Discover API Examples

Our discover methods can be very powerful tools when you're looking for specific data. Below are some examples to showcase some of the powerful things you can do.

What movies are in theatres?

URL: /discover/movie?primary_release_date.gte=2014-09-15&primary_release_date.lte=2014-10-22

What are the most popular movies?

URL: /discover/movie?sort_by=popularity.desc

What are the highest rated movies rated R?

URL: /discover/movie/?certification_country=US&certification=R&sort_by=vote_average.desc

What are the most popular kids movies?

URL: /discover/movie?certification_country=US&certification.lte=G&sort_by=popularity.desc

What is are the best movies from 2010?

URL: /discover/movie?primary_release_year=2010&sort_by=vote_average.desc

What are the best dramas that were released this year?

URL: /discover/movie?with_genres=18&primary_release_year=2014

What are the highest rated science fiction movies that Tom Cruise has been in?

URL: /discover/movie?with_genres=878&with_cast=500&sort_by=vote_average.desc

What are the Will Ferrell's highest grossing comedies?

URL: /discover/movie?with_genres=35&with_cast=23659&sort_by=revenue.desc

Have Brad Pitt and Edward Norton ever been in a movie together?

URL: /discover/movie?with_people=287,819&sort_by=vote_average.desc

Has David Fincher ever worked with Rooney Mara?

URL: /discover/movie?with_people=108916,7467&sort_by=popularity.desc

What are the best drama's?

URL: /discover/movie?with_genres=18&sort_by=vote_average.desc&vote_count.gte=10

What are Liam Neeson's highest grossing rated 'R' movies?

URL: /discover/movie?certification_country=US&certification=R&sort_by=revenue.desc&with_cast=3896

Globálne

s zamerať sa na vyhľadávací riadok
p otvoriť menu profilu
esc zatvoriť otvorené okno
? otvoriť okno klávesových skratiek

Na média stránkach

b ísť späť (do rodičovského pokiaľ možno)
e íst na stránku úprav

Na stránkach seriálových serií

(pravá šípka) ísť na nasledujúcu sériu
(ľavá šípka) ísť na predchádzajúcu sériu

Na stránkach seriálových epizód

(pravá šípka) ísť na nasledujúcu epizódu
(ľavá šipka) isť na predchádzajúcu epizódu

Na všetkých obrázkových strankach

a otvoriť okno pre pridanie obrázku

Na všetkých stránkach úprav

t otvoriť výber prekladu
ctrl+ s odoslať formulár

Na stránkach diskusií

n vytvoriť novú diskusiu
w prepínač stavu pozerania
p prepínač verejný/súkromný
c prepínač zatvorený/otvorený
a otvoriť aktivitu
r odpovedať v diskusií
l ísť na poslednú odpoveď
ctrl+ enter odoslať vašu správu
(pravá šípka) nasledujúca strana
(ľavá šípka) predchádzajúca strana