269 Changes

March 11, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Antes que termine el día","type":"","iso_3166_1":"AR"}
overview a
 • "Samantha (Jennifer Love Hewitt) es una americana enamorada de su novio inglés Ian (Paul Nicholls), con el que vive en Londres. Ian también está enamorado de Sam, pero no puede o no sabe expresar lo que siente. Sam es impulsiva y poco convencional. Estudia violín en una escuela de música, y da clase a niños pequeños. Ian es un joven ejecutivo, centrado y sensato. En opinión de Sam, lo único que ama Ian es su trabajo. Han llegado a un momento crucial en su relación: Sam quiere que Ian exprese sus sentimientos y se comprometa, porque si no es muy posible que se vuelva a Estados Unidos, ya que ha terminado sus estudios."
runtime u
 • 0
 • 92
title a
 • " Al final del día"
translations a
 • "es-MX"
January 14, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/jV9N3dmUbGdV9UvF1gIOQ6uhDI8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/jV9N3dmUbGdV9UvF1gIOQ6uhDI8.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/jV9N3dmUbGdV9UvF1gIOQ6uhDI8.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/kObwMcrQhd2pIEHQ9t2JCFz6EM1.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/kObwMcrQhd2pIEHQ9t2JCFz6EM1.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nc5mm8QG97m4i2shEj9KSuZxa3b.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nc5mm8QG97m4i2shEj9KSuZxa3b.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/kObwMcrQhd2pIEHQ9t2JCFz6EM1.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nc5mm8QG97m4i2shEj9KSuZxa3b.jpg"}}
January 5, 2020
it-IT
overview a
 • "La ragazza di Ian Wyndham, un uomo d'affari inglese, muore in un incidente poco dopo un litigio tra i due. Ma si è trattato solo di un incubo, che però è destinato ad avverarsi quello stesso giorno mentre Ian cerca disperatamente di influenzare il fato. I suoi sforzi risultano vani e i due finiscono comunque per litigare, con conseguente morte di lei. Eppure non è finita, perchè di nuovo Wyndham, finalmente più saggio e conscio dei propri errori, si risveglia in quella stessa fatidica giornata..."
December 19, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/kYajXxJVqnXyjWOmtxfEAWas1g8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/kYajXxJVqnXyjWOmtxfEAWas1g8.jpg","iso_639_1":"sk"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/kYajXxJVqnXyjWOmtxfEAWas1g8.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/8ZRl3HVARKCCTxPRCFLsNDBsVLI.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/8ZRl3HVARKCCTxPRCFLsNDBsVLI.jpg","iso_639_1":"en"}}
December 18, 2019
alternative_titles u
 • {"title":"이프 온리","type":"","iso_3166_1":"KR"}
 • {"title":"이프 온리","type":"Alternative","iso_3166_1":"KR"}
alternative_titles u
 • {"title":"Στη Σκιά του Ερωτα","type":"","iso_3166_1":"GR"}
 • {"title":"Στη Σκιά του Ερωτα","type":"Alternative","iso_3166_1":"GR"}
alternative_titles u
 • {"title":"Un Regalo de Corazon","type":"","iso_3166_1":"EC"}
 • {"title":"Un Regalo de Corazon","type":"Alternative","iso_3166_1":"EC"}
alternative_titles u
 • {"title":"If only - Rendezvous mit dem Schicksal","type":"","iso_3166_1":"DE"}
 • {"title":"If only - Rendezvous mit dem Schicksal","type":"Alternative","iso_3166_1":"DE"}
alternative_titles u
 • {"title":"Antes Que Termine o Dia","type":"","iso_3166_1":"BR"}
 • {"title":"Antes Que Termine o Dia","type":"Alternative","iso_3166_1":"BR"}
alternative_titles u
 • {"title":"Un Regalo del Corazón","type":"Alternativo","iso_3166_1":"MX"}
 • {"title":"Un Regalo del Corazón","type":"Alternative","iso_3166_1":"MX"}
alternative_titles a
 • {"title":"Láska na druhý pokus","type":"Alternative","iso_3166_1":"SK"}
videos u
 • {"id":"5dfa8809d1a893001280e6ff","name":"If Only","key":"7EmDbd_Tjbg","size":360,"site":"YouTube","type":"Clip"}
 • {"id":"5dfa8809d1a893001280e6ff","name":"If Only - Movies Youtube","key":"7EmDbd_Tjbg","size":360,"site":"YouTube","type":"Clip"}
videos a
 • {"id":"5dfa8809d1a893001280e6ff","name":"If Only","key":"7EmDbd_Tjbg","size":360,"site":"YouTube","type":"Clip"}
cast a
 • {"person_id":2485568,"character":"Hitch","order":15,"cast_id":43,"credit_id":"5dfa6ec26097500012332773"}
overview u
 • "Samantha a Ian, takový obyčejný páreček. Ona ho miluje a udělala by pro něj vše. On ji asi také miluje, ale nedává jí to moc najevo. Nedokazuje jí, jak moc mu na ní záleží, bere ji prostě jako součást svého života, ale neváží si jí tak, jak by měl, což Sam docela ubližuje. sto, aby jí řekl, že ji miluje, z jeho úst vyjdou pouhá slova o tom, jak ji zbožňuje. Sam už dál nehodlá takhle trpět a přes všechnu lásku, kterou k němu chová, se s ním rozhodne rozejít. Jednoho osudného večera nastoupí do taxíku a odjede, jenže ne daleko, brzy do ní narazí auto a ona zemře. V té chvíli si on teprve uvědomí, jak moc ji miloval, jenže už je pozdě... nebo není?"
 • "Samantha a Ian, taký obyčajný párik. Ona ho miluje a urobila by pre neho všetko. On ju asi tiež miluje, ale nedáva jej to moc najavo. Nedokazuje jej, ako veľmi mu na nej záleží, berie ju jednoducho ako súčasť svojho života, ale neváži si ju tak, ako by mal, čo Sam celkom ubližuje. Namiesto, aby jej povedal, že ju miluje, z jeho úst vyjdú len slová o tom, ako ju zbožňuje. Sam už ďalej nemieni takto trpieť a cez všetku lásku, ktorú k nemu chová, sa s ním rozhodne rozísť. Jedného osudného večera nastúpi do taxíka a odíde, lenže nie ďaleko, čoskoro do nej narazí auto a ona zomrie. V tej chvíli si on ešte len uvedomí, ako veľmi ju miloval, lenže už je neskoro ... alebo nie?"
tagline a
 • "Miloval ju ako keby zajtrajšok nemal prísť."
tagline a
 • "Miloval jí jako kdyby neměl přijít zítřek."
title u
 • "Láska na druhý pokus"
 • "Láska na druhý pokus"
revenue u
 • 3
 • 3000000
budget u
 • 532
 • 532673
revenue u
 • 0
 • 3
budget u
 • 0
 • 532
runtime u
 • 0
 • 92
runtime u
 • 0
 • 92
December 10, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"BR","iso_639_1":"","release_date":"2005-06-24","certification":"12","type":5,"note":""}
November 28, 2019
cast a
 • {"person_id":1493073,"character":"Paddy","order":14,"cast_id":42,"credit_id":"5ddfedeac51acd0011f3efa7"}
November 25, 2019
fr-FR
videos a
 • {"id":"5ddc23183faba0001500c8fd","name":"Si seulement","key":"T-R38_6g9bY","size":360,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"FR","iso_639_1":"","release_date":"2004-11-24","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"FR","iso_639_1":"","release_date":"2004-11-24","certification":"U","type":3,"note":""}
fr-FR
tagline a
 • "Et si le destin lui offrait une seconde chance ?"
November 18, 2019
pt-PT
videos d
 • {"id":"533ec679c3a3685448002a4f","name":"Antes Que Termine o Dia (2004) - Trailer legendado","key":"3jI9VWColdU","size":360,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
November 13, 2019
crew a
 • {"person_id":5335,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup & Hair","cast_id":41,"credit_id":"5dcca045cc277c0012e15867"}
crew a
 • {"person_id":2457565,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup & Hair","cast_id":40,"credit_id":"5dcca03cb042280012c6f1ed"}
crew a
 • {"person_id":20424,"department":"Costume & Make-Up","job":"Costume Design","cast_id":39,"credit_id":"5dcca033b042280012c6f1dd"}
crew a
 • {"person_id":2457564,"department":"Art","job":"Set Decoration","cast_id":38,"credit_id":"5dcca02acc277c0014e1b5d0"}
crew a
 • {"person_id":49345,"department":"Art","job":"Art Direction","cast_id":37,"credit_id":"5dcca01dcc277c0014e1b5b4"}
crew a
 • {"person_id":590075,"department":"Art","job":"Production Design","cast_id":36,"credit_id":"5dcca01579a1c3001745b402"}
crew a
 • {"person_id":3311,"department":"Production","job":"Casting","cast_id":35,"credit_id":"5dcca008b76cbb0013730784"}
crew a
 • {"person_id":1324,"department":"Production","job":"Casting","cast_id":34,"credit_id":"5dcc9fff79a1c3001345b67e"}
crew a
 • {"person_id":36619,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":33,"credit_id":"5dcc9ff5e263bb001771be94"}
crew a
 • {"person_id":2705,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":32,"credit_id":"5dcc9fede263bb001771be84"}
crew a
 • {"person_id":35178,"department":"Production","job":"Co-Producer","cast_id":31,"credit_id":"5dcc9fd5b042280017c6fed6"}
crew a
 • {"person_id":20908,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":30,"credit_id":"5dcc9fca79a1c3001345b5b3"}
crew a
 • {"person_id":21146,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":29,"credit_id":"5dcc9fb51d78f2001425c9e2"}
crew a
 • {"person_id":1212189,"department":"Production","job":"Executive Producer","cast_id":28,"credit_id":"5dcc9f9eb042280012c6f147"}
crew a
 • {"person_id":67759,"department":"Production","job":"Executive Producer","cast_id":27,"credit_id":"5dcc9f8d1d78f2001425c976"}
crew a
 • {"person_id":74580,"department":"Production","job":"Co-Executive Producer","cast_id":26,"credit_id":"5dcc9f34b76cbb0013730379"}
crew a
 • {"person_id":20295,"department":"Production","job":"Executive Producer","cast_id":25,"credit_id":"5dcc9f25e263bb001171997e"}
cast a
 • {"person_id":195274,"character":"Lavinia","order":13,"cast_id":24,"credit_id":"5dcc9ed5e263bb001771bb42"}
cast a
 • {"person_id":59043,"character":"Mike","order":12,"cast_id":23,"credit_id":"5dcc9ec379a1c3001745b172"}
cast a
 • {"person_id":62266,"character":"Nigel","order":11,"cast_id":22,"credit_id":"5dcc9eb9cc277c0017e1438f"}
lv-LV
title a
 • "Ja vien"
translations a
 • "lv-LV"
November 6, 2019
runtime u
 • 1
 • 0
September 16, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/3UyrwvHWel3WWjKfT4PLGUcMw6c.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/3UyrwvHWel3WWjKfT4PLGUcMw6c.jpg","iso_639_1":"ru"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/3UyrwvHWel3WWjKfT4PLGUcMw6c.jpg"}}
July 14, 2019
overview a
 • "Den talentfulle musikeren Samantha elsker kjæresten Ian høyt - til tross for at han først og fremst prioriterer jobben. Hun er romantiker, han er realist. Hun tror på skjebnen, han på bunnlinjen... inntil den dagen Samantha kommer ut for en fatal bilulykke. Først da finner Ian ut hva han har mistet, og at Samantha hele tiden var det viktigste i hans liv. Men skjebnen er uforutsigbar, og Ian får en ny sjanse. Spørsmålet er bare om han denne gangen vil treffe de rette valgene... og om det er mulig å endre skjebnen..."
translations a
 • "no-NO"
April 6, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2008-02-21","certification":"12","type":6,"note":"Net 5"}
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2008-02-21","certification":"AL","type":6,"note":"Net 5"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2005-07-28","certification":"12","type":5,"note":"DVD"}
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2005-07-28","certification":"AL","type":5,"note":"DVD"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2008-02-21","certification":"12","type":6,"note":"Net 5"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2005-07-28","certification":"12","type":5,"note":"DVD"}
overview u
 • "Samantha is tot over haar oren verliefd op Ian. Ian houdt ook van Samantha maar kan zijn gevoelens moeilijk uiten. Zij is eerder impulsief en studeert viool aan de London Music School, alhoewel ze een zangcarrière ambieert. Hij is een gefocuste jonge business executive. Wanneer Samantha na haar recital verongelukt, stort Ian's wereld in. Maar wanneer hij 's morgens wakker wordt, blijkt Samantha levend en wel naast hem in bed te liggen. Ian, die zijn droom als een voorteken ziet, doet er alles aan om haar dood te voorkomen en zijn liefde voor haar te bewijzen."
 • "Samantha is tot over haar oren verliefd op Ian. Ian houdt ook van Samantha maar kan zijn gevoelens moeilijk uiten. Zij is eerder impulsief en studeert viool aan de London Music School, alhoewel ze een zangcarrière ambieert. Hij is een gefocuste jonge business executive. Wanneer Samantha na haar recital verongelukt, stort Ian's wereld in."
runtime u
 • 90
 • 92
February 26, 2019
ru-RU
videos a
 • {"id":"5c753cf8c3a3684846d31834","name":"If Only (2004) — Trailer","key":"AKXaVzYO2TY","size":1080,"type":"Trailer"}
December 30, 2018
crew a
 • {"person_id":2191782,"department":"Art","job":"Props","cast_id":21,"credit_id":"5c2863960e0a26791f367173"}
December 29, 2018
plot_keywords a
 • {"name":"romantic drama","id":191100}
plot_keywords d
 • {"name":"love drama","id":210352}
September 28, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nTZA46ZvP9KnZvZPSTx2MCWwfWy.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nTZA46ZvP9KnZvZPSTx2MCWwfWy.jpg","iso_639_1":"pt"}}
September 14, 2018
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nTZA46ZvP9KnZvZPSTx2MCWwfWy.jpg"}}
September 6, 2018
fi-FI
overview a
 • "Samantha on lahjakas muusikko ja rakastaa poikaystäväänsä Iania – vaikka tämä keskittyykin lähinnä työhönsä. Samantha on romantikko, Ian realisti. Samantha uskoo kohtaloon, Ian kylmiin tosiasioihin. Mutta sitten Samantha joutuu kohtalokkaaseen auto-onnettomuuteen. Vasta silloin Ian tajuaa, mitä on menettänyt, ja että Samantha oli koko ajan tärkein osa hänen elämäänsä. Kohtalo on kuitenkin arvaamaton, ja Ian saa vielä mahdollisuuden. Kysymys kuuluu: osaako hän nyt valita oikein? Onko kohtaloa mahdollista muuttaa?"
fi-FI
title a
 • "Toinen mahdollisuus"
translations a
 • "fi-FI"
August 10, 2018
cast a
 • {"person_id":49811,"character":"Enniko","order":10,"cast_id":20,"credit_id":"5b6e0a0bc3a3681886194014"}
cast a
 • {"person_id":49968,"character":"Concert MC","order":9,"cast_id":19,"credit_id":"5b6e0968c3a368188814dcc0"}
cast a
 • {"person_id":25656,"character":"Trahem","order":8,"cast_id":18,"credit_id":"5b6e0921925141406814e8fc"}
August 9, 2018
alternative_titles a
 • {"title":"이프 온리","iso_3166_1":"KR"}
July 31, 2018
fr-FR
title u
 • "Si Seulement"
 • "Si Seulement ..."
May 15, 2018
ca-ES
overview a
 • "L'Ian Wyndham intenta defugir el destí en rebre l'oportunitat de reviure el dia que la seva amant la Samantha va morir en un accident."
ca-ES
title a
 • "Un dia inesperat"
translations a
 • "ca-ES"
March 23, 2018
videos u
 • {"id":"5524c42c92514171cb007d99","name":"German Trailer","key":"5r3xt6zHT6o","size":360,"type":"Trailer"}
 • {"id":"5524c42c92514171cb007d99","name":"IF ONLY Trailer - german deutsch","key":"5r3xt6zHT6o","size":360,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"542eb378c3a36821870024d0","name":"Trailer","key":"3z5XDNHmBco","size":360,"type":"Trailer"}
 • {"id":"542eb378c3a36821870024d0","name":"IF ONLY (2004) - Official Trailer","key":"3z5XDNHmBco","size":360,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"533ec679c3a3685448002a4f","name":"Trailer 1","key":"3jI9VWColdU","size":360,"type":"Trailer"}
 • {"id":"533ec679c3a3685448002a4f","name":"Antes Que Termine o Dia (2004) - Trailer legendado","key":"3jI9VWColdU","size":360,"type":"Trailer"}
March 3, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bwAQyyDS4dnBWMqNTP18IZkamni.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bwAQyyDS4dnBWMqNTP18IZkamni.jpg","iso_639_1":"hu"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bwAQyyDS4dnBWMqNTP18IZkamni.jpg"}}
December 13, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/AfJV5EGfx0a9UHvBWUOUgbsJe8m.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/AfJV5EGfx0a9UHvBWUOUgbsJe8m.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/AfJV5EGfx0a9UHvBWUOUgbsJe8m.jpg"}}
November 26, 2017
title u
 • "이프 온"
 • "이프 온"
September 25, 2017
uk
images u
 • {"poster":{"file_path":"/lLuBlaWwYmg1YdHalCwMjuGy68T.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/lLuBlaWwYmg1YdHalCwMjuGy68T.jpg","iso_639_1":"uk"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page