Cast 12

 1. Mitsuo Iwata

  Mitsuo Iwata
  Shôtarô Kaneda (voice)

 2. Nozomu Sasaki

  Nozomu Sasaki
  Tetsuo Shima (voice)

 3. Mami Koyama

  Mami Koyama
  Kei (voice)

 4. Tesshou Genda

  Tesshou Genda
  Ryûsaku (voice)

 5. Hiroshi Ohtake

  Hiroshi Ohtake
  Nezu (voice)

 6. Kōichi Kitamura
  Priestess Miyako, Council A (voice)

 7. Yuriko Fuchizaki

  Yuriko Fuchizaki
  Kaori (voice)

 8. Masaaki Ōkura
  Yamagata (voice)

 9. Takeshi Kusao

  Takeshi Kusao
  Kai (voice)

 10. Kazuhiro Kamifuji
  Masaru (No. 27) (voice)

 11. Tatsuhiko Nakamura
  Takashi (No. 26) (voice)

 12. Fukue Itô
  Kiyoko (No. 25) (voice)

Crew 21

 1. Kazuo Ebisawa
  Art - Production Design

 2. Yuji Ikehata
  Art - Production Design

 3. Koji Ono
  Art - Production Design

 1. Katsuji Misawa
  Camera - Director of Photography

 1. Katsuhiro Ōtomo

  Katsuhiro Ōtomo
  Directing - Director

 1. Takeshi Seyama
  Editing - Editor

 1. Haruyo Kanesaku
  Production - Producer

 2. Shunzo Kato
  Production - Producer

 3. Yutaka Maseba
  Production - Producer

 4. Ryôhei Suzuki
  Production - Producer

 5. Hiroe Tsukamoto
  Production - Producer

 6. Yoshimasa Mizuo
  Production - Producer

 7. James Yosuke Kobayashi
  Production - Executive Producer

 8. Sawako Noma
  Production - Executive Producer

 1. Shoji Yamashiro
  Sound - Original Music Composer

 2. Keiji Muraki
  Sound - Sound Designer

 3. Hiruhiko Ono
  Sound - Music Editor

 1. Shin'ya Ôhira
  Visual Effects - Animation

 1. Katsuhiro Ōtomo

  Katsuhiro Ōtomo
  Writing - Screenplay

 2. Izo Hashimoto
  Writing - Screenplay

 3. Katsuhiro Ōtomo

  Katsuhiro Ōtomo
  Writing - Author

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.