Σειρές που έχω στην κατοχή μου.

About this list

Οι τηλεοπτικές σειρές, διαδικτυακές σειρές & βιντεοσειρές που έχω μέχρι στιγμής ολοκληρωμένες στην κατοχή μου. Η λίστα περιλαμβάνει κάθε είδος μυθοπλαστικού ή μη περιεχομένου.

 • 615
  items on this list
 • 71%
  Average Rating
 • 10h 43m
  Total Runtime
 • $770.1K
  Total Revenue

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Settings

Want to rate or add this item to a list?

Login