Ταινίες που έχω παρακολουθήσει.

About this list

Live action & κινουμένων σχεδίων κινηματογραφικές ταινίες, τηλεταινίες, διαδικτυακές ταινίες, κινηματογραφικά σήριαλ & βιντεοταινίες (μικρού & μεγάλου μήκους) που έχω, μέχρι στιγμής, παρακολουθήσει σε κάθε μορφή βίντεο. Η λίστα περιλαμβάνει κάθε κινηματογραφικό είδος, μυθοπλασίας ή μη.

Live action & animated theatricals, TV movies, web movies, movie serials & video movies (shorts & feature films) that I've been watched till now in any video format. This list involves any genre of fictional or non-fictional productions.

 • 1,969
  items on this list
 • 65%
  Average Rating
 • 2664h 3m
  Total Runtime
 • $164.5B
  Total Revenue

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Settings

Want to rate or add this item to a list?

Login