Βοηθήστε μας συμπληρώνοντας στοιχεία που λείπουν :construction_site:

:new: Before getting started with editing on TMDb, make sure to take a read through the contribution bible.

Every object in our database has been contributed by a user like yourself and even though we know you want to help, sometimes it's hard to know where to start. Because of this, we've created this page to highlight the items that need some help.

Listed below, are some of the more popular objects on TMDb that are missing some piece of key data in your native language. Whether it's an image, translation or biography, you can use this list to help us build the biggest and most powerful movie and TV database in the world.

If you think there's another area that could be showcased here, make sure to let us know on the forums.

Pro tip: Reload this page and we'll randomize the results.

Κατανομή γλωσσών ταινιών

Κατανομή γλωσσών τηλεοπτικών σειρών

Μεταφράσεις Επιλεγμένη γλώσσα:

Ταινίες στις οποίες λείπει ο τίτλος

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες απουσιάζει το όνομα

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες απουσιάζει η περίληψη

Εικόνες

Σε όλες τις σελίδες

s Εστίαση στη μπάρα αναζήτησης
p Άνοιγμα μενού προφίλ
esc Κλείσιμο ανοιχτού παραθύρου
? Άνοιγμα παραθύρου συντομεύσεων πληκτρολογίου

Στις σελίδες μέσων

b Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα(ή στην αρχική σελίδα όταν είναι εφικτό)
e Μετάβαση στη σελίδα επεξεργασίας

Στις σελίδες κύκλων σειρών

(Δεξιό βέλος) Μετάβαση στον επόμενο κύκλο
(Αριστερό βέλος) Μετάβαση στον προηγούμενο κύκλο

Στις σελίδες επεισοδίων σειρών

(Δεξιό βέλος) Μετάβαση στο επόμενο επεισόδιο
(Αριστερό βέλος) Μετάβαση στο προηγούμενο επεισόδιο

Σε όλες τις σελίδες εικόνων

a Άνοιγμα παραθύρου προσθήκης εικόνας

Σε όλες τις σελίδες επεξεργασίας

t Άνοιγμα επιλογέα μετάφρασης
ctrl+ s Υποβολή φόρμας

Στις σελίδες συζήτησης

n Δημιουργία νέας συζήτησης
w Ρύθμιση κατάστασης παρακολούθησης
p Ρύθμιση ως δημόσια/ιδιωτική
c Ρύθμιση ανοίγματος/κλεισίματος
a Άνοιγμα δραστηριότητας
r Απάντηση στη συζήτηση
l Μετάβαση στην τελευταία απάντηση
ctrl+ enter Υποβολή μηνύματος
(Δεξιό βέλος) Επόμενη σελίδα
(Αριστερό βέλος) Προηγούμενη σελίδα