275 Changes

June 2, 2019
cast d
 • {"cast_id"=>20, "character"=>"Airline Ground Staff 2", "credit_id"=>"5684959492514132db017939", "person_id"=>1030412, "order"=>13}
May 19, 2019
overview u
 • Twee vrienden starten een zoektocht naar een verloren vriend. Op een dag was hij, Rancho, opeens verdwenen… Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Waarom vertrok hij? De vriend die hen beïnvloedde en inspireerde om creatief en onafhankelijk te denken, zelfs toen ze door de conformistische wereld ‘de drie idioten’ werden genoemd.
 • Twee vrienden starten een zoektocht naar een verloren vriend. Op een dag was hij, Rancho, opeens verdwenen… Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Waarom vertrok hij?
April 5, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2009-12-24", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
overview u
 • Twee vrienden starten een zoektocht naar een verloren vriend. Op een dag was hij, Rancho, opeens verdwenen… Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Waarom vertrok hij? De vriend die hen beïnvloedde en inspireerde om creatief en onafhankelijk te denken, zelfs toen ze door de conformistische wereld ‘de drie idioten’ werden genoemd. Waar is de originele idioot nu? In de mistige bergen van ongeëvenaarde schoonheid, vinden de vrienden uiteindelijk de waarheid achter het geheim.
 • Twee vrienden starten een zoektocht naar een verloren vriend. Op een dag was hij, Rancho, opeens verdwenen… Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Waarom vertrok hij? De vriend die hen beïnvloedde en inspireerde om creatief en onafhankelijk te denken, zelfs toen ze door de conformistische wereld ‘de drie idioten’ werden genoemd.
March 26, 2019
title u
 • 3 Chàng Ngốc
 • 3 chàng Ngốc
overview a
 • Three Idiots xoay quanh câu chuyện ăn học của 3 anh chàng sinh viên, phim bắt đầu từ hồi tưởng của Farhan về quãng thời gian học tại Học Viện Cơ Khí Hoàng Gia cùng hai người bạn Rancho và Raju. Bất chấp mỗi người có một hoàn cảnh riêng họ đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết và trong khi cả trường đi theo phương pháp học tập máy móc của thầy hiệu trưởng Viru Sahastrabuddhe thì Rancho lại đi theo hướng học tập sáng tạo gây không ít mâu thuẫn với thầy nhưng thật trớ trêu Rancho lại đem lòng yêu Pia con gái thầy Viru. Thực sự Three Idiots là bộ phim vô cùng đáng xem dành cho các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Three Idiots cũng là bức tranh tái hiện quá trình ăn ở học tập của sinh viên nói chung. Tất cả những yếu tố: áp lực học hành, lựa chọn nghề nghiệp, phương pháp học đại học đều được phản ánh rõ nét. bên cạnh đó là tình yêu trong sáng, lãng mạn và đẹp đẽ giữa Rancho và Pia. Three Idiots là tuyệt tác khó có thể bỏ qua.
title u
 • Ba chàng ngốc
 • 3 Chàng Ngốc
March 2, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/66A9MqXOyVFCssoloscw79z8Tew.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/66A9MqXOyVFCssoloscw79z8Tew.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/66A9MqXOyVFCssoloscw79z8Tew.jpg"}}
February 5, 2019
alternative_titles a
 • {"title"=>"Three Idiots", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"NL"}
overview a
 • Twee vrienden starten een zoektocht naar een verloren vriend. Op een dag was hij, Rancho, opeens verdwenen… Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Waarom vertrok hij? De vriend die hen beïnvloedde en inspireerde om creatief en onafhankelijk te denken, zelfs toen ze door de conformistische wereld ‘de drie idioten’ werden genoemd. Waar is de originele idioot nu? In de mistige bergen van ongeëvenaarde schoonheid, vinden de vrienden uiteindelijk de waarheid achter het geheim.
runtime u
 • 0
 • 170
title a
tagline a
spoken_languages u
 • ["hi", "en"]
 • ["en", "hi"]
February 2, 2019
runtime u
 • 0
 • 170
December 19, 2018
production_companies a
 • {"name"=>"Vinod Chopra Films", "id"=>44164}
October 14, 2018
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/aFGPUmbgGoAt93WP3WYsAPa0Yv8.jpg"}}
October 6, 2018
alternative_titles d
 • {"title"=>"3 Idiots", "iso_3166_1"=>"US"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"3 Idiotas", "iso_3166_1"=>"BR"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"hi", "release_date"=>"2010-08-15", "certification"=>"12", "type"=>1, "note"=>"Mostra Cinema Indiano Contemporâneo"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2009-12-25", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"hi", "release_date"=>"2009-12-25", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2009-12-25", "certification"=>"PG", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2009-12-25", "certification"=>"PG-13", "type"=>3, "note"=>""}
pt-BR
tagline a
 • Não seja estúpido. Seja um I.D.I.O.T.A.
spoken_languages u
 • ["hi"]
 • ["hi", "en"]
en-US
videos u
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003183", "name"=>"3 Idiots | OFFICIAL trailer #1 US/indian (2009)", "key"=>"K0eDlFX9GMc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003183", "name"=>"Official Trailer US/Indian", "key"=>"K0eDlFX9GMc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
en-US
videos u
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003184", "name"=>"3 Idiots - Official Trailer", "key"=>"xvszmNXdM4w", "size"=>480, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003184", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"xvszmNXdM4w", "size"=>480, "type"=>"Trailer"}
September 5, 2018
es-MX
tagline a
 • All is well
es-MX
overview a
 • Cuenta la historia de Rancho. Un chico con una pasión por estudiar y aprender. En la escuela de ingenieros, entablará amistad con Raju y Farham que acabarán por convertirse en sus dos mejores amigos. Pero al graduarse pierden el contacto y sus dos amigos deciden ir en su búsqueda.
es-MX
title a
 • 3 Idiotas
translations a
 • es-MX
August 31, 2018
es-ES
tagline a
 • No seas estúpido. Se un I.D.I.O.T.
es-ES
overview u
 • Cuenta la historia de Rancho. Un chico con una pasión por estudiar y aprender. En la escuela de ingenieros, entablará amistad con Raju y Farham que acabarán por convertirse en sus dos mejores amigos. Pero al graduarse pierden el contacto y sus dos amigos deciden ir en su búsqueda. (FILMAFFINITY)
 • Cuenta la historia de Rancho. Un chico con una pasión por estudiar y aprender. En la escuela de ingenieros, entablará amistad con Raju y Farham que acabarán por convertirse en sus dos mejores amigos. Pero al graduarse pierden el contacto y sus dos amigos deciden ir en su búsqueda.
es-ES
title d
 • 3 Idiots
June 7, 2018
overview a
 • Rancho是印度知名理工學院電機系學生,第一天到學校報到時,就勇於對抗高年級學生欺負新生的陋習,把學長整得哇哇叫,學習過程常挑戰和質疑權威,經常和嚴格勢利的教授Virus針鋒相對,指出教授教學中的虛偽和謬誤,成為學校老師眼中的頭痛人物。 他的好友之一Farhaan是個熱愛攝影的人,為了家人的期許就讀電機系;好友之二Raju(Sharman Joshi飾)是家中唯一支柱,家境清寒缺乏自信;教授的小女兒Pia心地善良,和Rancho陷入熱戀,夾在老爸和情人中經常不知如何是好;將Rancho視為假想敵的同學Chatur則是急功好利,與教授同聲出氣。 想法天馬行空而熱情的Rancho,勇敢反抗僵化的教育體制,以及處處打壓他們的教授 Virus,改變了每個人讓他們找到生命的價值與意義,當一切紛爭終於落幕,Rancho卻在畢業舞會當晚消失...。多年後,Farhaan與Raju 展開一場旅程,尋找消失多年的Rancho,一路上他們大學的回憶不斷浮現眼前,而Rancho不為人知的秘密也將揭曉...
title a
 • 作死不離3兄弟
alternative_titles d
 • {"title"=>"作死不離3兄弟", "iso_3166_1"=>"HK"}
translations a
 • zh-HK
May 20, 2018
alternative_titles u
 • {"title"=>"三個傻瓜", "iso_3166_1"=>"TW"}
 • {"title"=>"作死不離3兄弟", "iso_3166_1"=>"HK"}
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"585244ebc3a36827a501e417", "name"=>"예고편", "key"=>"1_m4nB7tscA", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"585244ebc3a36827a501e417", "name"=>"세얼간이(3 Idiots , 2009)_메인예고편_PLAYY", "key"=>"1_m4nB7tscA", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"54df27cdc3a36854460027f0", "name"=>"German Trailer", "key"=>"Lhg5LmB6oBg", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"54df27cdc3a36854460027f0", "name"=>"3 Idiots (Trailer FSK 6, deutsch)", "key"=>"Lhg5LmB6oBg", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003184", "name"=>"3 Idiots Official Trailer", "key"=>"xvszmNXdM4w", "size"=>480, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003184", "name"=>"3 Idiots - Official Trailer", "key"=>"xvszmNXdM4w", "size"=>480, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003183", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"K0eDlFX9GMc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec680c3a3685448003183", "name"=>"3 Idiots | OFFICIAL trailer #1 US/indian (2009)", "key"=>"K0eDlFX9GMc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
January 27, 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"३ ईडियट्स", "iso_3166_1"=>"IN"}
alternative_titles a
 • {"title"=>"थ्री इडियट्स", "iso_3166_1"=>"IN"}
January 14, 2018
tagline u
 • Don't BE A STUPID BE AN I.D.I.O.T.
 • Don't be Stupid. Be an I.D.I.O.T.
spoken_languages u
 • ["en", "hi"]
 • ["hi"]
December 12, 2017
alternative_titles a
 • {"title"=>"きっと、うまくいく", "iso_3166_1"=>"JP"}
December 11, 2017
overview a
 • 大学時代親友同士だったファランとラージューは、ある日同窓のチャトルから母校に呼び出される。チャトルは二人に、ランチョーというかつての学友の消息がつかめたことを話し、探しに行こうと持ちかけるのだった。 10年前、インド屈指の難関工科大学ICE(Imperial College of Engineering)。それぞれに家庭の期待を受けて入学してきたファランとラージュー、そして自由奔放な天才ランチョーの三人は寮でルームメイトとなる。何をするにも一緒の3人はしばしばバカ騒ぎをやらかし、学長や秀才だったチャトル等から"3 idiots"(三バカ)と呼ばれ目の敵にされていた。 物語は10年前の大学におけるエピソードと現代のランチョーを探す3人の旅を織り交ぜながら、やがてファラン達も知らなかった彼の秘密に迫っていく。
title a
 • きっと、うまくいく
translations a
 • ja-JP
November 29, 2017
crew a
 • {"person_id"=>1046503, "department"=>"Sound", "job"=>"Playback Singer", "cast_id"=>64, "credit_id"=>"5a1eda6a0e0a264cd007cc5d"}
crew a
 • {"person_id"=>1932076, "department"=>"Sound", "job"=>"Playback Singer", "cast_id"=>63, "credit_id"=>"5a1eda5d0e0a264cc107a6b8"}
October 26, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fcQJRYPlat8ZYpo0a0DPrfIHh62.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fcQJRYPlat8ZYpo0a0DPrfIHh62.jpg", "iso_639_1"=>"tr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fcQJRYPlat8ZYpo0a0DPrfIHh62.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Zpa6RG9t2qvKHcVJlpgsb4LOP5.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Zpa6RG9t2qvKHcVJlpgsb4LOP5.jpg", "iso_639_1"=>"tr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Zpa6RG9t2qvKHcVJlpgsb4LOP5.jpg"}}
tr-TR
overview u
 • Film Hindistan'ın en iyi mühendislik okuluna başlayan öğrencilerin hayatını anlatıyor özet olarak. Sistemin daima yarış üzerine kurulu olduğu, herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın 2 arkadaşı. Başlarından geçenler, hayattan aslında ne istedikleri.Ranco karakterinin başrol oynadığı film dram ve komedi türünü en iyi şekilde harmanlayıp bize öğretici bir film olmakta.
 • Hindistan’da mühendislik okuyan Farhan, bu bölüme ailesinin zoruyla girmiştir. Farhan'ın asıl arzusu ise fotoğrafçılık eğitimi almaktır. Oda arkadaşı Raju ise fakir bir ailede büyümüş, bir an önce mesleğini eline alıp onlara bakmak için çırpınan bir mühendis adayıdır. Odalarına gelen Rancho (Aamir Khan) ise her ikisinden de tamamen farklı, tuhaf ve bir o kadar da zeki bir çocuktur. Birbirlerinin en yakın arkadaşı haline gelen Farhan, Raju ve Rancho, Rancho’nun içinde bulunduğu okulu ve eğitim sistemini değiştirme çabalarının sonucunda okulun diktatör hocası “Virus”ün görüş alanına girerler. Kendilerine ve tüm okula ilham olan, herkesten farklı düşünen ve sistemi değiştirmenin mümkün olduğunu savunan Rancho, mezun olduktan sonra ortadan kaybolur. Rancho’yu bulmak için yıllar sonra yollara düşen Farhan ve Raju, bu yolculuklarında Rancho’nun şaşırtıcı hikâyesine tanık olacaktır.
tr-TR
tagline a
 • "Herşey yolunda"
tr-TR
title u
 • 3 Ahmak
 • 3 Aptal
October 16, 2017
title u
 • Трима идиоти
 • Тримата идиоти
September 25, 2017
uk
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bztG9z6GBL4qt6yoHTNwm2XTus4.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bztG9z6GBL4qt6yoHTNwm2XTus4.jpg", "iso_639_1"=>"uk"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bztG9z6GBL4qt6yoHTNwm2XTus4.jpg"}}
August 22, 2017
iso_639_1 u
 • en
 • hi
June 17, 2017
overview a
 • Фархан и Раджу искат отново да се сприятелят със своя познат от колежа Ранчо, след като са го забъркали в сложна ситуация на борда на самолет, в която са намесили дори и съпругата му. Своевременно случайно срещат друг състудент Чатур, който сега е преуспял бизнесмен. Той ги връща назад в годините като им припомня за облог, който са направили преди 10 години. Филмът се радва на успех и извън Индия, като в уикенда между Коледа и Нова година, когато е пуснат на 119 екрана в Щатите събира приходи от над 1,5 милиона долара.
runtime u
 • 0
 • 160
title a
 • Трима идиоти
translations a
 • bg-BG
runtime u
 • 0
 • 160
iso_639_1 u
 • hi
 • en
title u
 • 3 Idiotas
 • 3 Idiots
June 14, 2017
title a
 • 3 Idiotas
May 24, 2017
iso_639_1 u
 • en
 • hi
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"IN", "iso_639_1"=>"hi", "release_date"=>"2009-12-25", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>nil}
overview u
 • Dois rapazes estão à procura do melhor amigo, que desapareceu depois de decidir mudar sua maneira de ver o mundo. Assim eles retornam à escola onde estudaram, onde revivem insólitas experiências com uma jovem e bonita garota e também com o tirânico professor. Mas o pior é terem de lidar com uma aposta indesejada, um casamento e um funeral.
 • Dois amigos, Farhan e Raju, embarcam em uma jornada em busca de seu amigo desaparecido, Rancho. Durante a viagem, eles se deparam com uma antiga aposta, um casamento que precisam arruinar e um velório que foge do controle. Em meio a tais pericias, outra viagem se inicia, uma jornada através do tempo e da história do amigo desaparecido, Rancho, que, com seu jeito único, mudou completamente a vida dos dois; o amigo que os inspirou a pensar com criatividade e independência, mesmo quando o resto do mundo os chamava de idiotas, mas onde estaria o idiota original agora? Quem seria ele? Por que ele partiu? Para onde ele foi?
May 19, 2017
crew a
 • {"person_id"=>1304318, "department"=>"Writing", "job"=>"Novel", "cast_id"=>62, "credit_id"=>"591f975ec3a36878fe0378e9"}
March 16, 2017
plot_keywords d
 • {"name"=>"hairy chest ", "id"=>166630}
plot_keywords d
 • {"name"=>"bare chested male", "id"=>13055}
plot_keywords d
 • {"name"=>"digit in title", "id"=>11652}
February 20, 2017
alternative_titles d
 • {"title"=>"3 Idiots", "iso_3166_1"=>"DE"}
de-DE
runtime u
 • 0
 • 164
de-DE
title d
 • 3 Idiots
December 22, 2016
overview a
 • Двоє друзів вирушають на пошуки зниклого приятеля. У цій подорожі їм належить постійно вплутуватися у вже давно забуті суперечки, зіпсувати чуже весілля і побувати на похоронах. Їх дорога проходить через небезпечні місця. І тут починається ще одна не зовсім звичайна подорож друзів дорогами їх пам'яті. Вони згадують свого приятеля, нестримного і вільнодумного Ранчо, який якимось дивним чином увірвався в їхнє життя і все в ньому змінив. Вони згадують ті часи, коли всі вони жили в студентському гуртожитку. Згадують про те, як зароджувалося кохання Ранчо до жвавої дівчини Піа і про конфлікт Ранчо з його наставником, справжнім тираном Віру Сахастрабудхе. І ось одного разу Ранчо раптом зникає ... Ким він був насправді? Звідки він родом? Чому зник?
title a
 • Три ідіоти
translations a
 • uk-UA
December 15, 2016
videos a
 • {"id"=>"585244ebc3a36827a501e417", "name"=>"예고편", "key"=>"1_m4nB7tscA", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
November 18, 2016
zh-TW
overview a
 • Rancho是印度知名理工學院電機系學生,第一天到學校報到時,就勇於對抗高年級學生欺負新生的陋習,把學長整得哇哇叫,學習過程常挑戰和質疑權威,經常和嚴格勢利的教授Virus針鋒相對,指出教授教學中的虛偽和謬誤,成為學校老師眼中的頭痛人物。 他的好友之一Farhaan是個熱愛攝影的人,為了家人的期許就讀電機系;好友之二Raju(Sharman Joshi飾)是家中唯一支柱,家境清寒缺乏自信;教授的小女兒Pia心地善良,和Rancho陷入熱戀,夾在老爸和情人中經常不知如何是好;將Rancho視為假想敵的同學Chatur則是急功好利,與教授同聲出氣。 想法天馬行空而熱情的Rancho,勇敢反抗僵化的教育體制,以及處處打壓他們的教授 Virus,改變了每個人讓他們找到生命的價值與意義,當一切紛爭終於落幕,Rancho卻在畢業舞會當晚消失...。多年後,Farhaan與Raju 展開一場旅程,尋找消失多年的Rancho,一路上他們大學的回憶不斷浮現眼前,而Rancho不為人知的秘密也將揭曉...
zh-TW
title a
 • 三個傻瓜
translations a
 • zh-TW
October 7, 2016
overview a
 • Dois rapazes estão à procura do melhor amigo, que desapareceu depois de decidir mudar sua maneira de ver o mundo. Assim eles retornam à escola onde estudaram, onde revivem insólitas experiências com uma jovem e bonita garota e também com o tirânico professor. Mas o pior é terem de lidar com uma aposta indesejada, um casamento e um funeral.
homepage a
runtime u
 • 0
 • 170
title a
 • 3 Idiotas
translations a
 • pt-BR
September 3, 2016
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rGZHtBoEMG7tv3fH3vriNyTNhBJ.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rGZHtBoEMG7tv3fH3vriNyTNhBJ.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
June 29, 2016
plot_keywords d
 • {"name"=>"kolay", "id"=>226736}
plot_keywords a
 • {"name"=>"kolay", "id"=>226736}
March 9, 2016
it-IT
overview a
 • Due amici, Raju e Farhan, iniziano a cercare un amico, Rancho, che non vedono più da quando erano giovani. Nel corso della loro ricerca, i protagonisti avranno modo di onorare una scommessa fatta in gioventù e poi dimenticata, manderanno a monte un matrimonio e prenderanno parte ad un funerale dove le cose andranno completamente fuori controllo. Contemporaneamente, i due inizieranno un viaggio interiore attraverso i propri ricordi e le avventure trascorse insieme al loro amico Rancho.
it-IT
homepage a
February 20, 2016
crew a
 • {"person_id"=>85663, "department"=>"Camera", "job"=>"Director of Photography", "cast_id"=>61, "credit_id"=>"56c86e25c3a36840970032cb"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page