473 Changes

15 august 2019
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/5pNLBfeUtiO8vU9EizDVgnUN8oI.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/kPKN1ghKwoZE1eYaQycwRTuJxLY.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/8Yfc6Ry0GGViSqDOup6Uw9u90py.jpg"}}
fr-FR
videos a
 • {"id"=>"5d55cae74bc38b195524d755", "name"=>"28 semaines plus tard ( bande annonce VF )", "key"=>"dvkfdLgNDHI", "size"=>360, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
12 july 2019
overview u
 • Шест месеца след като вирусът Рейдж е покосил Лондон, ужасът и унищожението от "28 дни по-късно" отново се надигат в едно спиращо дъха продължение, което "надминава оригинала" (Dallas Morning News). Редът е възстановен и войната срещу заразата изглежда спечелена. Американската армия е поела контрола върху завръщането на бежанците в островната държава. Но един от тях носи със себе си ужасяваща тайна, която заплашва да разпали нова смъртоносна експлозия от хаос и кръвопролития. С потресаващи допълнителни материали и сцени, които не са показвани в кинотеатрите, "28 седмици по-късно" е един повече от разтърсващ филм - "Пригответе се за едно преживяване в ада". (Rolling Stone)
 • Редът е възстановен и войната срещу заразата изглежда спечелена. Американската армия е поела контрола върху завръщането на бежанците в островната държава. Но един от тях носи със себе си ужасяваща тайна, която заплашва да разпали нова смъртоносна експлозия от хаос и кръвопролития.
22 juni 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2SEp3V5RJLVNOpCgCna1qXfQnbM.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2SEp3V5RJLVNOpCgCna1qXfQnbM.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2SEp3V5RJLVNOpCgCna1qXfQnbM.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2019-07-11", "certification"=>"", "type"=>2, "note"=>""}
16 april 2019
overview a
 • 發生重大病毒感染宛若死城的英國,全國人口僅剩500人。六個月後,美國軍隊宣稱情況已經控制,感染不會再蔓延,並開始展開重建、復原的工作。第一波之前逃難的民眾回來,其中兩個孩子在西班牙度假逃過劫難的唐恩一家人又再度重逢。然而,重逢回歸的家庭成員中,有個未被察覺的祕密…病毒尚未完全撲滅。眼看更大規模的災難即將爆發,此時美軍強勢並動用高單位火力嚴防疫區暴動…面對新世界更為嚴苛的生存法則,唐恩一家人發誓要平安活下來。
runtime u
 • 0
 • 1
6 april 2019
alternative_titles a
 • {"title"=>"28 Days Later 02 28 Weeks Later", "type"=>"Series", "iso_3166_1"=>"US"}
4 april 2019
tagline u
 • 28 Weeks later มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมือง
 • มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมือง
title u
 • 28 Weeks later มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมือง
 • มหาภัยเชื้อนรกถล่มเมือง
26 marts 2019
overview a
 • 28 tuần đã trôi qua kể từ ngày xảy ra sự kiện virus lan tràn khắp nước Anh, quật ngã những người dân đảo sương mù và biến họ thành những xác chết khát máu, dưới sự giúp sức mạnh mẽ từ quân đội Mỹ, giới cầm quyền Anh thở phào nhẹ nhõm tuyên bố nạn dịch đã được kiểm soát và tiêu diệt, người dân lại có thể trở về mái nhà của họ sau những tháng ngày khủng khiếp khi để sống sót họ phải giết ngay chính những người thân yêu của mình và cả việc che dấu mầm bệnh virus vẫn còn đang phát triển và biến đổi mạnh mẽ hơn trong cơ thể họ....
title a
 • 28 Tuần Sau
translations a
 • vi-VN
22 marts 2019
tagline a
 • Όταν οι μέρες γίνονται βδομάδες, ο τρόμος επιστρέφει.
18 marts 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2013-05-17", "certification"=>"12", "type"=>6, "note"=>"RTL 7"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-11-14", "certification"=>"12", "type"=>5, "note"=>"Blu ray"}
12 marts 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xwYkFXruQzYo874S3xX6QvCtMWs.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8PJEQ63WebiLJ4vtuyXx68Jehmh.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8PJEQ63WebiLJ4vtuyXx68Jehmh.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kiPmIodLT3dGVdRItMBITO2c5a6.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kiPmIodLT3dGVdRItMBITO2c5a6.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hKm83jGPZXwX6kIEwuxOCAgW3al.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hKm83jGPZXwX6kIEwuxOCAgW3al.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/t5O7QkiKyKcCE3UihKsAjlJ9aF8.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/t5O7QkiKyKcCE3UihKsAjlJ9aF8.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/t5O7QkiKyKcCE3UihKsAjlJ9aF8.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hKm83jGPZXwX6kIEwuxOCAgW3al.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kiPmIodLT3dGVdRItMBITO2c5a6.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8PJEQ63WebiLJ4vtuyXx68Jehmh.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hogF6vFLYaSBEflLSSLjfIEMwGE.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hogF6vFLYaSBEflLSSLjfIEMwGE.jpg", "iso_639_1"=>"pt"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wd6UhUbQdeMKQEJqDRVuHioxMNK.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kcJ99AtUykDhpzfQOApsViQa3fj.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bElOpwpp45BGMWrMBdZAy9j3Vx7.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bElOpwpp45BGMWrMBdZAy9j3Vx7.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
no-NO
title a
 • 28 uker senere
no-NO
title d
 • 28 Uker Senere
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"NO", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"NO", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"18", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"DK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-21", "certification"=>"15", "type"=>2, "note"=>""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"DK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-02", "certification"=>"15", "type"=>1, "note"=>"Copenhagen International Film Festival"}
11 marts 2019
alternative_titles d
 • {"title"=>"28 Semanas Despues", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"SV"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"28 Semanas después (2007)", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"ES"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"28 héttel később", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"HU"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"28週後...", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"JP"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"28주 후", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"KR"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"Extermínio 2", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"BR"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"28 Semanas Depois", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"PT"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"28 недель спуcтя", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"RU"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"pt", "release_date"=>"2007-06-01", "certification"=>"18", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"BR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-06-01", "certification"=>"18", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"NO", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"NO", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
15 februar 2019
videos u
 • {"id"=>"5ae2270b92514124ca017a00", "name"=>"28 недель спустя - Trailer", "key"=>"mJt2nZasXnE", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5ae2270b92514124ca017a00", "name"=>"28 недель спустя - Trailer", "key"=>"mJt2nZasXnE", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
6 februar 2019
en-US
homepage a
 • http://www.emmagkeller.com/
31 oktober 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/sPd5yoUn6T1dzRSUoMvY3hPUxSe.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/sPd5yoUn6T1dzRSUoMvY3hPUxSe.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/sPd5yoUn6T1dzRSUoMvY3hPUxSe.jpg"}}
6 september 2018
es-MX
overview a
 • Seis meses después de que la propagación del virus haya aniquilado las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que ha ganado la guerra contra la infección y que puede comenzar la reconstrucción del país. Con la primera ola de refugiados que vuelve al país, una familia consigue reencontrarse. Pero uno de los miembros guarda un terrible secreto sin ser consciente de ello. El virus aún no ha sido destruido y en esta ocasión, es más peligroso que nunca.
es-MX
tagline a
 • ...Y pasaron las semanas, y el horror volvió.
es-MX
title a
 • Exterminio 2
translations a
 • es-MX
30 august 2018
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"HU", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-05-11", "certification"=>"18", "type"=>3, "note"=>""}
hu-HU
tagline a
 • Megsemmisülés. Újrakezdés. Újrafertőződés.
10 august 2018
ro-RO
overview a
 • La șase luni după ce virusul turbării pustiise Anglia, carantina ia sfârșit. Forțele Speciale ale armatei americane, aflate la fața locului, declară că războiul împotriva virusului a fost câștigat și reconstrucția Angliei poate reîncepe. Odată cu reîntoarcerea primelor valuri de refugiați, familiile se reunesc. Însă una dintre ele ascunde, fără să știe, un secret înfricoșător. Virusul reapare, de data aceasta mult mai periculos.
ro-RO
runtime u
 • 0
 • 99
ro-RO
title u
 • 28 de săptămâni mai târziu
 • După 28 de săptămâni
8 august 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"28주 후", "iso_3166_1"=>"KR"}
24 juni 2018
it-IT
videos a
 • {"id"=>"5b2f8fef0e0a26568c004cb7", "name"=>"28 settimane dopo (film 2007) TRAILER ITALIANO", "key"=>"qz8qxs3ZqpU", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
it-IT
videos d
 • {"id"=>"533ec658c3a368544800088f", "name"=>"28 settimane dopo trailer ita", "key"=>"0CY4eCO7PvY", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
26 april 2018
ru-RU
videos a
 • {"id"=>"5ae2270b92514124ca017a00", "name"=>"28 недель спустя - Trailer", "key"=>"mJt2nZasXnE", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
24 marts 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aBXjh4m7j0lcTsUgrv7mj3Ax8tk.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aBXjh4m7j0lcTsUgrv7mj3Ax8tk.jpg", "iso_639_1"=>"sv"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aBXjh4m7j0lcTsUgrv7mj3Ax8tk.jpg"}}
videos u
 • {"id"=>"5a7336f7925141059a00c55b", "name"=>"Trailer 1", "key"=>"WBQnM3m4SFY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5a7336f7925141059a00c55b", "name"=>"28 Weeks Later Trailer (2014)", "key"=>"WBQnM3m4SFY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"593eb03692514105b7032606", "name"=>"deutscher Trailer", "key"=>"5zxZf5v_0Kg", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"593eb03692514105b7032606", "name"=>"Inoff. 28 weeks later Trailer german 720p HD - \"Dream on\" Version", "key"=>"5zxZf5v_0Kg", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
23 marts 2018
videos u
 • {"id"=>"5696eff4c3a3683b0100072c", "name"=>"28 Semanas Después", "key"=>"3eEYnqNQztc", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5696eff4c3a3683b0100072c", "name"=>"28 WEEKS LATER", "key"=>"3eEYnqNQztc", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
17 februar 2018
cast a
 • {"person_id"=>148124, "character"=>"Bunker Soldier", "order"=>53, "cast_id"=>117, "credit_id"=>"5a8887009251410a89054c0c"}
cast d
 • {"person_id"=>127714, "cast_id"=>34, "credit_id"=>"52fe42fec3a36847f80325af"}
1 februar 2018
videos d
 • {"id"=>"533ec658c3a368544800088c", "name"=>"Trailer 1", "key"=>"cbpjH4XCG3c", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos a
 • {"id"=>"5a7336f7925141059a00c55b", "name"=>"Trailer 1", "key"=>"WBQnM3m4SFY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
9 januar 2018
overview a
 • Dans cette frissonnante suite de 28 jours plus tard, les habitants des îles britanniques semblent avoir perdu le combat contre la maladie, le virus meurtrier de la rage ayant tué tous les résidents. Six mois plus tard, un groupe d'américains ose mettre le pied sur l'île, convaincus que le danger est écarté. Mais de toute évidence, le fléaux n'est qu'endormi en attendant ses prochaines victimes...
runtime u
 • 0
 • 100
title a
 • 28 semaines plus tard
translations a
 • fr-CA
6 januar 2018
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2008-01-09", "certification"=>"15", "type"=>5, "note"=>"DVD release"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2008-02-06", "certification"=>"15", "type"=>5, "note"=>"Blu-ray release"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"SE", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2007-09-07", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>nil}
sv-SE
runtime u
 • 101
 • 100
31 december 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2De3sngizH7u6vwK4w0Ule6c7o1.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2De3sngizH7u6vwK4w0Ule6c7o1.jpg", "iso_639_1"=>"ja"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2De3sngizH7u6vwK4w0Ule6c7o1.jpg"}}
28 oktober 2017
crew d
 • {"person_id"=>141358, "cast_id"=>97, "credit_id"=>"54802ad2c3a36829b200224c"}
crew a
 • {"person_id"=>1913588, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>116, "credit_id"=>"59f50b039251414cfd01e4af"}
6 oktober 2017
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/PN7yjmQdmG0J62jsrtmrPi8ezK.jpg"}}
9 august 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ou3AIicT3imB7a9PpG1PGAdjeXu.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ou3AIicT3imB7a9PpG1PGAdjeXu.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ou3AIicT3imB7a9PpG1PGAdjeXu.jpg"}}
5 august 2017
overview a
 • 28 uker senere, oppfølgeren til den enormt populære 28 dager senere, plukker opp tråden seks måneder etter at det forferdelige viruset har utslettet alt normalt liv på det britiske fastlandet. Den amerikanske hæren erklærer kampen mot smitten for vunnet og at gjenoppbyggingen av landet kan starte. Når den første strømmen av flyktninger vender tilbake, blir en familie gjenforent - men en av dem bærer uten å vite det på en fryktelig hemmelighet. Viruset er ikke ødelagt, og denne gangen er det farligere enn noensinne.
runtime u
 • 0
 • 100
title a
 • 28 Uker Senere
translations a
 • no-NO
17 juni 2017
overview a
 • Шест месеца след като вирусът Рейдж е покосил Лондон, ужасът и унищожението от "28 дни по-късно" отново се надигат в едно спиращо дъха продължение, което "надминава оригинала" (Dallas Morning News). Редът е възстановен и войната срещу заразата изглежда спечелена. Американската армия е поела контрола върху завръщането на бежанците в островната държава. Но един от тях носи със себе си ужасяваща тайна, която заплашва да разпали нова смъртоносна експлозия от хаос и кръвопролития. С потресаващи допълнителни материали и сцени, които не са показвани в кинотеатрите, "28 седмици по-късно" е един повече от разтърсващ филм - "Пригответе се за едно преживяване в ада". (Rolling Stone)
runtime u
 • 0
 • 91
title a
 • 28 седмици по-късно
translations a
 • bg-BG
12 juni 2017
videos a
 • {"id"=>"593eb03692514105b7032606", "name"=>"deutscher Trailer", "key"=>"5zxZf5v_0Kg", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos d
 • {"id"=>"533ec658c3a368544800088d", "name"=>"German Trailer", "key"=>"35e-EOoVJPE", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
9 juni 2017
title u
 • 28 Uger Senere
 • 28 uger senere

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page