Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

September 19, 2018

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/e0fKjLZIt9rnjel9llvWUKisKU7.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/i4gdramwEU2ilqqwp1iyA5uP3wq.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qUVOmpn51zoEFib54d3GG0Ez6a9.jpg"}}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2012-07-01", "certification"=>"הותר לכל", "type"=>6, "note"=>""}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"IL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-08-04", "certification"=>"הותר לכל", "type"=>3, "note"=>""}

September 18, 2018

Lang Action Key Edit
uz-UZ a title

Value

Kapitan Amerika: Birinchi qasoskor

a translations

Value

uz-UZ

September 6, 2018

Lang Action Key Edit
es-MX u tagline

Original Value

Cuando los patriotas se convierten en héroes

Value

Cuando los patriotas se convierten en héroes.

es-MX u tagline

Original Value

Cuando los patriotas se convierten en héroes.

Value

Cuando los patriotas se convierten en héroes

es-MX u tagline

Original Value

Cuano los patriotas se convierten en héroes

Value

Cuando los patriotas se convierten en héroes.

September 4, 2018

Lang Action Key Edit
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qFCU36XL1cDIzKQGlk92yQOIja7.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qFCU36XL1cDIzKQGlk92yQOIja7.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/qFCU36XL1cDIzKQGlk92yQOIja7.jpg"}}
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6BxKeriiiNLSTdaiDdMcib3k8q.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6BxKeriiiNLSTdaiDdMcib3k8q.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6BxKeriiiNLSTdaiDdMcib3k8q.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6BxKeriiiNLSTdaiDdMcib3k8q.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6BxKeriiiNLSTdaiDdMcib3k8q.jpg"}}
pt d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/5NuXcadRBeukwIPIqWlfbTodxeT.jpg"}}

August 25, 2018

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/zn4CNk61DzwcsqYylS5xf4HqZyp.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/zn4CNk61DzwcsqYylS5xf4HqZyp.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/zn4CNk61DzwcsqYylS5xf4HqZyp.jpg"}}

August 16, 2018

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2YOgiFrB4NuDiu6zbfHEuNJMHrO.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2YOgiFrB4NuDiu6zbfHEuNJMHrO.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yP24EPNoSvMQbI96mtRZiRHGoi6.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yP24EPNoSvMQbI96mtRZiRHGoi6.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8zgUetzgEqHUlpVdIhtEFIxftoL.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8zgUetzgEqHUlpVdIhtEFIxftoL.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yP24EPNoSvMQbI96mtRZiRHGoi6.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8zgUetzgEqHUlpVdIhtEFIxftoL.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2YOgiFrB4NuDiu6zbfHEuNJMHrO.jpg"}}

August 12, 2018

Lang Action Key Edit
hu-HU a tagline

Value

Amikor a hazafiak hősökké válnak.

August 8, 2018

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤져", "iso_3166_1"=>"KR"}

July 23, 2018

Lang Action Key Edit
sk-SK u overview

Original Value

Stefe Rogers (Chris Evans) je idealistický mladík, ktorý túži vstúpiť do armády, aby mohol Amerike pomôcť zdolať nacistov. Nemá ani najmenšiu šancu, pretože nemá miery, je neduživý a jediným jeho predpokladom je tvrdohlavosť, s akou sa necháva opakovane vyhadzovať od odvodových komisií. Tá vo finále rozhodne o tom, že ho vyberú ako vhodného kandidáta pre unikátny vedecký experiment, ktorý má produkovať Supervojakov. Vďaka vedeckému týmu sa stane dokonalá ľudská bytosť ...

Value

Stefe Rogers je idealistický mladík, ktorý túži vstúpiť do armády, aby mohol Amerike pomôcť zdolať nacistov. Nemá ani najmenšiu šancu, pretože nemá miery, je neduživý a jediným jeho predpokladom je tvrdohlavosť, s akou sa necháva opakovane vyhadzovať od odvodových komisií. Tá vo finále rozhodne o tom, že ho vyberú ako vhodného kandidáta pre unikátny vedecký experiment, ktorý má produkovať Supervojakov. Vďaka vedeckému týmu sa stane dokonalá ľudská bytosť ...

June 28, 2018

Lang Action Key Edit
ko-KR u overview

Original Value

진주만 공습을 겪은 미국은 추축국에 선전포고를 하고 제2차 세계대전에 발을 들인다. 스티브 로저스(크리스 에반스)는 남들보다 왜소하고 마른 체격으로 인해 입대마저 번번히 거부당하지만, 포기를 모르는 근성과 강한 희생 정신을 인정받아 최고의 전사를 양성하는 슈퍼 솔져 프로젝트에 스카우트된다. 비밀리에 진행된 실험을 통해 가장 완벽한 육체와 인간의 한계를 초월한 신체 능력을 얻게 된 스티브. 그는 모두에게 캡틴으로 불리며, 시대의 영웅으로 새롭게 태어난다. 하지만 그의 등장에 맞서 거대한 히드라 조직을 앞세운 적의 공격은 한층 막강해지고, 그 핵심에 선 레드 스컬은 인류를 위협하는 최후의 전투를 준비하는데...

Value

진주만 공습을 겪은 미국은 선전포고를 하고 제2차 세계대전에 발을 들인다. 스티브 로저스(크리스 에반스)는 왜소하고 마른 체격으로 인해 입대마저 번번히 거부당하지만, 포기를 모르는 근성과 강한 희생 정신을 인정받아 최고의 전사를 양성하는 슈퍼 솔져 프로젝트에 스카우트된다. 비밀리에 진행된 실험을 통해 가장 완벽한 육체와 인간의 한계를 초월한 신체 능력을 얻게 된 스티브는 모두에게 캡틴으로 불리며 영웅으로 새롭게 태어난다. 하지만 거대한 히드라 조직을 앞세운 적의 공격은 한층 막강해지고, 그 핵심에 선 레드 스컬은 인류를 위협하는 최후의 전투를 준비하는데...

ko-KR u tagline

Original Value

애국자가 영웅이 될 때.

Value

애국자가 영웅이 될 때

ko-KR u title

Original Value

퍼스트 어벤져

Value

캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤져

June 7, 2018

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-07-29", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-07-29", "certification"=>"N-13", "type"=>3, "note"=>""}
zh-HK a overview

Value

2012年,科學家在北極冰面上找到一架墜毀沉冰數十年的大型飛機,來到內部探查時發現一個被冰封住的藍紅星條的「盾牌」。回到1942年3月,二次大戰期間,挪威滕斯貝格遭受納粹科學秘密組織「九頭蛇」的大舉進攻,其首領約拿·施密特闖入一座教堂,尋獲一個封存多年的外星文物「宇宙魔方」,走前槍殺試圖警告他的修士後,摧毀整座村莊以實施滅口。

zh-HK u title

Original Value

美國隊長

Value

美國隊長:復仇者先鋒

zh-HK a title

Value

美國隊長

a translations

Value

zh-HK

June 5, 2018

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1553898, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Mixer", "cast_id"=>232, "credit_id"=>"5b169120925141787e0159a0"}
a crew

Value

{"person_id"=>1404901, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Mixer", "cast_id"=>231, "credit_id"=>"5b16910b9251417842015b8d"}
a crew

Value

{"person_id"=>548446, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Recordist", "cast_id"=>230, "credit_id"=>"5b1690fb925141782b0130c5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1435190, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Mixer", "cast_id"=>229, "credit_id"=>"5b1690e30e0a262ddc01521e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1620238, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Mixer", "cast_id"=>228, "credit_id"=>"5b169001c3a36853520198c9"}
a crew

Value

{"person_id"=>2058128, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Recordist", "cast_id"=>227, "credit_id"=>"5b168fde0e0a262df1017459"}
a crew

Value

{"person_id"=>113067, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Recordist", "cast_id"=>226, "credit_id"=>"5b168fcd925141785501144e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1405233, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Artist", "cast_id"=>225, "credit_id"=>"5b168fb50e0a262de501667d"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1405233, "cast_id"=>101, "credit_id"=>"54a80021c3a3680c21001eab"}
a crew

Value

{"person_id"=>8761, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Artist", "cast_id"=>224, "credit_id"=>"5b168f9dc3a368534c012a50"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>8761, "cast_id"=>100, "credit_id"=>"54a8000e9251414d5b001cb5"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1408316, "cast_id"=>99, "credit_id"=>"54a7fff19251414d6d001a38"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408316, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Editor", "cast_id"=>223, "credit_id"=>"5b168f7dc3a368533d01173e"}
a crew

Value

{"person_id"=>1378225, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Editor", "cast_id"=>222, "credit_id"=>"5b168f6a9251417862014a74"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1378225, "cast_id"=>98, "credit_id"=>"54a7ffdcc3a3680c25001c04"}
a crew

Value

{"person_id"=>4849, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Editor", "cast_id"=>221, "credit_id"=>"5b168f510e0a262df10173f8"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>4849, "cast_id"=>97, "credit_id"=>"54a7ffca9251414d63001c57"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408311, "department"=>"Sound", "job"=>"Dialogue Editor", "cast_id"=>220, "credit_id"=>"5b168f3192514178960179c7"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1408311, "cast_id"=>95, "credit_id"=>"54a7ff779251414d70001a77"}
a crew

Value

{"person_id"=>1443065, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising ADR Editor", "cast_id"=>219, "credit_id"=>"5b168ef5c3a3685349019f3d"}
a crew

Value

{"person_id"=>1509364, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising Dialogue Editor", "cast_id"=>218, "credit_id"=>"5b168ed39251417829011217"}
a crew

Value

{"person_id"=>1392084, "department"=>"Sound", "job"=>"Dialogue Editor", "cast_id"=>217, "credit_id"=>"5b168eafc3a36853330197d2"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1392084, "cast_id"=>96, "credit_id"=>"54a7ff96c3a3680c25001bf9"}
a crew

Value

{"person_id"=>1408365, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>216, "credit_id"=>"5b168e8cc3a368535d01cb8a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1373729, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>215, "credit_id"=>"5b168e7dc3a3685333019797"}
a crew

Value

{"person_id"=>1334429, "department"=>"Art", "job"=>"Property Master", "cast_id"=>214, "credit_id"=>"5b168e3ec3a36853370167ff"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1334429, "cast_id"=>66, "credit_id"=>"53abf6f10e0a26760f001a80"}

June 1, 2018

Lang Action Key Edit
es-MX u runtime

Original Value

0

Value

125

May 31, 2018

Lang Action Key Edit
ko-KR u title

Original Value

캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤져

Value

퍼스트 어벤져

May 20, 2018

Lang Action Key Edit
ru-RU u tagline

Original Value

When patriots become heroes

Value

Когда патриоты становятся героями

May 14, 2018

Lang Action Key Edit
uk-UA u overview

Original Value

Стів Роджерс добровільно погоджується взяти участь в експерименті, який перетворить його на супер солдата, відомого як Перший месник. Роджерс вступає у озбройні сили США разом з Бакі Барнсом і Пеггі Картером, щоб боротися з ворожою організацією ГІДРА, якою управляє безжалісний Червоний Череп.

Value

Стів Роджерс добровільно погоджується взяти участь в експерименті, який перетворить його на супер солдата, відомого як Перший месник. Роджерс вступає у збройні сили США разом з Бакі Барнсом і Пеггі Картером, щоб боротися з ворожою організацією ГІДРА, якою управляє безжалісний Червоний Череп.

May 12, 2018

Lang Action Key Edit
u alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America 1", "iso_3166_1"=>"DE"}

Value

{"title"=>"Captain America 1", "iso_3166_1"=>"US"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America 1 - The First Avenger", "iso_3166_1"=>"US"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"1.5 Kapitan Ameryka - Pierwsze starcie", "iso_3166_1"=>"PL"}

May 6, 2018

Lang Action Key Edit
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hPzTw2hMGcFg2SyFMe7E6QlKO85.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hPzTw2hMGcFg2SyFMe7E6QlKO85.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1SP3gyHA5ZEuf72WKx5ihtZZFO.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1SP3gyHA5ZEuf72WKx5ihtZZFO.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/gJsNtIsC5XnCs3FIG1LXd9mITSa.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/gJsNtIsC5XnCs3FIG1LXd9mITSa.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}

May 2, 2018

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"LT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-07-29", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
lt-LT a overview

Value

Styvas Roždersas (akt. Chris Evans) – silpnas mažylis, gimęs Didžiosios depresijos metais vargingoje ir nepasiturinčioje šeimoje. Antrojo pasaulinio karo metu vaikinas svajojo apie karinę tarnybą, deja, ir čia jam koją pakišo sveikata. Liesas, silpnos sveikatos Styvas pripažįstamas netinkamas karo tarnybai. Nukabinusį nosį vaikiną užkalbina generolas Česteris Filipsas (akt. Tommy Lee Jones) ir pasiūlo savanoriškai dalyvauti moksliniame eksperimente. Bandymo metu paliegęs Styvo kūnas transformuojasi į raumeningą ir tvirtą, o pats vaikinukas tampa didvyriu – Kapitonu Amerika, apsiginklavusiu skydu ir ginančiu savo šalies piliečius.

lt-LT a title

Value

Kapitonas Amerika: pirmasis keršytojas

a translations

Value

lt-LT

May 1, 2018

Lang Action Key Edit
hu-HU u title

Original Value

Amerika Kapitány - Az első bosszúálló

Value

Amerika Kapitány: Az első bosszúálló

April 30, 2018

Lang Action Key Edit
hu-HU u title

Original Value

Amerika Kapitány: Az első bosszúálló

Value

Amerika Kapitány - Az első bosszúálló

April 26, 2018

Lang Action Key Edit
ru-RU a videos

Value

{"id"=>"5ae221050e0a262a5e017839", "name"=>"Первый Мститель - Трейлер", "key"=>"cVCkQqdkcJo", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>2203, "character"=>"Timothy 'Dum Dum' Dugan", "cast_id"=>51, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038903"}

Value

{"person_id"=>2203, "character"=>"Timothy \"Dum Dum\" Dugan", "cast_id"=>51, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038903"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>60898, "character"=>"James 'Bucky' Barnes", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038869"}

Value

{"person_id"=>60898, "character"=>"James \"Bucky\" Barnes", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038869"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>2231, "character"=>"Director Nick Fury", "cast_id"=>8, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f803885d"}

Value

{"person_id"=>2231, "character"=>"Nick Fury", "cast_id"=>8, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f803885d"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>60898, "character"=>"James Buchanan 'Bucky' Barnes", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038869"}

Value

{"person_id"=>60898, "character"=>"James 'Bucky' Barnes", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038869"}

April 23, 2018

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Captain America 1 - The First Avenger", "iso_3166_1"=>"US"}

April 19, 2018

Lang Action Key Edit
ru-RU u videos

Original Value

{"id"=>"5ad8bb080e0a26616c0007f2", "name"=>"Первый мститель.Трейлер.Dub.1080p.HD", "key"=>"y6R9sjuRIgA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5ad8bb080e0a26616c0007f2", "name"=>"Первый мститель", "key"=>"y6R9sjuRIgA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
ru-RU a videos

Value

{"id"=>"5ad8bb080e0a26616c0007f2", "name"=>"Первый мститель.Трейлер.Dub.1080p.HD", "key"=>"y6R9sjuRIgA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

April 15, 2018

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/kHbLKbMIL1w9WhofQlM03FQrQHI.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/kHbLKbMIL1w9WhofQlM03FQrQHI.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/kHbLKbMIL1w9WhofQlM03FQrQHI.jpg"}}

April 8, 2018

Lang Action Key Edit
es-MX a overview

Value

Nacido durante la Gran Depresión, Steve Rogers creció como un chico enclenque en una familia pobre. Horrorizado por las noticias que llegaban de Europa sobre los nazis, decidió enrolarse en el ejército; sin embargo, debido a su precaria salud, fue rechazado una y otra vez. Enternecido por sus súplicas, el General Chester Phillips le ofrece la oportunidad de tomar parte en un experimento especial. la "Operación Renacimiento". Después de administrarle el “Suero Super-Soldado” y bombardearlo con “vita-rayos”, el cuerpo de Steve se hace perfecto. Posteriormente, es sometido a un intensivo programa de entrenamiento físico y táctico. Tres meses después, recibe su primera misión como Capitán América. Armado con un escudo indestructible y su inteligencia para la batalla, el Capitán América emprende la guerra contra el mal, como centinela de la libertad y como líder de los Vengadores.

es-MX a tagline

Value

Cuano los patriotas se convierten en héroes

d production_companies

Original Value

{"name"=>"Paramount", "id"=>4}

March 24, 2018

Lang Action Key Edit
uk-UA u videos

Original Value

{"id"=>"5a92edd7925141417d01fac0", "name"=>"Трейлер", "key"=>"OfJXw5YT9RU", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5a92edd7925141417d01fac0", "name"=>"ПЕРШИЙ МЕСНИК 3D. Трейлер", "key"=>"OfJXw5YT9RU", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
uk-UA u videos

Original Value

{"id"=>"5a92edc292514107a900d1e8", "name"=>"Трейлер F", "key"=>"-AyFIng1t8g", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5a92edc292514107a900d1e8", "name"=>"Перший месник. Трейлер F", "key"=>"-AyFIng1t8g", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
fr-FR u videos

Original Value

{"id"=>"5a0efc2a92514138f3011fa6", "name"=>"Bande annonce", "key"=>"B9Org1_P8FM", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5a0efc2a92514138f3011fa6", "name"=>"Captain America The First Avenger bande annonce VF", "key"=>"B9Org1_P8FM", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

March 23, 2018

Lang Action Key Edit
ko-KR u videos

Original Value

{"id"=>"57d261afc3a3685bb8000daa", "name"=>"티저 예고편", "key"=>"0IgrxiDr980", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"57d261afc3a3685bb8000daa", "name"=>"퍼스트 어벤저 티저예고편", "key"=>"0IgrxiDr980", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
en-US u videos

Original Value

{"id"=>"5720acdac3a368460d002374", "name"=>"TV Spot 1", "key"=>"jX-dpQAginE", "size"=>1080, "type"=>"Teaser"}

Value

{"id"=>"5720acdac3a368460d002374", "name"=>"Captain America: The First Avenger TV Spot 1 (OFFICIAL)", "key"=>"jX-dpQAginE", "size"=>1080, "type"=>"Teaser"}
en-US u videos

Original Value

{"id"=>"5720ac91c3a36816300023a5", "name"=>"Official Trailer 2", "key"=>"W4DlMggBPvc", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5720ac91c3a36816300023a5", "name"=>"Captain America: The First Avenger Trailer 2", "key"=>"W4DlMggBPvc", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
cs-CZ u videos

Original Value

{"id"=>"564f81e492514178d700052d", "name"=>"Trailer", "key"=>"3ug_H3ohyxM", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"564f81e492514178d700052d", "name"=>"Captain America: První Avenger (2011) | český dabing trailer B (HD)", "key"=>"3ug_H3ohyxM", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
el-GR u videos

Original Value

{"id"=>"5647b469c3a3682614004d4f", "name"=>"Trailer 2", "key"=>"YdiaglMpHSA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5647b469c3a3682614004d4f", "name"=>"Captain America: The First Avenger - Official® Trailer 2 [HD]", "key"=>"YdiaglMpHSA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
el-GR u videos

Original Value

{"id"=>"5647b45d9251413acc004a66", "name"=>"Trailer 1", "key"=>"e9mqdAKtc88", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5647b45d9251413acc004a66", "name"=>"Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ: CAPTAIN AMERICA / Official Trailer / Eλλ. Υπότιτλοι", "key"=>"e9mqdAKtc88", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
hu-HU u videos

Original Value

{"id"=>"55ec1e529251413e4500ee9d", "name"=>"Magyar szinkronos előzetes", "key"=>"ORO-TOXfyd4", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"55ec1e529251413e4500ee9d", "name"=>"Amerika Kapitány: Az első bosszúálló (szinkronos előzetes, HD1080P) - Hungarian Trailers.com", "key"=>"ORO-TOXfyd4", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
pt-PT u videos

Original Value

{"id"=>"5553d824c3a368208c0003d8", "name"=>"Capitão América: O Primeiro Vingador - Trailer", "key"=>"RfJrn8QcHdA", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5553d824c3a368208c0003d8", "name"=>"Capitão América: O primeiro Vingador - Trailer", "key"=>"RfJrn8QcHdA", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
de-DE u videos

Original Value

{"id"=>"54d8d1e892514171600083e4", "name"=>"Trailer #2", "key"=>"yll3HxWZtpA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"54d8d1e892514171600083e4", "name"=>"CAPTAIN AMERICA - THE FIRST AVENGER | Trailer #2 deutsch german [HD]", "key"=>"yll3HxWZtpA", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
it-IT d videos

Original Value

{"id"=>"54bb0b87c3a3687c40000426", "name"=>"Trailer Movie", "key"=>"NQn0Q3dUHWs", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
it-IT u videos

Original Value

{"id"=>"538a08db0e0a2605ff000138", "name"=>"Trailer ITA", "key"=>"sEes0CeUWoI", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"538a08db0e0a2605ff000138", "name"=>"Captain America Il Primo Vendicatore Trailer Italiano HD", "key"=>"sEes0CeUWoI", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

March 12, 2018

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>999556, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Makeup Designer", "cast_id"=>213, "credit_id"=>"5aa723289251415e3c013772"}
cs d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/tpQIk7uu6nsoAxq2dkSHPT26Qai.jpg"}}
cs d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lFMmyPDQII2EbMo1p487FC8XcBi.jpg"}}

March 9, 2018

Lang Action Key Edit
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/fe9gkZOHIDzrgEICrGPDdeBgpxn.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/fe9gkZOHIDzrgEICrGPDdeBgpxn.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/fe9gkZOHIDzrgEICrGPDdeBgpxn.jpg"}}

March 8, 2018

Lang Action Key Edit
he u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/3RPzpE8tWRqq0Kq7utsLKNhULMA.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/3RPzpE8tWRqq0Kq7utsLKNhULMA.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/3RPzpE8tWRqq0Kq7utsLKNhULMA.jpg"}}

March 4, 2018

Lang Action Key Edit
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yev0nVux5uXkVF7tjW4bIywcLpG.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yev0nVux5uXkVF7tjW4bIywcLpG.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/yev0nVux5uXkVF7tjW4bIywcLpG.jpg"}}

March 3, 2018

Lang Action Key Edit
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/xlCgwjXpShab7KPfH5I5qZJ56Tp.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/xlCgwjXpShab7KPfH5I5qZJ56Tp.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/xlCgwjXpShab7KPfH5I5qZJ56Tp.jpg"}}

February 25, 2018

Lang Action Key Edit
uk-UA a videos

Value

{"id"=>"5a92edd7925141417d01fac0", "name"=>"Трейлер", "key"=>"OfJXw5YT9RU", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
uk-UA a videos

Value

{"id"=>"5a92edc292514107a900d1e8", "name"=>"Трейлер F", "key"=>"-AyFIng1t8g", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

February 13, 2018

Lang Action Key Edit
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-08-17", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-08-17", "certification"=>"10", "type"=>3, "note"=>""}
it u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/oVAvwerENpzKrTBwVoxEiUPNCpS.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/oVAvwerENpzKrTBwVoxEiUPNCpS.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/oVAvwerENpzKrTBwVoxEiUPNCpS.jpg"}}

February 10, 2018

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2012-01-04", "certification"=>"11", "type"=>5, "note"=>"DVD & Blu-ray release"}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2011-08-12", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2011-08-12", "certification"=>"11", "type"=>3, "note"=>""}
sv-SE u overview

Original Value

Efter att ha blivit bedömd som olämplig för militärtjänst, anmäler sig Steve Rogers till ett topphemligt forskningsprojekt som förvandlar honom till Captain America - en superhjälte som viger sitt liv åt att försvara de amerikanska idealen.

Value

Efter att ha blivit bedömd som olämplig för militärtjänst, anmäler sig Steve Rogers till ett topphemligt forskningsprojekt som förvandlar honom till supersoldaten Captain America. Därmed inleder han kampen mot den onda organisationen Hydra.

February 3, 2018

Lang Action Key Edit
cs u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/tpQIk7uu6nsoAxq2dkSHPT26Qai.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/tpQIk7uu6nsoAxq2dkSHPT26Qai.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
cs u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lFMmyPDQII2EbMo1p487FC8XcBi.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lFMmyPDQII2EbMo1p487FC8XcBi.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/tpQIk7uu6nsoAxq2dkSHPT26Qai.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lFMmyPDQII2EbMo1p487FC8XcBi.jpg"}}

February 2, 2018

Lang Action Key Edit
cs-CZ a tagline

Value

Když se vlastivěři stanou hrdinou

January 12, 2018

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/6LzqzrwGra063EeRRy9msb52UvJ.jpg"}}

January 4, 2018

Lang Action Key Edit
a plot_keywords

Value

{"name"=>"heroism", "id"=>11115}
lv-LV a title

Value

Pirmais atriebējs

a translations

Value

lv-LV

January 2, 2018

Lang Action Key Edit
tr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/3nwj5vL8m8gX5aleBe45hhuVKog.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/3nwj5vL8m8gX5aleBe45hhuVKog.jpg", "iso_639_1"=>"tr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/3nwj5vL8m8gX5aleBe45hhuVKog.jpg"}}

December 31, 2017

Lang Action Key Edit
th-TH d tagline

Original Value

อเวนเจอร์ที่ 1

December 8, 2017

Lang Action Key Edit
fr-CA d videos

Original Value

{"id"=>"5a0efc34c3a3686283012368", "name"=>"Capitaine America - Bande annonce HD VF", "key"=>"hgS9vkXtas0", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

November 19, 2017

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7FkINFnQojVvrEcGbU5UOcOe3a6.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7FkINFnQojVvrEcGbU5UOcOe3a6.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7FkINFnQojVvrEcGbU5UOcOe3a6.jpg"}}

November 17, 2017

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hPzTw2hMGcFg2SyFMe7E6QlKO85.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hPzTw2hMGcFg2SyFMe7E6QlKO85.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1SP3gyHA5ZEuf72WKx5ihtZZFO.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l1SP3gyHA5ZEuf72WKx5ihtZZFO.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/gJsNtIsC5XnCs3FIG1LXd9mITSa.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/gJsNtIsC5XnCs3FIG1LXd9mITSa.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hNkVKthzmgT5N5Vd2CjGTEirCPo.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hNkVKthzmgT5N5Vd2CjGTEirCPo.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/hNkVKthzmgT5N5Vd2CjGTEirCPo.jpg"}}
fr-CA a videos

Value

{"id"=>"5a0efc34c3a3686283012368", "name"=>"Capitaine America - Bande annonce HD VF", "key"=>"hgS9vkXtas0", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
fr-FR d videos

Original Value

{"id"=>"574245259251411dc8000277", "name"=>"Bande annonce", "key"=>"hgS9vkXtas0", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5a0efc2a92514138f3011fa6", "name"=>"Bande annonce", "key"=>"B9Org1_P8FM", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
fr-CA a tagline

Value

Certains naissent héros, d'autres le deviennent.

fr-CA a overview

Value

En pleine Deuxième Guerre mondiale, Steve Rogers rêve de défendre son pays au front. Cependant, ses problèmes de santé et sa petite taille lui ferment les portes de l'armée. Il attire l'attention d'un scientifique qui a mis au point un traitement expérimental qui décuple ses capacités. Devenu un soldat d'élite à la force surhumaine, il devra déjouer les plans du nazi Johann Schmidt, ou Red Skull, qui prévoit dominer le monde grâce à une technologie héritée des dieux scandinaves. Mais si Captain America veut influencer l'issue de la guerre, il devra le faire contre les ordres de ses supérieurs, qui voient en lui un exercice de relation publique.

November 12, 2017

Lang Action Key Edit
fr-FR u title

Original Value

Captain America, First Avenger

Value

Captain America : First Avenger

November 11, 2017

Lang Action Key Edit
fr-FR u title

Original Value

Captain America : First Avenger

Value

Captain America, First Avenger

November 6, 2017

Lang Action Key Edit
pt-BR u overview

Original Value

Steve Rogers é um jovem que participa de experiências visando a criação do supersoldado americano. Quando os oficiais militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, eles percebem que não podem arriscar a vida do jovem nas batalhas de guerra.

Value

Steve Rogers é um jovem que aceitou ser voluntário em uma série de experiências que visam criar o supersoldado americano. Os militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, mas logo percebem que o supersoldado é valioso demais para pôr em risco na luta contra os nazistas. Desta forma, Rogers é usado como uma celebridade do exército, marcando presença em paradas realizadas pela Europa no intuito de levantar a estima dos combatentes. Para tanto passa a usar uma vestimenta com as cores da bandeira dos Estados Unidos, azul, branca e vermelha. Só que um plano nazista faz com que Rogers entre em ação e assuma a alcunha de Capitão América, usando seus dons para combatê-los em plenas trincheiras da guerra.

pt-BR u overview

Original Value

2ª Guerra Mundial. Steve Rogers (Chris Evans) é um jovem que aceitou ser voluntário em uma série de experiências que visam criar o supersoldado americano. Os militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, mas logo percebem que o supersoldado é valioso demais para pôr em risco na luta contra os nazistas. Desta forma, Rogers é usado como uma celebridade do exército, marcando presença em paradas realizadas pela Europa no intuito de levantar a estima dos combatentes. Para tanto passa a usar uma vestimenta com as cores da bandeira dos Estados Unidos, azul, branca e vermelha. Só que um plano nazista faz com que Rogers entre em ação e assuma a alcunha de Capitão América, usando seus dons para combatê-los em plenas trincheiras da guerra.

Value

Steve Rogers é um jovem que participa de experiências visando a criação do supersoldado americano. Quando os oficiais militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, eles percebem que não podem arriscar a vida do jovem nas batalhas de guerra.

xx u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/cSgGPyBEAjuWfOCDwljGxRQjkHc.jpg", "iso_639_1"=>"ab"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/cSgGPyBEAjuWfOCDwljGxRQjkHc.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
ab u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/cSgGPyBEAjuWfOCDwljGxRQjkHc.jpg", "iso_639_1"=>""}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/cSgGPyBEAjuWfOCDwljGxRQjkHc.jpg", "iso_639_1"=>"ab"}}
da u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
xx u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/vAOy3JW7JSiZBUwy72g8a8V6b1m.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/vAOy3JW7JSiZBUwy72g8a8V6b1m.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/95IJGuIHwPpTM10M1yRcrwk8zJc.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/95IJGuIHwPpTM10M1yRcrwk8zJc.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
zh u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/s2kbdP6bCGjDKOyxptuZSQyTSYf.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/s2kbdP6bCGjDKOyxptuZSQyTSYf.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2ZNM6fVfwEF6ioiM1cCfYshHcFP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2ZNM6fVfwEF6ioiM1cCfYshHcFP.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/m5bycgW2nO949cdwLi5sJprMj6K.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/m5bycgW2nO949cdwLi5sJprMj6K.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
da u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
xx u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/v6yKa8eXH3zz5t80ekfLFpj0wiI.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}

November 2, 2017

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/erX60cjPX14MeQoV8y00IfMQP2a.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/erX60cjPX14MeQoV8y00IfMQP2a.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/erX60cjPX14MeQoV8y00IfMQP2a.jpg"}}

October 31, 2017

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/m5bycgW2nO949cdwLi5sJprMj6K.jpg"}}

October 18, 2017

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2ZNM6fVfwEF6ioiM1cCfYshHcFP.jpg"}}

October 5, 2017

Lang Action Key Edit
a production_companies

Value

{"id"=>4, "name"=>"Paramount Pictures"}

September 30, 2017

Lang Action Key Edit
es-ES u overview

Original Value

Nacido durante la Gran Depresión, Steve Rogers creció como un chico enclenque en una familia pobre. Horrorizado por las noticias que llegaban de Europa sobre los nazis, decidió enrolarse en el ejército; sin embargo, debido a su precaria salud, fue rechazado una y otra vez. Enternecido por sus súplicas, el General Chester Phillips le ofrece la oportunidad de tomar parte en un experimento especial. la "Operación Renacimiento". Después de administrarle el “Suero Super-Soldado” y bombardearlo con “vita-rayos”, el cuerpo de Steve se hace perfecto. Posteriormente, es sometido a un intensivo programa de entrenamiento físico y táctico. Tres meses después, recibe su primera misión como Capitán América. Armado con un escudo indestructible y su inteligencia para la batalla, el Capitán América emprende la guerra contra el mal, como centinela de la libertad y como líder de los Vengadores.

Value

Nacido durante la Gran Depresión, Steve Rogers creció como un chico enclenque en una familia pobre. Horrorizado por las noticias que llegaban de Europa sobre los nazis, decidió enrolarse en el ejército; sin embargo, debido a su precaria salud, fue rechazado una y otra vez. Enternecido por sus súplicas, el General Chester Phillips le ofrece la oportunidad de tomar parte en un experimento especial. la "Operación Renacimiento". Después de administrarle el “Suero Super-Soldado” y bombardearlo con “vita-rayos”, el cuerpo de Steve se hace perfecto. Posteriormente, es sometido a un intensivo programa de entrenamiento físico y táctico. Tres meses después, recibe su primera misión como Capitán América. Armado con un escudo indestructible y su inteligencia para la batalla, el Capitán América emprende la guerra contra el mal, como centinela de la libertad y como líder de los Vengadores. Muchas mas en Peliscon.com

September 27, 2017

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/s2kbdP6bCGjDKOyxptuZSQyTSYf.jpg"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/95IJGuIHwPpTM10M1yRcrwk8zJc.jpg"}}

September 21, 2017

Lang Action Key Edit
ko-KR u tagline

Original Value

애국자가 영웅이 될 때

Value

애국자가 영웅이 될 때.

September 12, 2017

Lang Action Key Edit
hu-HU u title

Original Value

Amerika Kapitány - Az első bosszúálló

Value

Amerika Kapitány: Az első bosszúálló

September 8, 2017

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/vAOy3JW7JSiZBUwy72g8a8V6b1m.jpg"}}

August 27, 2017

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Captain America 1", "iso_3166_1"=>"DE"}

August 14, 2017

Lang Action Key Edit
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"美國隊長", "iso_3166_1"=>"TW"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America - První Avenger", "iso_3166_1"=>"CZ"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Ο Πρώτος Εκδικητής: Captain America", "iso_3166_1"=>"GR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤져", "iso_3166_1"=>"KR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Amerika Kapitány: Az első bosszúálló", "iso_3166_1"=>"HU"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Capitão América - O Primeiro Vingador", "iso_3166_1"=>"BR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Capitán América: El Primer Vengador", "iso_3166_1"=>"ES"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America - First Avenger", "iso_3166_1"=>"FR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Capitaine America: Le Premier Vengeur", "iso_3166_1"=>"FR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America - The First Avenger", "iso_3166_1"=>"CA"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America - The First Avenger", "iso_3166_1"=>"US"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America - The First Avenger Movie", "iso_3166_1"=>"US"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America 1: The First Avenger 3D", "iso_3166_1"=>"US"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Captain America: The First Avenger 3D", "iso_3166_1"=>"US"}

August 5, 2017

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"cs", "release_date"=>"2011-11-23", "certification"=>"", "type"=>5, "note"=>nil}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"cs", "release_date"=>"2011-08-04", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}

July 29, 2017

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2011-08-12", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}

July 26, 2017

Lang Action Key Edit
fr-FR u title

Original Value

Captain America 1: First Avenger

Value

Captain America : First Avenger

July 1, 2017

Lang Action Key Edit
sk u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/70e1bwlDCfZ7Kz0BfJ0hHZBUuBL.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/70e1bwlDCfZ7Kz0BfJ0hHZBUuBL.jpg", "iso_639_1"=>"sk"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/70e1bwlDCfZ7Kz0BfJ0hHZBUuBL.jpg"}}

June 12, 2017

Lang Action Key Edit
de-DE d title

Original Value

Captain America - The First Avenger

May 21, 2017

Lang Action Key Edit
es-ES d videos

Original Value

{"id"=>"5690307d925141144c00013b", "name"=>"El Capitán América El Primer Vengador", "key"=>"KmgMAeU51uM", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

May 13, 2017

Lang Action Key Edit
fr-FR u title

Original Value

Captain America : First Avenger

Value

Captain America 1: First Avenger

May 11, 2017

Lang Action Key Edit
u character_names

Original Value

{"person_id"=>60898, "character"=>"James Buchanan 'Bucky' Barnes / Winter Soilder", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038869"}

Value

{"person_id"=>60898, "character"=>"James Buchanan 'Bucky' Barnes", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe4313c3a36847f8038869"}

Currently on page: 1 of 5

Next →

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page