Cast 19

 1. Keiko Yokozawa

  Keiko Yokozawa
  Sheeta (voice)

 2. Mayumi Tanaka

  Mayumi Tanaka
  Pazu (voice)

 3. Minori Terada

  Minori Terada
  Muska (voice)

 4. Kotoe Hatsui
 5. Fujio Tokita

  Fujio Tokita
  Uncle Pomme

 6. Ichirō Nagai

  Ichirō Nagai
  Shogun Mouro

 7. Hiroshi Ito

  Hiroshi Ito
  Oyakata

 8. Machiko Washio
 9. Yoshito Yasuhara
 10. Sukekiyo Kameyama
 11. Eken Mine
  Underling

 12. Tarako

  Tarako
  Madge (Daffy's daughter)

 13. Reiko Suzuki

  Reiko Suzuki
  Additional Voices

 14. Masashi Sugawara

  Masashi Sugawara
  Underling

 15. Toshihiko Seki

  Toshihiko Seki
  Additional Voices

 16. Houchu Ohtsuka

  Houchu Ohtsuka
  Additional Voices

 17. Megumi Hayashibara

  Megumi Hayashibara
  Additional Voices

 18. Tomomichi Nishimura

  Tomomichi Nishimura
  Additional Voices

Crew 19

Art

 1. Toshio Nozaki
  Art Direction

 2. Nizou Yamamoto

  Nizou Yamamoto
  Art Direction

Crew

 1. Hirokata Takahashi
  Cinematography

Directing

 1. Hayao Miyazaki

  Hayao Miyazaki
  Director

Production

 1. Isao Takahata

  Isao Takahata
  Producer

 2. Yasuyoshi Tokuma
  Executive Producer

 3. Hideo Ogata
  Executive Producer

 4. Tatsumi Yamashita
  Executive Producer

 5. Eric Garcia
  Production Coordinator

 6. Tooru Hara
  Production Manager

Sound

 1. Joe Hisaishi

  Joe Hisaishi
  Original Music Composer

 2. Shigeharu Shiba
  Sound Director

Visual Effects

 1. Masaaki Endo
  Animation

 2. Makiko Futaki
  Animation

Writing

 1. Hayao Miyazaki

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.