Pomôž nám dopĺňaním chýbajúceho obsahu :construction_site:

:new: Before getting started with editing on TMDb, make sure to take a read through the contribution bible.

Every object in our database has been contributed by a user like yourself and even though we know you want to help, sometimes it's hard to know where to start. Because of this, we've created this page to highlight the items that need some help.

Listed below, are some of the more popular objects on TMDb that are missing some piece of key data in your native language. Whether it's an image, translation or biography, you can use this list to help us build the biggest and most powerful movie and TV database in the world.

If you think there's another area that could be showcased here, make sure to let us know on the forums.

Pro tip: Reload this page and we'll randomize the results.

Jazyková distribúcia filmov

Jazyková distribúcia seriálov

Preklady Zvolený jazyk:

Obrázky

Globálne

s zamerať sa na vyhľadávací riadok
p otvoriť menu profilu
esc zatvoriť otvorené okno
? otvoriť okno klávesových skratiek

Na média stránkach

b ísť späť (do rodičovského pokiaľ možno)
e íst na stránku úprav

Na stránkach seriálových serií

(pravá šípka) ísť na nasledujúcu sériu
(ľavá šípka) ísť na predchádzajúcu sériu

Na stránkach seriálových epizód

(pravá šípka) ísť na nasledujúcu epizódu
(ľavá šipka) isť na predchádzajúcu epizódu

Na všetkých obrázkových strankach

a otvoriť okno pre pridanie obrázku

Na všetkých stránkach úprav

t otvoriť výber prekladu
ctrl+ s odoslať formulár

Na stránkach diskusií

n vytvoriť novú diskusiu
w prepínač stavu pozerania
p prepínač verejný/súkromný
c prepínač zatvorený/otvorený
a otvoriť aktivitu
r odpovedať v diskusií
l ísť na poslednú odpoveď
ctrl+ enter odoslať vašu správu
(pravá šípka) nasledujúca strana
(ľavá šípka) predchádzajúca strana