11 Changes

Clear
September 19, 2018
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kB4HAtRbaPCU2E71RI9ppEUdIVd.jpg"}}
May 6, 2018
overview u
 • 讛专驻转拽讛 讞讚砖讛 砖诇 讘转 讛讬诐. 讻讚讬 诇讛讙谉 注诇讬讛 讘驻谞讬 诪讻砖驻转 讛讬诐, 讘转讛 砖诇 讗专讬专诇 讗讬谞讛 诪讜专砖讛 诇讛讬讻谞住 诇讗讜拽讬谞讜住. 讗讱 讘讛讙讬注讛 诇讙讬诇 12, 讛讬讗 讘讜专讞转 诇讛专驻转拽讛 诪转讞转 诇诪讬诐.
 • 住专讟 讗谞讬诪爪讬讛 砖讛讜驻拽 注诇 讬讚讬 讗讜诇驻谞讬 讚讬住谞讬 讜砖讜讞专专 讬砖讬专讜转 诇讜讬讚讗讜 讘砖谞转 2000. 讛讜讗 住专讟 讛诪砖讱 诇讘转 讛讬诐 讛拽讟谞讛 (1989). 讗转 讛住专讟 讘讬讬诪讜 讙鈥欁欁 拽诪专讜讚 讜讘专讬讗谉 住诪讬转鈥. 注诇讬诇转 讛住专讟 诪转专讞砖转 诇诪注诇讛 诪注砖讜专 诇讗讞专 讛住专讟 讛诪拽讜专讬 讜诪转诪拽讚转 讘诪诇讜讚讬, 讘转诐 砖诇 讗专讬讗诇 讜讗专讬拽- 谞住讬讻讛 讘转-讗讚诐 砖诪砖转讜拽拽转 诇砖讞讜转 讘讗讜拽讬讬谞讜住 诇诪专讜转 砖讛讜专讬讛 讗讜住专讬诐 注诇 讻讱.
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/w8G83bbfUaUv2uOcnyoXiNaKItB.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/w8G83bbfUaUv2uOcnyoXiNaKItB.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/w8G83bbfUaUv2uOcnyoXiNaKItB.jpg"}}
November 22, 2014
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tFTRKegX0hyjS85NFEpWvQZcGFy.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tFTRKegX0hyjS85NFEpWvQZcGFy.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tFTRKegX0hyjS85NFEpWvQZcGFy.jpg"}}
September 30, 2014
overview a
 • 讛专驻转拽讛 讞讚砖讛 砖诇 讘转 讛讬诐. 讻讚讬 诇讛讙谉 注诇讬讛 讘驻谞讬 诪讻砖驻转 讛讬诐, 讘转讛 砖诇 讗专讬专诇 讗讬谞讛 诪讜专砖讛 诇讛讬讻谞住 诇讗讜拽讬谞讜住. 讗讱 讘讛讙讬注讛 诇讙讬诇 12, 讛讬讗 讘讜专讞转 诇讛专驻转拽讛 诪转讞转 诇诪讬诐.
homepage a
tagline a
title a
 • 讘转 讛讬诐 讛拽讟谞讛 2: 讛砖讬讘讛 诇讬诐
translations a
 • he

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page