• Brugerbedømmelse

Overblik

På flugt fra slag­mar­ken un­der den en­gel­ske bor­ger­krig bli­ver en lil­le grup­pe de­ser­tø­rer fan­get af en al­ky­mist og tvun­get til at hjæl­pe ham i hans sø­gen ef­ter en be­gra­vet skat i en nær­lig­gen­de mark. Grup­pen bli­ver hur­tigt op­ta­get af in­ter­ne kon­flik­ter, kam­pe og pa­ra­noia. Det går snart op for sol­da­ter­ne, at skat­ten kan være no­get an­det end guld, og lang­somt bli­ver de ofre for fryg­tind­g­y­den­de kræf­ter, der er fan­get i mar­ken. Den van­vit­ti­ge en­gel­ske in­struk­tør Ben Whe­at­ley (Sight­se­ers og Kill List) står bag den­ne sort/​hvi­de, psy­ke­de­li­ske tur ud i magi og van­vid!

 1. Ben Wheatley

  Director, Writer

 2. Amy Jump

  Writer

Fakta

Status Udgivet

Udgivelses Information

 • 7 februar 2014
  NR
  Theatrical

  Mening

  No rating information.

Original Language engelsk

Spilletid 1h 30m

Budget -

Indtægter $32,846.00

Genre

Søgeord

Indholds Score

100

Ja. Ser godt ud!

Top Contributors

Popularity Trend

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page