4 Changes

June 23, 2017
overview a
  • В древен планински манастир в Македония млад монах на име Кирил намира уплашено момиче, което се крие в килията му. Разбираме, че тя е жертва на етническа омраза и след като враговете й я откриват, покоят на неговото усамотение е разбит завинаги... В един лондонски ресторант Ан и съпругът й, с когото е разделена, се срещат, за да обсъдят проблемите си. Разговорът им е прекъснат от шумен спор между сервитьор и клиент. Клиентът си тръгва, после се връща, стреля из ресторанта и наред с другите убива и съпруга... Известният фотограф Александър, прочул се и обръгнал, снимайки войната и нейните жертви, се връща в родното македонско село в търсене на покой. Ан и Александър са любовници - ето защо бракът й е застрашен, - а бегълката, която се крие в манастира, е дъщеря на предишната му любовница... Фотографът намира у дома християни и мюсюлмани в непримирима вражда. Най-накрая той попада под смъртоносния кръстосан огън, който е дотогава е успявал да избегне.
runtime u
  • 0
  • 115
title a
  • Преди дъжда
translations a
  • bg-BG

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page