母亲徐凤娘与恋人王碧云而将名字改为徐秋云作为军医的他奔赴朝鲜战场,饱经战争与炮火的洗礼。一边怀着保卫家国的热血豪情,一边默默思念海岸对面的亲人。此时他结识了单纯可爱的战地护士王金娣,就像他与碧云一样,这个小护士第一眼就爱上了陈秋水,开始了对他执著的追求,并在战争结束后一直追随已援藏的他到了西藏当地的医院。由于海峡两岸的分隔,又几度寻找王碧云无果,在这种绝望中,王金娣的真情如同一道曙光照亮了陈秋水,陈秋水最终与她结婚了。\r  此时身在台湾的王碧云则以儿媳的身份主动担负起照顾陈秋水母亲的重任,并从此开始了漫长而无望的等待,她发誓要用一生来寻觅爱人的踪迹。直到68年她终于得知了陈秋水的消息——陈秋水和妻子双双殉难西藏雪山。\r  近60年过去了,一生未嫁的王碧云已两鬓斑白,但那段纯真美好的爱情仍然深藏在她的心里。此时她的侄女晓芮却在西藏发现了陈秋水的踪影……\r  云水谣:\r  举头望青云,云遥遥,\r  低头观海潮,水涛涛。\r  云遥遥,水涛涛,\r  云水难相交。\r  青云把水瞧,海潮把云招,\r  青云把水迢,海水把云招。"
original_title a
 • "云水谣"
general c
 • null

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login