Diary of a Sex Addict

23 november 2001

Vi har ikke en synopsis oversat på Engelsk. Hjælp os med at udvide vores database ved at tilføje én.

American Violence

3 februar 2017

Den ver­dens­be­røm­te psy­ko­log Aman­da Ty­ler er fa­sci­ne­ret af år­sa­gen til volds­hand­lin­ger. Da hun bli­ver til­budt at in­ter­viewe og ana­ly­se­re den døds­døm­te fan­ge Ja­ck­son Shea, som har en for­tid med vold og kor­rup­tion, ser hun en mu­lig­hed for at for­dy­be sig end­nu mere i om­rå­det. Da in­ter­viewet be­gyn­der, og det står klart, at Ja­cks skæb­ne ba­lan­ce­rer mel­lem liv og død, må Aman­da be­slut­te, om hun vil fort­sæt­te med pro­jek­tet, selv om han skal hen­ret­tes.

Vi har ikke en synopsis oversat på Engelsk. Hjælp os med at udvide vores database ved at tilføje én.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page