Cast 19

 1. Keiko Yokozawa

  Keiko Yokozawa
  Sheeta (voice)

 2. Mayumi Tanaka

  Mayumi Tanaka
  Pazu (voice)

 3. Minori Terada

  Minori Terada
  Muska (voice)

 4. Kotoe Hatsui
 5. Fujio Tokita

  Fujio Tokita
  Uncle Pomme

 6. Ichirō Nagai

  Ichirō Nagai
  Shogun Mouro

 7. Hiroshi Itoh

  Hiroshi Itoh
  Oyakata

 8. Machiko Washio
 9. Yoshito Yasuhara
 10. Sukekiyo Kameyama
 11. Eken Mine
  Underling

 12. Tarako

  Tarako
  Madge (Daffy's daughter)

 13. Reiko Suzuki

  Reiko Suzuki
  Additional Voices

 14. Masashi Sugawara

  Masashi Sugawara
  Underling

 15. Toshihiko Seki

  Toshihiko Seki
  Additional Voices

 16. Houchu Ohtsuka

  Houchu Ohtsuka
  Additional Voices

 17. Megumi Hayashibara

  Megumi Hayashibara
  Additional Voices

 18. Tomomichi Nishimura

  Tomomichi Nishimura
  Additional Voices

Crew 20

 1. Toshio Nozaki
  Art - Art Direction

 2. Nizou Yamamoto

  Nizou Yamamoto
  Art - Art Direction

 1. Hirokata Takahashi
  Crew - Cinematography

 1. Hayao Miyazaki

  Hayao Miyazaki
  Directing - Director

 1. Yoshihiro Kasahara
  Editing - Editor

 2. Takeshi Seyama
  Editing - Editor

 3. Hayao Miyazaki

  Hayao Miyazaki
  Editing - Editor

 1. Isao Takahata

  Isao Takahata
  Production - Producer

 2. Yasuyoshi Tokuma
  Production - Executive Producer

 3. Todd Olsson
  Production - Producer

 4. Hideo Ogata
  Production - Executive Producer

 5. Tatsumi Yamashita
  Production - Executive Producer

 6. Toru Hara
  Production - Production Manager

 7. David H. Kramer
  Production - Casting

 8. Eric Garcia
  Production - Production Coordinator

 1. Joe Hisaishi

  Joe Hisaishi
  Sound - Original Music Composer

 2. Shigeharu Shiba
  Sound - Sound Director

 1. Masaaki Endo
  Visual Effects - Animation

 2. Makiko Futaki
  Visual Effects - Animation

 1. Hayao Miyazaki

  Hayao Miyazaki
  Writing - Writer

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.